Använda delning via sociala medier

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om Experience Manager Mobile finns i Aktivera delning via sociala medier.

När du skapar ett anpassat visningsprogram för flera utgåvor för iPad eller iPhone kan du aktivera delning via sociala medier. Du eller dina kunder kan välja ett alternativ i visningsappen för att dela artikeln via Facebook, Twitter, Pinterest, e-post eller funktionerna Kopiera och Klistra in. Meddelandet som du delar innehåller en länk till artikeln.

En användare som trycker på artikellänken på en dator kan visa artikelns innehåll i Adobe Content Viewer för webben (kallas även webbvisningsprogram) i en webbläsare om alternativet Content Viewer for Web (Content Viewer för webben) har aktiverats. En användare som trycker på artikellänken på en iPad kan visa en version av artikeln i Mobile Safari-webbvisningsprogrammet (kallas även artikelvisningsprogram). En användare som trycker på artikellänken på en iPhone kan öppna och hämta appen och visa artikeln om du konfigurerar en återgivning korrekt.

Om artikeln i en återförsäljarfolio är skyddad visas en betalvägg i artikeln både i webbvisningsprogrammet på en dator och i artikelvisningsprogrammet för iPad. En betalvägg kan också skydda artiklar som är angivna som räknade om användaren har uppnått gränsen för visning av räknade artiklar. I v. 29-appar och senare appar visas ingen betalningsvägg över artiklar som markerats som kostnadsfria eller över artiklar i en folio som publiceras som kostnadsfri. 

Detaljerad information om arbetsflödet för delning via sociala media finns i Integrera delning via sociala media i DPS-appar.

Översikt över stegen för aktivering av delning via sociala medier i din app

Följ de här stegen (i valfri ordning) för att aktivera delning via sociala medier i din app.

 1. När du skapar din app i DPS App Builder kan du aktivera delning via sociala medier genom att välja Enable Sharing (Aktivera delning).

  Aktivera delning via sociala medier i en app

  På iOS 7-enheter avgör kontrollcentret vilka delningsalternativ som är tillgängliga på menyn i din app. Välj alternativet Aktivera delning. Menyn för delning via sociala medier är inte längre tillgänglig på iOS 6-enheter i appar som byggs efter 11 februari 2014. Detta beror på nya begränsningar för referensen annonsidentifierare i Facebook SDK. Alternativen under Särskilda inställningar för iOS 6·är inte längre relevanta.

  Obs! I iOS 7 visar Apple för tillfället inte Facebook eller Twitter i delningsmenyn för icke-Apple-appar om läsaren inte har angett inloggningsuppgifter för Facebook eller Twitter i iOS-inställningarna. För att hjälpa läsaren att förstå hur Facebook- eller Twitter-delning aktiveras visar en DPS-dialogruta där användaren uppmanas att ange inloggningsuppgifter. Läsaren kan stänga dialogrutan eller välja Remind Me (Påminn mig) för att dialogrutan ska visas nästa gång läsaren väljer att dela.

 2. Använd verktyget Account Administration för att ange URL:en till iTunes för din app.

  Med denna URL kan delningsmottagare trycka på en länk på en enhet för att hämta eller öppna appen.

 3. Konfigurera ditt programkonto för visningsprogrammet med verktyget Account Administration (Kontoadministrering). Välj Enable Content Viewer for Web (Aktivera Content Viewer för webben) och ange övriga inställningar. Mer information finns i Verktyget Account Administration.

  Tillåt att delade artiklar visas i Content Viewer för webben.

 4. Konfigurera dina återgivningar korrekt när du skapar dina folios. Om din app har stöd för både iPad och iPhone använder du samma värden för artikelnamn för alla återgivningar. Folion med upplösningen 1 024 × 768 används för Web Viewer om du inte har skapat en särskild återgivning endast för Web Viewer. En återgivning för endast Web Viewer kan ha vilken giltig storlek som helst.

 5. Använd Folio Producer-redigeraren och ange om artiklarna i folion är kostnadsfria, räknade eller skyddade och publicera eller uppdatera folion. Användarna kan visa kostnadsfria artiklar i webbläsaren även om de har uppnått betalvägens tröskelvärde. Användarna kan visa räknade artiklar tills de uppnår betalväggens tröskelvärde för återförsäljarfolion, och sedan visas en betalvägg. Användarna kan endast visa skyddade artiklar om de är berättigade att visa folion.

  Om du aktiverar de här inställningarna för artikelåtkomst i din app påverkas även förhandsvisningen av kostnadsfria artiklar.

  Ändra artikelåtkomst till kostnadsfri, räknad eller skyddad.

Kundarbetsflöde för delning via sociala medier

Bästa resultat uppnår du genom att göra följande när du konfigurerar dina folios:

 • Skapa en 1 024 × 768-folio med valfritt bildformat. PDF-artiklar överförs nu till Web Viewer-servern i PNG-format. Om du vill skapa en särskild folio som bara ska användas för Web Viewer kan du skapa en folio med valfri storlek och välja enbart Web Viewer. Se Skapa en återgivning endast för Web Viewer.

 • Skapa foliorenderingar för alla enhetsmodeller. Alla artiklar som delas från en iPhone eller iPad HD mappas till iPad SD-renderingen (1 024 × 768) eller renderingen enbart för Web Viewer i Web Viewer, och artikellänken mappas till lämplig rendering på enheten.

 • Om du skapar återgivningar ska du använda samma värden för Artikelnamn för motsvarande artiklar i varje återgivning för att säkerställa att den delade artikeln mappas korrekt i Web Viewer och på alla enheter. Kontrollera även att dina folioåtergivningar har konfigurerats korrekt. Se Skapa folioåtergivningar.

När kunderna öppnar en artikel i din visningsprogramapp på en iOS 7-enhet kan de trycka på ikonen för delning och välja aktiverade alternativ för sociala medier: Facebook, Twitter, Pinterest, e-post eller Kopiera länk. Menyn för delning via sociala medier är inte längre tillgänglig i visningsprogram på iOS 6-enheter i appar som byggs efter 7 februari 2014.

Obs!

Du kan länka till en sida i webbvisningsappen genom att lägga till #page_n i slutet av artikel-URL-adressen. Den första sidan i artikeln är 0, vilket leder till att #page_3 hoppar till sidan 4 i artikeln. Den här funktionen stöds inte i den inbäddade webbvisningsappen.

Välja ett alternativ för delning via sociala nätverk i appen (iOS 7)

Beroende på vilket alternativ kunderna väljer kan de logga in, skriva en kommentar och ange annan information. Om de till exempel väljer E-post kan de ange mottagarnas adress och ett meddelande.

När en artikel delas innehåller länken en fullständig sökväg till artikeln. I återförsäljarfolios visas en betalvägg över skyddade artiklar och över räknade artiklar om användaren har uppnått gränsen.

Om artikeln inte längre är tillgänglig i Web Viewer visas ett felmeddelande i Web Viewer eller den omdirigerings-URL du har angett i verktyget Account Administration.

Användaren kan antingen klicka på artikellänken i en webbläsare på datorn eller på länken på en iPad eller iPhone. Vad som händer när användaren klickar på länken beror på följande faktorer:

Obs!

Du redigerar standardtexten i det delade meddelandet genom att redigera XML-filen Customized Strings (Anpassade strängar). Filen finns tillgänglig i de avancerade inställningarna på panelen App Details (Appinformation) i DPS App Builder. Generera XML-filen, öppna den och sök efter ”I saw this in”. Strängen %1$@ är artikelns namnvariabel och strängen %2$@ är folions namnvariabel. Kom ihåg att redigera språktaggen (t.ex. <en>), inte <key>-taggen. Mer information finns i Skapa DPS-appar för iPad och iPhone.

Vid delning från 2 048 × 1 536-folio (HD)

Om kunden delade den kostnadsfria eller räknade artikeln från en 2 048 × 1 536-folio är artikellänken bara tillgänglig för webbvisningsprogrammet om du skapar en 1 024 × 768-återgivning eller en återgivning enbart för webbvisningsprogram med matchande artikelnamn.

Vid delning från 1 024 × 768-folio (SD)

Om kunden delade den kostnadsfria eller räknade artikeln från en 1 024 × 768-folio kan alla som klickar på länken i en webbläsare visa artikeln. Om du inte vill att iPad-folion i SD-formatet 1 024 × 768 ska visas i webbvisningsprogrammet kan du skapa en återgivning endast för Web Viewer.

Vid delning från iPhone

Om kunden delade den kostnadsfria eller räknade artikeln från en iPhone är artikellänken bara tillgänglig för webbvisningsprogrammet om du skapar en 1 024 × 768-återgivning eller en återgivning enbart för webbvisningsprogram med matchande artikelnamn.

När användare trycker på artikellänkar på en iPad

När en användare trycker på en delad länk på en iPad visas en version av artikeln i artikelvisningsprogrammet för iPad. (Om artikeln är skyddad visas en betalvägg.) Om användaren vill förhandsgranska den delade artikeln kan de bläddra nedåt och interagera med de övertäckningar som stöds. Övertäckningar som inte stöds är täckta med en platshållarikon. Banderoller högst upp och längst ned i artikeln innehåller länkar för att hämta appen eller öppna den om den redan är installerad. Se till att du anger URL:en till iTunes i verktyget Account Administration så att delningsmottagarna kan öppna eller hämta din app.

