Historik över versionsinformation för nya funktioner

Digital Publishing Suite-verktygen uppdateras ofta. En lista över felkorrigeringar finns i DPS Bug Fix Release Notes (på engelska).

Utgåva 32

En beskrivning av de nya funktionerna i den aktuella verktygsuppsättningen finns i Nyheter i den här versionen.

Utgåva 31

Push-meddelanden

Schemalagda push-meddelanden

Med alternativet Meddelanden i DPS Dashboard kan du nu schemalägga och skicka meddelanden om hämtningar i bakgrunden och dessutom skicka textmeddelanden. Du kan schemalägga standardiserade push-meddelanden som utlöser bakgrundshämtning av den angivna folion i Tidningskiosk-appar (eller som visar rödmarkerade ikoner i icke-Tidningskiosk-appar).

Push-meddelandetjänst

Med DPS Dashboard kan du nu ha ett fullständigt schemalagt arbetsflöde för publicering och för kommunikation med läsarna om nytt innehåll. Det har funnits stöd för att schemalägga en folio som ska publiceras i flera versioner.

När du skickar ett textmeddelande kan du aktivera det, så att textmeddelandet startar och öppnar en viss artikel i en folio om någon trycker på det.  

Certifikathantering

Push-meddelandecertifikat hanteras nu i push-meddelandetjänsten på DPS Dashboard som gör det enklare att uppdatera push-certifikat och meddelar dig när dina certifikat upphör att gälla.

Använd DPS App Builder för att ange att din app har aktiverats för push-meddelanden samt om du använder Adobes push-tjänst eller en push-tjänst från tredje part. Använd push-meddelandetjänsten för att ange dina push-certifikat och lösenord. Push-certifikaten lagras på en server – inte i själva appen.

Observera följande:

 • Ett varningsmeddelande visas när du loggar in på push-meddelandetjänsten och ett push-certifikat har upphört att gälla eller upphör att gälla inom 30 dagar.
 • Push-certifikat för befintliga appar överförs automatiskt från DPS App Builder till Folio Producer.
 • Kontrollera att dina certifikat har migrerats korrekt till push-meddelandetjänsten (DPS Dashboard > Notifications (Meddelanden)). I vissa fall, till exempel när du använder andra konton för produktions- och utvecklingscertifikat, kanske certifikaten inte har migrerats korrekt.

Redigering

 

Importera alternativa layouter

Ett nytt sidecar.xml-format gör att kan du importera artiklar från InDesign-dokument med alternativa layouter.

Det finns nu två olika metoder för att använda sidecar.xml-filer till att importera artiklar. Det klassiska sidecar.xml-arbetsflödet stöds fortfarande – sidecar.xml-formatet och -arbetsflödet ändras inte. Det nya sidecar.xml-formatet innehåller specifika sökvägar i InDesign-dokument. Om du vill importera den nya sidecar.xml-filen ska du välja alternativet Importera med sidecar.xml när du importerar artiklar.

CRM-integrering

Du kan använda nya Library/Store-API:er för att koppla DPS-innehållsförbrukningsdata till en tredjeparts CRM-system, till exempel Salesforce.com. De här API:erna är bara tillgängliga för DPS Enterprise-kunder.

Du kan till exempel registrera uppgifter om artiklar som visas från appen vid ett försäljningsbesök – inklusive innehåll som visats, beräknad tid som spenderats, typ av interaktivitet eller annan analysinformation – och skicka uppgifterna tillsammans med anpassade anteckningar om försäljningsprospekt direkt till en försäljningsmöjlighetspost. Utnyttja den kraftfulla analysmetoden inom CRM-systemen om du vill koppla förbrukningsdata till försäljnings- och intäktseffekter.

iOS-visningsprogram

Presentation av folios i Library (Bibliotek)

Om du erbjuder prenumerationer i din iPad-app vill du förmodligen marknadsföra ditt senaste innehåll och visa köpalternativen på ett tydligt sätt. De nya iPad-prenumerationsapparna i v. 31 har ett nytt standardbibliotek med ett nytt utseende, som underlättar för dig när du vill marknadsföra ditt innehåll.

Den senaste folion får en framträdande presentation som hjälper läsarna att hitta det senaste innehållet som är tillgängligt för köp eller prenumeration. Om du erbjuder en kostnadsfri förhandsvisning av innehållet kommer även det att visas.

Hämta förbättringar

Alla pausade hämtningar återupptas nu tyst när en app startar eller aktiveras från bakgrunden. Om ett fel inträffar under hämtning pausas den aktuella hämtningen igen.

Hämtningstrådar optimeras om en app körs i bakgrunden.

Nödvändiga foliouppdateringar

Alternativet Hide Folio Update Prompt (Dölj meddelande om foliouppdatering) är nu tillgängligt när du använder DPS App Builder för att skapa iOS-appar. Om det här alternativet markeras uppdateras folion när användaren trycker på en omslagsbild i biblioteket, utan att användaren behöver acceptera eller ignorera uppdateringen. Det här alternativet är till exempel användbart i en försäljningsapp där de som ingår i säljteamet behöver ha det senast uppdaterade innehållet.

Med en WiFi-anslutning är det obligatoriskt att uppdatera en folio för att kunna visa den. Med en mobiltelefonanslutning är det valfritt att uppdatera folion. Om det inte finns någon anslutning kan användarna fortsätta att visa den äldre folioversionen. Om folion uppdateras medan en användare tittar på den visas ett uppdateringsmeddelande.

(För Android- och Windows-appar krävs foliouppdateringar som standard. Uppdateringen startar automatiskt när användaren trycker på omslagsbilden.)

Fler ändringar i iOS-visningsappen

 • Utloggningsknappen visas nu på kugghjulsmenyn i biblioteket, i stället för i hörnet längst upp till vänster, för att förhindra att användare loggar ut oavsiktligt.
 • Prestandan för hämtningar i bakgrunden har förbättrats tack vare ändrat beteende vid segmentering och när alternativet för att försöka igen används.

Android-visningsapp

 • Anpassat bibliotek
 • Förbättrat ljudstöd
 • Folios med dubbel orientering
 • Webbversionen av DPS App Builder innehåller nu ett alternativ för att dölja biblioteksbanderollen om läsaren har loggat in med direkttillstånd. Mer information finns i avsnittet Bygga DPS-appar för Android-enheter.
 • DPS App Builder innehåller nu en inställning för att låsa biblioteket i liggande orientering.
 • Prestandan är förbättrad när du hämtar en folio fortlöpande.
 • Stora flerlägesobjekt blinkar inte längre i början när de visas på skärmen.
 • Videor pausas vid inkommande telefonsamtal.
 • Direkttillståndsservrar som implementerar det äldre v. 1-API:t
 • API för getFolioInfo() i anpassad butiker
 • Reading API
 • Inställningar för HTML-visningsområde i webbövertäckningar, HTML-artiklar och anpassat bibliotek
 • Gester i webbövertäckningar, HTML-artiklar och anpassat bibliotek
 • Relativa navto://-hyperlänkar
 • Länkar till ankarpunkter i HTML-innehåll
 • Rensning av folios som ursprungligen hämtats med visningsprogrammet för äldre Android-versioner när visningsprogrammet uppdateras

Visningsprogrammet för Windows

 • Windows Store innehåller nu funktioner som gör att användarna kan köpa enskilda folios inom en app. På grund av begränsningar i Windows Store kan du bara ange ett pris för alla köp i appen. Det finns inte stöd för prenumerationer i Windows Store ännu. Mer information finns i DPS-publiceringshandboken för Windows Store-appar.
 • Utöver grundläggande hämtningsdata har Windows-appar nu stöd för folioköpsanalyser.
 • Visningsapparna för Windows har nu ett inledande stöd för anpassade biblioteks-API:er.  
 • Bakgrundsljud
 • Hyperlänkar för att öppna innehåll i en appwebbläsare
 • onAppear- och onDisappear-händelser i HTML-artiklar
 • Direkttillståndsservrar som implementerar det äldre v. 1-API:t
 • Valfri fråga till läsare om aktivering av insamling av analysdata
 • Sökning efter folios i Adobe Content Viewer-biblioteket efter titel, folionummer och publikationsnamn (inte tillgängligt i anpassade appar)

Webbvisningsprogram

 • När användarna växlar mellan stående och liggande layouter i en folio med dubbel orientering cachelagrar webbvisningsappen den senaste orienteringen. När användarna sedan bläddrar till nästa artikel, eller återgår till den publikationen i webbvisningsappen, visas den senaste orienteringen.
 • Förbättrad prestanda och upplevelse lades till i webbvisningsappen. Det här bidrar bland annat till en bättre läsupplevelse tack vare att webbvisningsappens gränssnittskontroller ovanför och nedanför sidinnehållet inte förnyas när användarna bläddrar till en annan artikel.

Annat

 • YouTube-videor som är inbäddade i en webbvy spelas nu upp korrekt.
 • Om du aktiverar säkert innehåll (gäller endast Enterprise) kan du använda en inställning i verktyget Account Administration för att ange korrigeringsnivån när Adobe tillhandahåller en korrigering för uppdatering.

Utgåva 30

Dessa funktioner lades till för v. 30 (12 mars 2014).

Funktioner för iOS-visningsprogram

Relativa navto-länkar. Du kan nu använda navto-kommandot för att hoppa till nästa/föregående artikel eller den första/sista artikeln. En knapp med funktionen navto://relative/first hoppar till exempel till den första artikeln i folion. Giltiga format är first, last, next, previous och current. Du kan även hoppa till en viss artikel i förhållande till dess placering i folion, till exempel till den femte artikeln. Relativa navto-länkar stöds i visningsprogrammen för iOS och Windows Store men stöds ännu inte i visningsprogrammet för Android-plattformen, Desktop Viewer eller webbvisningsprogrammet. Relativa navto-länkar kräver en v. 30-app men kan användas med samtliga folioformat.

JS API-stöd för relativa navto-länkar (gäller endast iOS). Om du skapar en webbinnehållsövertäckning eller HTML-artikel som har åtkomst till Reading API kan du skicka frågor om information till en folio, till exempel hur många artiklar folion innehåller och hur många sidor en artikel innehåller. Du kan sedan visa den här informationen eller använda den på något annat sätt i övertäckningen eller HTML-artikeln.

Djuplänkning med parametrar (endast Enterprise, endast iOS). v. 30-uppdateringen förbättrar funktionen för hämtning av djuplänkade parametrar i v. 29. Djuplänkningen i v. 29-versionen hade endast målstöd för anpassade platser (till exempel en anpassad butik). Länkparametrarna i v. 30-visningsprogrammen är nu tillgängliga via JS API:er, oberoende av målet för djuplänkningen. Du kan till exempel skapa en länk som öppnar en specifik folio och artikel i en app och erbjuder en prenumerationsrabatt. Du kan använda JavaScript-API:er för att ta emot returinformation från visningsprogrammet när du gör djuplänkningar till program. Den här funktionen har stöd för länkning till artiklar med hjälp av navto-formatet, skrivning till lokal lagring och möjlighet att ange ett värde i det program som kan nås via JS API:t.

Informationsskärm (endast iOS). Vid användning av iOS-visningsprogram kan du anropa en transparent webbvy från en valfri plats i appen med åtkomst till Reading API eller API:t för bibliotek och butik, inklusive biblioteket, den anpassade butiken, en banderoll eller en artikel. Du kan identifiera statusen för berättigande och andra beteenden för att kunna visa önskat innehåll i den transparenta webbvyn. Du kan öppna informationsskärmen från appnivån (till exempel från ett anpassat bibliotek eller en tillståndsbanderoll) eller från folionivån (från en HTML-artikel eller webbinnehållsövertäckning). De HTML-filer som används på informationsskärmen måste lagras på en server utanför appen. Filerna får inte lagras i appen. Användarna måste vara anslutna till Internet för att kunna visa informationsskärmen.

Säkra folios (endast Enterprise, endast iOS). Det nya alternativet ”Aktivera säkert innehåll” är nu tillgängligt när du använder verktyget Account Administration för att konfigurera en programroll för ett Enterprise-konto. Välj endast det här alternativet om din app innehåller konfidentiell eller känslig information. Delning via sociala medier, Web Viewer och hämtningar i bakgrunden är inte tillgängliga för ett säkert konto. Folios på ett säkert konto är inte tillgängliga via tjänsten Folio Producer (acrobat.com). Folios är endast tillgängliga via publicering på Adobe Distribution Service. Du kan förhandsvisa folios på ett säkert konto genom att använda funktionen för att förhandsgranska på enhet och visa dem i Adobe Content Viewer, eller bygga en anpassad app och visa publicerade folios. Folios är endast säkra om Enable Secure Content (Aktivera säkert innehåll) har valts för v. 30-appar och om v. 30-folios publiceras med Encrypt Folio (Kryptera folio) valt. Folios som har levererats till en app via funktionen för säkert innehåll är skyddade när enheten är låst eller avstängd. Säkra folios blir tillgängliga när enheten har låsts upp med ett lösenord. Detta är en standardfunktion i operativsystemet iOS.

Stöd för kalender-API (endast iOS). JavaScript API:erna har nu även stöd för att lägga till händelser i kalendern. Du kan till exempel låta användaren trycka på en länk för att lägga till en kommande händelse i sin kalenderapp (endast engångshändelser). Du kan även tillåta att objekt läggs till i användarens Reminders-app, till exempel en lista med receptingredienser.

Inga fler Visa mer-knappar i visningsprogrammets bibliotek. iPad-användare kan nu rulla genom hela innehållet i ett bibliotek. Användarna behöver inte längre trycka på knappen Visa mer längst ned i biblioteket för att visa ytterligare folios.

Förbättrad inloggning/prenumeration (Enterprise). Du kan nu aktivera det plattformsspecifika (native) visningsprogrammets inloggnings- och prenumerationsdialogruta från anpassade vyer. Den här ändringen gör det möjligt att använda de dialogrutorna för inloggning och prenumerationer för att visa köpalternativ i stället för att behöva skapa dessa dialogrutor själv. Dialogrutan för inloggning finns tillgänglig i API:t för bibliotek och butik. Dialogrutan för prenumeration finns tillgänglig i API:t för bibliotek och butik och i Reading API.

Förbättrad berättigandeinformation (Enterprise). Adobe kommer att börja använda en intern molnbaserad tjänst för att tillhandahålla proxyberättigandeinformation. Enterprise-utgivare som erbjuder direktberättigande kommer fortfarande kunna tillhandahålla både autentisering och berättigande, men Adobes tjänst kommer att kunna cachelagra berättigande för utgivarnas räkning.

Ytterligare förbättringar för iOS-visningsprogram

 • Alternativet Advertising Identifier (Annonsidentifierare) för iOS-visningsprogram är nu tillgängligt i ett annat format som inte visas i appens binära resurser, om inte utgivaren specifikt refererar till det. Mer information finns i Nya API:er för konsumentmarknadsföring
 • Inloggningsalternativet visas inte i dialogrutan med iPhone-inställningar om alternativet Hide Sign In Button (Dölj knappen Logga in) är markerat i DPS App Builder.
 • Inställningsknappen (kugghjulsikonen) visas inte längre i biblioteket för iPhone-visningsprogram om det inte finns några inställningsalternativ (till exempel inga folios för återförsäljning eller ingen inloggning).

Visningsprogram för inbyggd Android

 • Panorering och zoomövertäckningar stöds nu.
 • Grundläggande ljudövertäckningar stöds nu. Kontrollfiler och bakgrundsljud stöds ännu inte.
 • Högerkantsbindning.
 • HTML-banderoller.
 • Fullständig bildsekvens stöds, bland annat möjligheten att dra för att fortsätta genom bilder och kapsla bildsekvensövertäckningar i andra övertäckningar.
 • Rullningsbara ramar i vektorformat.
 • ChinaCache i anpassade visningsprogram (men inte i Adobe Content Viewer).
 • Plattformsspecifika Adobe Content Viewer kommer nu ihåg inloggningsuppgifter, så du behöver inte längre logga in upprepade gånger. HTML-artiklar stöds nu helt.
 • Anpassade bibliotek stöds nu (endast Enterprise). I webbaserade DPS App Builder kan du ange en ZIP-fil med HTML-filer som ersätter standardbiblioteket.
 • Avancerat återgivningsstöd. När du använder webbaserade DPS App Builder för att skapa en app för Android-plattformen kan du ange vilka folioåtergivningar som ska visas på Android-surfplattor och vilka återgivningar som ska visas på Android-telefoner.

Visningsprogrammet för Windows

 • Stöder alla övertäckningar förutom panoraman.
 • Avbryta pågående nedladdning.
 • Förbättrad progressiv nedladdning. När användaren navigerar till en artikel som ännu inte har hämtats, börjar artikeln hämtas.
 • Visningsprogrammet för Windows stöder nu uppdateringar för enbart artiklar i redigerade folios.
 • I Adobe Content Viewer för Windows visas Adobe ID:t som används för att logga in i biblioteket.

Pushmeddelandefunktioner

Tjänsten för push-meddelanden har fått ny design och högre kapacitet. Den nya portalen för push-meddelanden ger dig följande möjligheter:

 • Schemalagd sändning av textmeddelanden samt möjlighet att ställa in meddelanden som ännu inte har sänts.
 • Visning av historiken för textmeddelanden. Du kan skicka meddelanden och visa statusen för aktuella/schemalagda meddelanden.
 • Skicka djuplänkar via textmeddelanden. Du kan till exempel tillhandahålla en länk som öppnar appbiblioteket. (Det här alternativet kräver version v. 30 av visningsprogrammet.)
 • Använd SiteCatalyst-analys för att utvärdera användningen av data för textmeddelanden.
 • När du skickar iOS-textmeddelanden kan du ange vad som ska öppnas när någon trycker på meddelandet: den anpassade butiken eller en annan anpassad plats, eller en webbsida som du anger.

Folio Producer-tjänster

 • Förbättringar av analyser. SiteCatalyst-analysen ger dig nu tillgång till en fullständig spårning av hämtningar i bakgrunden, från det ögonblick när push-meddelandet har tagits emot till dess att hämtningen av folion är slutförd.
 • AEM/DPS-arbetsflöde. Media Publisher är en modul för Adobe Experience Manager (AEM) som gör det möjligt för systemet att publicera DPS-innehåll. När AEM och modulen har konfigurerats och använder lämpliga mallar kan du skapa HTML-artiklar och publicera DPS-folios. Artiklar kan överföras direkt till Adobe Folio Producer-tjänsten och kan kontrolleras kontinuerligt för att se till att de har synkroniserats och innehåller de senaste ändringarna. Mer information om AEM-arbetsflödet finns i relaterade artiklar i DPS Developer Center.

En specifikation av folioformatet finns nu tillgänglig

Folioformatets specifikation är nu tillgänglig. Kommersiella utgivare kan utöka sitt innehåll via ett antal olika marknadsplatser som har stöd för specifikationen för .folio-filformatet. Publicering i .folio-formatet som ett universellt accepterat filformat för digital publicering ger utgivarna av tidskrifter mer effektiva möjligheter att producera digitalt innehåll för mobila enheter. Formatet eliminerar behovet att skapa och publicera interaktivt digitalt innehåll i ett flertal olika filformat avsedda för unika marknadsplatser. Newsstand och marknadsplatser som godkänner licensen för specifikationen för .folio-filformatet kommer att kunna skapa egna läsare som kan visa digitala tidskrifter i .folio-filformatet.

Nedladdningssida för specifikationer för folioformat

  Utgåva 29

  Dessa funktioner har lagts till för v. 29-visningsprogram.

  Stöd för Android-visningsprogram

  Du kan nu använda webbversionen av DPS App Builder för att skapa inbyggda visningsprogramappar för Android. Webbversionen av DPS App Builder kan nu användas med både Mac OS och Windows. Du kan fortfarande använda den befintliga DPS App Builder för dator för att skapa AIR-baserade appar för äldre Android-versioner.

  Två versioner av Adobe Content Viewer är tillgängliga i Google Play Store och Amazon Appstore. Appen Adobe Content Viewer (legacy) är fortfarande tillgänglig för testning av innehåll i det äldre AIR-baserade Android-visningsprogrammet. Med nya Adobe Content Viewer för Android kan du testa innehåll för Android-visningsprogram.  

  Det nya inbyggda visningsprogrammet för Android har stöd för både surfplattor och telefoner med Android 4.0.3 eller senare. En lista över funktioner som stöds samt begränsningar finns i Bygga DPS-appar för Android-enheter. En jämförelsetabell finns i Lista över DPS-funktioner som stöds.

  Förbättringar i visningsprogrammet för Windows

  Adobe Content Viewer finns nu tillgänglig via Windows Store. För den här appen krävs Windows 8.1. Observera att det ännu inte går att skapa anpassade Windows-appar i DPS App Builder. Visningsprogrammet för Windows stöder nu återgivningar och panorerings- och zoomövertäckningar. Se Bygga DPS-appar för Windows Store.

  Direktuppspelning av ljud och video

  Minska foliostorleken och förbättra hämtningstiden med nytt stöd för redigering av direktuppspelande video och ljud. Ljud och video är nu två separata avsnitt i panelen Folio Overlays. I både ljud- och videoövertäckningar kan du ange en URL-adress till en mediefil på en server. När du anger en mediefil (MP4 eller MP3) för direktuppspelning kan du välja ett valfritt alternativ som är tillgängligt för lokala mediefiler, bland annat Autouppspela och Spela upp i bakgrunden i hela folion.

  URL-adressen som du anger måste ha prefixet ”http”, inte ”https”. Du kan inte använda den här tekniken för att direktuppspela filmer från tjänster som YouTube och Vimeo. Använd en webbinnehållsövertäckning i stället.

  Direktuppspelande ljud och video kräver v. 29-verktygen men inte ett v. 29-folioformat. Du kan strömma mediefiler i ett tidigare folioformat (v18 eller senare).

  Segmenterade textmeddelanden

  Leverera riktade push-meddelanden för att hålla konsumenternas intresse för din app och ditt varumärke uppe. Du kan identifiera kundgrupper efter segment, till exempel iPad-användare, iPhone-användare eller användare som inte har använt appen på mer än 30 dagar. Sedan kan du skicka textmeddelanden till den här undergruppen med kunder för att uppmuntra dem att hämta ytterligare innehåll eller att visa kampanjerbjudanden.

  Om du har ett SiteCatalyst-analyskonto kan du samla information om en större undergrupp med kunder i en CSV-fil. Sedan kan du ange CSV-filen när du skickar textbaserade push-meddelanden. Detaljerad information finns i artikeln Segmenterade push-meddelanden i DPS Developer Center.

  Artiklar i kostnadsfria folios är alltid tillgängliga

  Artiklar i folios som publiceras som gratis visas nu utan betalvägg i webbvisningsprogrammet även om artikeln har angetts som skyddad eller räknad. Om en folio publicerades som gratis före v. 29-utgåvan kunde betalväggen aktiveras och hindra användare att visa innehåll. Med gratis folios i v. 29-appar visas aldrig betalväggen, även om den är aktiverad för appen.

  Förbättringar av analyser

  Grundanalyser på Dashboard är inte längre beta. Det är nu lokaliserat och innehåller flera buggfixar. Dessutom innehåller SiteCatalyst-analyser nu spårning för automatiskt startade respektive användarinitierade övertäckningar (endast iOS).

  Förbättringar av äldre Android-visningsprogram

  Det AIR-baserade Android-visningsprogrammet stöder nu Android 4.4. För Android-visningsprogram är nu nypning och zoomning aktiverade för separerade artiklar som har inställningen för endast vågrät dragning. Beteendet stöds redan i iOS-visningsprogram.

  Välkomstskärm för iOS-appar (endast Enterprise)

  Välkomstskärmen är en transparent webbvy med HTML-innehåll mellan välkomstskärmen och Library/Store. HTML-innehållet som du anger i DPS App Builder visas första gången kunderna startar appen när de installerat den eller första gången de startar appen när den har uppdaterats. Du kan till exempel använda välkomstskärmen för att uppmuntra läsarna att skapa ett konto, godkänna användningsvillkor, utforska ett förhandsvisningsproblem eller introducera appen för dem. Välkomstskärmen har fullständig åtkomst till Library/Store JavaScript API, och du har fullständig kontroll över upplevelsen.

  Använd alternativet Optional Welcome Screen (Valfri välkomstskärm) i DPS App Builder när du anger .zip-filen som innehåller dina HTML-filer. Om din app stöder både iPad och iPhone bör HTML-filerna visa innehåll som fungerar på båda enhetsstorlekarna. Instruktioner och exempel på HTML-filer finns på Komma igång med en välkomstskärm (på engelska) i DPS Developer Center.

  Förbättringar av delning via sociala medier och webbvisningsprogram

  Observera följande ändringar i DPS-funktionen för delning via sociala medier.

  • Funktionen för skyddade artiklar har ändrats. När en läsare delar en skyddad artikel i en v. 29-app delas artikelns URL och inte publikationens URL. Om oberättigade mottagare trycker eller klickar på den delade URL-länken ser de betalväggssidan. Den här ändringen påverkar både webbvisningsprogram på skrivbordsdatorer och artikelvisningsprogram på iPad. Alternativet med publikationens URL i DPS App Builder har tagits bort från sidan Social Settings (Inställningar för sociala webbplatser) för v. 29-appar. Publikationens URL används fortfarande i v. 28-appar och tidigare.
  • Webbvisningsprogrammet stöder nu ljudfiler med AAC/MP4-kodning.
  • Alternativen Sina Weibo och Tencent Weibo för delning via sociala medier är nu tillgängliga i Kina. Om en utgivare aktiverar delning via sociala medier kan dennes läsare som angett ett kinesiskt tangentbord för sin iPad eller iPhone på iOS 7 se alternativ för Sina Weibo och Tencent Weibo på menyn för kontrollcentret för delning. Sina Weibo och Tencent Weibo stöds bara på enheter som kör iOS 7, och inte iOS 6.
  • Funktionen Right Edge Binding (Högerkantsbindning) stöds nu i webbvisningsprogrammet. Om det här alternativet markeras blir den första artikeln högerjusterad i webbvisningsprogrammet och på olika enheter.
  • I ett inbäddat webbvisningsprogram kan utgivaren nu tillåta att externa länkar visas på en ny flik eller ett nytt fönster i webbläsaren. Se Adobe Content Viewer för Web SDK.
  • I ett inbäddat webbvisningsprogram kan utgivare spåra när användare navigerar mellan sidor. Se Adobe Content Viewer för Web SDK.

  Förbättringar i DPS App Builder

  Observera de här ändringarna i DPS App Builder.

  • Sidan Social Sharing (Social delning) har ändrats för att återspegla olika beteenden i iOS 6 och iOS 7. Alternativet med publikationens URL har även tagits bort för v. 29-appar.
  • (Enterprise) Push-meddelanden stöds nu i Enterprise-signerade appar. Mobileprovision-filen måste ha ett Bundle-id utan jokertecken.
  • (Enterprise) Etikettvärdet i anpassade ikoner har tagits bort. Om du vill använda olika namn för visningsprogram eller bibliotek kan du redigera XML-filen med anpassade strängar.
  • (Enterprise) De lokaliserade strängarna för anpassade ikoner inkluderar inte längre redundanta avsnitt.
  • (Enterprise) ”Optional iPhone Welcome Screen” (Valfri iPhone-välkomstskärm) kallas nu ”Optional Welcome Screen. (Valfri välkomstskärm). Alternativet stöder nu både iPad och iPhone.

  Förbättringar för marknadsföring gentemot kunder (Enterprise, iOS)

  DPS stöder nu flera API-funktioner som har utformats för att förbättra marknadsföringen gentemot kunder. Funktionerna är tillgängliga i både Library/Store API och Reading API och kan implementeras i artiklar, butiker och andra webbvyer för navigering.

  • En utgivare kan använda leverantörsidentifierare för att spåra reklamkampanjer. Leverantörs-id:t identifierar utgivaren. (Observera att alternativet annonsörsidentifierare som identifierar varje enhet och tidigare användes inte längre är tillgängligt till följd av nya begränsningar från Apple.)
  • En utgivare kan använda canOpenURL för att ta reda på om specifika appar är installerade med kända URL-scheman, vilket gör det möjligt för utgivaren att göra reklam för flera appar mera direkt.
  • En utgivare kan använda openExternal för att starta en extern URL inifrån en anpassad webbvy för navigering.
  • En utgivare kan ange ett URL-schema med parametrar för att överföra kampanjkoder från e-postmeddelanden, texter eller webbplatser och starta appen direkt i en webbvy för navigering.

  Genom att kombinera de här API:erna kan utgivaren marknadsföra sina appar på flera olika sätt. Utgivaren kan till exempel samla in data för att fastställa vilka användare som har installerat utgivarens appar, men som inte prenumererar. Utgivaren kan då starta en reklamkampanj via e-post och erbjuda en gratisprenumeration på 3 månader. Eller så kan utgivaren skapa en webbövertäckning som kontrollerar om en annan app är installerad och visa olika erbjudanden beroende på om användarna har hämtat den appen och om de prenumererar.

  Förbättringar i appar med ett stort antal folios (Enterprise)

  Om en app innehåller ett stort antal (till exempel 1 500) folios tar det lång tid att uppdatera biblioteket. Om du väljer en inställning i DPS App Builder kan du använda din tillståndsserver för att styra vilka folios som ska inkluderas när det anpassade biblioteket uppdateras.

  Förbättringar i grundanalysen

  Grundanalysen ger dig möjlighet att välja Special Issues (Specialutgåva) som publikationsfrekvens. När du väljer Special Issues (Specialutgåva) kan du även ange start- och slutdatum för ackumulation av målgrupp. Grundanalysen innehåller dessutom ett antal korrigeringar som förbättrar visningen av data.

  Förbättrad stabilitet för Folio Producer-tjänster

  I den senaste AWS-migreringen introducerades flera problem med uppladdning och nedladdning av innehåll via Folio Producer-tjänsten på acrobat.com. Tjänsterna uppdateras för att de här problemen ska åtgärdas.

  Utgåva 28

  Textbaserade push-meddelanden (iOS, Professional/Enterprise)

  Du behöver inte längre använda en push-meddelandetjänst från tredje part för att skicka textmeddelanden till dina kunder. Genom att skicka anpassade textmeddelanden kan du uppmuntra återkommande läsare och prenumeranter på iOS-enheter genom att avisera läsarna om nytt innehåll. Textmeddelanden fungerar med alla versioner av visningsprogrammen. Dessutom kan du använda SiteCatalyst-analyser för att mäta kundernas reaktioner på push-meddelanden, inklusive antalet läsare som väljer att ta emot push-aviseringar.

  Förbättringar av grundanalyser (betaversion, endast engelska)

  DPS-instrumentpanelen har en ny betaversion av rapporter med grundanalyser. Med nya grundanalyser kan du visa Standard Audience Accumulation-mått för digitala läsare som överensstämmer med riktlinjerna för MPA Tablet Metrics. Nya tillgängliga rapporter visar data som totalt antal läsare, totalt antal sessioner, total tid per läsare, genomsnittligt antal sessioner per läsare, enheter och operativsystem.

  Medan du analyserar data kan du ändra ackumuleringsinställningar för standardmått. Med de omdesignade gränssnittet kan du få tillgång till analyser och exportera rapportdata för visning i kalkylblad.

  Stöd för iOS 7

  v. 28-appar har stöd för iOS 7. Observera att på iOS 7-enheter kan visningsprogram som har skapats med v. 24 eller tidigare få dålig funktion. I synnerhet kan folios i liggande format antingen inte visas alls eller visas dåligt. För bästa resultat bör du uppdatera alla DPS-appar till v. 27 eller v. 28.

  Stödet för iOS 5 upphör

  Adobe DPS upphör med stödet för iOS 5. Med den här ändringen kan v. 28-appar inte köras på iOS 5, och därmed inte heller på iPad 1-enheter. Om du vill fortsätta stödja iPad 1-enheter måste du skapa folios som är kompatibla med den befintliga appens visningsprogram (v. 27 eller tidigare).

  iOS 7-krav för DPS-appar

  Med DPS App Builder kan du bygga v. 28-appar som överensstämmer med designriktlinjerna för Apple iOS 7, inklusive nya designteman med ljusa färger för användargränssnitt. Tänk på följande iOS 7-krav när du designar och bygger appar:

  • iOS 7 kräver att systemfältet visas i apparna. När du bygger en v. 28-app visas statusfältet med 20 eller 40 pixlar nu ovanför det övre navigeringsfältet i alla vyer, inklusive foliovyn. När användaren trycker för att visa navigeringsfälten täcks mer av ditt designområde. Gör nödvändiga justeringar i dina artikellayouter.
  • Med iOS 7 fungerar de anpassade ikonerna längst ned i navigeringsverktygsfältet (endast Enterprise) annorlunda. När du bygger en v. 28-app med anpassade verktygsfältsikoner kan du inte längre tillhandahålla tre olika ikoner för lägena upp, ned och inaktiverat. I stället anger du en enda PNG-fil med genomskinlig bakgrund, så ändrar iOS 7 automatiskt färgen på visningsläget. (Filerna är 30 × 30 och 60 × 60 pixlar.) Du behöver inte längre bädda in textetiketten i navigeringsikonen. I stället anger du text i fältet Icon Label (Etikett för ikon) i DPS App Builder, som visas nedanför de anpassade ikonerna. Om appen stöder flera språk kan du lokalisera den här texten. De nya ikonerna visas bara i navigeringsfältet om ikonen kan användas. Till exempel visas inte knappen Viewer (Visningsprogram) förrän en folio har hämtats. Om navigeringsverktygsfältet har aktiverats är det några pixel högre än navigeringsverktygsfältet i tidigare appar (12 pixlar på SD iPads, 24 pixlar på HD iPads). Gör nödvändiga justeringar i dina layouter. Mer information om de här ikonerna finns i Skapa DPS-appar för iPad och iPhone.
  • För iOS 7 krävs ytterligare storlekar för appikoner: 152 × 152 (iPad HD), 76 × 76 (iPad SD) och 120 × 120 (iPhone). De nya ikonfilerna krävs när du bygger en v. 27- eller v. 28-app i DPS App Builder.
  • DPS-visningsprogram innehåller flera ändringar av användargränssnitt för iOS 7. Till exempel är biblioteksbakgrunden mycket ljusare än i tidigare versioner, så kontrollera att dina omslagsbilder har rätt kontrast. Om din app innehåller en artikel som beskriver hur appen ska användas bör du också uppdatera den här hjälpen.

  Observera att det finns kända problem med v. 24-appar och tidigare appar på iOS 7-enheter. Uppdatera befintliga appar till v. 27 eller senare för bästa resultat.

  AirDrop-stöd för iOS 7

  Med v. 28-appar på iOS 7-enheter kan du dela artiklar med personer nära dig med hjälp av AirDrop. När mottagarna tar emot delade artikellänkar via AirDrop på en iPad kan du använda den nya v. 28-funktionen för webbvisningsprogram i Mobile Safari.

  Mobile Safari webbvisningsprogram (endast iPad)

  När en iPad-användare trycker på en länk till en oskyddad delad artikel öppnas den delade artikeln direkt i webbvisningsprogrammet Mobile Safari. Med den här funktionen kan delningsmottagare visa en webbvisningsprogramversion av artikeln med en enda tryckning på iPad:en i stället för att behöva hämta appen. Webbvisningsprogrammet Mobile Safari (kallas också ”artikelvisningsprogram”) har länkar för att hämta appen eller visa artikeln om den redan har hämtats till iPad:en. I den här första versionen stöds inte vissa funktioner ännu, till exempel vissa övertäckningstyper.

  Schemalägg datum för folions tillgänglighet

  Ange ett visst datum och en viss tidpunkt när folioinnehållet ska bli tillgängligt för appanvändare i distributionstjänsten, så behöver inte produktionspersonalen publicera nytt innehåll manuellt.

  Du kan också ställa in schemaläggningsinformation för folions tillgänglighetsdatum i programmet genom att använda Folio Producer-API:n (endast Enterprise).

  Ny standardversion för visningsprogram för folios

  Standarversionen för visningsprogram för folios är nu v. 26 i stället för v. 20. Du kan fortfarande skapa nya folios för visningsprogram med v. 20 till v. 28.

  Stöd för Camera API

  Använd enhetens kamera och låt användarna ta foton i din app och sedan använda fotona i ditt innehåll eller lagra dem i kamerabilderna. Du kan till exempel ange en rambild och låta användare ta en bild (eller ange en bild från sin fotoapp) som visas i ramen.

  Innehållet på Android-enheter skalas upp

  I tidigare versioner skalades inte mindre återgivningar upp i Android-appar, vilket orsakade både letterboxing och pillarboxing (svarta fält i kanterna). Med AIR-baserade Android-appar i v. 28 skalas mindre återgivningar upp proportionellt.

  Alternativ för att låsa riktning

  DPS App Builder har en ny inställning där du kan låsa appens riktning så att biblioteks- och foliovyn visas i enbart en riktning.

  Förbättringar av analyser i SiteCatalyst

  Nya SiteCatalyst-rapporter är tillgängliga för författarmetadata, vilka är användbara när du spårar specifika författare eller annonsörer. Ytterligare anpassad eVar-spårning är också tillgänglig. Mer information om finns i de tillhörande analysartiklarna i DPS Developer Center.

  Web Viewer har lokaliserats

  Content Viewer för webben (webbvisningsprogrammet) har nu stöd för 20 olika språk.

  Prestandaförbättringar för Distribution Service

  Folios som överförs till Adobe Distribution Service lagras nu på snabbare och pålitligare Amazon Web Service-servrar. Du bör märka av avsevärda förbättringar vid publicering, uppdatering och hämtning av folios.  

  Utgåva 27

  Stöd för Pinterest i Social Sharing (iOS, Professional/Enterprise)

  Nu är Pinterest ett av alternativen för Social Sharing i DPS App Builder. När du markerar det visas Pinterest-alternativet i nedrullningsmenyn för social delning i din app. Kunder som vill visa din app på en iPad eller iPhone kan fästa förhandsvisningsbilden av en artikel på sina skärmar. I Pinterest kan läsarna klicka på sidbilden för att ta del av det interaktiva innehållet på en enhet eller i webbvisningsprogrammet. Du kan ställa in betalväggar för ett visst antal tillgängliga artiklar och för andra Social Sharing-alternativ.

  GPS-integrering av enheter (iOS, Professional/Enterprise)

  Med GPS-integrering kan du ge målanpassat innehåll baserat på geografisk plats. Du kan lägga till GPS-funktionen för HTML-innehåll i appen, anpassat till det du vill göra. Exempel:

  • Du kan skapa en övertäckning för webbinnehåll eller en HTML-artikel som visar olika annonser beroende på var den som visar artikeln befinner sig.
  • I din anpassade butik (endast Enterprise) kan du visa regionspecifika folios och dirigera användare till folios utifrån var de befinner sig.
  • I ditt anpassade bibliotek (endast Enterprise) kan du visa regionspecifika annonser.

  Ytterligare information: Använd de anpassade API:erna i v. 2 för att aktivera GPS-integrering i en anpassad butik eller bibliotek. Använd Reading API för att aktivera GPS-integrering i en övertäckning för webbinnehåll eller en HTML-artikel. Markera även alternativet Allow Access to Entitlement Information (Tillåt åtkomst till berättigandeinformation) när du aktiverar GPS-integrering i en övertäckning för webbinnehåll eller en HTML-artikel.

  Förbättringar av social delning/webbvisningsprogram (iOS, Professional/Enterprise)

  Lägg märke till följande förbättringar:

  • I webbvisningsprogrammet kan artiklar som har åtkomstläget inställt på Free (Gratis) i Folio Producer visas på skrivbordsdatorers webbvisningsprogram utan att räknas mot betalväggsvärdet. Inga ändringar har gjorts av funktionerna för räknade eller skyddade artiklar. Räknade artiklar räknas fortfarande mot betalväggsvärdet och skyddade artiklar är bara tillgängliga för berättigade läsare. (Inställningar för gratis, räknade och skyddade artiklar har nu samma funktion i både webbvisningsprogram och gratis förhandsvisning.)
  • I tidigare versioner var miniatyrbilderna av skyddade artiklar i webbvisningsprogrammets innehållsförteckning utgråade, och en låsikon visades när markören hölls över dem. Dessutom hoppade vänster-/högernavigeringsåtgärder över skyddade artiklar. I v. 27 skiljer webbvisningsprogrammet inte längre mellan skyddade, gratis och räknade artiklar i innehållsförteckningen och i navigeringen. Alla artiklar visas på samma sätt i innehållsförteckningen, och vid navigering inom en folio kan användaren gå till alla artiklar, inklusive skyddade. Skyddade artiklar skuggas av ett betalväggmeddelande.
  • I det inbäddade webbvisningsprogrammet har inloggningsprocessen förenklats så att den som publicerar kan autentisera användare på den egna webbplatsen.

  Förbättringar av Android-visningsprogram (Professional/Enterprise)

  Det AIR-baserade Android-visningsprogrammet har följande förbättringar:

  • Storleksgränsen för folios har ökat från 2 048 × 2 048 till 4 095 × 4 095 bildpunkter. Nu går det att skapa folios för större målenheter, t.ex. HD Android-surfplattor med 10 tums skärm.
  • Välkomstskärmar som anges på Android-enheter storleksanpassas nu för att fylla målenhetens skärm. Du kan till exempel ange välkomstskärmar med storleken 2 560 × 1 600 och 1 600 × 2 560. Vid visning på mindre enheter skalas de ned (och beskärs om bildförhållandet är ett annat).
  • Ikoner och gränssnittselement är nu större på stora Android-enheter, t.ex. 10 tums surfplattor, vilket gör det enklare att använda knappar och navigera i visningsprogram på HD-enheter.
  • Anpassade navigeringsikoner (endast Enterprise) kan nu vara 75 × 43, 98 × 52 eller 214 × 114 bildpunkter.

  Det inbyggda (ej AIR) Android-visningsprogrammet är fortfarande under utveckling.

  Kopiera folio

  Ett kopieringskommando är nu tillgängligt i Folio Producer Organizer. Du kan kopiera (duplicera) din egen folio eller kopiera en delad folio från ett annat konto. När du kopierar en publicerad eller opublicerad folio skapas en ny folio på Folio Producer-servern (acrobat.com), inte på Distribution Service. Du kan sedan redigera och publicera den kopierade folion. Om folion delats från en annan dator måste du ha tillgång till källfilerna och länka om artiklarna för att redigera och uppdatera dem. Du kan inte kopiera låsta folios.

  Nytt alternativ för automatiskt öppnande i DPS App Builder

  Alternativet Auto-open latest entitled folio after download (Öppna senast berättigade folio automatiskt efter hämtning) är nytt i DPS App Builder. Om Auto-download latest entitled folio on first launch (Hämta senaste berättigade folio automatiskt vid första start) är markerat anges automatiskt öppnande som standard, så att nya läsare kan hämta appen och börja läsa direkt. Om du inaktiverar automatiskt öppnande kan användarna se hämtningen av folion till biblioteket, men de måste peka på omslagsbilden för att öppna den. Detta ger utgivarna möjligheten att visa ett meddelande i banderollen och berätta för förstagångsanvändarna att de får en kostnadsfri folio.

  Förbättringar av artikelförhandsvisning

  Artikelförhandsvisning har nu stöd för både räknade och kostnadsfria artiklar i folios för förhandsvisning. Om en läsare navigerar till en räknad artikel i en förhandsvisningsfolio visas knappen Read Article (Läs artikeln) på inköpspanelen. Här kan läsaren välja att hämta den räknade artikeln till sin enhet, som en del av förhandsvisningen. Antalet räknade artiklar som läsaren har tillgång till anges av betalväggsvärdet som bestäms av utgivaren.

  Det finns även flera förbättringar av gränssnittet för förhandsvisning av gratis artiklar. Exempelvis kommer förhandsvisningsbilderna av skyddade artiklar att visas bakom ett mörkt mönster. En övertoningseffekt är tillagd för navigering bland miniatyrbilder, och miniatyrbilder visas för alla sidor i ”förenklade” artiklar (endast horisontell rullning) både i bläddringsläge och för förhandsvisningsbilder bakom mönster i foliovyn.

  Förbättringar av analysfunktioner (Professional/Enterprise med SiteCatalyst-konto)

  SiteCatalyst-rapporter innehåller nu information om köp per prenumerationstyp (ny eller förnyad), prenumerationslängd (1 månad, 6 månader o.s.v.) och köp per appbutik. SiteCatalyst rapporterar även antalet läsare som accepterat att få push-meddelanden. Dessutom är spårning av bildspel och rullningsbara ramövertäckningar mer detaljerad.

  Ytterligare ändringar

  Andra förbättringar i v. 27 är:

  • Sekretesspolicy är nu aktiverad för både iPhone och iPad. Du kan ange en URL för sekretesspolicy i DPS App Builder.
  • sidecar.xml har nu stöd för artikelåtkomstinställningar, så du kan importera sidecar.xml och tillämpa inställningar för gratis/räknade/skyddade för varje artikel i folion.
  • Länkar i Library/Store v2 API kan nu visa ett separat webbfönster med en stängningsknapp i appen. HTML-koden i det här webbfönstret kan koppla till API:erna.

  Utgåva 26

  Förhandsvisning av kostnadsfria artiklar (endast iPad)

  Du kan låta kunderna förhandsvisa innehåll i en återförsäljningsfolio. Användarna kan trycka på knappen Förhandsvisa för att hämta och läsa alla kostnadsfria artiklar. När en användare navigerar till andra artiklar i appen uppmanas han eller hon att köpa folion på en betalvägg. Om du vill aktivera förhandsvisning av kostnadsfria artiklar i en återförsäljningsfolio väljer du inställningen Enable Article Preview (Aktivera förhandsvisning av artikel) i verktyget Account Administration och markerar specifika artiklar som kostnadsfria i Folio Producer Editor. (Förhandsvisning av kostnadsfria artiklar fungerar bara i iPad och inte för folios som har avsnitt.)

  Obs! Om du vill använda inställningen Free (Kostnadsfri) för artiklar i äldre folios måste du uppdatera visningsprogrammet till v. 26 eller senare OCH uppdatera artiklarna i dessa folios.

  Stöd för PDF-artiklar i både Android-visningsprogram och Desktop Viewer

  PDF-artiklar stöds nu på både Android-enheter och i Desktop Viewer. I Android-visningsprogram kan du utnyttja PDF-formatet för att minska filstorleken, återanvända folios för iOS som innehåller PDF-artiklar och använda nypning och zoomning på artikelsidor. I Desktop Viewer kan du nu förhandsvisa folios som innehåller PDF-artiklar, vilket är särskilt praktiskt när du felsöker din folio.

  Appen måste vara v. 26 eller senare för att PDF-artiklar ska kunna visas, men folion med PDF-artiklarna kan vara av vilken version som helst.

  (Observera att detta är en ändring av det befintliga, AIR-baserade visningsprogrammet för Android, inte det inbyggda Android-visningsprogrammet som är under utveckling. PDF-stödet i Android omfattar inte heller möjligheten att visa PDF-filer i webbläsaren i appen.)

  Biblioteksförbättringar för iPad

  Ikoner visas nu nedanför förhandsvisningsbilden för varje omslag i biblioteket så att användarna kan se vilket innehåll som är kostnadsfritt eller för återförsäljning utan att behöva trycka. Om användaren trycker på en knapp med ett pris aktiveras ett köp. Om användaren trycker på en kostnadsfri knapp eller molnknappen aktiveras en hämtning. En molnsymbol visas om användaren har rätt till en återförsäljningsfolio som inte har hämtats.

  Om användaren trycker på själva förhandsvisningsbilden för ett omslag visas en förhandsvisningsruta med mer information. Om ett anpassat bibliotek är konfigurerat för att bara visa tillåtna folios visas inte förhandsvisningsrutan när användaren trycker på omslagsbilden.

  (Endast Enterprise) Om det bara visas folios som kunderna har rätt till i det anpassade biblioteket visas ingen förhandsvisningsruta. Om användaren trycker på en omslagsbild börjar folion hämtas.

  Fullständigt stöd för iPhone 5

  Du kan nu skapa 1 136 × 640-folioåtergivningar för att undvika svarta remsor i iPhone 5. I DPS App Builder måste du ange en extra 640 × 1 136-startbild (välkomstskärm) för att följa Apples krav på appar för iPhone 5.

  Förbättringar i DPS App Builder

  DPS App Builder innehåller följande ändringar:

  • Resurslänkar sparas nu på servern så att du kan använda andra datorer för att bygga appen utan att behöva länka om till kopierade tillgångar. En byrå kan till exempel använda DPS App Builder för att ange de flesta inställningarna och filerna. Sedan kan kunden slutföra appen genom att ange certifikaten. När du redigerar ett befintligt visningsprogram visas ett meddelande i textfältet om att resursen har sparats på servern. Det går bara att spara resurser för en enskild app. Det går inte att spara resurser på servern och använda dem till flera appar.
  • (Enterprise) När du skapar en anpassad lagring som utnyttjar de nya API-funktionerna behövs det inte längre något anpassat bibliotek.
  • (Enterprise) Om du vill fortsätta använda en äldre lagring som du har skapat kan du välja Use Legacy Store APIs (Använd äldre lagrings-API:er) i DPS App Builder. Om du väljer det här alternativet kan du däremot inte ange ett anpassat bibliotek.
  • Alternativet Enable hot zone to display folio view controls (Aktivera aktiv zon för att visa foliovykontroller) har nu en aktiv zon både högst upp och längst ned på skärmen.
  • Ett nytt alternativ för att ange en valfri URL för sekretesspolicy som visas i bibliotekets inställningsmeny.
  • Det valfria URL-schemat är nu tillgängligt för appar med en enstaka folio.

  Tillvalsförbättring för analys

  Om du konfigurerar visningsprogrammet så att användarna kan välja bort analysdata kan de välja att ändra sig och välja tillbaka det på inställningsmenyn. Detta stöds i visningsprogram för både iOS och Android.

  Förbättringar i Web Viewer

  Web Viewer innehåller nu följande förbättringar:

  • Inbäddad Web Viewer. Nu kan du bädda in delade Web Viewer-artiklar på din webbplats med stöd för HTML-taggar för iframe i DPS. Ta med omgivande designelement som förmedlar ett konsekvent intryck med varumärkeskänsla för dina kunder.
  • Folio enbart för Web Viewer. Du kan skapa en särskild folioåtergivning för Web Viewer som bara visas i Web Viewer-webbläsaren, inte i enhetsvisaren. Du kan t.ex. skapa en 1 024 × 580-folio som bara visas i liggande format, använder ord som ”klick” i stället för ”tryck” och ersätter ett panorama som inte stöds med en statisk bild. Se Skapa en återgivning för Web Viewer.
  • Anpassad lagring och anpassade bibliotek stöds nu i Web Viewer. Integrera anpassad lagring och ett anpassat bibliotek i Web Viewer för att visa särskilt innehåll, erbjudanden eller kampanjer.
  • Valfri URL för sekretesspolicy. Du kan konfigurera en webblänk till appens sekretesspolicy. Detta stöds i visningsprogram för både iOS och Android.
  • Analys för Web Viewer. Analysdata har nu aktiverats för Web Viewer.
  • Stöd för enbart vågrät svepning (tillagt i version 25). I Web Viewer visas nu tillplattade artiklar med enbart vågrät svepning aktiverad.

  Nya och förbättrade rapporter om hämtningar

  Hämtningsrapporten på DPS Dashboard ger utgivare lättförståelig och detaljerad information om hämtningar av deras folioinnehåll. Hämtningsrapporten innehåller nu extra datafält som gör det enklare att bygga informativa pivottabeller som visar antalet hämtningar för varje publikation, per utgåva, med summeringar för alla hämtningar och separat uppdelning av Web Viewer-hämtningar. En ny konsoliderad hämtningsrapport (kallas för närvarande Rollup Report) ger administratörer hämtningsdata för alla publikationer som är kopplade till deras konto. Slutligen samlas alla data nu in per dag i stället för per vecka.

  Onlineköp av hämtningspaket

  Ett nytt alternativ för onlineköp av ett paket med 10 000 hämtningar gör det enkelt för utgivare att se till att deras konton alltid har god status. Hämtningsförnyelser som köps genom återförsäljare eller direkt från Adobe kan ibland ta några dagar att behandla. Ett snabbare köpalternativ för utgivare är att köpa ett serienummer för ett paket med 10 000 hämtningar i Adobe Store och lösa in serienumret i DPS Dashboard.

  Förbättringar av analyser

  Observera följande förbättringar för analyser:

  Hela lästa artiklar. Du kan spåra hur många användare som läste hela artikeln under ett enda besök.

  Innehållsspårning. Du kan spåra tryck på knappen för innehållsförteckning och identifiera vilka artiklar som hittas via innehållsförteckningen.

  Läsare som får tillåtelser direkt av utgivare. Du kan hämta data om läsare som registrerar sig för appen och får folios genom direkt tillåtelse. Du kan också returnera läsarens prenumerations-id och prenumerationstyp genom API:t för direkt tillåtelse. Värdena för prenumerationstyp och prenumerations-id skickas till SiteCatalyst så att du kan spåra hur prenumeranterna interagerar med folion.

  Förhandsvisning av kostnadsfria artiklar. När kunderna trycker på knappen Förhandsvisning för att visa utgåvan spåras antalet tryck på förhandsvisningsknappen och de kostnadsfria artiklar som förhandsvisas. Dessutom spåras antalet omvandlingar efter att utgåvan förhandsvisas.

  Omniture-besökar-id och push-meddelandetoken. För varje läsare läggs ett Omniture-besökar-id och ett push-meddelandetoken till (om läsaren har valt att ta emot push-meddelanden) i SiteCatalyst.

  Web Viewer: Web Viewer-information spåras.

  API-förbättring för kostnadsfri första folio

  Enterprise-utgivare kan nu använda API:t för anpassade bibliotek för att konfigurera prenumerationsbanderollen så att meddelanden visas beroende på om läsaren är prenumerant och leverera meddelanden med stöd för den senaste funktionen för kostnadsfri utgåva för återförsäljning.

  Utgåva 25

  Förbättringar i bibliotekets användargränssnitt (endast iPad)

  Biblioteket för visningsprogrammet för iPad har fått en ny design för att kunna innehålla större stödrasteromslagsbilder. Om du trycker på en omslagsbild för en folio som har hämtats öppnas folion. Om du trycker på en omslagsbild för en folio som ännu inte har hämtats öppnas ett fönster för förhandsvisning. Läsarna kan använda kugghjulsmenyknappen för att markera och ta bort folios.

  Foliovyn innehåller ett flertal ändringar. Hemknappen är nu biblioteksknappen i appar med flera folios. Funktionerna hos bläddringsknappen och den nedre rullningslisten har nu kombinerats. Använd rullningslisten för att dra bland artiklar i bläddringsläget. Pilarna bredvid den rullningslist som hoppar till nästa eller föregående artikel har tagits bort.

  I DPS App Builder kan du även ta bort knapparna Subscribe (Prenumerera) och Sign In (Logga in) som visas i övre vänstra hörnet av biblioteket i prenumerationsappar för Enterprise. Den nya designen kräver större bilder för prenumerationsrutor för prenumerationsappar.

  Kostnadsfri första folio för återförsäljning

  Genom att välja ett alternativ i verktyget Account Administration kan utgivare göra den senast publicerade folion för återförsäljning tillgänglig för användare som hämtar appen för första gången.

  Conditional HTML content (Villkorat HTML-innehåll) (gäller endast Enterprise)

  Den här funktionen är avsedd att användas tillsammans med funktionen för kostnadsfri första folio och ger en utgivare möjlighet att skapa antingen en HTML-artikel eller en webbinnehållsövertäckning som visar olika innehåll beroende på hur folion har hämtats. Om en användare till exempel hämtar en kostnadsfri folio kan innehållet inkludera ett prenumerationserbjudande. Om en användare får folion via en prenumeration, kan innehållet erbjuda ytterligare produkter.

  Du måste göra två saker för att konfigurera det villkorade HTML-innehållet. Börja med att markera alternativet Allow Access to Entitlement Information (Tillåt åtkomst till berättigandeinformation) för webbinnehållsövertäckningar för HTML-artikeln. Lägg sedan till ett anpassat JavaScript-API i din HTML-kod. Kontakta din Adobe-representant för att få mer information om detta JavaScript-API.

  Auto-Download Latest Entitled Issue (Hämta senaste berättigade utgåvan)

  När den här inställningen väljs i DPS App Builder hämtas den senast berättigade utgåvan automatiskt – antingen den första kostnadsfria utgåvan om denna är aktiverad, eller den senast publicerade kostnadsfria folion. Avsikten med det här alternativet är att skapa en bättre upplevelse för nya användare av appen.

  Automatically open background-downloaded issue (Öppna automatiskt utgåvor som hämtas i bakgrunden)

  När den här inställningen har valts i DPS App Builder öppnas varje folio som hämtats i bakgrunden sedan den föregående visningssessionen när appen startas. Om det här alternativet inte väljs öppnas den senast visade folion i sin senaste läsposition

  Open folio to last-read article (Öppna folio för senast lästa artikel)

  När du växlar mellan folios återställs inte längre den senast visade folion. Visningsprogrammet lagrar i stället läspositionen för alla folios. Du återställer en folio genom att visa navigeringslisterna i en artikel och trippeltrycka på namnlisten.

  Dynamiska prenumerationer (endast Enterprise)

  Utgivarna kan kontinuerligt lägga till eller ta bort prenumerationsalternativ utan att behöva uppdatera appen. Detta ger utgivarna möjlighet att utvärdera prenumerationsperiodernas längd för att avgöra de mest lämpliga alternativen.

  Effektiv testning av Amazon-appar

  När du använder DPS App Builder för att skapa en app (.apk-fil) för Amazon kan du nu läsa in och testa .apk-filen på Amazon-enheten utan att behöva läsa in en separat .json-fil. Du behöver nu bara använda en .json-fil när du vill testa innehållet för återförsäljning.

  Stöd för lokal lagring i Android-appar

  De tidigare versionerna av visningsprogrammen för Android saknade stöd för lokal lagring. När en app avslutades gick data om läspositionen eller data för ifyllning av formulär förlorade. Den här informationen lagras nu i v. 25-appar för Android, på samma sätt som i iOS-appar.

  goto:// navigation

  Formatet goto:// ger Enterprise-utgivare möjlighet att skapa länkar från foliovyn till valfritt innehåll för en anpassad ikon i biblioteket. Om du till exempel skapar en anpassad ikon med etiketten ”Butik” i DPS App Builder kan du skapa en knapp med en ”goto://ApplicationViewState/Store”-åtgärd som automatiskt öppnar HTML-innehållet för butiken – på samma sätt som när användaren trycker på den anpassade butiksikonen.

  Hide top navigation bar (Dölj det övre navigeringsfältet)

  När den här inställningen väljs i DPS App Builder visas endast det nedre navigeringsfältet när användaren trycker på en artikel. Detta gör det möjligt för utgivare att skapa ett genomgående navigeringsfält på alla artikelsidor för att navigera i folion.

  Automatiska förbättringar av arbetsflödes-API:er (gäller endast Enterprise)

  När du använder API:er för publicering av automatiska DPS-arbetsflöden kan du nu publicera och uppdatera folios samt uppdatera metadata för artikeln (uppdatering av artiklar planeras för en kommande version).

  Förbättringar av analyser i SiteCatalyst

  SiteCatalyst innehåller förbättringar som att till exempel kunna rapportera uppspelningstider för videoklipp.

  Skapa rapporter för hämtningar

  Utgivare kan nu skapa rapporter för att visa mängden hämtad data från Adobe Distribution Service. Om du loggar in på DPS Dashboard med ett programkonto kan du välja alternativet Fulfillment Report (Fullgöranderapport) för att hämta en .csv-fil som innehåller debiterbar hämtningsstatistik från Adobe Distribution Service för den aktuella appen. Om du loggar in med ett administratörskonto kan du klicka på en länk på Dashboard för att hämta en rapport som visar ditt hämtningssaldo.

  iOS4 stöds inte längre

  Visningsprogram från version 25 och framåt stöder inte längre iOS4, bara iOS5 och senare.

  Utgåva 24

  Hämtning av bibliotek i bakgrunden (iOS)

  När dina kunder hämtar en folio i en v. 24-app kan de lämna appen, kontrollera sin e-post eller visa en annan folio för att sedan komma tillbaka och upptäcka att folion har hämtats. Observera att hämtningen pausas efter tio minuter. Endast en folio åt gången kan hämtas.

  Uppdatera flera artiklar samtidigt

  Du kan uppdatera flera artiklar samtidigt via panelen Folio Builder och välja Update (Uppdatera) för att uppdatera alla de valda artiklarna. Du kan välja flera artiklar genom att Skift-klicka eller Ctrl-/Kommandoklicka på artiklarna.

  Sections (Avsnitt)

  Den nya funktionen Sections (Avsnitt) kommer vid ett senare tillfälle göra det möjligt för dina kunder att hämta enskilda avsnitt i en folio. Du kan till exempel dela upp en folio i avsnitten Nyheter, Sport, Affärer, Mode och Ekonomi och dina kunder kan då välja att exempelvis bara hämta avsnitten Sport och Ekonomi. Mer information finns i Skapa avsnitt.

  Inaktivera omslagsvy i visningsbiblioteket för iPad

  Alla visningsbibliotek för iPad innehåller som standard både en omslagsvy och en stödrastervy som endast visar en folio åt gången. DPS App Builder v. 24 gör det möjligt att välja mellan att antingen använda stödrastervyn eller både stödrastervyn och omslagsvyn för iPad. (Du kan redan välja att använda stödrastervyn, omslagsvyn eller båda vyerna för Android-visningsprogram.)

  Förbättringar i användargränssnittet för DPS

  När du skapar en folio är ingen inställning för orientering längre vald som standard. Om du klickar på OK utan att ha valt en inställning för orientering visas en röd ram runt alternativet. Denna ändring hjälper dig att undvika att av misstag skapa en folio med en felaktig inställning för orientering.

  Många felmeddelanden innehåller nu även länkar som vidarebefordrar dig direkt till en sida med aktuell teknisk information.

  Förbättringar vid publiceringar av folios

  Om en folio inte kan publiceras korrekt på grund av ett serverfel kan du klicka på en försök igen-knapp för att återuppta publiceringsprocessen när serverfelet har åtgärdats.

  Förbättringar av DPS-servrar

  Bandbredden för Adobe Distribution Service har förbättrats, vilket har resulterat i förbättrad stabilitet och prestanda.

  DPS-servrar är nu också i separata kluster på acrobat.com, vilket gör att folios kan skickas och hämtas även när underhåll görs på acrobat.com.

  Ändringar av Restore Purchases (Återställ köp)

  Dialogrutan Restore Purchases (Återställ köp) visas nu endast när användaren väljer Återställ köp på menyn för biblioteksalternativ.

  Aktivera cachelagring av folioinformation i bibliotek (iOS)

  Du kan nu cachelagra folioinformation i DPS App Builder för att förbättra prestandan för appar med stora bibliotek. Observera att folioinformationen kan bli inaktuell om du väljer det här alternativet. Om du till exempel ändrar det här alternativet och ändrar priset för folios till försäljning kommer ditt bibliotek att visa felaktig information. Det här alternativet är i dagsläget endast tillgängligt för prenumerationsappar.

  Förbättringar för Enterprise-signerade appar (iOS, gäller endast Enterprise)

  Du kan nu signera företagsinterna program med hjälp av en Enterprise Mobileprovision-fil som innehåller ett uttryckligt program-id (utan jokertecken). Denna förändring gör det möjligt att hantera programmet fristående från andra appar i din organisation.

  Förbättringar av analyser

  SiteCatalyst kan nu skilja på olika typer av mobila enheter och olika operativsystem. En ny rapport för spårning av URL:er gör det möjligt att spåra aktuella URL:er, klickningar på URL:er, källan för en URL (hyperlänksövertäckning, webbinnehållsövertäckning eller program) samt hur en URL öppnas (i webbvisningsprogrammet, i appens visningsprogram eller i enhetens webbläsare). Rapporter över appanvändning gör det möjligt att spåra toppar i användningen per dag och tidpunkt för apparna samt antalet starter sedan den senaste uppdateringen. Dessa ändringar gäller endast SiteCatalyst-analyser, inte grundanalyser.

  Utgåva 23

  Uppdaterad infrastruktur för Distribution Service

  Det går nu betydligt snabbare att publicera folios i Distribution Service. De här serverförändringarna bör leda till färre driftstopp och ökad stabilitet för bakgrundshämtningar för iOS Newsstand.

  Förbättrat användargränssnitt i panelen Folio Builder

  Panelen Folio Builder är bredare, navigeringsikonerna är större och mer intuitiva, det finns fler verktygstips och informationsbubblor och alternativen har fått tydligare namn. Detta med flera förbättringar gör det enklare att använda panelen. Du kan även starta DPS App Builder (som tidigare kallades Viewer Builder) från panelmenyn.

  Förändringar i DPS App Builder (tidigare Viewer Builder)

  DPS App Builder innehåller flera förbättringar av gränssnittet. Installationsprogrammet för InDesign CS6 installerar nu DPS App Builder.

  Dra och släpp filer i DPS App Builder

  Du kan dra och släppa ikoner, välkomstskärmar och andra filer från Finder till App Builder.

  Du kan välja mellan vektor och bitmapp för bildspel och rullningsbara ramar (endast iOS).

  Du kan välja vektor eller bitmapp i övertäckningar för PDF-artiklar. Vektorbilder är skarpare men tar en liten stund att läsa in. För övertäckningar i JPG-/PNG-artiklar är bildspel och rullningsbara ramar alltid bitmapp.

  Artiklar med flera återgivningar (endast iOS)

  Du kan nu skapa PDF-artiklar som ser bra ut och fungerar bra på både SD- och HD-versioner av enheter. När du skapar övertäckningar kan du ta med både SD- och HD-resurser i folion. Användaren använder lämpliga övertäckningsresurser för den specifika iOS-enheten.

  Om du skapar en app för en enstaka folio kan du skapa en folio med PDF-artiklar som fungerar bra på alla iPad-modeller. Om du skapar en app för flera folios kan du välja mellan att skapa artiklar med flera återgivningar i en folio eller att skapa separata folioåtergivningar. Se Skapa PDF-artiklar med flera återgivningar för iOS-enheter.

  Obegränsade Single Edition-folios med Creative Cloud-medlemskap (endast iPad)

  Om du har ett Adobe Creative Cloud-medlemskap kan du skapa ett obegränsat antal appar med en enstaka folio för iPad.

  Spela upp ljud i bakgrunden (gäller endast iOS)

  Du kan spela upp ljudklipp medan användaren bläddrar bland artiklar i folion. En ljudknapp visas i navigeringsfältet längst upp så att användaren kan pausa och spela upp ljudet. Se Ljud- och videoövertäckningar.

  Stoppa på sista bildrutan (endast iOS)

  Panelen Folio Overlays har nu ett alternativ som gör att man kan stoppa den textbundna videon på den sista bildrutan.

  Inaktivera kontroller för textbunden video (endast iOS)

  Om du skapar en textbunden video som är inställd på Autospela kan du välja alternativet Tillåt inte paus för att inaktivera uppspelningskontrollerna. Den här funktionen är särskilt användbar för omslagsvideor.

  Nytt beteende för ogiltiga folios i Adobe Content Viewer

  I tidigare versioner visades inte ogiltiga folios i Adobe Content Viewer. I den nya versionen visas ogiltiga folios i biblioteket och ett felmeddelande visas när de hämtas. Den här förändringen förbättrar biblioteksprestandan i Adobe Content Viewer och ger mer detaljerad information före hämtning. Om du till exempel skapar en folio med dubbel orientering med en eller flera artiklar med en enda orientering visar felmeddelandet vad som är fel, i stället för att du behöver gissa dig till det.

  PDF-stöd för artiklar med mjuk rullning (endast iOS)

  Du kan använda bildformatet PDF för artiklar med mjuk rullning oavsett hur långa de är. Nypning och zoomning stöds dock inte i artiklar med mjuk rullning.

  Alternativet Rate the App (Betygsätt appen)

  När du skapar ett anpassat visningsprogram kan du välja ett alternativ som visar uppmaningen Rate the App (Betygsätt appen). Du kan anpassa inställningarna för den här funktionen i DPS App Builder.

  Aktiva zoner för att visa navigeringsfält

  Förutom de aktiva zonerna vid sidan om artikelsidan finns det ett nytt alternativ för aktiva zoner längst ner på artikelsidan. Om du knackar på den aktiva zonen längst ner på sidan visas navigeringsfält (kallas även för ”HUD”). Om du knackar ovanför den aktiva zonen längst ner på sidan visas inte navigeringsfälten. Se Panelen App Details (Appinformation).

  Knapparna har företräde framför den aktiva zonen längst ner på sidan, den aktiva zonen längst ner på sidan har företräde framför de aktiva zonerna på sidorna och de aktiva zonerna har företräde framför alla övertäckningar som inte är knappar.

  Stöd för Gå till nästa sida/Gå till föregående sida

  När du skapar en knapp stöds nu även funktionerna Gå till nästa sida och Gå till föregående sida.

  Alternativ att välja bort analyser

  I DPS App Builder kan du låta dina kunder inaktivera analyserna när de använder din app. Det här alternativet är särskilt användbart i områden med strikta kontroller vad gäller datainsamling.

  Anpassningsbara visningssträngar

  Du kan anpassa alla strängar som lagras i visningsprogrammet på alla språk som stöds, inklusive knapptext i biblioteket och text i dialogrutor. Med DPS App Builder kan du hämta en XML-mall. Du kan sedan redigera XML-filen och ange den när du bygger din app. Se Panelen App Details (Appinformation).

  Förbättringar av delning via sociala medier (endast iOS)

  Observera följande förbättringar av delning via sociala medier: Se Använda delning via sociala medier.

  • Stöd för direktberättigande i Web Viewer (endast Enterprise) När kunderna når betalväggen i Web Viewer kan de nu logga in med sitt prenumerationskonto och fortsätta läsa artiklar.

  • Web Viewer stöder Internet Explorer 10/Windows 8.

  • Du kan även ange en betalvägg för kostnadsfria folios.

  • Web Viewer stöder alla övertäckningar förutom panoramor och ljudklipp.

  • Om du skapar en 1 024 × 768-folio med bildformatet PDF överförs nu innehållet till Web Viewer-servern i PNG-format.

  Ny publiceringsguide med steg för steg-anvisningar för Single Edition

  När du klickar på länken i Dashboard för att hämta DPS Publishing Companion Guide hämtas en ZIP-fil som innehåller både Companion Guide för Professional- och Enterprise-utgivare och Step-by-Step Publishing Guide för Single Edition-användare. Du kan även hämta både Companion Guide och Step-by-Step Guide från hjälpmenyn i DPS App Builder. Professional/Enterprise Companion-guiden kommer snart att uppdateras med den nya designen.

  Utgåva 22

  Biblioteksfilter

  Om du skapar folios i utgåva v. 22 eller senare kan du använda Folio Producer Organizer för att ange en filterkategori för varje folio, till exempel ”Engelska”, ”Spanska”, ”Franska” och ”Tyska.” Användarna kan sedan välja filteralternativ i ditt visningsbibliotek. De kan till exempel visa endast spanska och tyska folios och dölja engelska och franska folios i visningsbiblioteket. Mer information finns i Skapa biblioteksfilter.

  Anpassat HTML-bibliotek

  Enterprise-utgivare kan skapa sitt eget bibliotek i stället för att använda standardvisningsbiblioteket. Se Skapa ett anpassat bibliotek (Enterprise).

  Förbättringar i aktiva zoner

  Både Enterprise- och Professional-utgivare kan nu aktivera aktiva zoner i DPS App Builder. Med aktiva zoner kan användarna trycka på artikelns kanter för att bläddra till nästa eller föregående artikel. Logiken för att åsidosätta övertäckningar har också ändrats. Aktiva zoner har företräde framför alla övertäckningar förutom knappar. Se Panelen App Details (Appinformation).

  Strikta återgivningar för 7 tums Android-enheter

  Som standard visar visningsprogram för Android-enheter folios av alla storlekar. För att säkerställa att visningsprogrammet endast visar folios som stämmer överens med enhetens storlek kan du välja ett alternativ i Viewer Builder. Just nu visar strikta återgivningar endast 1 024 × 600-folios för enheter som Kindle Fire och 1 280 × 800-folios för XLarge Android-enheter. Detta alternativ är framför allt praktiskt för att förhindra att oönskade återgivningar visas på Kindle Fire-enheter. Om du har skapat Android-renderingar som 1 232 × 752-folios ska du inte aktivera strikta renderingar när du skapar visningsprogrammet för Google Play Store. Mer information finns i Skapa en anpassad visningsprogramapp för Android- och Amazon-enheter.

  Dölja rullningslister automatiskt

  Som standard visas ett 6 pixlar brett område längs höger sida av artiklarna i en folio. Om du markerar detta alternativ i Viewer Builder visas endast rullningslisten när användaren rullar i artikeln. Se Panelen Viewer Details.

  Förbättringar av HTML-video

  Du kan nu få videoklipp i HTML-artiklar att uppträda som videoövertäckningar. Om du till exempel roterar enheten i en HTML-artikel med enkel orientering så roterar även fullskärmsvideon. Se Importera HTML-artiklar.

  AIR-bunden körningstid i visningsprogram för Android

  I stället för att förlita sig på att AIR ska vara installerat på Android-enheter innehåller nu visningsprogrammen en inbyggd version av AIR (3.2 eller senare). Det gör att storleken på visningsprogrammen ökar från 2 MB till 10 MB, men det bör öka stabiliteten och prestandan.

  Förbättringar till användargränssnittet i visningsprogram för Android

  Ikoner och andra gränssnittselement i biblioteksvyn och foliovyn är nu större, vilket gör det enklare att trycka på ikonerna, särskilt på Kindle Fire-enheter.

  Dragning med två fingrar aktiverat för iOS

  Dragning med två fingrar har nu aktiverats i visningsprogram för iPad och iPhone. Det här är särskilt praktisk i ”separerade” artiklar där endast vågrät dragning har aktiverats, så att läsarna kan hoppa över resten av artikelsidorna för att komma till nästa eller föregående artikel.

  Förbättringar av delning via sociala medier

  Observera följande förbättringar av delning via sociala medier: Se Använda delning via sociala medier.

  • Delning via sociala medier stöds nu i visningsprogram för iPhone.

  • Återgivningsmappning stöds nu. När den delade artikeln visas i en datorwebbläsare visas endast 1 024 × 768 PNG- eller JPG-artiklar korrekt i Web Viewer. I tidigare versioner kunde inte folios som delades från en iPad HD-återgivning (2 048 × 1 536) visas i Web Viewer. Om du skapar återgivningar för iOS-enheter kommer nu delning av artikeln från vilken enhet som helst att mappas till 1 024 × 768-versionen av artikeln i Web Viewer. För bästa resultat ska du se till att dina återgivningar har ställts in korrekt och att värdena för Artikelnamn är identiska i varje folioåtergivning.

  • Djuplänkning på Facebook stöds nu. När en kund visar loggen i Facebook-appen på en iPad öppnas artikellänken direkt om man trycker på den. Se till att du aktiverar djuplänkning när du konfigurerar din app på Facebooks utvecklarsida. Mer information finns i Konfigurera en DPS-app för sociala nätverk.

  • Med det nya alternativet Enable Fulfillment Limit (Aktivera gräns för uppfyllelse) i verktyget Account Administration kan du begränsa antalet artikelvisningar i Web Viewer, som en ”Utsålt”-funktion: Se Verktyget Account Administration.

  • Web Viewer stöder nu rullningsbara ramar.

  • Aktivering av betalväggar påverkar bara folios som kostar.

  Utgåva 21

  Kontroll av visningsversion

  När du skapar en ny folio med panelen Folio Builder i v. 21 kan du ha någon av visningsversionerna v. 20 eller v. 21 som mål. Det här alternativet är särskilt användbart om den senaste versionen av Adobe Content Viewer väntar på godkännande eller om du skapar folios för en visningsapp i v. 20. Som standard väljs versionen v. 20. Om du skapar en v. 20-folio kan du redigera folioegenskaperna så att den uppdateras till v. 21. Du kan dock inte ta tillbaka en v. 21-folio till v. 20. Du kan inte heller ange en tidigare version av visningsprogrammet än v20. Se Skapa en folio.

  Förhandsgranska på enhet för aktiv layout (iOS)

  Före v. 21 var Förhandsgranska på enhet endast tillgängligt för hela folios. Med v. 21 kan du nu använda Förhandsgranska på enhet på panelen Folio Overlays för att förhandsvisa den aktuella layouten (endast iOS). Anslut din iPad eller iPhone till datorn och öppna appen Adobe Content Viewer. På panelen Folio Overlays väljer du Förhandsgranska på [enhetsnamn]. Se Använda Förhandsgranska på enhet.

