Push-meddelanden

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Skicka push-meddelanden.

Ett push-meddelande kan tala om för användaren att det finns en ny utgåva tillgänglig och det kan aktivera bakgrundshämtning av den nya folion om appen finns på en enhet med iOS 8 eller senare eller om appen är aktiverad för iOS Newsstand. Det här refererar till ett push-meddelande om en hämtning i bakgrunden.

Standard-push-meddelanden ger dig nu även möjlighet att skicka textmeddelanden, vilket beskrivs senare i den här artikeln. Det här refererar till ett textmeddelande.

Funktionen för push-meddelanden är bara tillgänglig för appar för flera folios, inte för appar för en enstaka folio. Användare måste godkänna push-meddelanden för att kunna använda bakgrundshämtningar och textmeddelanden.

Om push-meddelanden

Push-meddelanden fungerar olika för Tidningskiosk-appar och andra appar:

Andra appar

När utgivaren skickar ett push-meddelande för en ny folio hämtas den folion i bakgrunden om användarna har aktiverat push-meddelanden och använder en enhet med iOS 8 eller senare. På iOS-enheter ser användarna det röda märket på appikonen och en siffra som står för antalet nya folios som push-meddelanden skickats för. Märket tas bort när användaren öppnar appen.

Push-meddelanden anger att en ny folio är tillgänglig

Tidningskiosk-appar

Den valda folion hämtas i bakgrunden för berättigade kunder som tillåter push-meddelanden. När utgivaren skickar ett push-meddelande visas en blå punkt under appomslaget i Newsstand tills prenumeranten öppnar appen. Både för personer som prenumererar och de som inte prenumererar uppdateras omslagsbilden för att visa det nyaste folioomslaget. Push-meddelanden krävs för Tidningskiosk-appar.

Användare som prenumererar på en Newsstand-app ser en blå punkt under omslagsbilden.

Mer information om hur du skapar de certifikat för push-meddelanden som Apple kräver hittar du i PDF-handboken iPad Publishing Companion.

Ange push-certifikat

Ange push-meddelandecertifikat och lösenord med hjälp av push-meddelandetjänsten i DPS Dashboard.

Använd DPS App Builder för att ange att din app har aktiverats för push-meddelanden samt om du använder Adobes push-tjänst eller en push-tjänst från tredje part. Använd push-meddelandetjänsten för att ange dina push-certifikat och lösenord. Push-certifikaten lagras på en server – inte i själva appen.

Ett varningsmeddelande visas när du loggar in på push-meddelandetjänsten och ett push-certifikat har upphört att gälla eller upphör att gälla inom 30 dagar.

Obs!

Överför varje produktions- och utvecklingscertifikat separat, inte som en fil som innehåller flera push-certifikat. Om du överför en fil med flera certifikat identifieras bara ett av certifikatet.

 1. Använd ett lämpligt programkonto för att skapa en app i DPS App Builder och aktivera push-meddelanden. Var noga med att använda Apples utvecklingswebbplats för iOS för att aktivera ditt app-ID med push och för att bygga push-certifikaten.

 2. Logga in på DPS Dashboard via programrollskontot. 

 3. Klicka på Notifications (Meddelanden).

 4. Klicka på fliken Certificates (Certifikat) i meddelandefönstret.

 5. Du anger certifikat genom att klicka på kugghjulsikonen och sedan ange .p12-push-certifikatfilerna och lösenorden .

  Du kan använda Notify-knappen (Meddela) i Folio Producer Organizer för att skicka ett push-meddelande. När du klickar på Notify (Meddela) startar push-meddelandetjänsten.

Skicka ett push-meddelande om hämtning i bakgrunden

Använd alternativet Notifications (Meddelanden) för att skicka push-meddelanden. Du kan ange en tid när ett push-meddelande ska utlösas. Den här funktionen är särskilt användbar när den används tillsammans med alternativet för att schemalägga en folio som ska publiceras.

 1. Logga in på DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) via programrollskontot.

 2. Klicka på Notifications (Meddelanden).

 3. Klicka på plusikonen i meddelandefönstret och välj Background Download (Hämta i bakgrunden).

 4. Välj en folio och klicka sedan på Next (Nästa). Folion du väljer kan hämtas i bakgrunden.

 5. Ange följande alternativ:

  • Ange programtyp och schemalägg datum och tid då push-meddelandet ska skickas.
  • För iOS 8-enheter anger du om du vill skicka ett textmeddelande till användare som inte har tillgång till folion men som har accepterat att ta emot push-meddelanden. Användarna kan följa instruktionen i push-meddelandet eller välja att påminnas senare vid en tidpunkt som du anger.

 6. Klicka på Send (Skicka) för att skicka eller schemalägga push-meddelandet.

  Det schemalagda push-meddelandet visas i meddelandefönstret. Du kan markera och avbryta det schemalagda push-meddelandet innan den schemalagda tiden.

Om du konfigurerar foliorenderingar behöver du inte skicka ett separat push-meddelande för varje rendering. Skicka bara ett push-meddelande för en av renderingarna.  

