iDIN

iDIN  logotyp

Översikt

iDIN är en digital identitet (digitalt ID) som är tillgänglig för innehavare av nederländska bankkonton i Nederländerna. Undertecknare kan använda sina inloggningsuppgifter hos iDIN för att autentisera sin identitet och få följande digitala signeringscertifikat från Intesi Group för att använda med molnsignaturer i Adobe Acrobat Sign:

  • Avancerat (AES) – engångsbruk

Observera att när du använder iDIN för att tillämpa en molnsignatur i Acrobat Sign kommer informationen om det digitala certifikatet som registreras i dokumentets granskningsrapport att tillhandahållas av Intesi Group.

För administratörer

Läs Konfigurera leverantörer av molnsignaturer om du vill ha mer information om hur du bäst konfigurerar molnsignaturer för användning i din organisation.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?