DPS-publiceringsguide för Windows Store

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Publiceringsguide för Windows.

Med DPS-verktyg kan du skapa en DPS-visningsapp som du kan skicka till Windows Store. Din Windows-app kan visas på en enhet eller dator som körs i Windows 8.1. DPS-appar stöder inte Windows-telefoner.

I det här dokumentet beskrivs hur du konfigurerar ett konto för Windows Store-utvecklare, hur du använder Windows Store Developer Center för att konfigurera appinformation och hur du skickar appen. Mer information om hur du bygger Windows-appar finns i Bygga DPS-appar för Windows Store.

Konfigurera ett konto för Windows Store-utvecklare

Om du inte redan har gjort det kan du registrera dig för ett personligt konto eller ett företagskonto för Windows Store-utvecklare:

https://appdev.microsoft.com/StorePortals/sv-SE/Account/signup/start

Om din app innehåller återförsäljningsinnehåll ska du lämna dina bankuppgifter så att Microsoft kan betala dig för din försäljning.

Ange appinformation

När du använder Windows Store Dev Center för att skapa en app anger du appinformation, köp i appen för återförsäljningsinnehåll och skickar sedan appen stegvis. Inga certifikat krävs.

Använd informationen som du anger under den här processen när du använder webbversionen av DPS App Builder för att bygga appen.

 1. Logga in på Windows Store Dev Center.

 2. Klicka på Skicka app.

 3. Följ instruktionerna för att bygga appen. För varje avsnitt ska du ange information under de alternativ som har markerats med en asterisk (*). När du är klar med ett avsnitt går du till slutet av sidan och klickar på Spara.

Appnamn

Ange ett unikt namn för appen i Windows Store. Använd samma namn när du använder DPS App Builder för att bygga appen.

Säljinformation

Alternativen i avsnittet med säljinformation refererar till själva appen i, inte till köp i appen. För de flesta DPS-apparna är själva appen kostnadsfri och alla folios i appen är antingen kostnadsfria eller inte. Du anger köp i appen för folios i nästa avsnitt, ”Tjänster”.

 • Ange en prisnivå för appen.
 • DPS-appar använder inte något tredjepartshandelssystem för köp i appen. Lämna kryssrutan avmarkerad.

 • Markera Tillgängligt för alla system för alla alternativ under Maskinvarukrav.
 • Under Tillgänglighet ska du lämna kryssrutan avmarkerad.

Tjänster

i avsnittet Tjänster kan du ange köp i appen för folios. Du kan bara ange ett enda pris för alla återförsäljningsfolios i Windows Store och skapar därför bara ett enda Windows Store-produkt-id för erbjudanden om köp i appen. Du anger sedan detta produkt-id när du använder DPS App Builder för att bygga appen.

Obs! Även om du bara skapar ett enda produkt-id för Windows Store är det viktigt att du använder olika värden för produkt-id:n (till exempel com.mycompany.myapp.issuename) för varje folio när du använder Adobe Folio Producer för att publicera dina folios.

 • Ange ett produkt-id för Windows Store för dina återförsäljningsfolios. Vi rekommenderar att du använder det omvända DNS-formatet. Till exempel com.mycompany.myapp.inapp.
 • Markera Förbrukningsmaterial under Produktens livslängd. Om du inte markerar Förbrukningsmaterial fungerar inte köpen.
 • Markera Enstaka utgåva av elektronisk tidskrift under Innehållstyp.
Obs!

Du måste ange en delad hemlighet (”namnet på Windows huvudpaketsidentitet”) för Windows-appar med köp i appen. Information om hämtningen av den delade hemligheten finns i det relaterade avsnittet senare i den här artikeln. Kopiera sedan identitetens namn i alternativet Windows Main Package Identity Name (Namnet på Windows huvudpaketsidentitet) i verktyget Account Admin.

Appklassificering

Ange appklassificeringen enligt Microsofts beskrivningar.

Kryptografi

Vi rekommenderar att du svarar Ja på kryptografifrågorna.

