Skapa ett anpassat bibliotek (Enterprise)

Om du är Enterprise-utgivare kan du använda DPS App Builder och ersätta standardvisningsbiblioteket med ett anpassat bibliotek som du skapar själv. Du kan skapa anpassade bibliotek och butiker för iOS-appar. För Android-appar kan du skapa ett anpassat bibliotek som ersätter standardbiblioteket.

Anpassade butiker och bibliotek

  1. Skapa ZIP-filen som innehåller den HTML-kod som du vill använda till det anpassade biblioteket. Mer information om att skapa HTML-filerna finns i Implementera separat biblioteks- och butiksfunktion (på engelska).

  2. I DPS App Builder skapar eller redigerar du ett berättigandevisningsprogram.

  3. Gör något av följande:

    • (iOS) I navigeringsverktygsfältet i DPS App Builder klickar du på biblioteksikonen i det svarta fältet under Customize and Test the Toolbar and Custom Icons (Anpassa och testa verktygsfältet och anpassade ikoner).
    • (Inbyggd Android) Klicka på biblioteksikonen i biblioteksavsnittet i webbaserade DPS App Builder och ange ZIP-filen som innehåller HTML-koden.
  4. Klicka på ikonen bredvid Use Custom Viewer Library (Använd anpassat visningsbibliotek) och ange den ZIP-fil som innehåller HTML-koden som du har skapat.

Mer information om hur du skapar anpassade bibliotek finns i Anpassade butiker och bibliotek.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?