Versionsinformation om felkorrigeringar för DPS

I den här artikeln finns kända problem och de viktigaste felkorrigeringarna för varje version av Digital Publishing Suite. En lista med nya funktioner finns i Nyheter i den här versionen.

En lista över kända DPS-serverproblem och kommande planerade underhåll finns på http://status.adobedps.com.

Felkorrigeringar för version 32.5

Felkorrigeringar i visningsappen för iOS

Felbeskrivning

Åtgärdat i version

Åtgärd som krävs

Felnummer

I liggande visning av en folio med dubbel orientering kan rullningslisten ibland visas som en svart linje på fel plats om alternativet Enable auto hiding of the vertical scrollbar (Aktivera automatisk döljning av den lodräta rullningslisten) är inaktiverat i App Builder. Det felet är nu löst.

v32.5.2

Bygg om appen

3954895

Om utgivaren använder DPS App Builder för att ersätta standardbiblioteksikonen med en anpassad ikon i det anpassade navigeringsfältet visar iPhone 6 Plus-enheter DPS-standardikonen. Alla andra enheter visar den anpassade ikonen. Problemet har lösts.

v32.5.2

Bygg om appen

3956201

När JS API-funktionerna removeSubscription() och addSubscription() JS API functions anropades från en anpassad butik förlorades egenskapen för varaktighet om samma produkt-id togs bort och sedan lades till igen. Detta påverkade gränssnittet eftersom priset inte stämde med prenumerationens längd. Det felet är nu löst.

v32.5.2

Bygg om appen

3953844

Snabbkorrigeringar i version 32

21 mars 2015

I Adobe Content Viewer visades svarta linjer vid visning i liggande format. DPS-teamet korrigerade de problemen och släppte en ny version av Adobe Content Viewer på App Store. Apple godkände den här nya versionen lördag 21 mars. Om du inte har aktiverat automatisk uppdatering på dina enheter använder du fliken för uppdatering på App Store på din enhet för att uppdatera Adobe Content Viewer.

19 januari 2015

Den nya Adobe Content Viewer för 64 bitars iOS v32.4.1 hade problem med krascher. Problemet har lösts med en uppdatering till Adobe Content Viewer (v32.4.2) och en snabbkorrigering i DPS App Builder. (3919733)

19 september 2014

 • DPS-webbvisningar med iFrames öppnas nu korrekt på iOS 8-enheter. Detta korrigerade ett fel som orsakade att länkar till YouTube-videor inte fungerade. (3825946)
 • Dialogrutan Öppna i v. 32-visningsprogrammet fungera nu korrekt i iOS 8. (3825758)
 • Appar med enstaka folios som skapats i version 31/32 startar nu korrekt på iOS 8-enheter. (3827604)
 • Alternativet Optional library subscription tile URL (Valfri URL för prenumerationsruta för bibliotek) fungerade inte med v. 32 på iOS 7 och iOS 8. Det felet är nu löst.

Felkorrigeringar för version 32.4

Felkorrigeringar i visningsappen för iOS

Felbeskrivning

Åtgärdat i version

Åtgärd som krävs

Felnummer

Ett fel i iOS-visningsprogram som gjorde att Apple avvisade vissa appar eftersom paketsträngen var längre än 18 tecken har åtgärdats. Paketsträngen för iOS-visningsprogram börjar nu med v32.5.

v32.4.4

Bygg om appen

 

När en prenumeration köpts visas inte längre Köp-knappen för berättigade folios.

v32.4.3

Bygg om appen

3861685

Korrigerade problem med skalning för vissa externa webbplatser.

v32.4.1

Bygg om appen

3834750

Meddelanderutan Ny utgåva är tillgänglig visas korrekt när alternativet Hide Free Folio är aktiverat.

v32.4.1

Bygg om appen

3916269

Ett problem där en del länkar inte svarar på klickhändelser i webbinnehållsövertäckningar har korrigerats. Det här problemet påverkade också inbäddade YouTube-filmer.

v32.4

Bygg om appen

3844968

Nypa och zooma fungerar nu korrekt i PDF-filer som öppnas via hyperlänk från filen HTMLResources.zip.

v32.4

Bygg om appen

3839239

Visningsprogrammets inställningsmeny för kugghjul visar i vissa fall inte längre tomma cellblock.

v32.4

Bygg om appen

3852775

Felmeddelandet ”Kan inte uppdatera biblioteket” visas då och då i appar med återförsäljningsinnehåll. Problemet verkar ha lösts på tjänstsidan. Visningsprogrammet för iOS v32.4 innehåller förbättringar som hanterar problemet, så att användare som påträffar det här felet kan visa innehåll som det krävs tillstånd för.

E/T

Ingen ändring behöver göras. Användare som stöter på det här felet kan emellertid visa innehåll som tillstånd krävs för genom att uppdatera visningsprogrammet till v32.4.

3852986 

Snabbkorrigeringar i version 32

12 november 2014

Visningsprogram för Android

 • I Android-visningsprogram visades exempelresurser för biblioteksbanderoller i nya Android-appar i version 32.3. Det här felet har åtgärdats genom en ändring på servern. De Android-appar som du skapar innehåller inte längre dessa exempelresurser.

8 december 2014

Felkorrigeringar för version 32.3

10 november 2014

Felkorrigeringar i visningsappen för iOS

Felbeskrivning

Åtgärdat i version

Åtgärd som krävs

Felnummer

Om en app startas i liggande orientering när enheten används i stående orientering visas inte längre den stående välkomstskärmen snabbt.

endast v. 32.3

Bygg om appen

3842414

Vid starten flyttas inte längre välkomstskärmen nedåt innan den tonas bort.

endast v. 32.3

Bygg om appen

3846043

Anpassade ikoner för navigering i folion visas nu efter att du har stängt av appen och startat om den igen.

endast v. 32.3

Bygg om appen

3821073

Artikelförhandsvisningen från en URL fungerar nu korrekt om användaren är inloggad på ett konto med direkttillstånd.

endast v. 32.3

Bygg om appen

3835863

En iTunes-användare är inte längre berättigad till innehåll som en annan iTunes-användare har köpt på enheten efter återställningar av köp.

endast v. 32.3

Bygg om appen

3845370

Det nedre navigeringsfältet visas inte längre alldeles ovanför skärmens nederkant efter start i foliovyn.

endast v. 32.3

Bygg om appen

3841841

När du har rullat uppåt och nedåt i iPhone-biblioteket visas prissättningssträngen inte längre för folios som redan har köpts och har hämtats.

endast v. 32.3

Bygg om appen

3837451

När du använder Adobe Content Viewer för att förhandsvisa innehåll från Adobe Experience Manager returnerar visningsappen nu alla tillämpliga AEM-renderingar för folion.

endast v. 32.3

Bygg om appen

3846222

När en hämtning har slutförts på en iPhone visas meddelandet ”Installerar” inte längre i biblioteket.

endast v. 32.3

Bygg om appen

3839857

Korrigeringar i visningsappen för Android

 • Ett problem som orsakade att övertäckningarna inte ritades upp korrekt har åtgärdats.
 • Ändringar har gjorts i hämtningslogiken för att ge fler användare möjlighet att lyckas med hämtningar till SD-kortlagringen. Vi rekommenderar minst 500 MB tillgängligt internt lagringsutrymme, även om lagringen görs på ett SD-minneskort.
 • Ett problem med blinkande skärmar vid navigering i en folio med högerkantsbindning har korrigerats.
 • Ett fel som innebar att en hämtningssida som inte försvann visades för användarna under en progressiv hämtning har korrigerats.
 • Vid en växling från en Wi-Fi-anslutning till en mobilnätsanslutning under en pågående foliohämtning på enheter med Android 5.0 visas inte längre en varning om hämtningen för användaren.
 • När användaren återgår till att visa video i fullskärmsstorlek efter att ha tryckt på enhetens knapp för senaste app visas den pausade videon inte längre som en svart skärm på enheter med Android 5.0.  

Felkorrigeringar för visningsappen för Windows

Inga korrigeringar för visningsappen för Windows.

DPS App Builder

Inga korrigeringar för DPS App Builder.

