Metoder för att erbjuda kostnadsfritt innehåll

Om din app innehåller folios för återförsäljning kan du använda ett antal olika metoder för att ge dina kunder kostnadsfritt innehåll.

Kostnadsfri folio

Publicera en av dina utgåvor som kostnadsfri och offentlig så att användarna kan hämta den även om de inte har någon prenumeration. Du kan ange ett publiceringsdatum i framtiden så att den kostnadsfria folion alltid är högst upp i listan, eller ange ett publiceringsdatum i det förflutna så att den kostnadsfria folion alltid är längst ned i listan.

En nackdel med den här metoden är att du ofta ger bort inaktuellt innehåll eller en begränsad mängd innehåll som inte representerar appen på ett bra sätt.

Kostnadsfri första folio

Om du väljer alternativet Enable First Issue Entitlement (Aktivera berättigande för första utgåva) i verktyget Account Administration blir den senast publicerade folion för återförsäljning tillgänglig för användare som hämtar appen för första gången. Med den här metoden förbättrar du upplevelsen för nya kunder. Du kan även använda inställningar i DPS App Builder för att ange om den berättigade folion ska hämtas automatiskt den första gången en användare hämtar appen, och du kan även ange om den hämtade folion ska öppnas automatiskt.

Vi rekommenderar att en app som skickas till Apple innehåller minst två folios för återförsäljning så att Apple kan testa köp i appen.

Få bästa möjliga resultat genom att berätta för dina kunder att du erbjuder en kostnadsfri folio. Du kan göra detta genom att skapa en biblioteksbanderoll eller HTML-innehåll som använder en API för att kontrollera hur folion hämtades och visa villkorat innehåll. Exempel och instruktioner finns i blogginlägget First Folio Free and Digital Blow-ins (på engelska).

Om du är Enterprise-kund kan du låta användarna logga in innan de kan hämta den kostnadsfria utgåvan. Mer information finns i Aktivera kampanjberättigande med Digital Publishing Suite.

Obs!

För bästa resultat använder du Kostnadsfri första folio (First Folio Free) eller Kostnadsfri provprenumeration (iOS) (iOS Free Trial Subscription) (beskrivs senare i den här artikeln), men inte båda.

Använd verktyget Account Administration för att skapa ett erbjudande om en kostnadsfri första folio eller för att aktivera kostnadsfri förhandsvisning av artiklar i folios för återförsäljning.

Kostnadsfri förhandsvisning av artiklar

Om du väljer Enable Article Preview (Aktivera förhandsvisning av artikel) i verktyget Account Administration kan alla artiklar som är markerade som kostnadsfria i en folio för återförsäljning hämtas och visas av användare. Alla artiklar som har markeringen Räknad har en Läs artikeln-knapp på den köppanel som visas när användarna navigerar till artikeln. Antalet räknade artiklar som användarna kan läsa bestäms av det tröskelvärde för betalvägg som du anger. När användaren visar en artikel som är skyddad visas en betalvägg och en uppmaning om att köpa folion eller prenumerera. Det här alternativet är bara tillgängligt för iPad.

Använd verktyget Account Administration för att aktivera förhandsvisningen av en artikel. Använd redigeringsprogrammet i Folio Producer för att ändra inställningarna i Article Access (Åtkomst till artiklar): kostnadsfria, räknade eller skyddade. Kontrollera att visningsprogrammet är v27 eller senare. Om du uppdaterar visningsprogrammets version i en äldre folio bör du även uppdatera alla artiklar i folion efter att ha uppdaterat visningsprogrammet.

Mer information om kostnadsfri förhandsvisning av artiklar och andra avancerade tekniker finns i Kostnadsfri förhandsvisning av artiklar.

En betalvägg visas när en användare visar en skyddad artikel.

Kostnadsfri provprenumeration (iOS)

I Apple iTunes Connect finns inställningar för att aktivera en kostnadsfri provprenumeration för din prenumerationsapp i Newsstand. När du anger varaktighet kan du välja ett alternativ för kostnadsfri provperiod och ett alternativ för tillvalsincitament. 

Mer information finns i den här artikeln Marknadsföra kostnadsfritt innehåll för att öka läsarkretsen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto