Underhålla din DPS-prenumeration

Om du har en uppdaterad DPS-prenumeration hos Adobe kan du skicka visningsprogramappar till appbutiker och publicera folios, och dina kunder kan hämta de folios du publicerar. Om ditt konto hos Adobe däremot upphör att gälla eller ditt antal möjliga hämtningar tar slut kan tjänsterna begränsas eller avbrytas.

Adobe skickar e-postmeddelanden till administratören för ditt konto för att meddela dig när kontot närmar sig maximalt antal hämtningar eller prenumerationsperiodens slut. Dessa e-postmeddelanden innehåller instruktioner om hur du gör för att uppdatera ditt konto. Om du misstänker att du inte får dessa e-postmeddelanden kan du kontakta en Adobe-representant. Kontaktinformation för guldsupport finns på DPS Dashboard.

Begränsad publicering och fullgörande av folio

Din möjlighet att publicera folios kan begränsas och dina kunder kan hindras från att hämta folios i någon av följande situationer:

  • Om du inte har förnyat din Professional- eller Enterprise-prenumeration inom 30 dagar efter prenumerationstidens förfallodatum.

  • Om du har överskridit det högsta tillåtna antalet köpta hämtningar.

Om du har tillgängliga hämtningar men misslyckas med att förnya din prenumeration kan dina kunder fortsätta hämtningen av folios under 30 dagar efter prenumerationstidens förfallodatum. Adobe förbehåller sig rätten att, trettio dagar efter prenumerationstidens utgångsdatum, hindra dina kunder från att hämta dina folios.

När hämtningarna av folios begränsas blir samtliga kostnadsfria folios, arkiverade kostnadsfria folios eller folios till försäljning ”otillgängliga för tillfället”. Om en kund pekar på knappen Köp eller Hämta visas ett meddelande om att innehållet inte är tillgängligt för tillfället och att hon eller han kan försöka igen senare.

Betalda prenumerationer kan alltid slutföras. De publicerade folios som en prenumerant ännu inte har hämtat finns fortfarande tillgängliga för hämtning. Dessa hämtningar räknas av mot utgivarens konto.

Kunderna är berättigade att få tillgång till samtliga folios de har betalt för. Om en kund pekar på knappen Hämta för en arkiverad folio som har sålts kan hon eller han hämta folion. Dessa hämtningar räknas av mot utgivarens konto.

Uppsagt konto

Om du inte har förnyat din DPS-prenumeration eller har köpt ett hämtningspaket inom 60 dagar efter prenumerationstidens förfallodatum, förbehåller Adobe sig rätten att ta bort ditt innehåll från distributionstjänsten och nedgradera ditt konto. Samtliga visningsprogramappar för enstaka utgåvor förblir tillgängliga i App Store.

Uppdatera ditt konto

Du kan undvika att ditt konto begränsas genom att regelbundet uppdatera din prenumeration och köpa ytterligare hämtningspaket. Kontakta din Adobe-representant vid behov.

Visa antalet hämtningar

Du kan nu skapa rapporter för att visa mängden hämtad data från Adobe Distribution Service. Om du loggar in på DPS Dashboard med ett programkonto kan du välja alternativet Fulfillment Report (Fullgöranderapport) för att hämta en .csv-fil som innehåller debiterbar hämtningsstatistik från Adobe Distribution Service för den aktuella appen. Om du loggar in med ett administratörskonto kan du klicka på en länk på Dashboard för att hämta en rapport som visar hämtningssaldot för ditt konto. Administratörer kan hämta en konsoliderad rapport med hämtningsdata för alla publikationer som är kopplade till kontot. Mer information finns i Förstå värdet för antal hämtade folios.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?