Paket

Dra och släpp APPX-filen som krävs. Du får den här filen genom att extrahera den ZIP-fil som hämtats från DPS App Builder. När du har skickat filen bör filnamnet visas med grön text.

Beskrivning

 • Ge en beskrivning av appen.
 • Överför minst en skärmdump av din app och tillhandahåll en bildtext för varje bild.

 • Om du angav ett köp i appen ska du ge en beskrivning. Microsoft behöver den här beskrivningen, men den visas inte i appen.

Anvisningar för granskare

Ge valfria riktlinjer till de granskare som avgör om din app ska godkännas eller inte.

Hämta namnet för huvudpaketsidentitet

Namnet för huvudpaketsidentitet måste anges när du använder DPS App Builder för att skapa en app för Windows Store. Om din app innehåller funktioner för köp i appen måste du också ange identitetsnamnet i fältet Namn på huvudpaketsidentitet i avsnittet Store i projektinställningarna.

Microsoft visar namnet på huvudpaketsidentiteten i Windows Dev Center.

 1. Logga in på Windows Dev Center.
 2. Välj din app på instrumentpanelen.
 3. Expandera Apphantering i den vänstra listen och klicka på Appidentitet.
 4. Kopiera strängen till höger om ”Package/Identity/Name”.

Bygga appen

Använd webbversionen av DPS App Builder för att bygga appen. Mer information finns i Bygga DPS-appar för Windows Store.

Testa appen

När du har använt DPS App Builder för att bygga appen hämtar du ZIP-filen och extraherar den. Du kan använda skriptet Add-AppDevPackage.ps1 för att testa appen.

 1. Extrahera filen du hämtade från DPS App Builder.

 2. Högerklicka på filen Add-AppDevPackage.ps1 och välj Kör med PowerShell.

 3. Följ anvisningarna för att hämta en utvecklarlicens och installera certifikatet.

  Du kan inte testa funktionen för köp i appen i Windows Store innan du skickat din app. Folios som är publicerade som offentliga/för återförsäljning visas inte i biblioteket förrän appen har godkänts av Microsoft.

  Gör följande för att köp i appen ska fungera korrekt:

  • Kontrollera att du har följt anvisningarna i avsnittet Tjänster i den här artikeln. Använd samma produkt-id i DPS App Builder som du anger i Dev Center och ange produktens livslängd till förbrukningsmaterial.
  • Ange namnet för huvudpaketsidentitet i verktyget Account Administration. Gå till http://digitalpublishing.acrobat.com/, logga in med ditt huvudkonto, klicka på Account Administration och redigera inställningarna för din app. Kopiera och klistra in namnet för huvudpaketsidentitet enligt beskrivningen tidigare i artikeln.

  Om du inte följer dessa steg kommer troligen ett fel uppstå när någon försöker genomföra ett köp i appen.

Skicka appfilen till Windows Store

 1. Använd webbversionen av DPS App Builder för att bygga din app och hämta ZIP-filen.
 2. Extrahera ZIP-filen och hämta APPBUNDLE-filen.
 3. Överför APPXBUNDLE-filen i avsnittet Package (Paket) i Windows Store Dev Center.
 4. När du har fyllt i all nödvändig information i varje avsnitt klickar du på Skicka för certifiering. Följ anvisningarna för att skicka appen till Microsoft för godkännande.

Skapa privata appar för Windows

Microsoft har två krav för företagsdistribution av Windows Store-appar:

 • Appens enhet måste kopplas till en domän.
 • Det certifikat som används för att signera APPX-filen måste finnas i listan med betrodda certifikat på enheten.

Den .appxbundle-fil som tillhandahålls av DPS App Builder signeras vid sändningen till Windows Store. Vid företagsdistribution kan du behöva signera om APPXBUNDLE-filen och innehållet i den med ditt eget företagscertifikat. Kontakta din Adobe-representant för att få mer information.

Använd valfri Microsoft-metod som stöds för distribution av appfilen. Du kan även använda en enkel kommandoradsmetod.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?