Nedladdningsmängd via sociala medier

Om du använder DPS App Builder för att aktivera delning via sociala medier i din visningsprogramapp tillåter DPS att läsarna visar dina artiklar i webbläsare med hjälp av Adobe Content Viewer för webben (kallas även Web Viewer). Dessa visningar räknas in i leveransantalet på följande sätt: när antalet artikelvisningar i Web Viewer når antalet artiklar (både skyddade och oskyddade) i folion räknas detta som en leverans i leveranspaketet.

Anta att du till exempel aktiverar delning via Web Viewer i en app som omfattar en folio med 50 artiklar. Om en person läser alla 50 artiklarna i denna folio i Web Viewer räknas detta som en leverans. Eller om 50 olika personer läser en delad artikel räknas detta som en leverans. I detta exempel räknas alla kombinationer av artikelvisningar som totalt blir 50 inom den folion som en leverans. Detta är endast ett förklarande exempel. Se avsnitt 3.4 i användarvillkoren för DPS för de specifika villkor och begränsningar som gäller för användning av sociala delningsfunktioner i DPS och Web Viewer.

Mer information finns i Förstå värdet för antal hämtade folios.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto