Prissättningsalternativ för DPS

Alla som har InDesign CC eller senare kan använda Adobe Digital Publishing Suite (DPS) för att skapa och förhandsgranska innehåll på mobila enheter. Om du vill skapa mobilappar måste du dock skaffa en företagslicens för Adobe Experience Manager Mobile.

Med en licens har du möjlighet att skapa appar som använder både Adobe Digital Publishing Suite (DPS) och Adobe Experience Manager Mobile (tidigare Adobe Digital Publishing Solution).

Experience Manager Mobile licensieras per app och med en avgift för åtkomst till utvecklarverktyg och support. Licensavgifter debiteras som årsabonnemang. Appavgifter bestäms baserat på målgruppens storlek och användningsfall. När appavgiften har fastställts ändras den inte under avtalstiden. Appavgiften ger dig rätt att producera samma app på alla plattformar som stöds, till exempel iOS, Android och Windows.

DPS Single Edition

Från och med 1 maj 2015 är DPS Single Edition inte längre tillgängligt. Det är inte längre möjligt att använda ett Creative Cloud-konto eller en engångsbetald licens för att skapa en app för en enstaka folio för iPad. Kunder med en fullständig licens kan fortfarande skapa appar för enstaka folio för iPad.

DPS Professional

Alternativet DPS Professional är inte längre tillgängligt för nya kunder. Modellen med appbaserad licensiering prissätts efter användningsfall och målgruppsstorlek så det passar många olika kunder och budgetar.

Alla avtal som förnyas licensieras per app så som beskrivs ovan och ger tillgång till alla funktioner som stöds.

Adobe har ett särskilt säljteam som hjälper professionella användare att förnya sina avtal. Du kan kontakta teamet genom att skicka e-post till dpspro@adobe.com. De har information om din tidigare appanvändning och hjälper dig att få korrekt pris. Om du köpte DPS Professional Edition via Adobes onlinebutik kontaktar du dpspro@adobe.com.

Klicka här om du vill ha med information om Adobe Experience Manager Mobile: www.adobe.com/go/publishing_se

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto