Bygga DPS-appar för Android-enheter

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Bygga appar för Android.

Använd den webbaserade DPS App Builder för att skapa DPS-appar för Android-enheter.

I tidigare versioner av DPS kunde du skapa AIR-baserade appar för äldre Android-versioner. Det finns inte längre stöd för att skapa och redigera appar för äldre Android-versioner.

Funktioner som stöds i visningsprogrammet för Android

Visningsprogrammet för Android stöder de flesta DPS-funktioner som stöds i iOS. Det här är några viktiga funktioner i visningsprogrammet för Android:

 • Telefoner och surfplattor med operativsystemet Android (v. 4.0.3 eller senare)
 • Nypning och zoomning i artiklar med bildformaten PDF, PNG och JPEG
 • Skalning av folios till skärmens storlek (alla artikelformat)
 • Köp av enstaka utgåva i Google Play

En jämförelsetabell över olika funktioner finns i Lista över DPS-funktioner som stöds.

Filer som krävs för att bygga ett visningsprogram för Android

 • Appikon i PNG-format. Vi rekommenderar en PNG-fil med dimensionen 96 × 96.
 • Giltigt certifikat. Certifikatet kan utgöras av ett .p12-certifikat eller en .keystore-fil. Information om hur du skapar ett giltigt .p12-certifikat finns i DPS-publiceringsprocessen för Android-enheter.

Bygga en visningsprogramapp för Android

Använda webbversionen av DPS App Builder för att bygga en DPS-app för Android.

Den webbaserade DPS App Builder kan inte signera APK-filen. Använd i stället verktyget för signering av DPS-appar för att signera appen som kan skickas till butiken enligt beskrivningen längre ned i det här dokumentet.

 1. Använd ett Adobe ID med en DPS App Builder-roll för att logga in på webbversionen av DPS App Builder:

  https://appbuilder.digitalpublishing.acrobat.com/

 2. Klicka på plusikonen för att bygga en ny app.

 3. Välj Android på menyn Platform (Plattform) och klicka på Next (Nästa).

 4. Följ instruktionerna för att bygga appen.

Allmänna inställningar

Ange dessa inställningar i rutan General (Allmänt).

Application Name (Programnamn). Ange appens namn. Detta namn visas under appikonen och i butikens gränssnitt.

Bundle ID (Paket-ID). Ange ett Bundle ID (Paket-ID) med hjälp av omvänt DNS-format, till exempel com.publisher.publication. Undvik att använda snedstreck eller andra specialtecken.

Använd samma Bundle ID (Paket-ID) som tidigare i DPS App Builder när du uppdaterar en befintlig Android-app.

Privacy Policy URL (URL för sekretesspolicy). (Valfritt) Ange URL:en för den webbsida där din sekretesspolicy finns.

Override the App Version Number (Åsidosätt versionsnummer för appen). Det här alternativet måste användas om du uppdaterar en app och du har använt DPS App Builder eller något annat verktyg för att skapa en befintlig app. Välj det här alternativet och ange ett nyare versionsnummer. Information om hämtningen av appens versionsnummer finns i Konfigurera versionsnummer i webbversionen av DPS App Builder.

Application Account (Programkonto)/Password (Lösenord). Välj det programkonto (kallas även Title ID) som används för att publicera de folios som ska visas i appbiblioteket.

App Details (Appinformation) (Enterprise-konto)

Resurser

App Icon (Appikon). Ange en PNG-bildfil. Om du anger en PNG-storlek som inte är 96 × 96 pixlar skalas bilden om till lämplig storlek.

Library Banner (Biblioteksbanderoll). Om du loggar in med ett Enterprise-konto är alternativet Library Banner (Biblioteksbanderoll) tillgängligt. Du kan överföra en ZIP-fil som innehåller de HTML-filer som används för biblioteksbanderollen. Käll-HTML-filen måste ha namnet ”index.html”. Banderollens höjd anpassas till enhetens fulla bredd. Du kan använda CSS-medieklasser i din HTML för att ange vilka olika bilder som ska visas på enheter av olika storlek.

Om du inte längre vill att banderollen ska visas när användare loggat in, markerar du alternativet Hide banner when the reader is signed in (Dölj banderoll när läsaren är inloggad). Det här alternativet är särskilt användbart för banderoller som marknadsför prenumerationer.