  Förbättringar av delning via sociala medier

  Flera begränsningar i delning via sociala medier har åtgärdats. Kapslade övertäckningar, knappar, videoklipp, HTML-artiklar och rullningsbara ramar fungerar nu mycket bättre i Web Viewer. Dessutom visar Web Viewer nu artiklar som markerats som Annons eller Dölj från innehållsförteckning korrekt. Se Använda delning via sociala medier.

  Du kan använda verktyget Account Administration för att stänga av Web Viewer samtidigt som delning via sociala medier aktiveras via iPad. Se Verktyget Account Administration.

  Automatisk visning under foliohämtning

  Om du trycker på knappen Hämta eller Köp i visningsbiblioteket visar visningsprogrammet folion samtidigt som återstående artiklar fortsätter att hämtas. Före denna utgåva blev knappen Visa aktiv under hämtning, men användaren var tvungen att trycka på den för att börja visa folion.

  Hämta automatiskt vid köp av prenumeration

  Om en användare prenumererar på en visningsapp börjar den senaste folion att hämtas automatiskt. Användarna behöver inte längre trycka på knappen Hämta.

  Cover Date (Omslagsdatum)

  Alternativet Omslagsdatum finns nu i Folio Producer Organizer. Med detta alternativ får Enterprise-utgivare ytterligare kontroll över metadata med direktberättigande för prenumerationsinnehåll.

  Utgåva 20

  InDesign CS6-kompatibilitet

  InDesign CS6 innehåller flera nya funktioner som gör det enklare att skapa InDesign-källfiler. Med funktioner som alternativ layout och regler för flytande sidor kan du skapa layouter för olika orienteringar och målenheter i ett och samma dokument. Med flexibel kolumnbredd, automatisk textramsstorlek och delad layoutvy får du även hjälp med dynamiska layouter. Infoga HTML gör det möjligt att snabbt skapa en webbövertäckning med kopierad kod, och packade InDesign-filer innehåller numera också övertäckningsobjekten. Se Skapa alternativa layouter för DPS (InDesign CS6).

  iPhone-stöd

  DPS har nu stöd för iPhone 3GS, 4 och 4S (ej 3G). Du kan skapa ett anpassat visningsprogram för iPhone, iPad eller båda med Viewer Builder. När du skapar en app för både iPad och iPhone kan kunderna köpa folios på alla iOS-enheter som stöds. Visningsprogrammet för iPhone innehåller en ny inställningssida, en förbättrad bläddringsmodell och en välkomstskärm som utgivare kan styra.

  Det finns ännu inget stöd för delning via sociala medier, bokmärken och automatisk arkivering för iPhone. För närvarande går det inte att skapa någon visningsprogramapp för en enstaka utgåva för iPhone. Se Skapa innehåll för iPhone.

  Webbvisningsprogram för delning via sociala medier

  Om du aktiverar delning via sociala medier i din app överförs bilder av folioartiklar till en webbserver för visning i datorwebbläsare. Avgör vilka artiklar som är tillgängliga för datorvisning med inställningen Skyddat i Folio Producer Editor. Med verktyget Account Administration kan du begränsa antalet visningsbara oskyddade artiklar och konfigurera en betalvägg. Se Använda sociala medier.

  Förbättringar av delning via sociala medier

  Delning är nu möjligt via Facebook, Twitter, e-post och kopiera/klistra in. Om du aktiverar delning via sociala medier i appen kan kunderna bläddra till en artikel och dela den via till exempel Twitter. Om artikeln är skyddad pekar länken i inlägget till publikationens URL. Om artikeln är oskyddad och någon klickar på länken i en datorwebbläsare som stöds visas folion i webbvisningsprogrammet. De som klickar på länken på en iPad kan hämta appen, hämta eller köpa folion eller visa artikeln beroende på vad som redan är hämtat. Se Använda sociala medier.

  Dölj från innehållsförteckning

  Med Dölj från innehållsförteckning kan du dölja en artikel från innehållsförteckningen utan att behöva markera den som en annons. Se Ändra artikelegenskaper.

  Bakgrundspublicering

  Om du publicerar eller uppdaterar en artikel med Folio Producer Organizer läggs jobbet till i publiceringskön och du kan fortsätta använda Folio Producer Organizer och lägga till andra folios i kön. Du kan kontrollera köstatusen genom välja Visa > Publiceringsförfrågningar i Folio Producer Organizer. Se Publicera folios i Distribution Service.

  Visa hämtningsräknare

  Professional- och Enterprise-kunder kan nu se en hämtningsräknare i DPS Dashboard. Räknaren visas endast för granskade konton.

  Desktop Viewer med storleksjustering

  Förhandsvisa en 2 048 × 1 536-folio i Desktop Viewer antingen i faktisk storlek med Kommando+1 eller anpassad till fönstret med Kommando+0. Du kan också zooma in eller ut. Se Förhandsvisa innehåll med Desktop Viewer.

  Förenklad förhandsvisning på enhet

  Om du skapar en anpassad Adobe Content Viewer för iPad med Viewer Builder är Phone Disk inte längre nödvändigt för Förhandsgranska på enhet. Se Använda Förhandsgranska på enhet.

  Gränssnittsförbättringar

  Foliostorleken visas under folionamnet på panelen Folio Builder för att underlätta identifiering av återgivningar. Viewer Builders nya utseende gör det enklare att kontrollera att rätt ikoner används för de olika iPhone- och iPad-modellerna. Folio Producer Organizer och Folio Producer Editor har fått nya fönster.

  URL-schema

  Valfritt URL-schema i Viewer Builder är nu tillgängligt för alla typer av iOS-visningsprogramappar, inte bara för prenumerationsappar. Med URL-schema kan du länka till en visningsprogramapp från en annan app eller från Safari för mobila enheter.

  Lås orientering för anpassade ikoners HTML

  Om du är Enterprise-utgivare kan du ange orienteringen för HTML-sidorna som visas när användarna trycker på de anpassade navigeringsikonerna. Se Navigeringsverktygsfält (endast Enterprise).

  Snabbare Viewer Builder

  Nu går det mycket snabbare att bygga appar i Viewer Builder – ofta på bara några sekunder.

  Mjuk rullning med begränsat PDF-stöd

  Om artikeln med mjuk rullning inte är längre än två sidor kan du använda PDF-bildformatet. Om artikeln med mjuk rullning är längre än två sidor används JPG- eller PNG-formatet.

  Navigering med ”aktiv zon”

  Enterprise-utgivare kan aktivera aktiva zoner som visas till vänster och till höger om varje artikel. Genom att trycka på en osynlig aktiv zon kommer användaren till nästa eller föregående artikel. Se Navigeringsverktygsfält (endast Enterprise).

  Utgåva 19

  iOS-återgivningsstöd

  Nyligen lanserades nya iPad HD. När du skapar en ny app med Viewer Builder kan du ange ikoner och välkomstskärmar för olika storlekar. Det finns återgivningar för iPad-enheter så att du kan skapa folioåtergivningar i olika storlekar. För varje iOS-modell hämtas folios som passar bäst för pekdatorns bildskärm.

  Förbättrade rullningsbara ramar

  På panelen Folio Overlays finns en ny övertäckningstyp som heter Rullningsbara ramar. Den ersätter Enbart panorera i panorerings- och zoomövertäckningen. När du skapar rullningsbart innehåll kan du välja rullningsriktning, basera den inledande vyn på innehållsramens placering och dölja rullningslisten.

  Social Sharing (Delning via sociala medier)

  Om du registrerar din app på Facebook kan du aktivera ett alternativ för delning via sociala medier i det anpassade visningsprogrammets navigeringsfält. Dina kunder kan trycka på alternativet Facebook och skriva ett meddelande. Meddelandet och en länk till din publiceringsplats publiceras sedan i användarens Facebook-logg. För närvarande visas bara en länk till publiceringsplatsen och Facebook är den enda tillgängliga webbplatsen för sociala medier.

  Arkivera folios automatiskt (endast iOS)

  I Viewer Builder kan du ange att folios ska arkiveras automatiskt och ange en övre gräns för antal nedladdade folios för din visningsprogramapp. När gränsvärdet nås arkiveras automatiskt folios med den äldsta överföringstiden. Kunderna kan aktivera eller inaktivera den automatiska arkiveringen med enhetsinställningarna, men de kan inte ändra gränsvärdet. Kunderna kan hämta alla arkiverade folios på nytt.

  Förbättringar i mjuk rullning

  När du i de tidigare versionerna ville skapa artiklar med dubbel orientering och mjuk rullning var du tvungen att skapa artikeln med hjälp av import. Nu kan du ange alternativ för mjuk rullning när du skapar en artikel med hjälp av knappen Lägg till. Kontrollera att du har angett ett alternativ för mjuk rullning när du importerar artiklar med mjuk rullning.

  Bokmärken

  Om du aktiverar bokmärken i Viewer Builder kan kunderna lägga till en artikel som ett bokmärke och sedan gå direkt till den bokmärkta artikeln genom att välja bokmärket från en nedrullningsbar meny i navigeringsfältet. Bokmärken fungerar mellan flera folios inom samma visningsprogramapp.

  Förbättrad biblioteksuppdatering

  När du återgår till visningsprogrammets bibliotek kontrolleras endast om det har gjorts ändringar, vilket ger en snabbare bearbetning. Felmeddelandet ”Det går inte att uppdatera biblioteket” visas inte lika ofta. Det visas bara när biblioteket inte kan uppdateras när det startas första gången eller när biblioteket är tomt och inte kan uppdateras.

  Analyser för HTML5-filer

  Ett JavaScript-API som samlar in analyser för HTML5-innehåll i iOS- och Android-enheter är nu tillgängligt. Med det här API:et kan utgivare ta med HTML5-analyser i SiteCatalyst-rapporter i stället för att visa separata rapporter. Kontakta en Adobe-representant om du vill ha mer information.

  Begränsad distribution av folios (gäller endast Enterprise)

  Utgivare med Enterprise kan nu välja om både kostnadsfria folios och folios för återförsäljning ska visas i biblioteket baserat på inloggning. Utgivare kan konfigurera biblioteket så att endast folios som hämtats kostnadsfritt visas i biblioteket. När det gäller folios för återförsäljning kan både hämtade folios med tillstånd och folios för återförsäljning visas i biblioteket. Utgivare behöver inte använda en anpassad webbutik för att göra folios för återförsäljning tillgängliga.

  Förbättringar av ikoner i navigeringsfältet (gäller endast Enterprise)

  I Viewer Builder kan utgivare med Enterprise lägga till åtta ikoner i navigeringsfältet. Nu kan du ändra utseende på de två standardikonerna Visningsprogram och Bibliotek. Dessutom kan de HTML-filer som används för dessa ikoner innehålla fem nivåer med kapslade resursmappar. HTML-resurser behöver inte längre vara på samma nivå i HTML-strukturen.

  Länka till butik från artikel (endast Enterprise)

  Du kan skapa en knapp eller hyperlänk så att kunderna kan gå direkt från en artikel till butikssidan. När du skapar en knapp eller hyperlänk ersätter du ”http://” i URL-fältet med ”ww.gotoStore” (”ww” är inte ett stavfel). Du måste även använda Viewer Builder för att skapa etiketten ”Store” för den anpassade ikonen.

  Förbättrade kapslade övertäckningar

  Flera av buggarna och begränsningarna i kapslade övertäckningar har åtgärdats. Till exempel ändras inte utseendet på förankrade knappar i rullningsbara ramar när de placeras utanför behållarramen, och bugglösningen för att byta namn på rullningsbara ramobjekt på panelen Lager behövs inte längre.

  Utgåva 18

  Inbäddade övertäckningar i bildspel

  Interaktiva objekt stöds nu i flerlägesobjekt. Alla interaktiva objekt (med undantag för andra bildspel) stöds i bildspelslägen.

  Förbättrade knappövertäckningar

  Funktionerna Video och Ljud har nu stöd så att du kan använda knappar för att spela upp, pausa och stoppa videofiler. Det finns dessutom stöd för flera funktioner i följd. Nu kan du t.ex. använda en knapp för att först spela upp ett ljudklipp och sedan byta till en ny bildruta när ljudet spelats upp.

  Flerlägesobjektknappar i rullningsbara ramar

  Knappfunktioner som utlöser läget för ett flerlägesobjekt fungerar nu i rullningsbara ramar. Observera att när du klistrar in innehållsramen i behållarramen tas lägesfunktionen bort. Du måste därför lägga till funktionen igen efteråt.

  Nypa och zooma med alla övertäckningar i PDF

  När du skapar en PDF-artikel kan du nypa och zooma på alla sidor även om de innehåller interaktiva objekt. Du kan även nypa och zooma när en övertäckning spelas upp. PDF-baserade artiklar är fortfarande bara tillgängliga i iPad-visningsprogram och inte i Desktop Viewer eller andra AIR-baserade visningsprogram. Markera alternativet ”Enable PDF Zooming” (Aktivera PDF-zoomning) i Viewer Builder när du ska skapa eller uppdatera ditt anpassade visningsprogram.

  Anpassad Adobe Content Viewer

  Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du skapa en egen version av Adobe Content Viewer för iPad med Viewer Builder. Att skapa din egen anpassade Content Viewer har två fördelar. För det första kan du testa de nya funktionerna när det kommer en ny version av Folio Producer-verktygen medan Adobe Content Viewer väntar på att bli godkänd. För det andra är funktionen för förhandsvisning på enhet aktiverad i din anpassade Adobe Content Viewer.

  Stöd för förhandsgranskning på enhet för iPad

  När du använder Viewer Builder för att skapa en Adobe Content Viewer kan du kopiera folioinformation direkt till en ansluten iPad utan att gå via webbklienten på acrobat.com. Förhandsgranska på enhet för iPad kräver emellertid ett verktyg från en annan leverantör, t.ex. Phone Disk. Förhandsgranska på enhet för iPad fungerar enbart på Mac OS (inte på Windows).

  Länka om

  Om du flyttar eller byter namn på källfilerna kan du använda kommandot Länka om på panelen Folio Builder för att på nytt koppla artikellayouterna till källfilerna.

  Anpassa visningsprogramappar för Amazon Appstore

  Adobe och Amazon har löst problemet som gjorde att anpassade visningsprogram inte kunde godkännas i Amazon Appstore. Folios sparas nu i mappen App Data på SD-kortet, vilket innebär att problemet med överblivna folios som annars kan finnas kvar när en app tas bort inte uppstår.

  Kostnadsfria prenumerationer på Newsstand

  Anpassade visningsprogram som du skapar har nu stöd för Apples alternativ med kostnadsfri prenumeration.

  Valmöjlighet för push-meddelanden

  Push-meddelanden utlöses inte längre automatiskt varje gång du publicerar en folio. Klicka på knappen Notify (Meddela) i Folio Producer Organizer när du har publicerat eller uppdaterat en folio om du vill utlösa push-meddelanden.

  Tredjepartsservrar för push-meddelanden

  Med ett Enterprise-konto kan du skapa en anpassad server för att styra push-meddelanden.

  Begränsad distribution av gratis folios

  Om du är Enterprise-utgivare kan du dölja gratis innehåll i visningsprogrammets bibliotek och ge kunder tillstånd att ladda ned särskilt innehåll baserat på deras inloggningskonton.

  Förbättringar för HTML-butik

  Om du är Enterprise-utgivare kan du skapa en HTML-butik som interagerar med visningsprogrammets bibliotek. När kunderna loggar in i din tredjepartsbutik kan de t.ex. samtidigt automatiskt loggas in i visningsprogrammet.

