Kapsla in interaktiva övertäckningar

Du kan bädda in interaktiva övertäckningar i rullningsbara ramar eller bildspel (flerlägesobjekt).

Bildspel

Du kan lägga till övertäckningar på flera olika sätt i ett bildspelsläge. Du kan markera ett läge och välja Klistra in. Du kan justera övertäckningen i förhållande till flerlägesobjektet, markera båda och sedan antingen klistra in objektet i det valda läget eller skapa ett nytt läge. Du kan även gruppera övertäckningen med andra objekt, justera gruppen i förhållande till ytterligare objekt och sedan skapa flerlägesobjektet.

Rullningsbara ramar

Skapa den interaktiva övertäckningen, t.ex. en bildsekvens eller knapp. Sedan kan du gruppera övertäckningsobjektet med andra objekt i innehållsramen eller klistra in övertäckningen i text för att skapa ett förankrat objekt. Klistra in innehållsramen i behållarramen och markera inställningar för Rullningsbar ram på panelen Overlays.

Videosjälvstudiekurs

Observera följande riktlinjer:

  • Du kan lägga till knappar i en rullningsbar ram som ändrar läge i ett bildspel. När du klistrar in knappen i innehållsramen tas den lägesbaserade knappfunktionen bort. Markera knappen igen och återskapa funktionen. Markera knappen med ikonerna för att välja innehåll och välja nästa i kontrollfältet om knappen är dold.

  • För att ett flerlägesobjekt ska bli ett interaktivt bildspel måste en funktion utlösa ett eller flera av de olika lägena. Annars visas bara det aktuella läget i visningsprogrammet. Du kan göra flerlägesobjektet till ett bildspel genom att markera ett alternativ, till exempel Autospela, på panelen Overlays. Eller så kan du skapa en knapp med en funktion för flerlägesobjektlägen. En knapp i ett läge innebär emellertid inte att flerlägesobjektet blir interaktivt. Om du vill använda enbart knappar i flerlägesobjektet för att byta bildruta kan du skapa en osynlig ”falsk” knapp utanför flerlägesobjektet och på så sätt göra det interaktivt.

  • Om du vill skapa en aktiveringspunktseffekt kombinerar du en knapp med ett tvålägesobjekt där det ena läget är tomt. Att trycka på en knapp kan t.ex. utlösa en bildsekvens eller webbinnehållsövertäckning.

  • Fler exempel på inbäddade övertäckningar, till exempel bildspel som är inkapslade i andra bildspel, finns under Advanced Overlays i appen DPS Learn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto