DPS Export for PowerPoint är ett PowerPoint-tillägg som konverterar presentationer i Microsoft PowerPoint 2010 och 2013 till Adobe DPS-folior. Om du installerar DPS Export for PowerPoint på en dator med Windows visas en flik för tillägget DPS Export i PowerPoint. Du kan sedan ange exportinställningar och exportera bilderna.

PowerPoint-tillägget gör att du kan exportera bilder som artiklar i en DPS-folio
PowerPoint-tillägget gör att du kan exportera bilder som artiklar i en DPS-folio.

Systemkrav

 • Windows 7 eller Windows 8
 • Microsoft PowerPoint 2010 eller 2013 32 bitar (Mac OS-versioner av PowerPoint har inte de nödvändiga tilläggsfunktionerna)
 • .NET Framework 4 eller senare (som ingår i installationsprogrammet för DPS Export for PowerPoint)
 • Visual Studio Tools for Office Runtime (som ingår i installationsprogrammet för DPS Export for PowerPoint)
 • Adobe Content Viewer för dator1
 • Adobe Content Viewer för enhet (hämta på iOS App Store, Google Play Store eller Windows Store)
 • Enterprise DPS-prenumeration (krävs för att överföra folio)

1 Content Viewer för dator ingår i installationsprogrammet för DPS Export for PowerPoint på datorer med äldre operativsystem än Windows 8.1. På Windows 8.1 installeras Adobe Content Viewer i Windows Store.

Installera de nödvändiga verktygen

Använd följande länk för att kunna hämta och köra installationsfilerna.

www.adobe.com/go/learn_dps_pptexport_se

Videor och artiklar

Exportera presentationer för DPS

 1. Installera DPS Export for PowerPoint-tillägg och starta PowerPoint.

 2. Skapa presentationen som du vill exportera.

  Om din presentation innehåller avsnitt (Infoga > Avsnitt) exporteras alla bildrutor i varje avsnitt som en artikel. Om din presentation inte innehåller avsnitt exporteras varje bildruta som en artikel.

 3. Klicka på DPS Export i PowerPoint-verktygsfältet.

 4. Klicka på Konto i verktygsfältet för tillägg och ange sedan det programkonto som folion ska visas i.

  Du måste ange kontoinformationen för att kunna exportera och överföra innehåll. Kontoinformation krävs inte för förhandsvisning av innehåll.

  Du kan också ange en proxyserveradress och port för ditt LAN.

  Ange en proxyserveradress
 5. Gör något av följande i verktygsfältet:

  • Klicka på Preview (Förhandsvisa) om du bara vill skapa en lokal version av filen för förhandsvisning i Desktop Viewer.
  • Klicka på Upload (Överför) för att överföra folion till tjänsten Adobe Folio Producer. Se till att du använde kontoalternativet när du loggade in.
  Dialogrutan Exportera

  Informationen du anger används både för folion och artikelmetadata. Till exempel används publikationsnamnet för både publikationsnamnet och beskrivningen i folion, och författarnamnet används för alla artiklarna. Du kan redigera dessa inställningar i Folio Producer innan du publicerar folion. Mer information om de här ändringarna finns i Ändra folioegenskaper och Hantera artiklar i DPS-hjälpen.

 6. Testa folioinnehållet.

  • Om du behöver göra ändringar i källinnehållet till den överförda folion exporterar du om presentationen i PowerPoint. Om du använder samma filnamn ersätter det exporterade innehållet det befintliga innehållet.
  • Om du behöver skapa en annan foliostorlek för andra enheter som stöds, eller om du behöver ändra exportinställningarna, byter du namn på PowerPoint-filen och förhandsvisar/överför den igen.
 7. Publicera folion med Folio Producer.

Ytterligare information

 • Bildrutor exporteras till en folio med endast liggande orientering. Om din presentation innehåller avsnitt (Infoga > Avsnitt) exporteras alla bildrutor i varje avsnitt som en artikel. Om din presentation inte innehåller avsnitt, exporteras varje bildruta som en artikel.
 • Innehåll skaländras och visas med svarta remsor så att det passar i den angivna målenhetsstorleken.
 • PowerPoint-hyperlänkar konverteras till hyperlänksövertäckningar och PowerPoint-animeringar kan exporteras som bildsekvensövertäckningar i DPS. Filer med ljud (MP3) och video (MP4) exporteras som övertäckningar. En detaljerad lista över övertäckningar som stöds finns i Use PowerPoint Presentations in Adobe DPS (på engelska).
 • Liggande och stående bilder genereras för omslagsbilder. Överväg att ersätta dessa omslagsbilder. Du kanske även vill redigera metadata för folion och artiklarna i Folio Producer.
 • Om du exporterar en presentation och bestämmer dig för att redigera den tar du bort folion och exporterar presentationen igen. Det går ännu inte att redigera en exporterad PowerPoint-folio.
 • Om PowerPoint-animeringar inte exporteras korrekt kan du exportera med alternativet för aktiva interaktiva element avstängt.
 • För närvarande går det inte att exportera innehåll för Digital Publishing Solution (DPS 2015). Du kan dock publicera den exporterade folion i DPS och sedan migrera folion till ett DPS 2015-projekt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy