Bildsekvensövertäckningar

Övertäckningen Bildsekvens bläddrar fram genom en serie bilder. Med denna kan du skapa effekter som att rotera ett objekt 360° på mobila enheter.

 • Använd PNG- eller JPG-filer som har samma rotnamn med stigande suffix, till exempel Torn001.jpg, Torn002.jpg, och så vidare. Gör så att bilddimensionerna exakt motsvarar visningsområdet på den mobila enheten, till exempel 500 × 400 pixlar i 72 dpi.

 • Använd minst 30 bilder om du vill ha en mjuk 360°-rotation. Om du använder för många bilder blir filen onödigt stor. Du kan minska filstorleken genom att använda JPEG-bilder som komprimerats med 50–80 %. Använd bara PNG-bilder om du vill inkludera genomskinlighet.

 • Använd inte en förhandsvisningsbild (eller visa den första bilden) tillsammans med genomskinliga bildsekvenser. Om dina källresurser innehåller genomskinliga PNG-bilder kommer den förhandsvisning du anger att fortsätta visas under bildsekvensen. Det här kan du lösa genom att skapa ett tvålägesobjekt, där förhandsvisningen är en knapp i första läget som länkar till bildsekvensen i andra läget.

Skapa en uppsättning bilder för bildsekvensen

Obs!

Du kan använda flera olika metoder när du skapar bilder av 3D-objekt. En metod är att använda Adobe Photoshop® Extended för att exportera en bildsekvens av ett 3D-objekt. Med Adobe Flash® Professional eller Adobe After Effects® kan du exportera bildrutor från en animering eller video. Du kan också använda ett 3D-redigeringsprogram när du skapar bilder av en 3D-modell.

 1. Skapa källresurserna för bildsekvensen och placera dem i en mapp.

 2. Gör något av följande:

  • Skapa en platshållarram genom att dra med rektangelverktyget eller rektangelramsverktyget.

  • Montera en bild som fungerar som förhandsvisning för bildsekvensen. Du undviker skevning genom att använda samma dimensioner för förhandsvisningen som för bildsekvensbilderna. (Om du använder en förhandsvisningsbild döljs bildsekvensen och förhandsvisningen visas när användaren dubbelknackar på bilden i visningsprogrammet.)

 3. Markera platshållarobjektet, öppna panelen Folio Overlays och välj Bildsekvens.

 4. Klicka på mappikonen för Läs in bilder på panelen Folio Overlays, leta reda på mappen som innehåller bilderna och klicka på Öppna.

 5. Skalförändra ramen och dess innehåll efter layouten om det behövs.

 6. Ange följande inställningar på panelen Folio Overlays (Folioövertäckningar):

  Visa första bilden först

  Om du väljer det här alternativet används den första bilden som förhandsvisning. Avmarkera det här alternativet om din bildsekvens består av genomskinliga PNG-filer. Om du väljer Spela upp i omvänd ordning används den sista bilden som förhandsvisningsbild.

  Autospela

  Om det här alternativet är valt börjar uppspelningen av bildsekvensen när användaren bläddrar till den sida där sekvensen finns.

  Tryck för att spela upp/pausa

  När du väljer det här alternativet kan användarna knacka för att spela upp och göra en paus i bildsekvensen. Dubbelknackning återställer objektet.

  Fördröjning

  Om du väljer Autospela kan du ange hur lång tid som ska gå från det att sidan läses in och att bildsekvensen startar. Ange ett värde mellan 0 och 60 sekunder.

  Hastighet

  Ändra hur fort objekten flyttar framåt i ramar per sekund. Det minsta värdet är 1 (en ram per sekund) och det högsta värdet är 30.

  Spela upp

  Om du varken väljer Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa kan du ange hur många gånger som bildsekvensen ska spelas upp. Det här alternativet är nedtonat om du väljer Slinga.

  Slinga

  Om du varken väljer Spela upp vid sidinläsning eller Tryck för att spela upp/pausa kan du välja Slinga om du vill spela upp bildsekvensen löpande. Om användaren dubbelknackar på bildspelet eller vänder sida stannar sekvensen.

  Stoppa vid sista bild

  Om du väljer Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa ska du välja Stoppa vid sista bild om du vill stoppa vid den sista bilden i sekvensen i stället för vid den första.

  Dra för att ändra bild

  När du aktiverar det här alternativet kan användaren dra för att flytta framåt eller bakåt genom bilderna.

  Om du inte väljer Dra för att ändra bild kan du välja antingen Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa om du vill göra bildsekvensen interaktiv.

  Stoppa vid första/sista bild

  Du kan bestämma om objektet ska sluta spelas upp eller fortsätta när det kommer till den sista bilden vid uppspelning framåt eller kommer till den första bilden vid uppspelning bakåt. Det här alternativet påverkar bara dragning.

  Spela upp i omvänd ordning

  När du aktiverar det här alternativet spelas bilderna i bildsekvensen upp i omvänd ordning.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?