Skapa avsnitt

Avsnittsfunktionen (endast för iPad) gör att dina kunder kan hämta enskilda avsnitt i en folio som du definierar. Du kan till exempel dela upp en folio i avsnitten Nyheter, Sport, Affärer, Mode och Ekonomi och dina kunder kan då välja mellan att endast hämta artiklar från vissa avsnitt eller från samtliga avsnitt på en gång.

Tilldela avsnitt

Ange avsnittsinformation för varje artikel i Folio Producer Editor. Använd samma avsnittsnamn för minst två artiklar. Bäst resultat får du om du skapar en v24-folio eller senare och använder panelen Folio Builder för att uppdatera artiklarna i folion och generera omslagsbilder för avsnitt. Använd ett v24-visningsprogram eller senare för att visa avsnitt.

Du kan även ange avsnitt för artiklar som använder taggen <section> i filen sidecar.xml. Se Skapa en metadata-sidecar-fil för import av artiklar.

Så fungerar avsnitt

När du anger avsnittsinformation för artiklar i en folio visas en Visa-knapp i stället för en hämtnings- eller köpknapp i visningsprogrammets bibliotek i iPad. När du trycker på den här knappen visas de tillgängliga avsnitten i artikeln. Förstasidan i den första artikeln i varje avsnitt används som omslagsbild för avsnitt. När en användare trycker på en omslagsbild hämtas eller visas alla artiklar i det avsnittet.

Artiklar som inte har någon avsnittsinformation hämtas tillsammans med alla avsnitt. Om du till exempel inte anger avsnittsinformation för omslagsartikeln och innehållsförteckningsartikeln hämtas de artiklarna tillsammans med det första avsnittet som användaren hämtar.

Om du trycker på innehållsförteckningsknappen i en folio med avsnitt visas endast avsnittstitlarna, inte artiklarna. Om du trycker på ett avsnittsnamn i innehållsförteckningen kommer du till den första artikeln i det avsnittet.

Den ursprungliga artikelordningen bevaras i folios med avsnitt. Bäst resultat får du om grupperar artiklar i samma avsnitt bredvid varandra i folion.

Obs!

Om en användare hämtar ett enstaka avsnitt räknas detta som en fullständig hämtning av en folio. Eventuella efterföljande hämtningar av avsnitt i den aktuella folion räknas inte som hämtningar.

Lägga till eller ta bort avsnitt i en befintlig folio

Undvik att redigera en folio för att ta bort eller inkludera avsnitt. Ta i stället bort den befintliga folion och skapa en ny folio som har ändrade avsnitt. 

Testa avsnitt

Skapa en utvecklingsapp för iPad för att testa funktionen för avsnitt. Avsnitt är inte fullständigt implementerade i Adobe Content Viewer.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto