Översikt över arbetsflödet i DPS

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Översikt över Experience Manager Mobile.

Adobe InDesign är en central komponent i arbetsflödet. Med InDesign kan designer samarbeta, skapa layouter och lägga till interaktivitet. Med layouterna till hands kan produktionsgrupper sätta samman layouterna, lägga till metadata och publicera dem i ett folioformat.

Alla som använder InDesign CS6 eller senare kan redigera, förhandsvisa och dela digitalt publicerade folios. Om du vill skapa anpassade appar i kommersiellt syfte behöver du dock prenumerera på DPS. Om du vill ha mer information om priser kan du kontakta Adobes försäljningsavdelning genom att fylla i följande formulär:

http://www.adobe.com/products/request-consultation/digital-publishing-suite.html

Obs!

Tjänsten Digital Publishing Suite, Single Edition, kommer att vara tillgänglig för användning fram till 1 maj 2015. Kunder kan lösa in serienummer som köpts tidigare och skapa eller redigera appar under tiden. Efter 1 maj 2015 går det dock inte längre att använda DPS Single Edition för att skapa eller redigera appar.

Överföra en InDesign-layout till din iPad

Steg 1: Installera DPS-verktyg

Om det är första gången du använder Digital Publishing Suite installerar du den senaste versionen av DPS-verktygen. Se Installera verktyg för digital publicering.

Om du har en iPad eller en Android-enhet kan du installera den senaste versionen av Adobe Content Viewer från butiken (Apple App Store, Google Play Store eller Windows Store).

Steg 2: Skapa källdokument i InDesign

Skapa InDesign-dokument som baslayout för det digitala innehållet. Se Designa digitala publikationer.

Förutom att använda InDesign-filer som källinnehåll kan du även skapa artiklar baserade på HTML. Se Importera HTML-artiklar.

Steg 3: Lägga till interaktiva objekt

Skapa och redigera interaktiva objekt med panelen Folio Overlays. Alla interaktivitetsfunktioner i InDesign går dock inte att använda. Se Översikt över interaktiva övertäckningar.

Obs!

Hämta den kostnadsfria appen DPS Tips till din iPad eller mobila enhet om du vill se exempel på och anvisningar för de olika övertäckningstyperna.

Steg 4: Skapa en folio och artiklar i Folio Builder

Det är valfritt att logga in på panelen Folio Builder. Om du loggar in med ett verifierat Adobe ID överförs folios du skapar till en acrobat.com-webbplats. Du kan sedan hämta dessa folios till Adobe Content Viewer-appen genom att logga in med samma konto. Om du har ett Creative Cloud-medlemskap loggar du in med ditt Creative Cloud-konto. Om du inte har något verifierat Adobe ID kan du gå till https://digitalpublishing.acrobat.com/, klicka på Create account (Skapa konto) och följa anvisningarna.

Skapa eller öppna en folio och lägg till artiklar med panelen Folio Builder. Varje artikel kan ha två layouter för lodrät och vågrät orientering. Se Skapa folios.

Du kan även redigera metadata i folios med Folio Producer Organizer på http://digitalpublishing.acrobat.com. Se Folio Producer Organizer.

Steg 5: Förhandsvisa artiklar

Förhandsvisa folion med Adobe Content Viewer for Desktop genom att markera en folio eller en artikel på panelen Folio Builder och klicka på Förhandsvisa. Se Förhandsvisa innehåll med Desktop Viewer.

Om du vill förhandsvisa folion på en mobil enhet, till exempel en iPad, installerar du Adobe Content Viewer på enheten och loggar in med samma Adobe ID som du loggade in med på panelen Folio Builder. Hämta och visa folios med visningsbiblioteket. Se Förhandsvisa folios och artiklar.

Använd kommandot Dela på panelen Folio Builder om du vill dela en folio med andra. Alla som har ett giltigt Adobe ID kan utan kostnad visa folion som du delar med dem. När de använder sitt Adobe ID för att logga in på Adobe Content Viewer kan de hämta alla folios som du delar med dem. Se Dela folios.

Steg 6: Göra folios tillgängliga för kunder (enbart DPS-prenumeranter)

Om du har en DPS-licens kan du använda DPS App Builder för att skapa en anpassad app och göra den tillgänglig för din målgrupp. Se DPS App Builder.

Om du har en DPS-licens kan du använda Folio Producer Organizer för att göra finjusteringar av folion och publicera den i Distribution Service så den blir tillgänglig i din app. Se Publicera folios i Distribution Service.

Steg 7: Analysera kunddata och lägga till och uppdatera folios (endast DPS-prenumeranter)

När du har publicerat folion använder du Analytics-sidan på Digital Publishing Suite Dashboard om du vill spåra användardata. Se DPS Analytics.

Fortsätt lägga till folios i ditt anpassade visningsprogram för flera folios.

Adobe rekommenderar

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?