Digidentity

Digidentity

Översikt

Digidentity, ett dotterbolag till Solera Holdings Inc. har sitt säte i Haag, Nederländerna och har varit en eIDAS- certifierad betrodd tjänsteleverantör sedan april 2019. Digidentity erbjuder en unik och fullständigt fjärransluten introduktionsprocess för digitala signeringscertifikat, digitala stämplar och speciella identitetstjänster som är certifierade för olika standarder och scheman.

Med den öppna standarden Cloud Signature Consortium erbjuder Digidentity följande signeringscertifikat som fungerar med Adobe Acrobat Sign molnsignaturer:

  • Avancerat (AES)
  • Kvalificerad (QES)

Kontakta din sälj- eller kundrepresentant för att få mer information om Digidentity för digitala signaturer som är tillgängliga direkt från Adobe.  

För undertecknare

När du registrerar, förnyar och använder signeringscertifikat för Digidentity bör du tänka på att du även kan använda följande program och tjänster för Digidentity:

eSGN

eSGN är Digidentitys varumärkesprofilerade molnplattform. Användare måste interagera med eSGN för att kunna använda en molnsignatur.

För administratörer

Läs Konfigurera leverantörer av molnsignaturer för mer information om hur du bäst konfigurerar molnsignaturer för användning i din organisation.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?