Anpassa gränssnittstext i DPS iOS-appar

Med alternativet Use Customized Strings (Använd anpassade strängar) i avsnittet Advanced Options (Avancerade alternativ) i DPS App Builder kan du anpassa textsträngar som lagras i visningsprogramappen på alla språk som stöds. Du kan till exempel anpassa knapptext i biblioteket och text i dialogrutor.

Välj Advanced Options (Avancerade alternativ) på sidan App Details (Appinformation) i DPS App Builder, och välj sedan Use Customized Strings (Använd anpassade strängar). Klicka på Generate Template (Generera mall) om du vill hämta en XML-mall till din dokumentmapp. DPS App Builder pekar automatiskt på det här filnamnet. Du kan sedan redigera XML-filen. Om du redigerar ett visningsprogram som skapats för en tidigare version bör du hämta och redigera den senaste mallen för att få bästa resultat.

När du redigerar XML-filen innehåller varje UI-element ett <key name> och en eller flera språksträngar (t.ex. <en> för engelska). Redigera texten i språkkoden (t.ex. <en>), ändra inte <key name>-strängen.

Ändra språkkoden, inte <key name>-strängen, när du redigerar gränssnittstext i visningsprogramappen.

Redigera namn på bibliotek, butiker och platser (ikoner för navigering)

(Enterprise) Du kan även använda den här XML-filen för att redigera biblioteks- och visningsprogramsetiketterna och för att inkludera språksträngar för etiketterna under de anpassade ikonerna i navigeringsverktygsfält. En uppsättning användargränsnittselement visas i slutet av XML-filen med knappnamn som Library (Bibliotek), iPad viewer label (Etikett för iPad-visningsprogram) och iPad Custom slot 1 label (Etikett för anpassad iPad-plats 1). Numren på de anpassade platserna motsvarar ordningen från vänster till höger på de anpassade ikoner som du lägger till mellan knapparna Library (Bibliotek) och Viewer (Visningsprogram) i avsnittet Navigations Toolbar (Navigeringsverktygsfält). Ange språksträngar för de anpassade platsernas etiketter, till exempel ”<en>Help</en>” och ”<es>Ayuda</es>” för engelska och spanska.

Redigera anpassade butiker och platser (ikoner för navigering)

Redigera knappar med texten ”Buy Issue” (Köp utgåva) i biblioteket

När du skapar en prenumerationsapp är ”Köp utgåva” standardetiketten för knappar för köp av enstaka utgåvor. Du kan anpassa den här strängen genom att lägga till följande sträng i Showcase Buy-strängen via App Builder: %@.

Innan du redigerar visas Buy Issue (Köp utgåva) i biblioteket.

Ersätt Köp den här utgåvan med %@ om du vill att priset ska visas i biblioteket.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online