Checklistor för anpassade visningsprogramappar

Om du har alla filer och all information som behövs är det enkelt att skapa en anpassad visningsprogramapp i DPS App Builder. Använd rätt checklista och kontrollera att du har alla filer du behöver.

Checklista för visningsprogramapp för en enstaka folio (endast iPad)

Du behöver följande filer och information för att skapa ett visningsprogram för en enstaka folio för iPad.

Om du vill ha information om hur du skapar certifikat och bilder när du ska skicka ett anpassat visningsprogram till Apple App Store kan du hämta Step-by-Step Publishing Guide från Adobe Digital Publishing Suite Dashboard eller från DPS App Builder.

Allmänt

 • Adobe ID för programmet

 • Ett Creative Cloud-medlemskap eller ett Single Edition-serienummer (endast Single Edition)

Filer som krävs för att appen ska fungera säkert

 • Distribution P12-certifikat (och lösenord)

 • Distribution Mobileprovision-fil

 • Developer P12-certifikat (och lösenord)

 • Developer Mobileprovision-fil

Grafik som krävs för att varumärkesskydda appen

 • Appikoner i SD-format: ikoner i PNG-format med 29 × 29, 50 × 50, 72 × 72, 76 × 76 och 1 024 × 1 024 pixlar. Du behöver inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.

 • Appikoner i HD-format: ikoner i PNG-format med 58 × 58, 100 × 100, 144 × 144 och 152 x 152 pixlar. Du behöver inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.

 • Välkomstskärmar i SD-format: pixelbilder i PNG-format med storlekarna 1 024 × 768 och 768 × 1 204.

Checklista för visningsprogram för flera folios (iPad och iPhone)

Du behöver följande filer och information för att skapa ett visningsprogram för flera folios för iPad.

Folios

 • Adobe ID för programmet

 • Minst en kostnadsfri folio som publicerats som offentlig med programmets Adobe ID

 • Köp i appen för alla publicerade folios för återförsäljning. Använd samma produkt-ID när du skapar köp i appen och publicerar folion.

Filer som krävs för att appen ska fungera säkert

 • Distribution P12-certifikat (och lösenord)

 • Distribution Mobileprovision-fil

 • Developer P12-certifikat (och lösenord)

 • Developer Mobileprovision-fil

 • Production push P12-certifikat och lösenord (valfritt)

 • Developer push P12-certifikat och lösenord (valfritt)

Grafik som krävs för att varumärkesskydda appen

 • Appikoner i SD-format för iPad: ikoner i PNG-format med 29 × 29, 50 × 50, 72 × 72, 76 × 76 och 1 024 × 1 024 pixlar. Du behöver inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.
 • Appikoner i SD-format för iPhone: ikoner i PNG-format med storlekarna 29 × 29 och 57 × 57 pixlar. Du behöver inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.
 • Ikoner för iPad-appar i HD-format: 58 × 58, 100 × 100, 144 × 144 och 152 × 152 pixelikoner i PNG-format. Du behöver inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.
 • Appikoner i HD-format för iPhone: ikoner i PNG-format med 58 × 58, 87 × 87, 114 × 114 och 180 × 180 pixlar. Du behöver inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.
 • Välkomstskärmar i SD-format för iPad: pixelbilder i PNG-format med storlekarna 1 024 × 768 och 768 × 1 204.
 • Välkomstskärmar i HD-format för iPad: bilder i PNG-format med storlekarna 2 048 × 1 536 och 1 536 × 2 048 pixlar. Använd 8-bitars PNG-format för att minska filstorleken.
 • Välkomstskärmar för iPhone: bilder i PNG-format med 320 × 480, 640 × 960 och 640 × 1 136, 750 × 1 334 och 1 242 × 2 208 pixlar.

Checklista för prenumerationsprogram (iPad och iPhone)

Vissa filer och information krävs för att skapa ett prenumerationsvisningsprogram för flera folios för iPad.

Om du skapar ett visningsprogram med anpassade tillstånd eller om du vill skapa en anpassad butik eller ett anpassat bibliotek kan du få mer information om ytterligare krav i artiklarna i DPS Developer Center.

Folios

 • Adobe ID för programmet

 • Minst en gratis folio är publicerad som offentlig

 • Köp i appen för alla publicerade folios för återförsäljning. Använd samma produkt-ID när du skapar köp i appen och publicerar folion.

 • Köp i appen för alla prenumerationslängder. Om du skapar en kostnadsfri prenumerationsapp måste du skapa ett köp i appen för den kostnadsfria prenumerationen.