  Prenumerationsförbättringar

  Hela prenumerationsrutan är nu ett aktivt aktiveringsområde, inte bara knappområdet i det nedre högra hörnet. När en användare prenumererar på en app är prenumerationsalternativen dolda. Om en användare köper den senaste folion förblir prenumerationsalternativen numera tillgängliga.

  Cover View (Omslagsvy) endast för Android-visningsprogram

  För bibliotek för Android-visningsprogram kan du välja att använda Grid View (Stödrastervy), Cover View (Omslagsvy) eller båda. För mindre Android-enheter föredrar en del utgivare att bara tillåta Cover View (Omslagsvy).

  Förbättringar av verktyget Account Administration

  Du kan nu använda admin-verktyget till att skapa begränsade konton för interna eller inhyrda designers. De konton du skapar är bundna till företagets konto, men ger inte tillgång till vissa funktioner, t.ex. analyser.

  Utgåva 17

  Stöd för Amazon Appstore i Viewer Builder

  I Viewer Builder kan du skapa en anpassad visningsprogramapp som du kan skicka till Amazon Appstore. Amazon Appstore är tillgänglig för Android-enheter och pekdatorn Amazon Fire.

  Verktyget Account Administration

  Använd verktyget Adobe Account Administration för att skapa och distribuera konton för ditt företag, i stället för att behöva kommunicera med Adobe via e-post. Du kan tilldela tre kontotyper till ett Adobe ID: Program, Viewer Builder och Administratör.

  Rullningsbara ramar med interaktiva övertäckningar

  Om du installerar v17 Folio Producer-verktygen kan du använda vilken övertäckning du vill i en rullningsbar ram förutom bildspel.

  PDF-artikeltillägg

  Om det finns URL-baserade knappar eller hyperlänkar på en sida i en artikel med ett PDF-bildformat fungerar nypning och zoomning, så länge som det inte finns någon annan typ av interaktiv övertäckning på sidan.

  Högerkantsbindning

  Om du väljer det här alternativet i Folio Producer Organizer visas artiklar från höger till vänster i stället för från vänster till höger i visningsappen. Det här alternativet är särskilt viktigt för asiatiska språk.

  Öppna Folio Producer Organizer från panelen

  Om du väljer kommandot Folio Producer på menyn på Folio Builder-panelen öppnas Folio Producer Organizer i din standardwebbklient.

  Förbättringar av servertillförlitligheten

  Produktteamet fortsätter att skapa korrigeringar i syfte att förbättra upp- och nedladdningen på acrobat.com.

  Utgåva 16

  Offlinearbetsflöde

  Du kan nu skapa en folio och artiklar utan att överföra innehållet till webbservern. När du är klar kan du överföra innehållet.

  Stöd för Newsstand

  Den uppdaterade Viewer Builder (version 1.5.1) har Newsstand-stöd för visningsprogramappar för prenumerationer på iPad. Newsstand-aktiverade visningsprogram visas i mappen Newsstand, vilket gör det enkelt att snabbt komma åt tidningar och tidskrifter.

  Privat publicering för användare som inte är prenumeranter

  Om du inte har en Enterprise- eller Professional-prenumeration kan du publicera innehåll som privat med alternativet Publish (Publicera) i Folio Producer Organizer. Det här alternativet är särskilt användbart om du inte kan ladda ned stora folios med acrobat.com-servern. Publicerade folios som laddas ned från Adobe Distribution Service är snabba och tillförlitliga.

  Nytt alternativ för ljudresurser

  Om du använder InDesign CS5.5 och väljer alternativet Visa första bilden först anpassas storleken på ramen för ljudövertäckning efter den första _play-bilden i den angivna mappen med ljudkontrollresurser. I InDesign CS5 måste du fortfarande anpassa storleken på övertäckningsramen manuellt efter förhandsvisningsbilden.

  Alternativet Importera HTML-resurser på panelen Folio Builder

  Du kan nu importera filen med HTML-resurser både på panelen Folio Builder och i Folio Producer Editor.

  Förbättrat Dashboard

  Digital Publishing Suite Dashboard innehåller länkar till videor och annat användbart innehåll.

  Separata installationsprogram för författarverktyg respektive panel

  Installera författarverktygen (panelen Folio Overlays, plugin-programmet för InDesign och Desktop Viewer). Installera panelen Folio Builder med ett annat installationsprogram.

  Förbättringar av servertillförlitligheten

  Produktteamet fortsätter att skapa korrigeringar i syfte att förbättra upp- och nedladdningen på acrobat.com. Om du publicerar en folio nu kopieras t.ex. folioinnehållet direkt från acrobat.com-servern till Adobe Distribution Service.

  Nya analyskategorier

  I analysrapporterna kan du visa data om den hämtade foliotypen: kostnadsfri, lösnummerförsäljning, prenumeration eller externt berättigande.

  Utgåva 15

  Anpassade visningsprogram för PlayBook

  Med Viewer Builder kan du skapa anpassade visningsprogramappar för iPad, Android och BlackBerry PlayBook-plattformar.

  Förbättrade rullningsbara ramar

  Nu kan du skapa rullningsbart innehåll genom att klistra in en textram i en behållarram. Dessutom har funktionaliteten hos rullningsbara ramar förbättrats.

  Hyperlänkar i rullningsbara ramar

  Nu stöds hyperlänkar och hyperlänksknappar i rullningsbara ramar med Enbart panorera. Hyperlänkar i bildspel eller i rullningsbara ramar som har skapats med panelen Lager stöds inte ännu.

  Förbättrad minneshantering

  I föregående versioner uppstod prestandaproblem i vissa situationer när minneskrävande övertäckningar skapades på intilliggande sidor. Visningsprogrammet hanterar nu dessa situationer bättre med förbättrad prestanda som resultat.

  Förhandsgranska på enhet

  Du kan kopiera folioinformation direkt till en ansluten mobil enhet utan att gå via webbklienten på acrobat.com. Till dess att en uppdaterad Adobe Content Viewer är tillgänglig på App Store fungerar Förhandsgranska på enhet endast för Android-enheter. Det här starterbjudandet har ytterligare installationskrav.

  Anpassa alla fem navigeringsfältikonerna

  Om du använder Viewer Builder för att skapa en anpassad app kan du nu ersätta biblioteks- och visningsprogramknapparna i navigeringsfältet (enbart Enterprise).

  Förenklad generering av företagsinterna visningsprogramappar

  Du behöver inte längre ange distributionscertifikat och provisioneringsfiler för Enterprise-signerade visningsprogramappar (enbart Enterprise).

  Förbättrade Omniture-analyser

  Användardata är nu tillgängliga för visningsprogramappar för en enstaka folio (endast DPS-prenumeranter). Analyserna kan dessutom ge mer detaljerad information om nedladdningsstatistiken.

  Möjlighet att inaktivera knappen Sign In (Logga in).

  Om du är företagskund och skapar ett anpassat visningsprogram som kräver berättigande kan du inaktivera knappen Sign In (Logga in) för att undvika redundans.

  Lägga till certifikat vid nedladdning

  Nu skapar du en anpassad visningsprogramappfil med Viewer Builder utan att ange certifikat. Certifikat anger du i stället när du laddar ned visningsprogramfilen. Tillåter olika personer att hämta och signera appen med certifikat.

  När du skapar ett anpassat visningsprogram behöver du inte längre klicka på knappen Refresh (Uppdatera) för att kontrollera att visningsprogrammet är färdigt.

  Förbättrade biblioteksprestanda

  I en del fall visades folios från acrobat.com endast då och då i biblioteket. I Adobe Content Viewer ska alla tillgängliga folios visas kontinuerligt.

  Förbättringar av HTML-artiklar i Android-visningsprogrammet

  Bläddring har nu aktiverats i HTML-artiklar för Android-visningsprogrammet.

  Utgåva 14

  Ändra ordningen på artiklarna

  Nu kan du ändra ordningen på artiklarna direkt på panelen Folio Builder, och inte bara i webbklienten. Du kan helt enkelt dra och släppa artiklarna för att ändra deras ordning.

  Ta bort delning av folios

  Om du delar en folio med någon annan kan du ta bort delningen av folion utan att behöva radera den. Använd panelen Folio Builder om du vill ta bort en folio som delas med dig.

  Storleksbegränsningen för artiklar ändrad

  I föregående versioner var storleken på en artikel som skulle överföras begränsad till 100 MB. Storleksgränsen för artiklar är nu 2 GB. Mobila enheter kan emellertid inte alltid hantera stora artiklar så bra.

  Betalningar i appen för Android-visningsprogram

  Nu kan du skapa återförsäljningsfolios för Android-visningsprogram. Kunder som vill köpa en folio kan nu klicka på köpknappen i Android-visningsprogrammets bibliotek.

  Återställa alla inköp för Android-visningsprogram

  Kunder kan nu återställa alla inköp i Android-visningsprogram på samma sätt som i iPad-visningsprogram.

  Exportalternativ för visningsprogram för en enstaka folio

  Ett exportalternativ visas nu i Folio Producer Organizer. Om du klickar på Export (Exportera) skapas en ZIP-fil med innehållet i den valda folion. När du använder Viewer Builder för att skapa ett visningsprogram för en enstaka folio för iPad anger du denna ZIP-fil (eller en FOLIO-fil som har skapats med Content Bundler).

  Inläsningsalternativ (sideloading) i utvecklingsbyggen

  När du använder Viewer Builder för att skapa ett utvecklingsvisningsprogram för iPad kan du aktivera inläsning (sideloading). Med detta alternativ kan du kopiera en FOLIO-fil (inte en ZIP-fil) manuellt till utvecklingsvisningsprogrammet via iTunes.

  Styra språkvisningen i iTunes

  I föregående versioner visades visningsprogramappen i 20 språk i iTunes Store. Med Viewer Builder kan du nu begränsa vilka språk visningsprogramappen ska visas i.

  Menyalternativet Återställ köp

  Biblioteket för anpassade visningsprogram innehåller nu menyalternativet Återställ köp som kunderna kan välja för att återställa inköp manuellt.

  Analysuppdatering

  Prenumerationsdata registreras nu förutom enskild foliostatistik.

  Utgåva 13

  Version 13 (juni 2011) var den andra offentliga versionen av Digital Publishing Suite. Verktygen i version 13 använde 1.1.x installer och Viewer Builder 1.3.

  Förbättrad hämtning av visningsprogram

  Kunderna kan börja visa en folio innan de slutför hämtningen, och de kan visa delvis hämtade folios offline. Avbrutna hämtningar återupptas automatiskt när iPad ansluter till Internet igen. Använd Folio Producer Editor om du vill ta reda på hämtningsordningen för artiklar.

  Stoppa vid sista bild

  På panelen Folio Overlays kan du nu bestämma om du vill stoppa bildspel och bildsekvenser vid den första eller sista bilden vid uppspelningen.

  Endast vågrät dragning för artiklar i alla visningsprogram

  Artiklar som anges med Endast vågrät dragning (separerade artiklar) fungerar nu både i Adobe Content Viewer for Desktop och för Android- och PlayBook-visningsprogram.

  Alternativet Återställ köp

  Om kunderna återställer eller byter ut en iPad kan de enklare hämta det innehåll de är berättigade till. När visningsprogrammet startar första gången ombeds de att återställa inköpen.

  Anpassade knappar i navigeringsverktygsfältet

  Enterprise-kunder kan skapa upp till tre knappar som visar en HTML-sida i visningsprogrammet. Förutom knapparna Library (Bibliotek) och Viewer (Visningsprogram) som visas i navigeringsverktygsfältet, kan du skapa andra knappar, t.ex. för butik, hjälp och nyheter som visar en HTML-sida.

  Dölja navigeringsverktygsfältet eller hemknappen

  När du använder Viewer Builder för att skapa visningsprogramappen kan du dölja navigeringsverktygsfältet längst ned i visningsprogrammet eller hemknappen uppe till vänster i visningsprogrammet.

  Fler analysrapporter

  Analyssidan i Digital Publishing Suite Dashboard innehåller nu fler rapporter för att spåra användardata.

  Tillstånd för Android

  Enterprise-kunder kan nu ge tillstånd för prenumerationer.

  Lokaliserad Content Viewer för Android

  Adobe Content Viewer för Android är nu lokaliserat till samma språk som iPad-visningsprogrammet.

  Lokaliserat Viewer Builder

  Viewer Builder har lokaliserats till följande språk: franska, tyska, italienska, spanska och japanska.

  Förbättrad användbarhet

  Panelen Folio Builder, webbplatsen Folio Producer och Viewer Builder innehåller ett antal justeringar som ger en bättre användarupplevelse.

  Utgåva 12

  Version 12 (maj 2011) var den första offentliga utgåvan av Digital Publishing Suite. Verktygen i version 12 använde 1.0.x installer och Viewer Builder 1.2.

  Ny Folio Builder-panel

  Panelen Folio Builder i InDesign ersätter programmet Digital Content Bundler. Med panelen Folio Builder kan du lägga till artiklar och artikellayouter och ändra folio- och artikelegenskaper.

  Folios lagras på en webbarbetsyta

  Med de tidigare verktygen skapade du en foliomapp som innehöll artikelmappar. Du paketerade foliomappen för att skapa FOLIO-filer som du antingen överförde till servern eller läste in till din iPad. Med det nya arbetsflödet är varje folio en arbetsyta på en webbserver. Folios består fortfarande av artiklar, men artiklarna kan kopieras till olika folios och ordnas om utan att du behöver paketera om dem. Klicka på knappen Förhandsvisa om du vill förhandsvisa enskilda artiklar eller hela folios. Eller logga in i Adobe Content Viewer och hämta folios som du har skapat. Med importfunktionen kan du skapa artiklar som baseras på befintliga mappstrukturer.

  Webbklient för Digital Publishing Suite

  De som prenumererar på Digital Publishing Suite kan logga in på webbklienten på http://digitalpublishing.acrobat.com. Dashboard innehåller länkar till verktyg och tjänster.

  • På Analytics-sidan kan du spåra kunddata.

  • Med Folio Producer kan du ordna, redigera och publicera folios. Folio Producer innehåller en Organizer-sida som visar tillgängliga folios och en redigeringssida som visar artiklarna i den valda folion.

  • Använd Viewer Builder och skapa egna appar.

  Dela

  Med alternativet Dela kan du dela folios med andra DPS-användare. En utgivare kan till exempel dela en folio med en designer som arbetar med att skapa en artikel för en tidskrift. Eller en reklambyrå kan dela en folio med olika utgivare för att göra annonser tillgängliga. Delningsarbetsflödet ersätter arbetsflödet för inläsning (sideloading).

  Nytt utseende för panelen Folio Overlays

  Panelen Folio Overlays har fått en ny utformning. 360-visningsövertäckningar kallas nu för bildsekvensövertäckningar. Webbvyövertäckningar kallas nu för webbinnehållsövertäckningar. Du kan återställa objekt om du vill konvertera dem från övertäckningar till normala objekt.

  Nya termer

  ”Stackar” kallas nu för ”artiklar”. Alternativet Utjämna heter nu Endast vågrät dragning. Servern kallas nu för Distribution Service.

  Utgåva 11

  Version 11 var den sista betaversionen för Digital Publishing Suite som använde arbetsflödet Content Bundler.

  Förbättringar vid hämtning av folio

  Hämtningshastigheten har fördubblats för iPad. Dessutom kan användare av visningsprogram läsa en folio medan de hämtar en annan.

