Videoövertäckningar

Videofiler som stöds som du monterar i InDesign spelas upp när du trycker på dem i visningsprogrammet. För videofiler ska du använda ett format som är kompatibelt med Apple iTunes, till exempel en MP4-fil med h.264-kodning. När du skapar videoinnehåll bör du använda baslinjeprofilen för att få optimal kompatibilitet med Android-enheter. Använd .mp4 i stället för .mov-filer som inte stöds i webbvisningsprogrammet. Om din video inte spelas upp korrekt i visningsprogrammet kodar du om videon till .mp4-format (h.264) med hjälp av Adobe Media Encoder eller ett verktyg från tredje part, t.ex. Handbrake.

Bästa metoderna för videofiler

 • Du kan spela upp video textbundet eller i helskärmsläge.
 • Du kan ställa in en videofil så att den spelas upp när en användare trycker på visningsområdet, eller så kan du skapa en separat knapp med funktionen Video. Alternativen Spela upp, Paus och Avbryt stöds. Fortsätt och Stoppa alla stöds inte.
 • Du får bäst resultat med textbunden video om du skapar en film i rätt mått, till exempel 400 × 300 pixlar. Ange bredden 1 024 pixlar för helskärmsvideor. Den maximimala videostorleken för HD iPad är 1 920 × 1 080, men om du skapar en så stor video ökar det foliostorleken. En del utgivare rekommenderar 10–12 MB per minut film för att få en bra balans mellan filstorlek och kvalitet. För att minska videostorleken använder vissa utgivare Adobe Media Encoder eller ett program från någon annan leverantör, till exempel HandBrake. Mer information finns i Keith Gilberts artikel Komprimera videor för användning i DPS.
 • Du kan ange en URL-adress om du vill direktuppspela endast video från en HTTP-webbplats. Om du vill direktuppspela video via en HTTPS-webbplats som YouTube eller Vimeo skapar du en webbinnehållsövertäckning. I InDesign CS6 eller senare kan du använda kommandot Infoga HTML för att infoga inbäddningskoden för ett YouTube-klipp. Se till att inbäddningskoden innehåller prefixet ”http://”, till exempel src="http://www.youtube.com/..." Du får bäst resultat om du anger övertäckningen som Autospela och lägger till en förhandsvisningsbild ovanpå övertäckningen. Exempel och anvisningar finns i utgåvan Advanced Overlays i den kostnadsfria DPS Learn-appen.
 • Videor slutar spelas upp när användare flyttar till en annan artikel, men de fortsätter att spelas upp när användare flyttar till en annan sida i artikeln. Om du vill stoppa videon när du vänder sida kan du autospela en ”dummy”-video. Mer information finns i Johannes Henselers artikel Stoppa en video när du går till nästa sida i en artikel.

Skapa videoövertäckningar

 1. Välj Arkiv > Montera och montera videofilen i dokumentet.

 2. Markera det monterade objektet, öppna panelen Media (Fönster > Interaktivt > Media) och ange en förhandsvisningsbild.

  För en videofil kan du välja en bild eller ange en bildruta från videon. Det bästa resultatet får du om du väljer en bild som anger att sidobjektet är interaktivt. Du kan också skapa en förhandsvisningsbild enkelt genom att placera ett icke-interaktivt objekt (t.ex. en genomskinlig uppspelningsknapp) ovanpå det videoobjektet.

 3. Markera videoobjektet och ange något av följande alternativ på panelen Folio Overlays i Overlays.

  URL eller fil

  Ange en URL-adress för att direktuppspela video, eller klicka på mappen och ange en videofil om du inte redan har monterat den. När du anger en direktuppspelande URL-adress stöds alla alternativ i övertäckningen, inklusive automatisk uppspelning och helskärm.

  Direktuppspelning av video stöder HTTP, inte HTTPS. Tjänster som YouTube och Vimeo stöds inte. Använd webbinnehållsövertäckningar istället, enligt beskrivningen i avsnittet Bästa metoderna ovan.

  Om du både monterar en video och anger en direktuppspelnings-URL har den första åtgärden prioritet. Om du t.ex. anger en URL-adress först och sedan monterar en video, använder övertäckningen URL-adressen och inte den inbäddade filmen. (Du kan till och med utnyttja den här funktionen genom att välja en förhandsvisningsbild för den direktuppspelande videon.)

  Autospela

  Välj det här alternativet om du vill spela upp videofilen när sidan läses in på den mobila enheten. Du kan också ange fördröjning i antalet sekunder. Autospela stöds inte i visningsprogram för Android.

  Uppspelning med helskärm

  Om du väljer det här alternativet spelas videon upp i helskärmsläge. Om du inte väljer det här alternativet spelas videon upp inom begränsningsområdet. Observera att alla videoklipp spelas upp i helskärmsläge på Android-enheter.

  Tryck för att visa kontroll

  Om du väljer det här alternativet visas ett kontrollfält med paus- och uppspelningskontroller om man trycker på den textbundna videon medan den spelas upp. Om du inte väljer det här alternativet trycker man på videoklippet för att starta eller pausa det.

  Tillåt inte paus

  Om du väljer det här alternativet kan användarna inte trycka på videoklippet för att pausa eller stoppa det. Det här alternativet är endast tillgängligt om Autospela har valts och Uppspelning med helskärm inte har valts.

  Stoppa vid sista bildrutan

  Välj det här alternativet om du vill visa den sista bildrutan när den textbundna videon slutar spelas upp. Det här alternativet är endast tillgängligt när Uppspelning med helskärm inte har valts.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?