DPS erbjuder flera olika sätt att förbättra användarupplevelsen med hjälp av HTML och JavaScript-API:er. När du skapar HTML-innehåll för ett anpassat bibliotek, en anpassad butik eller en tillståndsbanderoll kan du referera till Library API:t för bibliotek och butik.

Du kan referera till Reading API för HTML-innehåll i en folio, till exempel en HTML-artikel eller en webbinnehållsövertäckning. Reading API innehåller några funktioner som är tillgängliga i API:t för bibliotek/butik, samt i API:erna för geolokalisering, kamera, kalender och identifiering av enhet.

Allt HTML-innehåll som anges i DPS App Builder kan referera till API:t för bibliotek/butik. HTML-artiklar eller webbinnehållsövertäckningar i en folio kan referera till Reading API.

  API för bibliotek/butik Reading API
Anpassat bibliotek *  
Anpassad butik *  
Anpassade platser (webbvyer) *  
Tillståndsbanderoll *  
Välkomstbild *  
Informationsskärm * *
Webbinnehållsövertäckning   *
HTML-artikel   *

Följande funktioner ger åtkomst till API:erna för JavaScript.

Anpassat bibliotek

Du kan använda HTML, JavaScript och CSS för att ersätta den inbyggda implementeringen av visningsprogrammets bibliotek och anpassa det till dina behov. Du kan använda åtkomsten till API:er för att kopiera den e-handelsfunktion som finns i standardbiblioteket och anpassa den till din egen projektdesign. Information om hur du skapar anpassade butiker och bibliotek finns i Anpassade butiker och bibliotek.

Anpassad butik
Anpassade bibliotek har åtkomst till API:erna för bibliotek/butik.

Anpassade platser

Anpassade platser (kallas även anpassade ikoner för navigering) visas i det nedre navigeringsfältet. När användaren trycker på en anpassad plats visas en webbvy, till exempel en anpassad butik eller en sida med vanliga frågor och svar. HTML-innehållet i webbvyn kan innehålla referenser till API:t för bibliotek/butik.

Anpassade navigeringsikoner
Om användaren trycker på någon av ikonerna för navigering visas en webbvy. HTML-innehållet i varje webbvy kan referera till API:t för bibliotek/butik.

Tillståndsbanderoll

Om din app innehåller direkttillstånd kan du definiera en HTML-banderoll som ska visas högst upp i biblioteksvyn, som i bilderna ovan. Du kan använda banderollen som ett uppmaning till prenumeranter av den tryckta utgåvan att skaffa omedelbar åtkomst till innehållet, visa erbjudanden om prenumerationer eller visa annonser. Tillståndsbanderollen har full åtkomst till API:t för bibliotek/butik. Mer information finns i Utnyttja direkttillstånd i DPS.

Välkomstbild

Välkomstskärmen är en genomskinlig webbvy med HTML-innehåll mellan startskärmen och biblioteket/butiken. HTML-innehållet visas första gången en kund startar appen efter att ha installerat den eller första gången kunden startar den efter att ha uppdaterat den. Välkomstskärmen har full åtkomst till API:t för bibliotek/butik. Se Komma igång med en välkomstskärm i DPS Developer Center.

Exempelvälkomstskärm
Exempelvälkomstskärm som samlar in information från API:erna för bibliotek och butik.

Informationsskärm

Du kan visa en informationsskärm överallt där kunderna visar innehåll i din app. Du kan till exempel uppmuntra läsarna att skapa ett konto, hämta en tillhörande app, visa hjälpinnehåll eller visa andra anpassade erbjudanden i en genomskinlig webbvy. Informationsskärmen har full åtkomst till JavaScript-API:er – antingen API:t för bibliotek och butik eller Reading API, beroende på var någonstans informationsskärmen aktiveras.

Du kan öppna informationsskärmen från appnivån (till exempel från ett anpassat bibliotek eller en tillståndsbanderoll) eller från folionivån (från en HTML-artikel eller webbinnehållsövertäckning). De HTML-filer som används för informationsskärmen finns inte i appen utan på en server utanför appen. Användarna måste vara anslutna till Internet för att kunna se informationsskärmen.

Mer information finns i Nya API:er och funktioner i r30.

HTML-artiklar/webbinnehållsövertäckningar

Om du vill öppna JS-API:et från en folio i stället för från biblioteket kan du skapa en HTML-artikel eller en webbinnehållsövertäckning. Du kan sedan skapa digitala inbäddade meddelanden för att visa olika innehåll beroende på hur artikeln hämtades eller utnyttja Camera API, Geolocation API eller olika API:er för konsumentmarknadsföring.

Webbinnehållsövertäckning
Den HTML som finns i webbinnehållsövertäckningen gör ett anrop till Reading API för att avgöra hur problemet har uppstått och visar sedan innehållet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy