Historik över versionsinformation för DPS

Artikeln innehåller ett arkiv med information om felkorrigeringar för tidigare versioner av DPS. En lista över aktuella felkorrigeringar finns i Versionsinformation och felkorrigeringar.

Snabbkorrigeringar i v. 30

28 april 2014

Det äldre Android-visningsprogrammet visade inget felmeddelande när folios laddades ned till en Android-enhet som hade slut på lokalt lagringsutrymme. (3732681)

22 april 2014

Löste flaskhalsproblem med stora pushmeddelanden. (3743224)

10 april 2014

Löste ett problem med överföring av pushmeddelanden med äldre API:er/meddelande-API:er. (3735711)

21 mars 2014

Vid sändning av textmeddelanden som innehåller DBCS-tecken blir meddelandet större än de 256 tecken som tillåts i textinmatningsfältet. Gränssnittet visar ett negativt värde för antalet kvarvarande byte men meddelandet kan fortfarande skickas till Apple, vilket ger upphov till ett fel. Den här snabbkorrigeringen ser till att det inte längre går att skicka meddelanden som är större än 256 byte. När textmeddelandet överskrider den högsta tillåtna storleken visas ett felmeddelande i gränssnittet och du måste minska antalet DBCS-tecken för att kunna fortsätta.

20 mars 2014

När v. 30-verktygen är installerade kan användarna i vissa fall inte logga in på Folio Builder-panelen med ett Adobe-id som har en tilldelad programroll. Den här snabbkorrigeringen löser detta problem. Du kan undvika att drabbas av det här inloggningsproblemet genom att uppdatera DPS Desktop Tools (InDesign CC/CS6) eller din Folio Builder-panel (InDesign CS5.5/CS5). Den här artikeln innehåller länkar till installationsprogram.

Information om felkorrigeringar för v. 30 (mars 2014)

Korrigeringar av redigeringsfel

Folios som har övertäckningar vars namn innehåller radbrytande tecken ger upphov till ofullständiga övertäckningar och fel vid nedladdning till Android-enheter. Det här problemet har lösts. (3653600)

Korrigeringar i visningsprogrammet för iOS

Tidsgränser har ökats från 15 till 60 sekunder för getFolios-anrop. (3758942)

I Tidningskiosk-appar visas nya indikatorer när en hämtning slutförts i förgrunden. (3747785)

I uppdaterade appar med direktberättigande löstes flera inloggningsproblem, inklusive att inloggningsknappen inte fungerade riktigt och att användare loggades ut. (3726004 och 3726005)

Visningsprogrammet för iPhone behåller nu proportionen (16:9) för omslaget på folios i iPhone5-storlek i Tidningskiosk-vy. (3732700)

Visningsprogrammets kod som läser in databeskrivningar i HTMLResources.zip anger inte längre felaktigt att ett fel har inträffat. (3724085)

Utökade tecken URL-kodas inte längre för webbvy-URL:en som dras uppåt. (3728362)

Nedladdade folios försvinner inte längre efter en omstart av visningsprogram utan Tidningskiosk eller Adobe Content Viewer om folions publikationsnamn innehåller snedstreck (/). (3706229)

En dragning över en webbinnehållsövertäckning aktiverar inte längre denna i iOS 7. (3719813)

Visningsprogrammet kraschade om användaren laddade ned ett avsnitt i en avsnittsindelad folio, folion var opublicerad och användaren visade och interagerade med folion. Det här problemet har lösts. (3712674)

Bildsekvensen återställs vid rotation och tröghet är nu tillgänglig vid svepning. (3711983)

Bildspelsknapparna försvinner inte längre i iOS 7 om bildspelet är kapslat i en rullningsbar ram och enheten roteras. (3710367)

Inga fel uppstår längre om användaren trycker på en giltig navto-länk och alternativet är inte aktivt i vissa fall. (3704444)

Läspositionen för folios med enkel orientering går inte längre förlorad när enheten startas om i motsatt orientering (3701061)

Värden för lokal lagring hämtas nu korrekt efter att enheten har varit i viloläge eller när hemknappen trycks ned. (3696400)

När du zoomar in på en PDF-sida och gör dragningar i en bildsekvens visas nu bildsekvensen korrekt. (3689978)

Uppspelningen av ett bildspel som spelats upp automatiskt och har återställts med hjälp av en dubbeltryckning startar inte längre igen när du lämnar sidan. (3685543)

Tidningskiosk-folioomslag uppdateras nu korrekt efter att ha tagit emot ett push-meddelande i bakgrunden även om användaren inte är berättigad till folion. (3684294)

Den automatiska uppspelningen av bildsekvensövertäckningar som är kapslade i rullningsbara ramar startar nu alltid korrekt. (3684291)

Varningen för ny folio visas inte i foliovyn om inte visningsprogrammet har konfigurerats för direktberättigande. Det här problemet har lösts. (3684290)

Visningsprogrammet kraschar inte längre om användaren trycker på flera folios för att göra köp i ett anpassat bibliotek och sedan väljer att gå tillbaka till standardbiblioteket. (3678047)

En mycket snabb dragning i ett bildspel tar ibland användaren till nästa artikel i stället för nästa bild. Det här problemet har lösts. (3673086)

Texten ”Har du glömt lösenordet?” på iPhone 5 hamnar utanför inloggningsrutan om appen konfigureras med en URL för bortglömt lösenord men inte en URL för att skapa konto. Problemet har lösts i v. 30-appar. (3671662)

En snabb dragning över en skyddad artikel bredvid en kostnadsfri artikel gjorde det möjligt att se skyddade artiklar utan en köpruta eller nätöverlägg. Det här problemet har lösts. (3660132)

Anpassade HTML-platser och webbvisningar utökas nu korrekt bakom visarens gränssnitt. (3658854)

En förhandsvisad folio kan nu laddas ned även om en resurs för en innehållsförteckning innehåller ett blanksteg. (3658214)

En sida kan nu rullas med hjälp av en lodrät dragning vid en inzoomning av ett bildspel eller en bildsekvens som har dragning aktiverad. (3656725)

En dragning över en vågrät rullningsbar ram med en bild som beskurits i InDesign flyttar inte längre sidan och ger upphov till flimmer. (3653470)

Dubbeltryckningar på flerlägesobjekt ger nu korrekta in- och utzoomningar när sidan är inzoomad på en PDF-artikel. (3652078)

Fönstret för avanmälan med spårning av användning är inte längre inaktiverat i offlineläget. (3650422)

”Biblioteksvarning” visas inte längre för en bibliotekstitel om en folio uppdateras flera gånger. (3649220)

När en dragning för att gå vidare till nästa sida görs över en lodrät rullningsbar ram visas inte längre texten kort och hoppar sedan tillbaka till ursprungssidan. (3647503)

Prestanda för webbläsaren i appen är mer tillförlitlig vid visning av webbinnehåll. (3610048)

iTunes-prenumerantkvitton kan nu valideras ifall enheten startas om, inte är låst eller väcks av ett Tidningskiosk-push-meddelande. (3595346)

Korrigeringar för visningsprogrammet för Android-plattformen

Åtgärdade fel med vissa autouppspelade videofilmer som inte spelas upp automatiskt.

Lade till stabilitetskorrigeringar i biblioteket relaterade till att avbryta nedladdningar.

Problem med inloggning med direktberättigande korrigerat.

Video i bildspel kan nu spelas upp automatiskt när dess läge kommer in i vyn. (3761190)

Folioplatsen sparas nu och visas när du återgår från biblioteksvyn. (3760478)

Kapslade bildsekvenser som har ställts in för automatisk uppspelning med en fördröjning på 0 sekunder spelas nu upp automatiskt. (3759806)

Felet med vita och svarta linjer som visades i långa artiklar med mjuk rullning har korrigerats. (3744416)

Navto-länkar i webbövertäckningar fungerar nu även om de finns i div-avsnitt. (3723414)

Korrigeringar för visningsprogrammet för Windows Store

Om utgivaren ändrar ett artikelnamn visas inte längre felmeddelandet ”Det gick inte att öppna folion” när användaren försöker uppdatera folion. (3729074)

Problem med inloggning med direktberättigande korrigerat. (3726018)

Utfällbara flikar på rullningsbara ramar fungerar nu på alla sidans kanter (överkant, vänsterkant, nederkant och högerkant). (3759672)

En problem som gjorde att visningsprogrammet för Windows Store kraschade när ett bibliotek som innehöll en folio där publiceringsdatumet eller omslagsdatumet inte hade angetts har lösts. (3714037)

Folios med videoövertäckningar arkiverades inte korrekt i vissa fall. Detta resulterade i att användarna inte kunde ladda ned folion korrekt igen. (3707309)

Korrigeringar för webbversionen av DPS App Builder

Ett problem har åtgärdats i avsikt att förbättra konfigurationen av analyser för Professional-kunder vid byggandet av Android-appar.