Korrigeringar av tjänster

 • Förbättrat stöd för direkttillstånd för integrerare med flera DNS- och SSL-certifikat på samma server. Ingen åtgärd behöver vidtas.
 • Det inbäddade webbvisningsprogrammet fungerar nu korrekt på iPad. Ingen åtgärd behöver vidtas. (3835499)

Felkorrigeringar för version 32.2

20 oktober 2014

Felkorrigeringar i visningsappen för iOS

 • Om flera flerlägesobjekt på samma sida är inställda på automatisk uppspelning spelas bara det första flerlägesobjektet upp på iOS 8-enheter. Det här problemet har lösts. (3835976).
 • När appen startas växlar den vågräta välkomstskärmen inte längre snabbt till den lodräta välkomstskärmen innan den tonas ut. (3834533)
 • Du kan nu ange Förhandsgranska på enhet igen från biblioteket på iOS 8-enheter. (3829804)
 • Nu fungerar det att trycka på en textmeddelandelänk även om anpassat bibliotek är inställt på automatisk start. (3835862)
 • En länk från ett textmeddelande öppnas nu även om appen inte körs i bakgrunden. (3815113)
 • Välkomstskärmen följer nu enhetens orientering korrekt på iOS 8-enheter. (3835066)
 • Välkomstskärmen skalanpassas korrekt om användaren roterar iOS 8-enheten. (3836869)
 • Äldre folioformat (v. 17 eller tidigare) återges nu korrekt i v. 32-appar (3835973).
 • För folios med enkel orientering på iOS 8-enheter orsakas inte längre omritningsproblem när helskärmsvisning av videor avslutas. (3837382)
 • Lägen läses nu in korrekt i bildspelsövertäckningar på iOS 8-enheter. (3839289)
 • Flera fel som orsakade kraschar på iOS 8-enheter vid orienteringsändring har korrigerats. (3830653, 3831903, 3827780)

Korrigeringar i visningsappen för Android

 • Problem med navto-länkar i HTML-artiklar och webbvisningar har korrigerats. (3839699)
 • Fel med länkar i ett anpassat bibliotek till extern webbläsare har korrigerats. (3834854)
 • Mailto: stöds nu i anpassat bibliotek. (3829488)

Felkorrigeringar för version 32.1

29 september 2014

Fel vid hämtning av stora filer  Hämtning av stora resurser vid långsam anslutning orsakade timeout-fel och avbruten hämtning för iOS-appar i version 32. I synnerhet inträffade problemet när en del av en folio tog längre tid än 120 sekunder hämta till enheten. Det här problemet är löst i version 32.1. Lösningen är att bygga och skicka om din iOS-app.

Problem med iPhone-bibliotek  version 32-appar för iPhone visade inte längre priserna i biblioteket i iOS 7 och iOS8. Problemet löstes med snabbkorrigeringen.

Bygg om och skicka om appen om din app berörs av något av dessa problem.

Information om felkorrigeringar för version 32 (september 2014)

Viktigt: Uppdatera appar för iOS 8

DPS-tekniker har identifierat ett lagringsplatsproblem med visningsappen i version 31 och 32 i GM-versionen av iOS 8 som inte upptäcktes i betaversionerna av iOS 8. Problemet påverkar användares möjlighet att komma åt och hämta innehåll när de uppgraderar till iOS 8. Problemet korrigerades i snabbkorrigeringen från den 13 september för visningsprogram i version 31 och 32, men det kräver att DPS-program byggs om och skickas tillbaka till Apple.

Observera följande:

 • Om du inte har byggt om och skickat tillbaka apparna sedan versionen 31.3 från den 18 augusti måste du uppdatera flerfolioappar för att folior ska kunna hämtas på iOS 8-enheter.
 • Om du har byggt om och skickat tillbaka en app efter versionen 31.3 från den 18 augusti är det troligt att användare inte kan hämta folior efter en uppgradering till iOS 8, såvida de inte avinstallerar och installerar appen igen. Vi rekommenderar att du skickar tillbaka en nyare version av appen för att folior ska kunna hämtas.
 • När användare uppgraderar till iOS 8 tas tidigare hämtade folios bort från enheten om användarna återställer. Men om de uppgraderar med en app som byggts efter 13 september bevaras hämtade folios.
 • Testa Single Edition-appar på en enhet med iOS 8. Det finns rapporter om att vissa appar med enstaka folios inte fungerar korrekt på iPads med iOS 8. Bygg om och skicka om appar med enstaka folios om det är nödvändigt.
 • Apple har ändrat iTunes Connect-gränssnittet. Om du vill skicka en ny version av appen använder du iTunes Connect för att ange en ny version och sedan Application Loader för att överföra ZIP-filen som genereras från DPS App Builder. Specificera sedan den nya versionen du överförde i avsnittet en byggen i iTunes Connect. Vänta på att versionen ska visas i tilläggsdialogrutan som öppnas när du klickar på plustecknet. Det kan ta några minuter, och du kan behöva uppdatera sidan eller logga ut och sedan in igen. Kom ihåg att ange antingen ett version 32-visningsprogram (99363 eller senare) eller ett version 31-visningsprogram (99365 eller senare).

