Olika typer av DPS-appar

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Översikt över Experience Manager Mobile.

Alla som har installerat InDesign CS6 eller senare kan skapa en folio och dela den med andra. Du måste ha en Professional- eller Enterprise-prenumeration på Digital Publishing Suite för att kunna skapa en anpassad visningsprogramapp och skicka den till en butik som stöds, till exempel Apple App Store, Google Play eller Windows Store.

Information om hur du prenumererar på Digital Publishing Suite finns på http://www.adobe.com/se/products/digitalpublishingsuite/.

Typer av anpassade visningsprogramappar

Med Adobe Content Viewer kan du förhandsvisa folios och dela dem med andra personer. Du gör dina folios tillgängliga i en butik genom att skapa en anpassad visningsprogramapp med DPS App Builder.

Adobe rekommenderar

Visningsprogramapp för en enstaka folio

I en visningsprogramapp för en enstaka folio är folion inbyggd i visningsprogramappen. Visningsprogrammet har inget bibliotek.

Om du vill skapa en app för en enstaka folio med Professional- eller Enterprise-prenumeration, exporterar du en ZIP-fil med Folio Producer Organizer och anger den ZIP-filen i DPS App Builder.

Observera att appen för en enstaka folio inte har stöd för bokmärken och delning i sociala medier. En app för enstaka folio kan inte visas i Newsstand. Du kan skapa en visningsprogramapp för en enstaka folio för iPad-enheter, men inte för iPhone-, Android- eller Windows-enheter.

Ett visningsprogram för en enstaka folio har inget bibliotek.

Visningsprogramapp för flera folios

I en visningsprogramapp för flera folios använder du DPS App Builder för att skapa ett visningsprogram som egentligen är ett skal. Det visningsprogram du skickar saknar innehåll. Använd Folio Producer Organizer för att publicera folios på Adobe Distribution Service. Kunderna använder visningsprogrammets bibliotek för att hämta de folios de är berättigade till.

Använd olika Adobe ID:n för varje visningsprogramapp för flera folios som du skapar. Se Använda Adobe ID:n för digital publicering.

Med biblioteket för ett visningsprogram för flera folios kan kunderna hämta, visa och köpa folios.

Du kan skapa två typer av folios för visningsprogramappar för flera folios: gratis och för återförsäljning. Alla publicerade folios som du anger som gratis och offentliga visas automatiskt i kundernas visningsbibliotek tillsammans med en hämtningsknapp.

Samtliga folios du publicerar för återförsäljning och som är offentliga måste knytas till ett köp i appen som du konfigurerar i iTunes Connect eller Google Play. Använd samma produkt-id när du publicerar folion som du använde när du ställde in appinköpet. Återförsäljningsfolios visas i det anpassade visningsprogrammets bibliotek med en köpknapp. När kunderna trycker på Köp kan de köpa folion.

Visningsprogramapp för prenumeration på flera folios

En visningsprogramapp med prenumerationer innehåller en inloggningsknapp och ett biblioteksalternativ så att kunderna kan välja vilken typ av prenumeration de vill ha. De kan till exempel välja ett alternativ för tre månader, sex månader eller ett år. När de loggar in kontrollerar visningsprogrammet med butiken för att se vilka folios de är berättigade att hämta.

Du kan konfigurera en prenumeration som kan användas i Apple App Store. Om du är Enterprise-kund kan du dessutom skapa en anpassad tillståndsserver och ge kunderna möjlighet att prenumerera via butiken eller din tjänst.

Biblioteket för ett prenumerationsvisningsprogram

Företagsspecifik visningsprogramapp

Enterprise-prenumeranter kan skapa iPad-appar för enbart intern distribution. En företagsspecifik visningsprogramapp för iPad hämtas inte från Apple Store utan distribueras inom företaget. Se Skapa en Enterprise-signerad visningsprogramapp för iPad.

Typer av appdistribution

Använd följande metoder för att distribuera DPS-innehåll.

Via offentlig appbutik

Skapa en app och skicka den till Apple App Store, Google Play eller Windows Store.

Via offentlig appbutik med begränsad distribution (endast Enterprise)

Skapa en prenumerationsapp och skicka den till Apple App Store, Google Play eller Windows Store. Använd en anpassad tillståndsserver för att avgöra vilka folios som användare kan hämta och visa baserat på deras inloggningskonto. Se Använda begränsad distribution med Digital Publishing Suite (på engelska).

Via privat server (endast Enterprise)

Skapa en egen app och administrera den bakom en brandvägg. Se Skapa en Enterprise-signerad visningsprogramapp för iPad.

Om tillstånd och fullgörande

Tillstånd är behörighet att hämta ett objekt. Fullgörande innebär att göra berättigat innehåll tillgängligt så att kunderna kan hämta det. Butiken (t.ex. Apple App Store eller Google Play) är den plats där visningsprogramapparna kan hämtas. Du skapar anpassade appar för butiken med DPS App Builder. Distribution Service är där folios är tillgängliga för hämtning. Med Folio Producer publicerar du folios i Distribution Service.

Appar med endast en folio hämtas enbart från App Store. När kunderna hämtar appar med flera folios och öppnar biblioteket söker visningsprogrammet i Adobe Distribution Service efter folios som är tillgängliga för hämtning.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?