Analysdatakorrigeringar

Artikelmätvärden visar nu konsekventa rapporter över övertäckningsstarter och URL-klick för sidor som inte innehåller de här objekten. (3726762)

Knappar inbäddade i bildspel spåras nu korrekt. (3737243)

Äldre Android-visningsprogram

Det äldre Android-visningsprogrammet visade inget felmeddelande när folios laddades ned till en Android-enhet som hade slut på lokalt lagringsutrymme. (3732681)

Snabbkorrigeringar i version 29

24 februari 2014

I vissa fall tog 1 136 × 640-folios för iPhone inte mot push-meddelanden och valdes inte som den korrekta återgivningen. Det här problemet löstes i v. 29.3. (3704287)

Externa länkar i webbinnehållsövertäckningar fungerar nu korrekt i webbvisningsprogrammet. (3697794)

HTML-artiklar med externa länkmål som _blank ersatte den aktuella sidan i stället för att ett nytt fönster eller en ny flik öppnades i webbvisningsprogrammets webbläsare. Det här problemet löstes i v. 29.3. (3697798)

14 februari 2014

Köp i appen för Google Play och Amazon Appstore i inbyggda Android-appar fungerar nu korrekt när du skapar en ny inbyggd Android-app. (3699074)

11 februari 2014

Om du använde den senaste v. 29.2-utgåvan (7 februari) för att bygga en app för både iPad och iPhone kraschar appen när användaren väljer bläddringsläget på sin iPhone. Det här problemet löstes i den snabbkorrigering som släpptes 11 februari.

Om du har byggt om och skickat en iPad/iPhone-app efter 7 februari och din app kraschar i bläddringsläget på iPhone bygger du om (redigerar) appen och skickar den sedan igen. Snabbkorrigeringen kräver INTE att du laddar ned en ny version av DPS App Builder.

7 februari 2014

Apple har nyligen börjat avvisa appar som använder annonsidentifierare för andra ändamål än annonsering. DPS-visningsprogrammen innehåller Facebook SDK för delning via sociala medier, vilket har lett till att Apple har avvisat alla nyligen skickade DPS-appar. Problemet har lösts genom att Adobe har inaktiverat all delning via sociala medier för nyligen skickade appar när dessa körs på iOS 6-enheter. Den här ändringen av visningsprogrammet påverkar inte de appar som redan finns i App Store. Den påverkar endast nya byggen av v. 28- och v. 29-appar.

Hela menyn för delning via sociala medier – inte bara Facebook-alternativet –·är nu inaktiverad vid körning av alla nya v. 28- och v. 29-appar på iOS 6-enheter. Menyn för delning via sociala medier är dock fortfarande tillgänglig när apparna körs på iOS 7-enheter.

Om Apple nyligen har avvisat din app med hänvisning till annonsidentifieraren bygger du om appen i DPS App Builder och skickar den till App Store igen. Det här är en ändring som görs på serversidan, vilket innebär att DPS App Builder inte behöver uppdateras.

Dina befintliga appar bör inte påverkas – vi känner inte till något fall där Apple har avvisat en befintlig app i App Store.

5 februari 2014

Ett fel som innebar att hämtade folios togs bort från biblioteket när en app utan Tidningskiosk raderades från minnet och startades om igen har åtgärdats. Det här felet orsakades av utökade tecken i publikationen. Det påverkade Adobe Content Viewer och DPS-appar utan Tidningskiosk. (3691128)

Ett fel som innebar att en iTunes-prenumerant förlorade sitt tillstånd när en lösenordsskyddad iEnhet startades om och appen väcktes via ett Newstand-pushmeddelande innan användaren låste upp enheten har åtgärdats. (3595346)

Omslaget på Tidningskiosk uppdateras nu korrekt med hjälp av ett pushmeddelande i bakgrunden även om användaren inte har rättigheter till folion. (3684294)

Listan över målgruppsinställningarna i grundanalysen trunkeras inte längre i listan Ackumuleringsinställningar när kontot innehåller ett stort antal folios. (3681417) Ett flertal ytterligare problem med visningen har åtgärdats.

30 januari 2014

DPS App Builder har uppdaterats för att korrigera ett prenumerationsbanderollfel i AIR-baserade visningsprogram för Android. Standardbibliotekets prenumerationsruta visades i stället för den angivna prenumerationsbanderollen på Android-enheter med HD-upplösning. Uppdateringen av DPS App Builder gör att prenumerationsbanderollen nu visas på alla Android-enheter som stöds. Du aktiverar denna ändring genom att uppdatera DPS App Builder och redigera eller skapa en Android-app.

December 2013

När folios hämtas i bakgrunden visas ibland ett meddelande om att en ny utgåva finns tillgänglig även om användaren läser den senaste versionen.

Rullningsbara ramar som visas i Web Viewer när detta är inbäddat i andra övertäckningar slutade fungera korrekt när v. 29 hade lanserats. Problemet löstes med hjälp av en snabbkorrigering 10 december 2013. Ingen åtgärd behöver vidtas.

Delning via sociala medier fungerade inte korrekt i vissa v. 27- och 28-appar för de folios som publicerades efter att v. 29 hade lanserats. Problemet löstes med hjälp av en snabbkorrigering 10 december 2013. Du bör inte behöva publicera dessa folios igen eller vidta några andra åtgärder.

Information om felkorrigeringar för v. 29 (december 2013/januari 2014)

Korrigeringar i visningsprogrammet för iOS

 • Delning via Pinterest blockeras inte längre av ett felmeddelande om artikeln är skyddad. (3678200)
 • När en bildpanoreringsövertäckning (panorera och zooma) har aktiverats och sedan återställts kan du nu växla artiklar eller sidor genom att dra på övertäckningen. (3673208)
 • Ett problem med ett ChinaCache-svar som gav upphov till oregelbundna krascher i kinesiska appar har lösts. (3681676) Rate the App (Betygsätt appen) i iOS 7 visar en tom skärm. Apple gjorde en ändring i iOS7 som förhindrar att DPS-appar kan länka direkt till recensionssidan i iTunes. V. 29-visningsprogrammet pekar nu mot produktsidan, där användarna kan betygsätta och recensera appen.
 • API:t för inläsning läses nu in för en folio även om inte hela folion hämtas. Den här ändringen gör att övertäckningar med inbäddade meddelanden visas korrekt i folios med kostnadsfri förhandsvisning av artikeln. (3658157)
 • Strängen för förhandsvisning i bläddringsläget trunkeras inte längre på ett flertal språk. (3662430)
 • Stora folios som levererades via Tidningskiosk extraherades inte alltid korrekt i iOS 7, vilket kunde orsaka problem när användaren interagerade med folion. Problemet löstes med hjälp av en snabbkorrigering 13 december 2013. Användarna kan nu återuppta installationen av en Tidningskiosk-hämtning som inte kunde slutföras i bakgrunden. (3678236)
 • En återställning från iCloud ger inte längre upphov till ett foliohämtningsfel om folion hämtades redan innan återställningen. (3658682)
 • Övertäckningar som är kapslade i en rullningsbar ram och zoomas in i artiklar med PDF-bildformat svarar nu korrekt på draggester. (3656040)
 • Tangentbordet visas nu i webbvyn även om appen har startats via ett fjärrmeddelande. (3655343)
 • Tryckgester under en bildsekvens pausar nu omedelbart animeringen. (3655323)
 • Nedstapeln på bokstäver kapas inte längre i favoritvyn i iOS 7. (3653518)
 • En dragning över en bildövertäckning för panorering och zoomning aktiverar inte längre denna i iOS 7. (3652378)
 • Filer raderas inte längre om en avstängning inträffar under en pågående hämtning. (3646105)
 • Lagringsutrymmet minskas nu korrekt när lokala folios tas bort från enheten. (3642155)
 • Användaren behöver inte längre göra två dragningar för att aktivera en rullningsbar ram i en artikel med vågrät dragning när nypning och zoomning är inaktiverat i visningsprogrammet i iOS 7. (3639687)
 • Knappen Visa mer i biblioteket är inte längre placerad under navigeringsfältet om visningsprogrammet är konfigurerat för att dölja navigeringsfältet i foliovyn. (3639187)
 • Navigeringen till artikelns första sida sker nu korrekt om användaren trycker på statusfältet i foliovyn även efter att ha bläddrat förbi dokumentets andra sida. (3637338)
 • När användaren dubbeltrycker på titeln på navigeringsfältet i foliovyn i iOS 7 visas nu den första artikeln i folion igen. (3637334)
 • Folios för återförsäljning visas nu i biblioteket även om visningsprogrammet har konfigurerats med värdet falskt för ”alwaysVerifyPrices” och produkt-id:t inte ursprungligen har angetts i iTunes Connect. (3632934)
 • Folios för återförsäljning visas inte längre som kostnadsfria när de publiceras med ett produkt-id som inte finns i iTunes Connect och sedan uppdateras i Folio Producer. (3632843)
 • Nedstaplar i bokstäver i titlar kapas inte längre i avsnittsbiblioteket i iOS 7. (3632127)
 • Appen kraschar inte längre om användaren gör en dragning i bläddringsläget och samtidigt trycker på en knapp på navigeringsfältet. (3629583)
 • Köpknapparna döljs inte längre i köprutan om användaren trycker på en navto-länk till en skyddad artikel när navigeringsfältet visas. (3629021)
 • Statusfältet i iOS överlappas inte längre av en anpassad webbplats när en navigering görs till denna via en goto-hyperlänk i foliovyn. (3628154)
 • Den vänstra delen av tryckzonen svarar nu korrekt på knappen Markera/avmarkera alla i artikelvyn. (3626746)
 • iOS-statusfältet överlappar inte längre titelfältet den första gången du öppnar en anpassad HTML-webbvy inifrån folion. (3622213)
 • Utrymmet för apptiteln i visningsprogrammet för iPhone är inte längre för smalt. (3619689)
 • Nya eller borttagna prenumerations-SKU:er visas nu korrekt i appen efter att den har uppgraderats. Detta gäller även vid ett byte från en icke-prenumererbar app till en prenumerationsapp. (3618262)
 • Navigeringslisten har nu en startposition längst till vänster i iOS 7 på iPhone. (3615139)
 • Navigeringslisten visas nu korrekt. Navigeringslisten visades i vissa fall med rundade hörn på höger sida och normala hörn på vänster sida i iOS 7. (3609600)
 • Återanrop för geolokalisering initieras nu korrekt vid den första aktiveringen av enhetens platstjänster från en DPS-app. (3615089)
 • En visning av delningsmenyn när Favoriter-menyn visas inaktiverar nu Favoriter-menyn. (3612660)
 • Statusfältet i iOS visas inte längre under ett ögonblick på välkomstskärmen innan biblioteket visas. (3611771)
 • När en dragning startas i navigeringsfältets aktiva område bläddras inte längre sidan åt fel håll. (3604237)
 • Navigeringsfältet inaktiveras nu omedelbart efter att användaren har tryckt på en navto-länk. (3601795)
 • Dialogrutan för bekräftelse av öppning av en webbsida i Safari visas inte längre bakom webbvyn när denna öppnas med hjälp av adobeDPS.dialogService.open("url"). (3598816)
 • Ett visningsprogram får nu en ny slutpunkt för tillstånd om en app uppgraderas till en ny version och den nya versionen har ett annat integrator-id. (3596956)
 • Köprutan visas inte längre tillfälligt efter att en fullskärmsvideo har visats om användaren roterade enheten medan videon visades. (3561016)
 • Appar som uppgraderas i betaversionen av iOS 7.1 kraschar inte längre. (3674015)

