Skapa biblioteksfilter

Om du anger filternamnen för varje folio i Folio Producer Organizer visas filteralternativen i en listrutemeny i visningsbiblioteket.

Om du till exempel skapar olika utgåvor av samma folio för olika språk kan du låta dina kunder endast visa folios för ett språk och dölja folios för andra språk. Du kan även skapa filter som endast visar folios för en specifik tidsperiod, till exempel ”Utgåvor 2011” och ”Utgåvor 2012”.

Du kan endast skapa en nivå med filter. Dina kunder kan dock välja flera alternativ i listrutan. Till exempel kan användarna visa franska och tyska folios och dölja engelska och spanska folios.

Filter stöds endast på iPad.

I denna app visas endast folion Basics (Grundläggande) och Info (Information).

  1. Skapa folios med version v22 eller senare av visningsprogrammet.

  2. I Folio Producer Organizer väljer du folion och anger ett filternamn i textrutan Library Filter (Biblioteksfilter).

    Se till att du använder samma filternamn för folios som tillhör en specifik kategori. Om du till exempel anger ”Tyska” och ”tyska” filter för olika folios kommer de att visas som olika alternativ i biblioteket.

  3. Använd DPS App Builder för att skapa ett visningsprogram. Testa filtren i biblioteket för att kontrollera att de fungerar som avsett.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?