Panoramaövertäckningar

Övertäckningen Panorama ger en illusion av att visa en bild inifrån och ut. Du kan till exempel skapa en panoramaeffekt som gör att användarna kan se in i cockpit på ett flygplan. De kan rotera vyn 360° och zooma in på instrumentpanelerna.

Nyckeln till att skapa ett panorama är att skaffa rätt bilder. För en panoramaeffekt behövs en uppsättning på sex bilder, som representerar de sex insidorna på en kub. Om du börjar med en bild med ett helt panorama, konverterar du den till sex kubbilder som baseras på den bilden.

PTgui (http://www.ptgui.com) är ett praktiskt verktyg för att skapa panoramabilder. På webbplatsen WRwave (http://www.vrwave.com) finns användbar information om att ta panoramabilder.

Obs!

Programegna panoramaövertäckningar stöds inte i AEM Mobile. Använd istället Webbinnehållsövertäckningar för att skapa HTML-baserade panoramaeffekter.

Skapa ett panorama

A. Ursprunglig panoramabild B. Panoramabild konverterad till de sex insidorna på en kub C. Panorama på iPad 

Om du börjar med en vågrät korsbild kan du använda Photoshop eller ett skärmdumpsverktyg för att skapa de sex bilderna som behövs.

Du delar in panoramats korsbild i separata bilder enligt det här mönstret.

Skapa panoramaresurser

 1. Skapa källresurserna för panoramat och placera dem i en mapp.

  Det bästa resultatet får du om du använder JPEG-bilder som har sparats i 72 dpi. Med högupplösta bilder kan kunderna zooma in bättre, men det krävs en större fil.

 2. Gör något av följande:

  • Skapa en platshållarram genom att dra med rektangelverktyget eller rektangelramsverktyget.

  • Montera en bild som fungerar som förhandsvisning för panoramat.

 3. Markera platshållarobjektet, öppna panelen Folio Overlays (Folioövertäckningar) och välj Panorama.

 4. Klicka på ikonen för resursmappen på panelen Folio Overlays (Folioövertäckningar), leta reda på mappen som innehåller de sex bilderna och klicka på Open (Öppna).

 5. Skalförändra ramen och dess innehåll efter layouten om det behövs.

 6. Ange följande inställningar på panelen Folio Overlays (Folioövertäckningar):

  Use First Image For Poster (Använd första bilden för förhandsvisning)

  Om du väljer det här alternativet används den första panoramabilden som förhandsvisning. Välj den här bilden om du inte har skapat en annan bild som ska användas som förhandsvisningsbild.

  Initial Zoom (Inledande zoomning)

  Ange ett värde som bestämmer förstoringen av startbilden. Använd ett värde mellan min- och maxinställningarna för visningsfält, som är 30 och 80 som standard.

  Vertical/Horizontal (Lodrät/vågrät)

  Ange värden som bestämmer vilket område av panoramat som först visas. För lodrät anger du ett värde mellan -90 (lutas hela vägen upp) och 90 (lutas hela vägen ned). För vågrät anger du ett värde mellan -180 (roteras hela vägen åt vänster) och 180 (roteras hela vägen åt höger).

  Field of View (Visningsfält)

  Om du inte vill att användarna ska zooma in eller ut bortom en viss punkt, anger du min- och maxvärden.

  Limit Vertical Pan (Begränsa lodrät panorering)

  Om du bara vill tillåta lutning två tredjedelar mot överkanten, väljer du Limit Vertical Pan (Begränsa lodrät panorering) och anger -60. Ange 60 om du vill tillåta lutning två tredjedelar mot underkanten. Använd ett mindre värde som 1 om du vill förhindra lodrät panorering.

  Limit Horizontal Pan (Begränsa vågrät panorering)

  Om du bara vill tillåta panorering två tredjedelar åt vänster och höger, väljer du Limit Horizontal Pan (Begränsa vågrät panorering) och anger -120 för vänster och 120 för höger.

  Obs!

  Du visar effekten av olika panoramainställningar genom att ändra inställningarna och klicka på Preview (Förhandsvisa).

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?