Redigeraren i Folio Producer

Med redigeraren i Folio Producer kan du redigera artikelinställningar. En del av dem finns inte på panelen Folio Builder. Redigeraren innehåller två vyer: en miniatyrbildsvy där du kan förhandsvisa artiklar och ändra egenskaper, och en listvy där du kan ordna, låsa och ändra andra inställningar.

Tillgängliga artiklar i en folio

A. Vald artikel B. Listvy och miniatyrbildsvy C. Visa vågrät och lodrät layout 

Med listvyn kan du ändra ordning på artiklarna manuellt, ändra hämtningsprioritet och redigera andra inställningar.

Folioartiklar i listvyn

Använda miniatyrbildsvyn för att förhandsvisa artiklar

I HTML- och InDesign-artiklar i JPEG- eller PNG-format visas miniatyrbilder i redigeringsprogrammet i Folio Producer. Däremot visas inga miniatyrbilder i artiklar i PDF-format.

 1. Logga in på Adobe Digital Publishing Suite Dashboard och klicka på Folio Producer.

 2. Välj den folio du vill redigera och klicka på Open (Öppna).

 3. Gör något av följande:

  Ändra ordning

  Dra en artikel om du vill ändra ordningen på den.

  Redigera artikelegenskaper

  De ändringar du gör av artikelegenskaperna visas på panelen Folio Builder. Se Ändra artikelegenskaper.

  Visa vågräta och lodräta layouter

  Klicka på knappen för vågrät eller lodrät om du vill ändra layouten. Dra skjutreglaget för miniatyrbildsstorlek om du vill ändra storlek på artikelminiatyrerna.

  Lägg till en artikel

  Klicka på Add (Lägg till) och välj sedan artikeln i folion som du vill kopiera från. Du kan också kopiera en artikel från en annan folio genom att välja Copy To (Kopiera till) på artikelns popup-meny.

  Importera filen HTMLResources.zip

  Klicka på om du vill importera HTMLResources.zip. Se Importera HTMLResources.

  Ändra namn på en artikel

  Välj Rename (Ändra namn) på artikelns popup-meny och ändra namn på artikeln. Om du ändrar namn på en artikel ändras artikelnamnet, men inte artikeltiteln som visas i visningsprogrammet. Om du ändrar namn på en artikel kan det leda till att navto-länkarna mellan artiklarna bryts.

Redigera artikelinställningar

 1. Markera och öppna en folio i redigeraren i Folio Producer.

 2. Ändra någon av artikelinställningarna i miniatyrbildsvyn eller listvyn. Se Ändra artikelegenskaper.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?