Library (Bibliotek)

Library (Bibliotek). Om du loggar in med ett Enterprise-konto kan du ange ZIP-filen med HTML-filer som ska användas för det anpassade biblioteket. Käll-HTML-filen måste ha namnet ”index.html”. Mer information finns i Skapa ett anpassat bibliotek (Enterprise).

Lock the Library to Landscape (Lås biblioteket i liggande orientering). Välj det här alternativet om du vill att biblioteket ska visas i liggande orientering, även om användaren roterar enheten.

Configure Advanced Rendition Support (Konfigurera avancerat återgivningsstöd). Markera det här alternativet om du vill begränsa vilka foliostorlekar som finns på Android-telefoner och vilka foliostorlekar som finns på Android-surfplattor. Foliostorlekarna som visas i listrutan innehåller alla folios som har publicerats som offentliga i appkontot som du angav. Google anser att enheter som har 600 dpi eller lägre är telefoner.

Endast de foliostorlekar som du väljer blir tillgängliga på enhetstypen. Om du inte väljer en foliostorlek för någon av enhetstyperna kommer folios med den storleken inte att visas i din Android-app på den enhetstypen. Om du väljer flera foliostorlekar för en enhetstyp och konfigurerar återgivningar kommer visningsprogrammet bara att välja den återgivning som bäst matchar enhetsdimensionerna.

Mer information finns i Konfigurera återgivningar för inbyggda Android-visningsprogram.

Direct Entitlement (Direkttillstånd) (gäller endast Enterprise)

Välj bara Enable Direct Entitlement (Aktivera direkttillstånd) om din app använder sig av direkttillstånd (gäller endast Enterprise). Klicka annars på Next (Nästa).

Integrator ID (Integrator-ID). Adobe tillhandahåller ett integrator-ID när behörighetskontot allokeras på våra servrar. Det här alternativet är endast tillgängligt för DPS Enterprise-kunder. Kontakta din Adobe-representant för att få information om integrator-ID.

Create Account URL (URL för att skapa konto). Ange URL-adressen där kunderna kan registrera sig för en prenumeration via utgivaren. Den här URL-adressen används när användarna trycker på en Create Account-knapp (Skapa konto) i dialogrutan för inloggning.

Forgot Account URL (Glömt URL:en för kontot) Ange URL-adressen där kunderna kan hämta ett bortglömt lösenord.

In-App Purchase (Köp i appen)

Mer information om konfiguration av köp i appen för Android-enheter finns i DPS-publiceringsprocessen för Android-enheter.

Ta bort och redigera appar

Du kan ta bort en app genom att markera den och klicka på ikonen för papperskorgen.

Om du vill redigera en instans av en app markerar du den, klickar på ikonen för att redigera appar och följer anvisningarna. Appen återskapas med hjälp av den senaste versionen av visningsappen.

Uppdatera och ersätta en befintlig AIR-baserad Android-app

Om du skapar en ny version av en befintlig AIR-baserad Android-app ska du tänka på följande:

 • De tidigare appinställningarna och hämtningarna sparas inte.
 • Folios som har hämtats med hjälp av det AIR-baserade visningsprogrammet tas inte bort när appen uppdateras. Filerna finns fortfarande kvar på användarens enhet.

Använda verktyget för signering av DPS-appar för att signera APK-filen

När du är klar hämtar du APK-filen för varje butik du vill skicka appen till. Använd verktyget för att signera APK-filen innan du skickar appen.

Du måste ha en .p12-certifikatfil eller en .keystore-fil för att kunna signera appen.

 1. Klicka på länken för den osignerade appen under Downloads (Hämtningar) i webbversionen av DPS App Builder för att hämta APK-filen till din dator.

  Den här APK-filen har inte signerats. Du måste signera APK-filen innan du skickar den till butiken.

 2. Hämta och installera verktyget för signering av DPS-appar. Verktyget kan hämtas från huvudsidan i webbversionen av DPS App Builder. Klicka på personikonen i det övre högra hörnet och välj sedan Download Signing Tool (Hämta verktyget för signering) på menyn.

 3. Starta verktyget för signering av DPS-appar och följ de instruktioner som visas för att signera appen.

  Du måste ange lösenordet om du anger ett .p12-certifikat. (Information om hur du skapar ett .p12-certifikat finns i DPS-publiceringsprocessen för Android-enheter.)

  Om du anger en .keystore-fil måste du även ange keystore-lösenordet samt aliaset och lösenordet för den privata nyckeln.

 4. Skicka APK-filen till den aktuella butiken. Mer information finns i DPS-publiceringsprocessen för Android-enheter.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?