Korrigeringar i visningsprogrammet för Android (AIR)

 • AIR-baserade v. 29-Android-appar har nu stöd för Android 4.4.
 • Det virtuella tangentbordet visas nu korrekt i HTML-textområdet i DPS-visningsprogrammet för Android. (3645955)
 • Bilder i ett bildspel med övertoning skalas nu om korrekt även om sidan zoomas in under visningen. (3645597)
 • Specialtecken saknas inte längre i monterade PDF-filer som har skapats i Word på Mac OS. (3635908)
 • Inloggningstillståndet går inte längre förlorat i tillståndsvisningsprogrammet för Android när programmet minimeras och återställs. (3632946)
 • Konturerad text renderas inte längre felaktigt efter att en nypning och zoomning har gjorts i en PDF-folio. (3631177)
 • Felmeddelandet ”Kan inte uppdatera biblioteket. Anslutningen till servern misslyckades.”· visas inte längre den första gången Adobe Content Viewer startas på en Android-enhet i nätverket för Kina. (3621100)
 • Navigering mellan olika sidor i webbinnehåll är nu möjligt. (3584796)
 • Om två artiklar i rad i en PDF-folio förhandsvisas utan att visningsprogrammet stängs mellan visningarna visas inte längre överblivet innehåll från den första artikeln. (3578950)

Korrigeringar för Web Viewer

 • Förbättrad återgivning av HTML-övertäckningar
 • En förbättrad och kraftfullare bearbetning av meddelanden i Adobe Content Viewer for Web-SDK:t.

Snabbkorrigeringar i version 28

 • Ett flertal mindre felkorrigeringar för rullningsbara ramar ingick i en snabbkorrigering. Du bör få en mjukare upplevelse när du har zoomat in på en rullningsbar ram och vill panorera i den. Du kan även zooma tillbaka ut till 100 % när du har zoomat in på en rullningsbar ram genom att trycka två gånger på sidan eller i den rullningsbara ramen. Det gick inte att zooma ut genom att dubbeltrycka på den rullningsbara ramen innan den här snabbkorrigeringen gjordes tillgänglig.
 • När du överför distributionsappen med Application Loader visas en varning om att versionerna inte matchar om appens versionsnummer inte matchar versionsnumret i iTunes Connect. Med den här snabbkorrigeringen visas rätt version. Du kan antingen ändra versionen för iTunes Connect eller strunta i varningen. (3632944)
 • Hämtningsrapporter för utgivare fylls nu i korrekt. (3632837)
 • Om ett anpassat bibliotek läggs till och kryssrutan Visa navigeringsfält avmarkeras kan nu det anpassade biblioteket visas i appen. (3633203)
 • Knappen Prenumerera i biblioteket visas nu när appen startas första gången. (3631155)
 • Mottagardelning i R28 iPhone ger inte längre ett 404-fel i stället för målsidan. (3634929/3634971)
 • Anropet GetAccountEntitlement returnerar inte längre svarskod 500. (3637375)
 • Användare kan nu logga in från ett inbäddat webbvisningsprogram för att visa innehåll för vilket tillstånd krävs. (3639196)

Felkorrigeringar för v. 28 (oktober 2013)

Korrigeringar för iOS 7 (visningsprogram version 27 eller 28)

 • Stängningsknappen i dialogrutan ser inte längre ut som ett X i iOS 7. (3629759)
 • I iOS 7 kraschar inte längre programmet när användaren drar ihop och zoomar på ett vektorbildspel eller en rullningsbar ram. (3629753)
 • I iOS 7 visas inte längre en del av intilliggande artikel när användaren trycker på en artikel i bläddringsvyn. (3629616)
 • I iOS 7 försvinner inte längre övertäckningar med vektorbildspel och rullningsbara rutor när enheten roteras. (3629615)
 • Hämtning i bakgrunden i Tidningskiosk misslyckas om programmet är i förgrunden när enheten är i viloläge. (3629767)

Korrigeringar i visningsprogrammet för iOS

 • Hämtning i bakgrunden i Tidningskiosk misslyckas inte längre om programmet är i förgrunden när enheten är i viloläge.(3627696)
 • Betalväggen för sociala medier försvinner inte längre i en hämtad förhandsvisning om användaren navigerar till en anpassad butik och sedan tillbaka till innehållet. (3604868)
 • Innehåll med full upplösning hämtas nu korrekt om användaren hämtar en skyddad folio och sedan loggar in på ett konto som användare med direkttillstånd att använda publikationen. (3596204)
 • Betalväggen används nu korrekt på alla artiklar som inte är kostnadsfria om en användare med direkttillstånd hämtar en folio och sedan loggar ut från kontot och visar folion. (3596201)
 • Rullningsrörelsen identifieras inte om en rullningsbar ram är i gränssnittet eller navigeringsområdet. (3587276)

Korrigeringar i visningsprogrammet för Android (AIR)

 • I AIR-baserade visningsprogram kan användare nu anropa en hyperlänk om den finns i ett navigeringsområde. (3584776)
 • Spårningsalternativen visas inte längre när enheten är offline men programmet är konfigurerat att inte visa spårningsalternativ. (3580578)

Korrigeringar för redigering och publicering i DPS

 • Tidstämplar för publicerade folios i vyn för publiceringsbegäranden i Folio Producer är nu korrekta. (3598287)
 • Om en folio som delas från ett annat konto på Folio Builder-panelen tas bort uppstår inte längre ett fel. (3577372)
 • Om en folio tidigare hade sektioner som ställts in med sidecar.xml under importen och utgivaren tar bort sektionerna kraschar inte längre visningsprogrammet när den uppdaterade folion visas. (3584034)
 • Om mjuk rullning och vågrät dragning anges i filen sidecar.xml anges egenskapen nu när en artikel skapas i alla instanser. (3585563)

Korrigeringar för Web Viewer

 • I Web Viewer visas nu knappen Klar när videor visas i helskärm (inom gränserna för webbläsarens innehållsområde) så att användarna lättare kan stänga videon.
 • För inbäddade webbvisningsprogram har Adobe Content Viewer för Web SDK uppdaterats till version 2. Version 1 stöds inte längre och är inte tillgänglig.

Snabbkorrigeringar i v. 27

 • En ändring som gjordes av Apple orsakade att DPS-appar avvisades vid överföringen vilket resulterade i att felmeddelandet ”Invalid Binary - Missing Nib File” visades i Application Loader.  
 • Ett problem, som gjorde att bilden för betalningsväggen i folios med kostnadsfri förhandsvisning av artiklar ändrades när en anpassad butik öppnades i en app, har lösts.
 • Knappar med Gå till sida-funktioner eller navto-länkar till specifika sidor fungerar nu korrekt i appar med en folio. Uppdatera DPS App Builder och redigera eller återskapa appen med en folio.
 • När en app uppdateras till v. 25 eller senare skalades en eventuell befintlig omslagsbild för biblioteket från v. 24 eller tidigare upp så att den passade den nya biblioteksbehållaren, vilket gav en suddig bild. Med den här korrigeringen återskapas omslagsbilder vid uppgraderingen om den cachelagrade bildstorleken inte matchar den förväntade bildstorleken.
 • Paket-ID:n för appar som skapats med tredjepartsverktyg inkrementeras nu korrekt i DPS App Builder. DPS App Builder behöver inte uppdateras på grund av den här ändringen på serversidan.

Felkorrigeringar för v. 27 (juli 2013)

Visning

 • Avsnitt fungerar nu korrekt i appar med anpassade bibliotek.
 • Placeringen av en ljudövertäckning som är inställd på att spelas upp i bakgrunden ändras inte längre när enheten roteras i bläddringsläge.
 • I en visningsapp för iPhone kan användarna nu återuppta eller avbryta en hämtning korrekt när uppmaningen om att uppdatera folion har stängts.
 • Rutan för förhandsvisning av köp i artikelförhandsvisningen är nu placerad så att inte delar av den döljs i vissa fall.
 • Bakgrundsfärgen för tillståndsrubrikens behållare är nu mörkgrå i stället för vit.
 • I en visningsapp för iPhone har ett fel med att dialogrutan Avsnittet har inte hämtats visas för ofta i bläddringsläge åtgärdats.
 • I iOS-appar visas inte längre ett felmeddelande om en bakgrundshämtning av en folio misslyckas. Ett fel visas bara om användaren har startat hämtningen.
 • Om en användare trycker på både en folio med avsnitt och en folio utan avsnitt samtidigt i biblioteket kraschar inte längre visningsappen.
 • Status för berättigade folios visas inte längre som Okänd i anpassade bibliotek.
 • Första folion gratis återställs inte längre när appen avinstalleras och installeras igen.
 • Twitter-flöden i övertäckningar med webbinnehåll visas nu korrekt.

Publicering

 • Publicering lämnar inte längre folion i läget privat/återförsäljare vid publiceringsfel. Om folion uppdateras reflekteras angivna statusinställningar.
 • Cache-problemet i API:t getFolios har lösts.
 • I vissa fall kunde inte utgivaren avbryta när ett misslyckat försök att publicera gjordes om. Problemet har lösts.

Web Viewer

 • Externt länkade ljudfiler kan nu spelas upp korrekt.

Snabbkorrigeringar i v26

 • DPS App Builder skapar nu en anpassad Adobe Content Viewer-app på korrekt sätt när företagscertifikat används.
 • Det fungerar som avsett att uppdatera en folio med borttagna artiklar.
 • Alternativet Fix Orientation (Korrigera orientering) i DPS App Builder för iPhone-visningsprogram är nu tillgängligt.
 • Knappar i aktiva zoner är nu är aktiverade.
 • Utformningen av förhandsvisning av kostnadsfria artiklar har förbättrats. Skyddade artiklar som förhandsvisas har ett mörkt nät över sig för att förbättra visningen. Och om alternativet Endast vågrät dragning har valts för en skyddad, kostnadsfri artikel visas nu ett grått område för alla utom den första sidan i artikeln. Dessutom har ett problem i utformningen av förhandsvisningsfönstret som orsakade att knappar beskars i bläddringsläge korrigerats.
 • Direktkvalificerade användare loggas inte längre felaktigt ut.
 • Content Viewer för webbanalyser rapporteras nu korrekt.
 • Problemet med knappen Avsnitt som gjorde att appar kraschade i vissa fall har lösts.

Information om felkorrigeringar för v. 26 (1 maj 2013)

Adobe Content Viewer

 • Du loggas inte längre ut från Adobe Content Viewer upprepade gånger och tvingas logga in igen, ibland två gånger.
 • Opublicerade folios visas inte längre under publicerade folios i Adobe Content Viewer.
 • Du loggas inte längre ut från Adobe Content Viewer när du tvångsavslutar programmet och startar om det.

Folioredigering

 • InDesign kraschar inte längre när du importerar en artikel som har en knapp med en övertäckning på monteringsbordet som mål.
 • Dagen och månaden i datuminställningen byter inte längre plats i vissa fall.
 • Det går inte längre att ändra ordningen på artiklar om folion är låst.

iOS-visningsprogram

 • Bakåtknappen tar dig nu från navto-målet till navto-källsidan i en vågrät navigeringsartikel.
 • Nypning och zoomning i PDF-artiklar har nu lika bra svarstid som tidigare versioner av visningsprogrammet.
 • Läsare kan nu återuppta foliohämtning om en folio uppdateras under hämtningen.
 • Bläddringsminiatyrer finns nu för HTML-artiklar i ett Single Edition-program.

Web Viewer

 • Video stannar nu på sista bildrutan om det alternativet väljs.
 • Knappar följer nu staplingsordningen och visas inte längre genom övertäckningar när de ska vara dolda.
 • Länkar till andra sidor stöds nu i Web Viewer för Internet Explorer 8, 9 och 10.
 • Flera andra problem med Internet Explorer har korrigerats, inklusive stöd för länkar och fullständigt stöd för artiklar med mer än tio sidor.

Snabbkorrigeringar i v. 25

 • Länkar till webbplatser på HTML-sidor med anpassade ikoner öppnar nu webbsidan korrekt i appwebbläsaren i stället för i den externa webbläsaren (Safari för mobil). Problemet löstes med hjälp av en snabbkorrigering på serversidan. Återskapa appen och testet.
 • I vissa instanser resulterade ett test av en prenumerationsutvecklingsapp i en sandlådemiljö i att giltiga prenumerationer inte fungerade korrekt. SubscriptionReceipt endDate och startDate var null för prenumerationer. Problemet löstes med hjälp av en snabbkorrigering på serversidan.
 • iOS-analys: problemet med att egenskaperna för versionen av visningsprogrammet fick suffixet ”-dev-m” har lösts med hjälp av en snabbkorrigering på serversidan.
 • När en enhet körs i iOS 6.1 kommer samtliga appar med flera folios som har skapats före v. 25 att krascha om enheten inte är ansluten till Internet. Den här snabbkorrigeringen gör det nu möjligt att använda DPS App Builder för att skapa ett v. 24- eller v. 25-visningsprogram som inte kraschar i offlineläge när enheten kör iOS 6.1.
 • Möjligheten att placera .oam-filer (Edge) i InDesign CS6-dokument för att skapa ett överlägg fungerar nu korrekt i v. 25-folios. Hämta och installera DPS Desktop Tools.
 • Möjligheten att lägga till HTML-innehåll med iframes (t.ex. inbäddade YouTube-videor) fungerar nu korrekt i v. 25-folios.
 • Knappar med Gå till läge-funktioner fungerar nu korrekt i vissa instanser.
 • App Builder hänger sig inte längre om det finns många anpassade platser för verktygsfält.
 • DPS App Builder innehåller nu den korrekta programpaket-id-versionen. Ett programpaket-id-fel inträffar inte längre när du skickar visningsprogrammet.

Information om felkorrigeringar för v. 25 (januari 2013)

Redigering

 • Användningen av ett avslutande snedstreck i en URL för webbinnehållsövertäckning ger inte längre upphov till fel i förhandsvisningar av folios.
 • Du kan nu redigera avsnittsfältet i antingen listvyn eller miniatyrbildsvyn i Folio Producer Editor.
 • Fel uppstår inte längre när du publicerar en folio som innehåller en HTML-artikel med saknade miniatyrbilder för förhandsvisning. Publiceringen misslyckas inte längre när en R22 eller senare HTML-artikel inte innehåller någon förhandsvisningsbild.
 • Om en rasterbild placeras i en rullningsbar ram i vektorformat resulterar detta inte längre i att endast den synliga rasterbilden genereras.

DPS App Builder

 • Om du redigerar ett visningsprogram i DPS App Builder behöver du inte längre välja anpassade biblioteksikoner igen.

iOS-visningsprogram

 • När en video spelas upp eller har pausats i en PDF-artikel där nypning och zoomning är aktiverat orsakar en draggest med två fingrar för att byta stackar inte längre att visningsprogrammet kraschar.
 • Ett tidgränsfel uppstår inte längre vid starten av visningsprogrammet om listan över folios för kontot är stor (till exempel om den innehåller fler än tusen folios).
 • Visningsprogrammet kraschar inte längre när en publicerad folio utan avsnitt ändras till att ha avsnitt och folion uppdateras.
 • Vektortext ser inte längre rastrerad ut efter att ha zoomats in, zoomats ut och sedan zoomats in igen.
 • Gränssnittet för prenumerationer uppdateras nu omedelbart efter att en prenumeration har köpts på en iPhone.
 • Navigeringsfälten visas nu korrekt för HTML-artiklar även om den aktiva zonen för navigeringsfält är aktiverad.
 • Knappen för att avsluta panoramavyn är nu identisk på iPad med och utan Retina-skärm.
 • En prenumeration med ett felaktigt produkt-id visas inte längre som ”Null” i listan över prenumerationer för slutanvändaren. Prenumerationsalternativen visas inte längre om produkt-id:t är ogiltigt.
 • Länkningen till ett annat program på en anpassad HTML-plats fungerar nu korrekt på iOS 5.
 • Ett problem, som innebar att visningsprogrammet kraschade vid snabb interaktion med PDF-artiklar med flera återgivningar och flerlägesobjekt över flera sidor, har lösts.
 • Om bildspel med samma MSO-namn är placerade på intilliggande stackar och enheten roteras väljs inte längre den första Gå till läge-knappen i stället för den nuvarande bilden.
 • Ramar som endast är rullningsbara i vågrät riktning rullas nu korrekt när Ursprunglig innehållsplacering har ställts in på Använd dokumentplacering för text och för vissa bildbehållarramar.
 • Filterknappen visas nu korrekt när du har loggat in på ett tillstånd med begränsade distributionsfolios som har ett filter.

Android-visningsprogram

 • Ett flertal problem som har uppstått vid användning av DPS-visningsprogram vid upplösningen 1 920 × 1 200 på nya Android-enheter har lösts.
 • Ett problem som uppstod när en folio öppnades på vissa större Android-enheter (Asus Transformer) har lösts.
 • Visningsprogrammet stöder nu inställningen Använd dokumentplacering för rullningsbara ramar när enheten roteras.
 • Tidigare visade folios är inte längre svagt synliga bakom det undre navigeringsfältet i programmet.