 • Delad hemlighet kopplad till programmets Adobe ID (se verktyget Account Administration).

Filer som krävs för att appen ska fungera säkert

 • Distribution P12-certifikat (och lösenord)

 • Distribution Mobileprovision-fil

 • Developer P12-certifikat (och lösenord)

 • Developer Mobileprovision-fil

 • Production push P12-certifikat och lösenord (krävs för Tidningskiosk)

 • Developer push P12-certifikat och lösenord (krävs för Tidningskiosk)

Grafik som krävs för att varumärkesskydda appen

 • Appikoner i SD-format för iPad: ikoner i PNG-format med 29 × 29, 50 × 50, 72 × 72, 76 × 76 och 1 024 × 1 024 pixlar. Du behöver inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.

 • Appikoner i SD-format för iPhone: ikoner i PNG-format med storlekarna 29 × 29 och 57 × 57 pixlar. Du behöver inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.

 • Appikoner i HD-format för iPad: pixelikoner i PNG-format med storlekarna 58 × 58, 100 × 100, 144 × 144, 152 × 152 och 1 024 × 1 024. Du behöver inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.

 • Appikoner i HD-format för iPhone: ikoner i PNG-format med 58 × 58, 87 × 87, 114 × 114, 120 × 120 och 180 × 180 pixlar. Du behöver inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.

 • Välkomstskärmar i SD-format: pixelbilder i PNG-format med storlekarna 1 024 × 768 och 768 × 1 204.

 • Välkomstskärmar i HD-format: bilder i PNG-format med storlekarna 2 048 × 1 536 och 1 536 × 2 048 pixlar. Använd 8-bitars PNG-format för att minska filstorleken.
 • Välkomstskärmar för iPhone: bilder i PNG-format med 320 × 480, 640 × 960 och 640 × 1 136, 750 × 1 334 och 1 242 × 2 208 pixlar.
 • Newsstand-ikon i SD-format: ikon i PNG-format med 384 × 512 pixlar (krävs för Tidningskiosk).

 • Newsstand-ikon i HD-format: ikon i PNG-format med 768 × 1 024 pixlar (krävs för Newsstand)

 • Prenumerationsrutor i SD-format: pixelbilder i PNG-format med storlekarna 964 × 184 och 708 × 250.

 • Prenumerationsrutor i HD-format: pixelbilder i PNG-format med storlekarna 1 928 × 368 och 1 416 × 500.

 • Anpassade ikoner för navigering (valfritt, endast Enterprise): pixelbilder i PNG-format med genomskinlig bakgrund med storlekarna 30 × 30 (SD) och 60 × 60 (HD). Operativsystemet byter ut färgen på alla icke-genomskinliga pixlar mot en systemfärg.

Checklista för visningsprogram för flera folios (Windows Store)

Följande filer och information krävs för att skapa ett visningsprogram för flera folios för Windows Store. Mer information om hur du skapar de här filerna finns i Bygga DPS-appar för Windows Store.

Folios

 • Adobe ID för programmet
 • Fakturering i appen för alla publicerade folios för återförsäljning. Använd samma produkt-ID när du skapar fakturering i appen och publicerar folion.
 • Delad hemlighet kopplad till programmets Adobe ID (se verktyget Account Administration).

Information som krävs för att du ska kunna skicka din app

Grafik som krävs för att varumärkesskydda appen

 • En PNG-bild i formatet 310 × 310 pixlar som används för programmet på startskärmen, i butiken och i sökresultat
 • En PNG-bild i formatet 310 × 150 pixlar som används för programmet på startskärmen
 • En transparent PNG-bild i formatet 620 × 300 pixlar som används för programmets välkomstskärm

Checklista för inbyggt visningsprogram för flera folios (Android)

Följande filer och information krävs för att skapa ett visningsprogram för flera folios för Google Play. Information om hur du skapar dessa filer finns i Publiceringsprocess för Android-enheter.

Folios

 • Adobe ID för programmet
 • Fakturering i appen för alla publicerade folios för återförsäljning. Använd samma produkt-ID när du skapar fakturering i appen och publicerar folion.
 • Delad hemlighet kopplad till programmets Adobe ID (se verktyget Account Administration).

Filer som krävs för att appen ska fungera säkert

 • Ett giltigt .p12-certifikat (och lösenord) eller .keystore-fil och (samt information om lösenord/alias)

Grafik som krävs för att varumärkesskydda appen

 • En app-ikon i valfri storlek i PNG-format (den skalas om till 96 × 96 pixlar)

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?