Leverantörer av molnsignaturer

Leverantörer avmolnsignaturer

Molnsignaturer är digitala signaturer eller stämplar på distans där det digitala certifikatet lagras i molnet. Molnsignaturer tillåter undertecknare och organisationer att använda en digital signatur på alla enheter utan att använda ett USB-minne eller en smartkortsläsare.

Om du vill använda en molnsignatur eller en stämpel på ett dokument i Adobe Acrobat Sign måste du använda en tjänst från någon av följande leverantörer:

A-Trust

Aadhaar (NSDL)  1

ADACOM

Asseco Simply Sign

BankID Norway 1

BankID Sweden 1

Certinomis

certSign

ComSign

DigiCert One Americas  1

DigiCert One Europe  1

DigiCert One Schweiz  1

DigiCert + QuoVadis

Digidentity  1

D-Trust 1 2

Entrust

Finnish Trust Network 1

GlobalSign

GSE (Gestión de Seguridad Electrónica)

iDIN 1

InfoCert

Intesi Group  1  2   

itsme

MitID 1

NemID 1

PrimeSign  2   

PSC World

Seiko Solutions

Smart ID (SK ID Solutions)

Soluti

SPiD

SSL.com

TrustPro

Universign

VIDA

Vidua (Cleverbase)

Worldline

ZealiD

 

1  Tillgänglig direkt från Adobe, kontakta din säljare eller kundrepresentant.  (Inte tillgängligt i Japan) 

2  Erbjuder test av digitala certifikat.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?