Snabbkorrigeringar i v24

 • Värdservrar för DPS-folios har nu placerats i ett separat isolerat kluster på acrobat.com för att ge en förbättrad serverpålitlighet och färre avbrott.
 • Problem med att Folio Producer Editor kraschar vid navigering i artiklar.
 • Nedstängning på grund av otillräcklig mängd tillgängligt minne i Kindle Fire 3 (HD-enheter med 8,9-tumsskärm). Under vissa omständigheter, bland annat vid visning/uppspelning av ljudöverlägg eller vid visning av innehåll i appwebbläsaren, kan ett tillstånd med för lite tillgängligt minne orsaka att appen avslutas.
 • Transparenta rastrerade PDF-filer återges inte korrekt i Web Viewer.
 • Bildspelsöverlägg som har skapats med WoodWing-verktyg startar i ett felaktigt tillstånd i Web Viewer.
 • Vissa artiklar med video gör att Firefox slutar svara vid navigering till nästa/föregående sida.

Information om felkorrigeringar för v. 24 (november 2012)

Felkorrigeringar i visningsprogrammet för iOS

 • Lodrät navigering till nästa sida i en inzoomad artikel är nu mjukare.
 • Genomskinligheten förloras inte längre när användaren zoomar i en rullningsbar ram i vektorformat där genomskinlighet används.
 • En hämtning kan nu återupptas om en Wi-Fi-anslutning avbryts och återställs.
 • Ett problem med att vissa bildspel inte följde inställningen Fördröjning före automatisk uppspelning på iOS 5.
 • ITMS-länkar från en anpassad butik öppnar nu länken i iOS App Store korrekt.
 • Visningsprogrammet kraschar inte längre om en artikel i en folio med HTMLResources.zip uppdateras.
 • Tunna vita linjer är inte längre synliga i rullningsbart innehåll vid användning av icke-hela pixeldimensioner.
 • Prenumerationsrutan och tillståndsbanderollen visas nu korrekt vid den första starten.
 • Meddelandet Nytt innehåll finns tillgängligt – köp eller avbryt visas inte längre när en berättigad användare visar innehåll samtidigt som nytt innehåll publiceras.
 • Ett problem som orsakade att visningsprogrammet kraschade när användaren roterade enheten snabbt ett antal gånger vid visning av en folio i iOS 6 har åtgärdats.
 • Ett problem som orsakade att en bildsekvensövertäckning verkade återgå till den första bilden när användaren drog till en annan sida och tillbaka igen, men hoppade till den plats där den pausades när användaren interagerade med den.
 • Högre prestanda vid navigering i en folio med upplösningen 2 048 × 1 536 på en iPad med Retina-skärm där artikelformatet JPEG, PNG eller Automatiskt har valts.
 • Ett problem som orsakade att PDF-artiklar med rullningsbara ramar eller bildspel flimrade när användaren drog över skärmen har åtgärdats.

Felkorrigeringar för Android-visningsprogram

 • Tidigare visade folios är inte längre svagt synliga bakom navigeringsfältet i biblioteksvyn och foliovyn.

Felkorrigeringar i Folio Producer

 • Om användaren stänger dialogrutan för delning av en folio genom att trycka på Avbryt visas inte längre ett felmeddelande.
 • Förbättrad felhantering för situationer där foliomåttet av misstag har angetts till 0 × 0.
 • I dialogrutan Inställningen Bindning vid höger kant behålls nu i dialogrutan Folioegenskaper.
 • Förhandsgranska på enhet fungerar nu korrekt för folios för artiklar med mjuk rullning.
 • Beteendet för alternativet Mjuk rullning är nu identiskt för dialogrutorna Importera artikel och Artikelegenskaper.
 • Skiljetecken, t.ex. . och / får inte längre användas i textrutan Storlek i dialogrutan Ny folio.
 • Förbättrat felmeddelande för folios med ogiltiga omslag.
 • Ett felaktigt verktygstips för asiatiska språk har åtgärdats.
 • Ett problem med att överföra ett offline-folioark till molnet har åtgärdats.
 • Omslagsdatumet uppdateras nu omedelbart i användargränssnittet.
 • Knapparna i gränssnittet för den franska versionen av Folio Producer är nu korrekt justerade.
 • Miniatyrer uppdateras nu korrekt på panelen Folio Builder när artiklar uppdateras.
 • Om användaren för musen över en artikel med mjuk rullning i miniatyrbildsvyn visas inte längre en vit yta.
 • Menyn Sortera och verktygsbeskrivningen i alfabetisk ordning (A–Ö) på panelen Folio Builder är nu korrekt lokaliserad (översatt).
 • Folioomslag har inte längre vita kanter i dialogrutan Folioegenskaper.

Felkorrigeringar för Web Viewer

 • Web Viewer har nu stöd för att användaren stoppar vid den sista bilden i en bildsekvens.
 • Web Viewer har nu stöd för hyperlänkövertäckning som innehåller URL-parametrar.
 • Ett problem med stöd för kapslade övertäckningar i Web Viewer har åtgärdats.

Snabbkorrigeringar i v. 23

Felet ”Användaren eller den valda publikationen är null” visas inte längre vid hämtning av appar från DPS App Builder. Om detta fel inträffar avinstallerar och installerar du om den tidigare versionen av appen DPS App Builder.

Information om felkorrigeringar för v. 23 (september 2012)

Redigering

 • Installerare flaggas inte längre via Gatekeeper i Mac OS 10.8.
 • De horisontella x-koordinaterna för objektlägen motsvarar nu innehållet i InDesign-källfilen när funktionen Skugga används.

iOS-visningsprogram

 • Om användaren trycker på den aktiva zonen på första/sista sidan i en (separerad) artikel med vågrät dragning navigerar visningsprogrammet nu till föregående/nästa artikel.
 • Rullningsbara flikar på rullningsbara ramar fungerar nu mer tillförlitligt, utan något extra ”falskt” punktobjekt.
 • Övertoning med Dölj före uppspelning visas nu korrekt vid visning av det första objektläget.
 • Katalogen är inte längre tom om två folios delar samma produkt-id.
 • Dra med två fingrar navigerar nu till nästa artikel i en PDF-folio även om PDF-zoomning har aktiverats i visningsprogrammet.
 • Bakgrundshämtningen i Tidningskiosk startas även om användaren befinner sig i ett temporärt 3G-/datatillstånd innan en Wi-Fi-anslutning upprättas.
 • Om användaren trycker på prenumerationsknappen upprepade gånger visas inte längre ytterligare prenumerationsdialogrutor när den första dialogrutan har stängts.
 • Felaktiga översättningar för de nederländska ikonerna för bibliotek och visningsprogram på iPad-enheter med Retina-skärmar har åtgärdats.
 • Länkar till resurser i mappen HTMLResources fungerar nu korrekt även om namnet innehåller ett diakritiskt tecken.
 • Om användaren i foliovyn trycker på Ja för att hämta en uppdatering för en folio visas inte längre ett varningsmeddelande.
 • Om användaren bläddrar snabbt mellan sidor i en PDF-artikel orsakar detta inte längre fördröjningar i sidnavigeringen.

Android-visningsprogram

 • Felmeddelandet ”Det gick inte att läsa in folion” visas inte längre när användaren har tryckt på knappen Visa i läget för omslagsvy.
 • Icke-berättigade folios försvinner inte längre från biblioteksvyn när användaren har loggat ut.
 • När användaren roterar enheten och sedan återgår till foliovyn samtidigt som en video spelas upp växlar inte längre visningsprogrammet snabbt till den föregående orienteringen.
 • Det visas inte längre en linje över knappen Knappen Prenumerera på enheter med upplösningen 1 024 × 600 i liggande läge.

Folio Producer-verktyg

 • Om användaren inte redan hade loggat in på panelen Folio Builder och ändrade överförda artiklar med hjälp av filen sidecar.xml uppdaterades artiklarna, men ett felmeddelande visades. Det här problemet har åtgärdats.
 • När användaren lägger till en mycket stor förhandsvisningsbild till en folio ser inte panelen längre ut att frysas.
 • Ett felmeddelande visas nu vid överföring av en alltför stor förhandsvisningsbild i Folio Producer Organizer.
 • Det visas inte längre en oändlig inläsningsikon på panelen Folio Builder om du försöker lägga till en ogiltig JPG-fil som omslagsbild.
 • Dialogrutan Folioegenskaper innehåller inte längre möjligheten att ange filstorleken för förhandsvisning av omslag.
 • Ett fel uppstod när folios som innehöll stora .mp4-filer överfördes med felmeddelandet [svr.VirusDetected]. Det här problemet har åtgärdats.
 • Gränssnittet visar nu TOC-förhandsvisningen i redigeraren i Folio Producer.
 • Problemet med att ett .indd-dokumentnamn gjorde att panelen Folio Builder blev tom har nu åtgärdats.
 • Felaktiga datumformat visas inte längre i publikationsdatum, omslagsdatum och datum för HTML-resurser.
 • När en artikel uppdateras aktiveras inte längre inställningenSkyddad i Redigeringsprogrammet i Folio Producer.
 • Felmeddelandet ”Överföringen misslyckades” visas nu korrekt.
 • Felmeddelandet om fel bildstorlek för förhandsvisning av omslag innehåller nu orienteringskrav.
 • Om användaren läser in upp en anpassad TOC-förhandsvisningsbild som är större än 70 × 70 visas en storleksvarning.
 • Datuminställningen för omslag inaktiveras nu när en folio publiceras.

Delning via sociala medier

 • När användaren spelar upp en video i Internet Explorer 9 visas Videoobjektfel inte lika ofta.
 • Rullningsbara ramar med textfunktion fungerar nu korrekt i ett flerlägesobjekt.
 • Vågrät artikelnavigering stöds nu.