  Förbättringar av Android-visningsprogram

  Visningen av PNG- och HTML-artiklar på Android-enheter har förbättrats. Android-visningsprogrammet stöder appwebbläsarvy.

  Anpassning av navigeringsfältet

  Företagskunder kan lägga till upp till tre ikoner i navigeringsfältet som visar en webbvy i helskärmsläge.

  Prenumerationsförbättringar

  Nu kan du skaffa en Apple (iOS)-prenumeration utan en anpassad tillståndsserver.

  Utgåva 10

  Nypa och zooma i PDF-folios

  Om du väljer alternativet för PDF-export medan du paketerar kan användare nypa för att zooma in på sidan. För tillfället är nypa för att zooma inte tillgängligt på sidor som har interaktiva övertäckningar.

  Content Viewer för Android

  Adobe Content Viewer finns nu tillgängligt för Android-enheter. Du kan inte läsa in (sideload) folios till denna Content Viewer. Överför och hämta filer med servern i stället. Även om Android-visningsprogram mer och mer liknar iPad-visningsprogram, stöds fortfarande inte alla funktioner. Separerade artiklar, textbunden video, panoramaövertäckningar och folios som har exporterats i PDF-format stöds inte. HTML-artiklar och webbvyövertäckningar kan ha prestandaproblem.

  Lokaliserade visningsprogram

  Språkgränssnittet för Adobe Content Viewer ändras beroende på enhetens nationella inställningar. För tillfället stöds engelska, franska, tyska, svenska, spanska och japanska.

  Extra prenumerationsstöd

  Det finns nu prenumerationsalternativ för appar. Adobe stöder Apples nya prenumerationsmodell för utgivare som har egen tillståndsserver.

  Folioåtergivningar

  Mobila enheter finns nu i flera dimensioner. Om du använder samma 1 024 × 768-folios för Android-enheter kommer de att få svarta fält. Om du vill designa för specifika enheter (t.ex. 1 024 × 600) eller proportioner (16:9), kan du skapa olika återgivningar av samma folio. Skapa återgivningar genom att göra exportinställningarna för tidskriftstiteln och folionumret lika, men inställningarna för dimensionerna olika. Visningsprogrammet erbjuder bara den återgivning som bäst matchar enhetens dimensioner.

  Sidindelning i HTML-artiklar

  HTML-artiklar kan nu delas upp i sidor på ett mer elegant sätt.

  Utgåva 9

  eCommerce-prenumerationstjänster i visningsprogram

  Utgivare kan nu använda en egen prenumerationsmodell som låter kunderna prenumerera på tidskrifter eller nyhetsbrev och regelbundet få uppdateringar av folios. Kunderna kan ange ett foliointervall som hämtas till deras iPad vilket är särskilt användbart för tidskrifter.

  Förbättringar av Desktop Viewer

  Content Viewer for Desktop stöder nu fler funktioner, t.ex. folios med enkel orientering och webbvyövertäckningar.

  Högerkantsbindning

  Content Bundler har en bindningsinställning som tillåter läsning av artiklar från höger till vänster för asiatiska språk. Om Högerkant väljs kommer den första artikeln att vara den artikel som befinner sig längst ut till höger, och användarna bläddrar genom artiklarna från höger till vänster.

  Foliouppdatering i visningsprogrammet

  Ett uppdateringsmeddelande visas i biblioteket om en folio har uppdaterats på servern. Om du trycker på knappen Uppdatera hämtas nya eller ändrade mini-FOLIO-filer.

  Videor med dubbel orientering i folios med enkel orientering

  Användarna kan spela upp en helskärmsvideor i liggande orientering även om folion är inställd på bara stående orientering.

  Förbättrad dataanalys

  När du använder analysdata för att spåra användningen kan du skilja mellan annonser och artiklar. Data från visningsprogram offline bevaras också.

  Utgåva 7/8

  Nya Folio Overlays-panelen

  Panelen Folios Overlays i InDesign CS5 ersätter det interaktiva programmet Overlay Creator. Denna förändring innebär att du nu skapar alla interaktiva övertäckningar i InDesign. Skapa övertäckningar och ändra inställningar med panelen Folio Overlays.

  Desktop AIR Viewer

  En AIR-baserad version av visningsprogrammet finns nu tillgänglig för att testa utgåvor (kallas nu ”folios”) som du skapar. För tillfället stöder inte Desktop Viewer alla funktioner, så använd den bara som ett grundläggande testverktyg.

  ”Utgåva” -> ”Folio”

  Den nya termen för ”utgåva” är ”folio”.

  Inga ID-alternativ

  I de flesta fall krävs inte längre att samma övertäcknings-ID används i vågrät och lodrät layout för att få kontinuitet när iPad roteras. Bundler använder källresurserna och inställningarna för att bestämma relaterade övertäckningar.

  Stödrastervy i visningsprogrambiblioteket

  I visningsprogrambiblioteket kan du nu visa åtta folios åt gången i en stödrastervy. Du kan växla mellan stödrastervy och enkel visning.

  Ordningsalternativ

  I Content Bundler finns en ny ordningskolumn som gör det mindre troligt att artiklarnas ordning ändras av misstag. Ange ett nummer där du vill att artikeln ska visas så flyttas den dit.

  Låsta artiklar vid paketering

  I Content Bundler finns en ny kolumn för låsning som hjälper dig att förhindra att artiklarna uppdateras när du paketerar vilket är särskilt användbart när du bara vill testa ändringarna i en eller två artiklar.

  Utloggningsknappen i visningsprogrammet

  Du behöver inte längre ändra ditt Adobe-lösenord för att visa inloggningsknappen.

  3G-hämtning

  Folios kan nu hämtas till iPad via en 3G-anslutning.

  Utgåva 6

  Separerade artiklar

  När en artikel (kallades tidigare stack) är separerad blir varje sida i artikeln i själva verket en separat artikel så att man kan rulla vågrätt för att visa sidorna i en artikel. Det är bara den första sidan i en separerad artikel som visas i innehållsförteckningen, men alla sidor visas i bläddringsläget och som navigeringsminiatyrer. Du kan inte separera en artikel som är inställd på Mjuk rullning.

  Lägre krav på mappstrukturen

  Nu kan du bygga en helt interaktiv utgåva utan en OverlayResources-mapp. I tidigare utgåvor var du tvungen att ha övertäckningarnas källfiler i OverlayResources-mappen och de exporterade SWF-filerna i länkmappen för dokumenten som de var placerade i.

  Automatisk innehållsförteckning

  PNG-filen för innehållsförteckningen som tidigare krävdes är nu valfri. Om din artikelmapp inte har en PNG-fil genererar Content Bundler en innehållsförteckningsikon automatiskt baserat på artikelns första sida.

  PDF-bildformat

  Utöver PNG och JPEG, kan Bundler skapa bilder i PDF-format. Om du använder PDF-bildformat minskar filstorleken avsevärt och ger ytterligare möjligheter i framtida utgåvor, t.ex. nypa och zooma samt söka och markera text.

  HTML-artiklar

  Du kan nu använda antingen InDesign-filer eller HTML-filer för att skapa artiklar i en utgåva. När du skapar en artikel med HTML-filer kan du använda samma HTML-fil för båda orienteringarna, eller skapa separata HTML-filer för vågrät och lodrät orientering.

  Ange HTML-miniatyrer

  För InDesign-artiklar skapar visningsprogrammet automatiskt miniatyrer som visas när du drar navigeringslisten. Det tar emellertid längre tid att skapa miniatyrer för HTML-artiklar, vilket ibland gör att återgivningen av miniatyrerna blir dålig. Om du vill förbättra prestanda för HTML-artiklar kan du låta Bundler generera miniatyrer som baseras på den första sidan i varje HTML-artikel, eller så kan du lägga till bildfiler manuellt i HTML-artikelmapparna.

  Förbättringar av visningsprogrammets användargränssnitt

  Användare har klagat över att rullningslisten till höger om varje artikel är för smal, så vi har gjort den bredare. Vi har också förbättrat utseendet och prestanda för sidminiatyrerna i bläddringsläget.

  Genomskinlighet i rullningsbara ramar

  Rullningsbara innehållsramar är nu genomskinliga som standard. Om du inte vill att behållarramens innehåll ska visas lägger du till en fyllning i innehållsramen.

  Bundler-ändringar

  I Content Bundler visades aldrig metadatatexten för utgåvans titel någonstans i visningsprogrammet, så det alternativet har tagits bort, liksom informationen om inställningar för dimension/typ. Dessutom har alternativet Använd omslag ändrats till Inkludera omslag.

  Utgåva 5

  Interna bildspel och hyperlänkar

  Det enda sättet att skapa interaktiva bildspel och hyperlänkar är genom interna funktioner. Använd panelerna Objektlägen, Knappar och Hyperlänkar om du vill skapa interaktiva objekt. Ändra inställningar genom att skriva lämpliga rader på panelen Skriptetikett. (Vi hoppas kunna inkludera ett användargränssnitt för dessa inställningar i nästa utgåva.)

  Förbättrade interna bildspel

  Du kan skapa navigeringsknappar som hoppar till nästa eller föregående bild i bildspelet. Om du lägger till raden ”SS_swipeEnabled=yes” på panelen Skriptetikett när flerlägesobjektet väljs, kan användaren dra för att rulla genom bilderna i bildspelet.

  Länkar till specifika sidor

  Nu kan du skapa hyperlänkar och knappar som hoppar till en specifik sida inom en artikel.

  Förenklade navto-hyperlänkar

  Du kan ange navto-hyperlänkar med något av målartiklarnas källdokumentnamn, med eller utan filnamnstillägget .html eller .indd.

  Artiklar med en orientering

  Du kan skapa en utgåva med bara stående eller liggande orientering. Inkludera bara det stående eller liggande InDesign-dokumentet i mappen för utgåvan. Utgåvan behåller sin orientering även om iPad roteras.

  Stöd för lokala HTML-filer för webbvyn

  När du skapar en webbvyövertäckning kan du ange en HTML-fil från din dator. I föregående utgåva kunde du bara ange en URL på webben för att skapa en webbvyövertäckning.

  Rullningsbara ramar

  Skapa ett visningsområde som tillåter bläddring lodrätt eller vågrätt genom innehållet. Användare kan till exempel bläddra genom en lista med ingredienser.

  Bakåtknappen

  Visningsprogrammets navigeringsfält har en bakåtknapp mellan hemknappen och innehållsförteckningsknappen som används för att gå tillbaka till föregående sida.

  JPEG-format i Bundler

  I dialogrutan för exportalternativ i Bundler kan du nu ange om du vill exportera innehållet i PNG- eller JPEG-format.

  Förbättrad felhantering i Bundler

  I Bundler ges bättre feedback vid paketeringen.

  Utgåva 4

  Webbvyövertäckning

  Bädda in en live-webbsida inom ett visningsområde som du anger. Du kan bestämma om användare ska kunna interagera med webbinnehållet och ändra andra inställningar.

  Alternativ för autostart

  Du kan få en övertäckning att spelas upp automatiskt (eller efter en angiven fördröjning) när sidan bläddras fram. Autostart finns tillgänglig för 360-visning, ljud, video och webbvyövertäckningar.

  Nya alternativ för 360-visning

  I 360-visning finns nu förutom autostartalternativ nya alternativ som ger dig kontroll över uppspelning och pausning samt dragning och upprepning av bilder.

  Navto-hyperlänkar

  Det är nu mycket enklare att skapa hyperlänkar som hoppar från en artikel till en annan. När du skapar en intern knapp eller en hyperlänk i InDesign anger du URL:en som ”navto://<namn på lodrätt InDesign-dokument>”, t.ex. ”navto://WiFi_v”, för att hoppa till WiFi-artikeln från antingen stående eller liggande orientering.

  Förenklade interna bildspel

  Flerlägesobjekt behöver inte längre grupperas. Nu behövs bara panelen Skriptetikett för att ändra inställningar.

  Adobe Content Viewer

  Med Adobe Content Viewer kan du överföra och hämta innehåll från en Adobe-server och läsa in (sideload) innehållet från din dator. (Obs! Inläsning (sideloading) är inte längre tillgängligt)

  Överföra utgåvor till en server

  Adobe har skapat en temporär serverplats där du kan överföra och hantera utgåvor. Välj Flera filer från undermenyn Utgåva när du exporterar, och ange sedan alternativen för överföring till server. När du har överfört testinnehållet till en Adobe-server kan du hämta utgåvor till visningsprogrammet. För den här versionen är det enda sättet att hämta en utgåva att logga in med samma Adobe ID som användes när utgåvan överfördes.

  Hantera utgåvor i Bundler

  I Bundler kan du förhandsvisa gränssnittet där du visar och hanterar överförda utgåvor. I den här versionen kan du lägga till, visa och ta bort utgåvor som har överförts till Adobe-servern.

  Alternativ för omslag

  Den första sidan av den första artikeln kan nu användas som omslag till utgåvan i biblioteket för utgåvor som du överför till servern.

  Utgåva 3

  Fel åtgärdade. Inga nya funktioner förutom Adobe Content Viewer via Apple Store.

  Utgåva 2

  Mer flexibel mappstruktur för övertäckning

  I föregående version behövde varje artikelmapp InDesign-filerna _h och _v samt en länkmapp med kombinerade resurser från de två filerna, och det fanns en enda OverlayResources-mapp för hela utgåvan. Den strukturen kan fortfarande användas, men nu kan du också ha separata mappar för filerna _h och _v, med en länkmapp och en OverlayResources-mapp i varje mapp, vilket är särskilt användbart för paketmappar. Det finns fördelar med varje metod.

  Om du använder metoden där InDesign-filerna och länkmapparna finns i olika mappar måste du också inkludera en separat OverlayResources-mapp i varje artikelmapp i stället för en enda OverlayResources-mapp.

  Oavsett vilken struktur du använder kan InDesign-filerna nu inkludera antingen suffixen _h och _v (för vågrät (horizontal) och lodrät (vertical)) eller suffixen _l och _p (för liggande (landscape) respektive stående (portrait)).

  Intern interaktivitet för InDesign

  Hyperlänksknappar och flerlägesobjekt i InDesign-filer kan nu inkluderas i utgåvan utan att Overlay Creator behövs. Du kan använda panelen Skriptetikett för att ändra standardinställningar för dessa objekt.

  Textbundna filmer

  Filmer kan nu spelas upp textbundet i stället för i bara helskärmsläge.

  Panorama

  I Overlay Creator finns nu alternativet Panorama.

  Sidecar.xml

  Du behöver inte fylla i metadata varje gång du använder Bundler genom att skapa en CSV-fil med namnet Info.csv. En XML-fil ersätter nu CSV-filen på grund av problem med att vissa tecken inte visas korrekt.

  Flera utgåvor

  Du kan nu lägga till mer än en utgåva i visningsprogrammet. Om du trycker på hemikonen återgår du till biblioteket med utgåvor i stället för till början av aktuell utgåva. Du kan skapa förhandsvisningsbilder för biblioteksutgåvorna. För tillfället kan du bara läsa in åtta utgåvor.

  Mjuk rullning

  Du kan bestämma om varje artikel i utgåvan ska rulla kontinuerligt eller med en sida åt gången.

  Utgåva 1

  I den första versionen av Digital Publishing Suite-verktygen fanns AIR-baserad Content Bundler och Interactive Overview Creator-appar. I den första Overlay Creator fanns Hyperlänk, 360-visning, Bildspel, Ljud, Video och Videoövertäckning. Overlay Creator var den enda metoden att skapa interaktiva objekt.

   Adobe

  Få hjälp snabbare och enklare

  Ny användare?