Felkorrigeringar i DPS App Builder

 • Ett fel som rör automatiskt dolda, lodräta rullningslister har åtgärdats. I DPS App Builder fungerar nu alternativet Enable auto hiding of the vertical folio scrollbar (Aktivera automatisk döljning av den lodräta foliorullningslisten).

Felkorrigeringar i visningsappen för iOS

 • Åtgärdade fel där sidpositionen inte sparades när användarens lämnade artikeln och sedan återvände. (3806048)
 • Åtgärdade fel där Adobe Content Viewer misslyckades med att hämta innehåll från acrobat.com. (3810984)
 • Tyst återupptagna folior kan nu hämtas. (3811424)
 • Åtgärdade dialogrutemeddelande för prenumeration. (3815420)
 • Åtgärdade fel där förhandsgranskning på enhet med flera folior gjorde att en försvann. (3759703)
 • Åtgärdade fel där nypning och zoomning inte fungerade. (3794606)
 • Åtgärdade kraschproblem när Förhandsgranska på enhet användes för att visa en folio. (3806589)
 • Åtgärdade problem där vissa analyshändelser för appinstallation, appstart och appstängning inte skickades när appen startade i stående format. (3810661)
 • Hämtningar försöker inte göras ett oändligt antal gånger efter att en tidsgräns har uppnåtts. (3811438)
 • Nu går det att stänga av välkomstskärmen i iOS 8 Beta. (3773662)
 • Åtgärdade JSAPI-returvärden i välkomstskärmen i iOS 8 Beta. (3802159)
 • HUD (navigeringsfält) visar nu text i iOS 8 Beta. (3806089)
 • Kraschar inte längre när du startar efter en bakgrundshämtning i iOS 8 Beta. (3811826)
 • Folior med inbäddade PDF:er visas nu när de körs i iOS 8 Beta. (3813873)
 • Navigering mellan artiklar med rullningsbara ramar orsakar inte längre krascher i iOS 8 Beta. (3815374)

Felkorrigeringar för visningsappen för Windows

 • Läspositioner sparas nu när en folio har uppdaterats. (3794656)
 • Åtgärdat fel som rör öppning av PDF-filer via HTMLResources. (3807536)
 • Den ursprungligt innehållspositionen ändras inte längre om en rullningsbar ram bäddas in i ett flerlägesobjekt. (3807600)
 • Åtgärdat beteende för utdragbar flik i rullningsbara ramar. (3813828)
 • Nu stöds användning av hyperlänk som referens till HTML-resurser. (3813758)

Felkorrigeringar för webbvisningsapp

 • Bildspelet stoppas nu omedelbart med hjälp av klick i stället för att flyttas till nästa läge. (3787235)

Aktuella kända fel och information

JRE-uppdateringen som krävs för Mac OSX 10.10 Yosemite

Om du använder en dator med Mac OSX 10.10 (Yosemite) är det nödvändigt att uppdatera JRE (Java Runtime Environment) för att kunna köra DPS App Builder. Du kan hämta Apple-uppdateringen här:

http://support.apple.com/kb/DL1572  

Problem vid inloggning/installation

 • Om installationen av Adobe Content Viewer misslyckas vid uppdateringen av dina DPS-verktyg finns mer information i Det går inte att installera eller hitta Adobe Content Viewer.
 • Om felmeddelandet Autentiseringen misslyckades visas när du loggar in på Adobe Content Viewer på iPad med ett verifierat Adobe-ID eller om en giltig publicerad folio inte kan visas i en anpassad visningsapp kan problem ha uppstått med servern. Mer information finns under Autentiseringen misslyckades i den tekniska informationen Felsöka Adobe Content Viewer. Du kan även kontakta din Adobe-representant för att få information.

Kända fel för delning via sociala medier/i webbvisningsprogrammet

 • Delning via sociala medier är nu inaktiverad för iOS 6 i alla appar som har byggts efter 7 februari. Menyn för delning via sociala medier är inaktiverad på iOS 6-enheter. Menyn för delning via sociala medier är dock fortfarande tillgänglig när apparna körs på iOS 7-enheter.
 • Den sista sidan i artiklar med mjuk rullning visas kanske inte korrekt i Web Viewer om inte längden för artikeln med mjuk rullning är en exakt multipel av folions höjd. Den sista sidan i en artikel med måtten 1 024 × 2 000 kan till exempel därför beskäras medan artiklar med måtten 1 024 × 1 536 (2 gånger höjden) eller 1 024 × 2 304 (3 gånger höjden) bör visas korrekt. Det här felet är särskilt vanligt vid användning av stående orientering. Du kan förhindra att problemet uppstår genom att ge sidan med mjuk rullning en höjd som är en exakt multipel av folions höjd. En annan lösning på problemet är att använda bildformatet PNG i stället för PDF i artikeln med mjuk rullning.
 • TOC-bilder som är större än 70 × 70 beskärs i stället för att skalas om.

Övriga kända fel

 • När du överför en DPS-app med Application Loader visas en varning om att versionerna inte matchar. Du kan strunta i varningen och fortsätta skicka appen eller ändra versionsnumret i iTunes Connect. För närvarande avvisar inte Apple appar på grund av detta problem. (3632944)
 • När du överför en DPS-app med Application Loader visas en varning om att versionen är ogiltig. Info.plist-filen måste vara en punktavgränsad lista. Du kan ignorera den här varningen och fortsätta skicka in din app. För närvarande avvisar inte Apple appar på grund av detta problem.

Vanliga metodtips

 • Använd endast grundläggande tecken som A–Z, 0–9, bindestreck och understreck när du anger metadata för folios och artiklar. Undvik snedstreck, symboler och utökade ASCII-tecken.
 • Om alternativet Free (Kostnadsfri) inte visas i Folio Producer Editor bör du göra följande två saker: (1) Ändra versionen för folions visningsprogram till version 26 eller senare, och (2) Uppdatera artiklarna i den aktuella folion. (När du uppdaterar versionen för folions visningsprogram behåller artiklarna sina tidigare versioner för visningsprogram till dess att de uppdateras.)
 • Även om det nu finns PDF-stöd för Android stöds inte länkningen till PDF-filer i HTMLResources.zip-filen på Android-enheter.
 • Du bör inte förutsätta att alla PDF-artiklar fungerar på samma sätt i visningsprogram för Android som de gör i visningsprogram för iOS. Webbinnehållsövertäckningar visas ofta på olika sätt. Panoramabilder, infogad video och ett flertal andra funktioner stöds fortfarande inte på Android-enheter.
 • När du skapar en HTML-banderoll för en prenumerationsapp med berättigande täcker banderollen hela sidan. Du kan eventuellt behöva justera HTML-dokumentet med avseende på detta.
 • Om du anger en berättigandebanderoll måste du fortfarande tillhandahålla resurser för en prenumerationsruta i DPS App Builder även om rutan inte visas. (Vi försökte åtgärda detta, men ett fel vi upptäckte i ett sent skede gjorde att vi valde att återgå till det föregående beteendet.) Du kan använda tomma ”falska” bilder för prenumerationsrutorna.
 • Google har ändrat inbäddningsformatet för videor på YouTube. Redigera inbäddningskoden för YouTube så att den innehåller ”src=http://www.youtube.com” i stället för ”src=//www.youtube.com”. Ställ också in övertäckningen på automatisk uppspelning och lägg till en förhandsvisningsbild framför övertäckningen.

Felkorrigeringar i tidigare utgåva

En lista över tidigare versionsinformation och felkorrigeringar finns i Historik över versionsinformation för DPS.

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?