Skicka textmeddelanden

Genom att skicka anpassade textmeddelanden kan du uppmuntra återkommande läsare och prenumeranter på deras iOS-enheter genom att meddela dem om nytt innehåll i din app med flera folios. Textmeddelanden fungerar med alla visningsappversioner, men vissa alternativ är bara tillgängliga för v. 30, v. 31 eller senare appar.

 1. Logga in på DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) med det Adobe ID som har rätt Application-roll.

 2. Klicka på Notifications (Meddelanden).

 3. Klicka på plusikonen och välj sedan Text Notifications (Textmeddelanden).

 4. Ändra följande inställningar och klicka sedan på Next (Nästa).

  Ange vad som händer när läsaren trycker på textmeddelandet.

  Launch the app (Starta appen) När användaren trycker på textmeddelandet startar appen i den befintliga läspositionen.

  Om du har en app av v. 30 eller senare kan du använda följande alternativ:

  Launch the app and go to library (Starta appen och gå till biblioteket) När användaren trycker på textmeddelandet startar appen och visar biblioteket.

  Launch the app and go to a custom slot (Starta appen och gå till en anpassad plats) När användaren trycker på textmeddelandet startar appen och visar webbvyn för den anpassade butiken eller en valfri, anpassad plats.

  Go to a link (Gå till en länk) När användaren trycker på textmeddelandet visas webbsidan för en valfri URL.

  Om du har en app av v. 31 eller senare kan du använda följande alternativ:

  Launch the app and go to an article within a folio (Starta appen och gå till en artikel i en folio) När användaren trycker på textmeddelandet öppnas en artikel, i den folio du har angett, direkt när appen startas. Om din app omfattar både iPad- och iPhone-folios finns det separata popupmenyer tillgängliga för varje enhetstyp. Om du konfigurerar foliorenderingar ska du kontrollera att artikelnamnen mellan olika folios är identiska.

  Ange en artikel som ska öppnas när användaren trycker på textmeddelandet.

  Skriv in det textmeddelande som du vill skicka till användarna och klicka sedan på Next (Nästa).

 5. Ange följande alternativ:

  Inställningar för textmeddelanden

  Application Type (Programtyp)

  Välj om meddelandet ska skickas till en testapp (Development) eller till live-appen (Distribution).

  Target Audience (Målgrupp)

  Ange målet för textmeddelanden. Du kan t.ex. välja iPhone för att skicka textmeddelandet enbart till kunder som har laddat ned iPhone-versionen av din app.

  Du kan också skicka textmeddelandet till användare som inte har använt programmet på mer än 30 dagar.

  Om du har ett SiteCatalyst-analyskonto kan du samla information om en större undergrupp med kunder i en CSV-fil. Sedan kan du ange CSV-filen när du skickar textbaserade push-meddelanden. Detaljerad information finns i Segmenterade push-meddelanden i DPS Developer Center.

  Notification Time (Meddelandetid)

  Du kan schemalägga leveransen av textmeddelanden till en senare tidpunkt genom att välja Custom (Anpassad) och sedan välja ett datum och en tidpunkt via kalenderikonen. Du kan även redigera texten för att ändra datum och tid.

 6. Klicka på Send to send the text notifications (Skicka för att skicka textmeddelandena) eller för att skicka det schemalagda textmeddelandet till kön.

  Du kan visa en historik över de textmeddelanden som har skickats för appen. Du kan avbryta sändningen av ett schemalagt textmeddelande som ännu inte har skickats genom att klicka på Cancel (Avbryt).

Textmeddelande på en iPad

Textmeddelanden visas på den iOS-enhet som appen är installerad på och som användaren har valt att ta emot push-meddelanden på.

HTTP-statusmeddelande 417

Om du får statusmeddelandet HTTP 417 när du försöker med ett push-meddelande kan ingen SSL-anslutning till Apple APNS skapas med push-meddelandets certifikat. Kontrollera att push-meddelandets certifikat är giltigt och att giltighetstiden inte har gått ut.

Ställa in push-meddelande för tredje part (endast Enterprise)

Om du skapar din anpassade visningsprogramapp med DPS App Builder kan du använda Adobes server för push-meddelanden, eller så kan du skapa en egen server för push-meddelanden.

Du kan skapa en egen server för push-meddelanden på flera olika sätt. När du skapar servern bör du tänka på att visningsprogrammet skickar följande information:

newsstandEnabled  => 0 (this is ‘8’ when newsstand is enabled) 
badgeEnabled  => 1 
token => <device specific token> 
soundEnabled => 2 
devId => <device_specific guid> 
alertEnabled => 4 
targetDimension => <device specific string>

Utöver de här grundläggande egenskaperna kan du ge servern ytterligare egenskaper. Om du använder samma push-server för flera program kan du t.ex. ange ett ytterligare namn/värdeegenskap (t.ex. ”app => cykling”) när du ställer in servern. Ange dessa ytterligare egenskaper i fältet Custom Push Parameters (Anpassa push-parametrar) på panelen Provisioning (Provisionering) i DPS App Builder.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?