Skapa folioåtergivningar

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Metoder för att redigera innehåll.

Flera versioner av samma folio som designats för olika enheter kallas för återgivningar. Om du skapar flera folioåtergivningar görs bara den återgivning som bäst matchar enhetens dimensioner tillgänglig i visningsprogrammet.

Det finns tre viktiga anledningar till att använda återgivningar:

  • Om du vill skapa iPhone-innehåll som inte omges av svarta fält. Du kan till exempel skapa en återgivning med upplösningen 480 × 320 som passar iPhone 3- och 4-enheter och en återgivning med upplösningen 1 136 × 640 som fyller hela skärmen på iPhone 5 och senare enheter.
  • Skapa en folio endast för webbvisningsprogrammet. Se Anpassa Web Viewer.
  • Om du vill skapa folios som kräver mindre skalning och användning av svarta fält på Android-enheter, eller för att skapa folios som ska visas på enheter med olika upplösning.  

Återgivningar är endast tillgängliga för appar med flera folios. Folioåtergivningar stöds inte om du skapar en app med en folio. I stället kan du skapa artiklar med flera återgivningar.

Du kan använda samma folionamn för flera folios för att binda samman dem till en uppsättning återgivningar. Värdena för Folionamn för de olika återgivningarna måste vara desamma och värdena för Storlek måste variera (utom för en återgivning endast för Web Viewer). Om folioåtergivningar dessutom tillhör en app för återförsäljning, rekommenderar vi att du använder samma produkt-id för alla återgivningar (men olika produkt-id:n för olika uppsättningar av återgivningar). För återgivningar i en prenumerationsapp måste värdena för Publication Date (Publiceringsdatum) vara identiska. Välj datumet från kalenderwidgeten.

Obs!

När du skapar folioåtergivningar för ett prenumerationsvisningsprogram ska du välja samma inställning för Publication Date (Publiceringsdatum) för varje återgivning från kalenderwidgeten.

Skapa flera folioåtergivningar med samma inställningar för Folio Name (Folionamn) men olika inställningar för Size (Storlek)

När visningsprogrammet söker i Distribution Service erbjuds bara den återgivning som överensstämmer bäst med den mobila enheten.

Vi rekommenderar att du skapar en 1 024 × 768-folio med artiklar i PDF-bildformat för iPad-enheter. Ett annat alternativ är att skapa flera återgivningar. Om du överför en folio med storleken 2 048 × 1 536 och en annan folio med storleken 1 024 × 768 hämtar HD-modellerna av iPad 2 048 × 1 536-folion medan SD-modellerna hämtar den mindre folion. Visningsprogrammen för iPad hämtar endast folios med proportionerna 4:3. Visningsprogrammen för iPhone hämtar endast folios i bildförhållandet 3:2 (eller i bildförhållandet 16:9 för återgivningar i formatet 1 136 × 640). Om du skapar en visningsprogramapp med stöd för både iPad och iPhone får du bäst resultat om du skapar multipla återgivningar. Se Skapa DPS-innehåll för olika iPad-modeller och Skapa innehåll för iPhone.

Mer information för Android-visningsprogram finns i Konfigurera återgivningar för visningsprogram för Android-plattformen.

Obs!

Bäst resultat får du om du använder samma metadatainställningar för folioåtergivningar, som Folio Name (Folionamn), Publication Name (Publikationsnamn), Folio Number (Folionummer) och Publication Date (Publiceringsdatum). Använd samma produkt-id när du publicerar återgivningarna. Om du aktiverar delning via sociala medier ska du se till att du använder samma värden för Article Name (Artikelnamn).

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online