Snabbkorrigeringar i v. 22

 • DPS-visningsprogram startar nu korrekt på enheter med Android 4.1.
 • Folios hämtas nu korrekt vid uppdatering av folios.
 • Bibliotek i Android-visningsprogram förlorar inte längre sin hämtningsstatus om appen tvångsavslutas.
 • Resurser för stora knappar i navigeringsverktygsfältet kan nu användas korrekt i visningsprogram på Android- och Amazon-enheter.
 • Dialogrutan för inloggning visas nu korrekt när användaren trycker på ”Logga in” efter den första starten av Kindle Fire.
 • Android-visningsprogram som har skapats i Viewer Builder innehåller inte längre felaktigt testresurser för HTML.
 • När ett version 21-visningsprogram för Android skapas med version 22-verktyg läggs inte längreair till i det exporterade paketets namn.
 • Separerade artiklar (artiklar som endast kan rullas vågrätt) kan rullas korrekt även om folion inte har hunnit hämtas helt.

Information om felkorrigeringar för v. 22 (augusti 2012)

iOS-visningsprogram

 • Om användaren drar vågrätt över en rullningsbar ram i en PDF-folio navigerar programmet nu till nästa artikel.
 • Om användaren drar längst ned på en rullningsbar ram visas nu en ny sida i både PDF-artiklar samt PNG-/JPG-artiklar.
 • INDD till HTML-ankarlänken fungerar nu korrekt i blockstrukturen i iOS-visningsprogram.
 • När en artikel som endast kan rullas vågrätt uppdateras flyttas inte längre övertäckningarna från sin ursprungliga sida till den första sidan i artikeln.
 • Ett problem som innebar att iOS-visningsprogram ibland avslutades vid visning av artiklar som innehöll flera ljudövertäckningar har åtgärdats.
 • iOS-visningsprogrammet stängs inte längre av när användaren trycker på knappen Prenumerera flera gånger med en långsam anslutning.
 • Prenumerationsrutan visas korrekt efter att iOS-visningsprogrammet har tvångsavslutats.

Android-visningsprogram

 • Inköpta enstaka folios visas nu automatiskt när den automatiska hämtningen har slutförts.
 • Webbvyerna har nu stöd för Javascript onAppear och onDisappear på Android-enheter.
 • Förhandsgranska på enhet misslyckas inte längre från en Mac- till en Android-enhet, om en artikel i folion har okomponerade utökade tecken i namnet.
 • Android-visningsprogrammet slutar inte längre svara när en artikelstack har två objektlägen med samma namn.
 • Flerlägesobjekt längst ned på sidor med mjuk rullning fungerar nu bättre på Android-enheter.
 • Om användaren försöker visa en folio en andra gång visas nu Fel: Det gick inte att läsa in folion på Android-enheter.
 • Redan hämtade folios behöver nu inte hämtas igen när användaren har stängt ett visningsprogram för flera utgåvor på en Android-enhet.
 • Ett problem som orsakade att övertäckningen för panorering och zoomning kunde låsa sig och gjorde att användaren inte kunde lämna detta tillstånd på Android-enheter har åtgärdats.
 • Visningsprogram startar korrekt på Nexus 7-enheter.

Redigerings- och Folio Producer-verktyg

 • Länkar i en textram med flera kolumner fungerar nu korrekt.
 • Tidningskiosk-pushmeddelanden för appar under utveckling stöds nu.
 • Överförda förhandsvisningsbilder återges korrekt i webbklienten, utan att webbläsaren måste uppdateras.
 • När folionamn, publikationsnamn, folionummer och beskrivning sparas tas blanksteg bort.
 • Fel inträffar inte längre under hämtning av en utgåva som innehåller dubblettposter.
 • Förhandsvisningsbilder för artiklar läses nu in för vågrät rullning i Folio Editor.
 • Gränssnittet för publicering av folios är nu tillgängligt efter att ett jobb har misslyckats.
 • Om ett publiceringsjobb inte kan köas visas inte längre ett felmeddelande.
 • När en folio tas bort från panelen Folio Builder orsakas inte längre fel i webbklientens tillstånd.
 • Statusfältet i Folio Producer fortsätter uppdateras vid begäranden om uppdatering/publicering i IE9.
 • Uppdateringen av en folio när en biljett har upphört att gälla resulterar inte längre i ett oåterkalleligt fel.
 • Folio Producer Organizer visar nu en tidsgräns-/inloggningsdialog för användaren även om biljetten har upphört att gälla.

Delning via sociala medier

 • Ett fel som orsakade att delningen av länkar från delade folios för pekplattor tidigare än v22 visar publiceringslänken för webbadressen i stället för den delade artikellänken har åtgärdats.

Viewer Builder

 • Funktionen för aktiva zoner är nu tillgänglig för alla kunder.
 • Anpassade URL-scheman fungerar nu i iOS-visningsprogram.
 • Flera problem som uppstod i samband med Omniture-spårning har åtgärdats.
 • Resurserna för offlinebanderollsidor är nu korrekt konfigurerade för visningsprogram med tillstånd.
 • Tillståndsdetaljer för Android-enheter raderas inte längre vid redigering av ett visningsprogram.
 • Valfri URL för att skapa konto är inte längre obligatorisk för servern.

Snabbkorrigeringar i v. 21

 • Tillståndstjänsten genererade en varning när en folio inte kunde hittas. Den här utgåvan uppdaterades för att skapa en smidig lösning på problemet och uppdatera loggningen korrekt.
 • Möjlighet att dölja rubrikfältet i en webbvy för anpassat verktygsfält (för Enterprise-utgivare).
 • Utökat stöd för API v2 direkttillstånd.
 • Preflight för en ny publicering innehåller fortfarande fel som behöver åtgärdas.
 • Vissa artiklar visar felmeddelanden som innehåll efter att en uppdatering har gjorts från en tidigare version.
 • iPhone URL-värdet för fjärrbanderollsidan för anges nu korrekt.
 • Verktygsfältets ikoner för anpassade iPhone-bibliotek visas nu korrekt på iPhone.
 • Aktiva zoner kan nu skapas för v. 20-användare i Viewer Builder v. 21.
 • Dialogrutan för inloggning och andra dialogrutor för bibliotek visas nu som de ska i version 21 av Android-visningsprogram.

Information om felkorrigeringar för v. 21 (juni 2012)

DPS-redigering

 • Användningen av ett avslutande snedstreck (/) i en URL för webbinnehållsövertäckning ger inte längre upphov till fel i förhandsvisningar av folios.
 • Ett fel som orsakade att fördröjningsvärdet för ljud och video felaktigt ställdes in till 0 om inte panelen Overlay var öppen har åtgärdats.

iOS-visningsprogram

 • Automatisk uppspelning av övertäckningar i rullningsbart innehåll som är kapslat i annat rullningsbart innehåll startar nu vid rätt tidpunkt.
 • HTML-artiklar avslutas nu i rätt position i bläddringsvyn
 • Webbrubriken för tillstånd storleksändras nu korrekt när enheten roteras och storleken anges inte längre som ett procentvärde.
 • Ingen vit sida visas längre när enheten roteras för visning av en alternativ layout i en PDF-artikel.
 • Ett fel som orsakade problem efter krascher i samband med mottagning av prenumerationskvitton från iTunes har åtgärdats.
 • Titeln i det övre fältet av en anpassad webbplats är nu centrerad.
 • Javascript onAppear-/onDisappear-händelser stöds nu vid navigering till respektive från en sida.
 • Ett problem som orsakade att foliostatusen ”Utgåvan är inte tillgänglig” visades om en folio hade markeringen ”Offentlig/Återförsäljare” och statusen ”Klar för försäljning” för produkt-id:t för iTunes ändrades från ”Ja” till ”Nej” och sedan tillbaka till ”Ja” igen har åtgärdats.
 • Problemet med att programmet kraschar vid växling från den anpassade butiken till biblioteket har åtgärdats.
 • Prenumerationer stöds nu korrekt om prenumerationens produkt-id tas bort i en uppdaterad version av visningsprogrammet.

Android-visningsprogram

 • Den första gången en användare tryckte på en navto-hyperlänk till en angiven sida i en annan artikel dirigerades användaren till artikelns topp i stället. Det här felet har åtgärdats.
 • Problemet löstes genom att inloggningsknappen inte visas i tillståndsvyer som inte har Skicka app-id och version valt i Viewer Builder.
 • Vita rektanglar visas inte längre nedanför prenumerationsrutan på Kindle Fire.

Folio Producer-verktyg

 • Förbättringar i anslutningen för analyser/frågefel.
 • Förbättrad prestanda för panelen Folio Builder.
 • Folios på acrobat.com som inte innehåller några artiklar finns tillgängliga för hämtning, vilket ger upphov till fel.
 • Skapade artiklar med vissa unicodetecken i artikelnamnet importeras nu korrekt.
 • Meddelandet ”Kan inte autentisera” visas inte längre när vyn Publiceringsförfrågningar är inaktiv.
 • När Bindning vid höger kant är vald fungerar rullningslisten och visningen av miniatyrbilder nu korrekt.
 • Förhandsgranska på visas nu för iPad- och iPhone-enheter vid inläsning.
 • iPad-visningsprogrammet visar inte längre sidor med stående orientering när alternativet Inget har valts för layout.
 • Ett felmeddelande visas inte längre vid den första visningen när användare försöker förhandsgranska en v. 19-artikel med annons vald på en version 20-panel.
 • Förloppsindikatorn för panelen Folio Builder visar inte längre ”överför” vid borttagning.
 • Publikationsnamnets gränssnitt har fått ett förbättrat utseende på panelen Folio Builder.
 • En tom panel för förhandsvisning av folio bör inte längre visas när användaren väljer Arkiv > Förhandsgranska folio.
 • Texten Publicera folio upprepas inte längre i dialogrutan.
 • Vid import av en Sidecar.xml-fil för onlinefolios stöds nu inställningen hideFromTOC.
 • Export och publicering av åtgärder ger inte längre upphov till ett fel när en tidsgräns uppnås för Dashboard.

