Skapa visningsprogramappar för privat distribution

Om du har en Enterprise-utgåva av Digital Publishing Suite kan du skapa iPad- och iPhone-appar för enbart intern distribution. En företagsspecifik visningsprogramapp för hämtas inte från Apple Store utan distribueras inom företaget.

Du måste ha en prenumeration på Apples iOS Developer Enterprise Program om du vill skapa en företagsspecifik visningsprogramapp. Med en Apple Enterprise-prenumeration tas gränsen på 100 enheter bort för appar under utveckling. 

 1. Logga in på Apple iOS Dev Center med ett företags-id och skapa ett företags-P12-certifikat och Mobileprovision-filer.

 2. På webbklienten Folio Producer publicerar du de folios som ska ingå i den interna appen. Använd inställningarna för gratis och offentligt.

 3. I DPS App Builder anger du information på panelerna Basic Details (Grundläggande information) och Splash Screen (Välkomstskärm).

 4. I certifikatavsnittet i DPS App Builder anger du information om ditt utvecklings- och P12-distributionscertifikat, lösenord och mobileprovision-fil och push-meddelanden. (Om du vill aktivera push-meddelanden får mobileprovision-filen inte ha ett bundle-id med jokertecken.)

  Distributionsinformationen används inte för din interna app och ska inte skickas till Apple Store.

 5. Välj alternativet Enterprise Signed ID (Enterprise-signerat id) och ange Intended Application ID (Avsett program-id).

  Intended Application ID (Avsett program-id) har ofta formatet ”com.publisher.publication”.

 6. Bygg appen och hämta utvecklingsvisningsprogrammet (.ipa).

 7. Distribuera .ipa-filen via e-post eller en server. Instruera användarna att installera programmet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?