Skapa en anpassad Adobe Content Viewer för testning

Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du skapa en egen version av Adobe Content Viewer för iPad med DPS App Builder. Möjligheten att skapa en egen anpassad Content Viewer är särskilt användbar när en ny version av verktygen i Folio Producer blir tillgängliga, men Adobe Content Viewer väntar för närvarande på godkännande från Apple.

Om du loggar in med ett Enterprise-konto kan du skapa en företagsspecifik app som du kan distribuera inom ditt företag. Om du inte skapar en företagsspecifik app blir din Adobe Content Viewer bara tillgänglig i iPad-enheter där enhets-ID:na (UDIDs) är angivna i Developer Mobileprovision-filen. I det här fallet är det bäst att använda en mobileprovision-fil som inte används av någon annan utvecklingsapp för att undvika att konflikter uppstår. Mer information om hur du skapar mobileprovision-filer finns i PDF-filen Publiceringshandbok för iPad (på engelska).

Videosjälvstudiekurs

 1. Logga in i DPS App Builder med ett Professional- eller Enterprise-konto.

 2. Klicka på Nästa i DPS App Builder, välj iPad och klicka på Nästa.

 3. Välj Adobe Content Viewer som visningsprogramversion. Klicka på Nästa.

 4. Gör något av följande och klicka sedan på Nästa:

  • (Professional) Ange Developer Mobileprovision-filen. Du kan undvika att konflikter uppstår genom att skapa en mobileprovision-fil som inte används av en annan utvecklingsapp.

  • (Enterprise) Om du väljer Enterprise Signed Build (Enterprise-signerad version) anger du Intended Application ID (Avsett program-id) (t.ex. ”com.publisher.viewer”) och Enterprise Mobileprovision-filen. Använd samma Intended Application ID (Avsett program-id) som du använde när du skapade Enterprise Mobileprovision-filen på Apples utvecklingswebbplats. Information om företagsspecifika appar finns i Skapa en företagsspecifik visningsprogramapp för iPad.

 5. Klicka på Nästa och följ anvisningarna.

 6. Ladda ned och signera din Adobe Content Viewer.

 7. Om det behövs kan du göra din Adobe Content Viewer (content-viewer.ipa) tillgänglig för distribution.

Du installerar din Adobe Content Viewer genom att dra content-viewer.ipa-filen till ditt iTunes-bibliotek och sedan synka din iPad.

Du behöver inte ta bort App Store-versionen av din Adobe Content Viewer. Du kan ha olika versioner av Adobe Content Viewer på din iPad. Faktum är att du kan logga in på de båda olika visningsprogrammen med olika konton.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online