Viewer Builder

 • Förhandsvisning för liggande och stående orientering har nu lagts till för Android-enheter.
 • Fältet Valfri URL för anpassad dialogruta är inte längre obligatoriskt på sidan prenumerationsinformation för iPhone.
 • Välkomstskärmen för iPhone visas nu som avsett endast för Enterprise-konton.
 • När användaren lägger till en anpassad butik till ett visningsprogram för flera folios (utan tillstånd) visas inte längre inloggningsknappen i det övre vänstra hörnet i den anpassade butiken.
 • iOS-visningsprogrammet innehåller nu HD-resurser för flera kontroller.

Delning via sociala medier/Web Viewer

 • Problem med bildspel, knappar, videor och HTML-artiklar har förbättrats.

Snabbkorrigeringar i v. 20

 • (Viewer Builder) När användare prenumererade eller återställde inköp visades inte folios i visningsprogramappen för prenumeration som tillgängliga utan att appen först startades om. Problemet åtgärdas genom att appen byggs om och skickas igen.
 • (Viewer Builder) Användaren kan nu signera Android-visningsprogram med Keystores.
 • (Folio Producer-verktyg) I v. 20 kontrollerades inte längre konsekvensen för orientering vid publiceringen eller uppdateringen av en folio. Om användaren t.ex. av misstag har skapat en folio med dubbel orientering som endast innehåller artiklar med enkel orientering publicerades folion med gråa skärmar i den alternativa layouten. Denna korrigering förhindrar att folios med blandad orientering publiceras.
 • (Folio Producer-verktyg) Uppdateringen av en enstaka artikel gav upphov till att en hel folio hämtades i stället för att endast den ändrade artikeln hämtades. Det här felet har åtgärdats.
 • (Visningsprogrammet) Vid konvertering av en Woodwing-app döljs den lodräta rullningslisten för närvarande tills den aktiveras.
 • (Visningsprogrammet) Problemen med korrumperade bilder vid förhandsvisning har åtgärdats.
 • (Sociala medier) Folios med fler än 195 artiklar kan nu aktiveras för sociala medier. Om du har drabbats av detta problem löser du det genom att helt enkelt uppdatera din folio.
 • (Viewer Builder) Aktiva zoner är nu aktiverade för Enterprise-utgivare.
 • (Adobe Content Viewer) Problemet med folios från acrobat.com som inte visades har åtgärdats.
 • (Adobe Content Viewer) Delade och opublicerade dokument visas nu korrekt i Adobe Content Viewer.
 • (Viewer Builder) Möjligheten att ange banderollhöjd i pixlar har nu återställts. Användaren kan nu ange banderollhöjden i pixlar eller procent av den totala höjden (upp till 37,5 %).
 • (iPad-visningsprogram) Problemet med automatisk start har åtgärdats.
 • (iPad-visningsprogram) En folio för återförsäljning i iOS-prenumerationsområdet får nu korrekt tillstånd efter en app-uppgradering om folions tillstånd innan uppgraderingen var Kostnadsfri men statusen ändrades till Återförsäljare.
 • (Redigering) Hyperlänkar till objekt eller appar i Apples App Store fungerar nu korrekt i v. 20.
 • (Verktyg i Folio Producer) Befintliga artiklar på panelen Folio Builder måste länkas om efter uppgradering.
 • (Folio Producer-verktyg) Inställningen Dölj från innehållsförteckning stöds nu i sidecar.xml.
 • (Folio Producer-verktyg) InDesign-dokument kan nu öppnas korrekt från panelen Folio Builder.

Information om felkorrigeringar för v. 20 (maj 2012)

iPad-visningsprogram

 • De kantanimeringar som stöds visas nu helt utan fördröjningar i visningsprogrammet.
 • Knapparna för omslag, innehållsförteckning och Hjälp i navigeringsfältet fungerar nu korrekt om användaren trycker på en av dessa knappar en gång, drar till en annan artikel och trycker på samma knapp igen.
 • När en PDF-artikel med flera sidor roteras efter att en dragning har gjorts är upplevelsen mjuk och ingen svart skärm blinkar till.
 • Ett fel som orsakade att text försvann vid dragningar upp och ned i långa PDF-artiklar har åtgärdats.
 • I PDF-folios visas nu textbundna videor korrekt när en enhet vänds från stående till liggande orientering.
 • Draggester över en webbvy som läses in gör nu att användaren blir kvar i samma dokument i stället för att hoppa till en ny artikel.
 • Inläsningstiderna för HTML-artiklar i iPad-visningsprogrammet är nu kortare.
 • Mått för videodata visas inte längre för artiklar som inte innehåller videor.
 • Vyn hänger sig inte längre mellan sidor i en PDF-artikel om användaren drar nedåt för att visa en liten del av föregående sida.
 • Ett fel när användaren drog förbi den första artikeln i en HTML-artikel med hög upplösning i bläddringsläge på iPad3 har åtgärdats.
 • Ett fel som orsakade att folios kraschade i Adobe Content Viewer i v. 19 när ett flerlägesobjekt redigerades för att visas i båda orienteringarna men bara visades i en orientering har åtgärdats.
 • En tillfällig inledande återgivning av webbsidan överlappar inte längre webbvyn i appen.
 • Vissa webbplatser visas inte längre delade när de först läses in i appwebbläsaren.
 • Kostnadsfria folios visas inte längre som folios för återförsäljning när en iPad har återställts till en återställningspunkt från en annan iPad.

Android-visningsprogram/Desktop Viewer

 • Artiklar med mjuk rullning rullar nu alltid jämnt om användaren drar nedåt och sedan snabbt drar uppåt längst upp eller ned i en artikel.
 • Navigeringsfältet låses inte längre när navigeringsminiatyrer visas och inte flyttas från sidan.
 • Om användaren trycker på enhetens bakåtknapp vid visning i helskärmsvy/i appen fungerar webbvyn även om detta görs flera gånger.
 • Kindle Fire: videon växlar inte längre orientering om användaren trycker på skärmen för att visa videokontrollerna.
 • I automatisk uppspelning av bildspel visas den första knappens nedläge korrekt när sidan visas.
 • Det är inte längre möjligt att komma till ett tillstånd där användaren kan navigera genom en folio samtidigt som innehållsförteckningen är aktiv.
 • Navigeringsfältet saknas nu inte längre när programmet har startats om efter att ha tvångsavslutats.
 • Beteendet hos roterad text är nu detsamma som hos lodrät text.
 • När användaren drar snabbt ser det inte längre ut som att vissa draggester ignoreras.

Redigering av visningsprogrammet

 • iPad- och Android-visningsprogram stöder nu konsekvent stopp för bildspel för sista inställningen för tidigare och nya bildspel efter Sprint 18.
 • Det rullningsbara raminnehållet skalas inte längre om felaktigt om en rullningsbar ram som placeras över monteringsbordet är kapslad i en rullningsbar ram på sidan.
 • En InDesign-fil med kapslad övertäckning som har skapats av en tidigare version av plugin-programmet orsakar inte längre fel av typenOgiltig resursplats.
 • (Mac – endast CS5/5.5): kryssrutor fungerar korrekt när panelen Overlay Creator dockas med knappanelen.
 • Övertäckningsresurser som har paketerats på en dator med Mac OS länkas automatiskt när InDesign-dokumentet öppnas på en Windows-dator.
 • Knapparna Gå till sida, Gå till första sidan och Gå till sista sidan stöds nu korrekt.

Folio Producer-verktyg

 • Problemet Det gick inte att skapa en autentisering med distributionstjänsten har åtgärdats genom användning av webbtjänstklienten.
 • De två områdena på Dashboard som rapporterar schemalagd stilleståndstid överlappar inte längre varandra.
 • Att byta namn på en artikel när överföringen av en import görs ger inte längre upphov till att det nya namnet inte kan behållas.
 • Hämtningsaktiveringsfelet visas inte längre av misstag efter en slutförd aktivering.
 • Användaren är inte längre förhindrad att ta bort en publicerad folio via webbklienten i vissa situationer.
 • Fel som uppstår i samband med push-meddelanden orsakar inte längre att folios inte kan uppdateras.
 • Publiceringen av en folio hänger sig inte längre när folion inte innehåller några artiklar.
 • När en layout läggs till i en befintlig artikel på panelen Folio Builder skapas inte längre en alternativ layout automatiskt i stället för att den befintliga skrivs över.
 • Uppdateringen av en publicerad folio misslyckas när nya artiklar läggs till.
 • Meddelandet Ett okänt fel visas inte längre när en ogiltig token för autentisering används vid publiceringen.
 • Mappen OverlayResources tas inte längre tas bort från foliofilen när övertäckningar innehåller tecknen > " * / | eller ?.
 • Angivande av ett ogiltigt tecken orsakar inte längre att en andra feldialog visas efter den första eller att data tas bort.
 • Komprimering av bilder för förhandsvisning av omslag har förbättrats.
 • Förbättrat stöd för att skapa artiklar och dokument med specialtecken som < och \.
 • Ett felmeddelande på panelen Folio Builder visas inte längre när du stänger panelen medan artiklar överförs.
 • Ett problem som kunde orsaka en krasch när användaren placerade flera bilder på skärmen och sedan klickade på knappen för förhandsvisning har åtgärdats.