Artikeln förhandsvisas i artikelvisningsprogrammet för iPad

När användare trycker på artikellänkar på en iPhone

När användare trycker på länkar för delning via sociala medier på en iPhone visas en landningssida med knappen Open Article in App (Öppna artikel i app).

 • Om din app inte finns på användarens enhet visas appen i App Store om iTunes-URL:en har angetts i verktyget Account Administration. Om URL:en till iTunes inte har angetts används betalväggsknappens URL. Om varken URL:en för iTunes eller URL:en för betalväggsknappen anges visas ett meddelande om att artikeln inte är tillgänglig. När appen har hämtats öppnas den som vanligt. Kunderna kan sedan köpa och hämta folion som innehåller den delade artikeln.
 • Om din app redan finns på användarens enhet och användaren trycker på Open Article in the App (Öppna artikel i app) uppmanas användaren att köpa eller hämta folion. Artikeln hämtas först när folion hämtats och visas när användaren trycker på Visa.
 • Om både appen och folion finns visas artikeln när användaren trycker på Open Article in the App (Öppna artikel i app).

När användaren har nått artikelgränsen i Web Viewer

En sida om betalvägg med knappen Läs mer visas. Använd verktyget Account Administration om du vill ändra inställningarna.

När appens artikelgräns nås i Web Viewer

URL:en för Fulfillment Limit Reached som angavs i verktyget Account Administration visas.

När folion publiceras som gratis

Om en folio publiceras som kostnadsfri i en v. 29-app eller senare kan alla artiklar i den kostnadsfria folion visas i webbvisningsprogrammet, även om artiklarna har angetts som skyddade eller räknade.

Funktioner som kan användas i webbvisningsprogram

Webbläsare som stöds för webbvisningsprogrammet är bland andra Explorer 10, Safari, Firefox och Chrome. Internet Explorer 8 och 9 stöds delvis. IE 8 kan inte hantera HTML-artiklar, video och andra övertäckningar korrekt. IE 9 hanterar inte vissa komplicerade designer korrekt, till exempel överlappande övertäckningar. Artiklar för webbvisningsappar kan inte visas i webbläsaren på mobila enheter.

Kunder som delar artikeln måste ha iOS5 eller högre på sin iPad för att artikeldelning ska fungera.

Det finns för närvarande inte stöd för alla övertäckningar i webbvisningsprogrammet. Panoramabilder stöds inte än och vissa webbinnehållsövertäckningar kan visas på oväntade sätt. Använd M4V eller MP4 med h.264-kodning för video, inte MOV. För ljudfiler använder du MP3-filer eller ljudfiler med AAC/MP4-kodning. För att få bästa möjliga resultat bör du använda DPS App Builder för att skapa en utvecklingsapp och testa dina kostnadsfria/räknade artiklar i Web Viewer.

Du kan skapa en folioåtergivning enbart för Web Viewer med annat innehåll än det som visas i dina mobila appar. Du kan dessutom bädda in Web Viewer på webbplatsen för att skapa en varumärkesanpassad upplevelse. Mer information finns i Anpassa Web Viewer.

Funktioner som kan användas i artikelvisningsprogram

Övertäckningar som stöds för webbvisningsprogrammet Mobile Safari (artikelvisningsprogrammet) är till exempel hyperlänkar och knappar, bildspel, videor, bläddringsbara ramar och webbövertäckningar. Kapslade övertäckningar och HTML-artiklar stöds också.

För tillfället stöds inte övertäckningar som panorerings- och zoombilder, bildsekvenser, ljud och panoraman. En platshållarbild visas över de övertäckningar som inte stöds för att hindra användare att försöka interagera med innehållet. Dragning sida-för-sida och enbart horisontell dragning stöds inte.

I DPS finns två visningsappvarianter du kan välja mellan. Information om skillnaderna mellan varianterna finns i Konfigurera den alternativa förhandsvisningen av gratisartiklar.

AirDrop-delning på iOS 7-enheter

När läsaren delar en artikel via AirDrop (iOS 7) får mottagaren en dialogruta för att acceptera eller avvisa delningen. Om mottagaren accepterar öppnas den delade artikeln i visningsprogrammet för webbartiklar i Safari (iPad). När läsaren tar emot en delning på iPhone visas en webblandningssida med åtkomst till iTunes eller ett meddelande till läsaren.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?