Snabbkorrigeringar i v. 19

 • (Visningsprogrammet) Enligt Apples riktlinjer har användningen av UDID (Unique Device Identifier) ersatts av UUID (Universally Unique Identifier) i DPS-program. Du kan få mer information om hur den här förändringen kan påverka dig genom att klicka på http://download.macromedia.com/pub/developer/dps/UDID/UDID_Deprecation.pdf.
 • (Viewer Builder) Ett problem som innebar att visningsprogram som har skapats sedan version 19 rapporterade data men inte visade dem på analyspanelen har åtgärdats. Dessa data visas nu korrekt.
 • (Viewer Builder) När användaren skapar visningsprogram för Android-enheter läggs prefixet ”air” inte längre automatiskt till program-id:t vid uppdatering av visningsprogrammen. I tidigare versioner av visningsprogrammen hade inte det berättigande program-id:t prefixet ”air” även om programnamnet hade prefixet ”air”.
 • Innehållet i en rullningsbar ram i en artikel med mjuk rullning visas nu i rätt storlek.
 • När en återgivning av en folio i hög upplösning (2 048 × 1 536) hämtades i biblioteket visades den förvalda standardåtergivningen ibland i biblioteket. Det här felet har åtgärdats. Endast den lämpliga återgivningen visas i iPad-biblioteket.
 • Appikoner med hög upplösning används nu för iPad 3.
 • Adobe Content Viewer hanterar nu appikoner och välkomstskärmar i hög upplösning.
 • På Android-enheter avvisas inte längre folios som kunderna är berättigade till när appen skickas till bakgrunden.

Information om felkorrigeringar för v. 19 (mars 2012)

Felkorrigeringar för allmän redigering

 • När InDesign-filer som innehåller övertäckningar läggs till i en artikel är de inte längre i osparat tillstånd.
 • Alternativen Återuppta, Stoppa alla eller Spela upp från navigeringspunkt för åtgärder för ljud/video ger inte längre upphov till felet Ogiltig parameter.
 • Bildspel med Gå till läge-knappar i olika lägen fungerar nu korrekt som bildspel. Ingen knapp krävs längre utanför flerlägesobjekt för automatisk uppspelning, dragning eller tryckning.
 • Krascher inträffar inte längre när användaren skapar en artikel om varje orientering har ett separat namn/knapp för flerlägesobjekt och det finns en kapslad övertäckning: video, ljud eller knapp.
 • En tom eller saknad bildruta visas inte längre om namnet för flerlägesobjekt matchar mellan layouterna men antalet lägen är olika.
 • Förbättrad funktion för knappar på mallsidor.
 • Rullningsbara ramar eller knappar inom flerlägesobjekt visas inte om hämtningen görs från ADC där tillståndsnamnen innehåller vissa tecken som endast kolontecken, eventuellt andra tecken.
 • Förhandsvisningen från panelen Overlay Creator i Mac OS ger inte längre upphov till felet ”Det gick inte att läsa in folion” i de fall då det finns en ny knapp eller en modifierad åtgärd.
 • En varning visas nu om sökvägen för kontrollfiler är giltig, men inte innehåller några kontrollfiler.
 • MSO:er i stående och liggande som är felaktigt
 • Kraschbeteendet när PDF-bildformat skapas i InDesign CS5.5 har åtgärdats.
 • Kryssrutan Uppspelning med helskärm är nu aktiverad.
 • Uppspelningen av kapslad video/ljud i flerlägesobjekt avbryts nu om enheten roteras när id:t är identiskt för flerlägesobjekten men resurserna för video/ljud är olika.
 • Två tryckningar för att återställa ett bildspel orsakar inte längre en övertoning.

Felkorrigeringar för granskning av iOS-visningsprogram

 • Navigeringsfälten för ett äldre bildspel där tryck = av och dra = på växlas genom att användaren trycker på bildspelet.
 • Automatiska uppspelningar med flera flerlägesobjekt fungerar nu korrekt.
 • Om ett värde har angetts för övertoning uppstår en fördröjning innan den andra bildrutan visas.
 • Kapslad övertäckning: innehållet i flerlägesobjekt försvinner inte längre när innehållet i läget är Panorera endast övertäckningar.
 • Bildspel i ett flerlägesobjekttillstånd som är inställt på att Stoppa vid sista bild fungerar korrekt.
 • Rotation av enheten avbryter inte längre uppspelningen av ett bildspel.
 • När Dölj före uppspelning = på och Spela upp i omvänd ordning = på fungerar bildspelet korrekt och startar inte längre från den första bildrutan och spelar upp bildspelet i omvänd ordning.
 • Om en knapp är länkad till ett flerlägesobjekt i en rullningsbar ram men inte visas i InDesign är den inte längre osynlig när den rullas in i vyn i visningsprogrammet.
 • Visningsprogrammet kraschar inte längre vid visning av en uppdaterad folio.
 • Gå till läge-knapparna kan användas oavsett vilket värde för intervall och övertoning som har kopplats till ett flerlägesobjekt.
 • Knappar med flera sekventiella åtgärder utför nu alla åtgärder innan de svarar på nästa tryckning.
 • Åtgärden Stopp fungerar nu för flerlägesobjekt.
 • Åtgärden för att stoppa ljud stoppar nu bara det valda ljudklippet.
 • Ett kraschproblem som uppstod när användaren drog navigeringslisten till en HTML-stack har nu åtgärdats.
 • En dragning ändrar nu läget för ett flerlägesobjekt i en rullningsbar ram.
 • Vissa webbplatser (t.ex. http://www.interpv.net) visas nu i webbvyn i appen.
 • Det anpassade visningsprogrammet och det kostnadsfria Adobe Content Viewer kraschar inte längre om enheten roteras vid användning av folios med dubbel orientering som innehåller separerade PDF-artiklar.
 • Visningsprogrammet kraschar inte längre om Wi-Fi-anslutningen förloras.

Felkorrigeringar för redigering för datorer och Android-visningsprogram

 • Bildpanoreringar skalas nu om korrekt vid zoomning.
 • Ett fel som orsakade att en svart skärm visades i ett bildspel efter att enheten roterats, om det var dolt och automatisk uppspelning var inställd på av, har åtgärdats.
 • Förhandsgranska på enhet (Windows) fungerar nu korrekt med folios som innehåller artikelnamn med DBCS-tecken eller utökade ASCII-tecken.
 • Bildspelet fungerar nu korrekt om användaren trycker på det innan det startas automatiskt.
 • När användaren trycker på en rullningsbar ram i ett flerlägesobjekt med tryckfunktionen aktiverad spelas flerlägesobjektet upp i stället för det anropade navigeringsfältet.
 • Användaren fastnar mellan stackar efter att ha panorerat över två vågräta, rullningsbara övertäckningar med Enbart panorera.
 • Stängningsknappen kan endast användas vid visning av video i helskärmsläget även om videofilens upplösning matchar dokumentstorleken.
 • Flerlägesobjekt slutar inte spelas upp eller spelas upp i slumpvis ordning om användaren öppnar samma folio utan att stänga Desktop Previewer.
 • Knappen fungerar korrekt även om en övertäckning finns ovanför flerlägesobjektet.
 • Försök att hämta återställda köp orsakar inte längre felaktigt felet Det gick inte att verifiera det här köpet.
 • Ej berättigade utgåvor tas bort från biblioteket när användaren loggar ut från Adobe Content Viewer för Android.

Felkorrigeringar i Viewer Builder

 • Tidningskiosk-pushmeddelanden misslyckas inte längre efter att visningsprogrammet har uppdaterats.
 • Ett problem med kraschar i den kostnadsfria prenumerationen på Tidningskiosk-visningsprogrammet har åtgärdats.
 • Ett mindre fel på prenumerationsrutan har åtgärdats.
 • Understrykningstecken ( _ ) kan nu användas i fältet integrator-id.
 • Felkorrigeringar i DPS Dashboard
 • Om aktiveringen av hämtade paket misslyckas visas ett mer lämpligt felmeddelande.
 • Ett fel med Skicka-knappen på sidan för aktivering av hämtningar korrigerades så att användaren bara kan klicka på knappen en gång.
 • Felkorrigeringar i Folio Builder/Folio Producer
 • Rullningsbara ramar och knappar visas nu korrekt när de överförs via acrobat.com, utan att användaren behöver använda lösningar för att ändra namn för objekt på panelen Lager.
 • Omslagsbilder komprimeras vid behov när folion publiceras, vilket resulterar i bättre prestanda och mindre filstorlekar.
 • Produkt-id:n kan anges i dialogrutan Publicera om giltiga tecken (alfanumeriska tecken, understreck och punkter) används.
 • Offline-folios visar artiklar korrekt på panelen Folio Builder.
 • En förloppsindikator visas nu för Arkiv > Förhandsgranska folio.
 • När användaren länkar om en artikel visas nu ett felmeddelande om sökvägen är ogiltig.
 • Panelen Folio Builder har fått en förbättrad funktion med verktygstips och ett förbättrat utseende.
 • Vid filtrering av folios på panelen Folio Builder kan användaren skapa folios som är dolda i vyn.
 • Riktning för bindning aktiverad för (lokala) offline-folios.
 • Överföringen av en artikel anger inte längre att det sparade öppna källdokument måste sparas igen.
 • I asiatiska språkversioner visas nu användarnamnet korrekt i dialogrutan Dela.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?