Intesi Group

Intesi Group

Översikt

Intesi Group S.p.A. har sitt säte i Milano, Italien och har varit en eIDAS-certifierad kvalificerad betrodd tjänsteleverantör (QTSP) sedan januari 2018. Intesi Group erbjuder ett stort antal tjänster, inklusive digitala signeringscertifikat, digitala stämplar, tidsstämpeltjänster, digitala identitetsintegreringar och anpassade integreringsalternativ som fungerar med Acrobat Sign.

Med den öppna standarden Cloud Signature Consortium erbjuder Intesi Group en mängd olika alternativ för molnsignering, inklusive direkt identitetsverifiering eller identifiering via en av många europeiska digitala identitetsleverantörer. Kontakta din säljare eller kundrepresentant om du vill veta mer om signeringscertifikat från Intesi Group som är tillgängliga direkt från Adobe.

Intesi Group har följande digitala eIDAS-certifikat som fungerar med molnsignaturer i Acrobat Sign:

  • Avancerad elektronisk signatur (AES)
  • Avancerad elektronisk stämpel
  • Kvalificerad elektronisk signatur (QES)
  • Kvalificerad elektronisk stämpel

Intesi Group stöder följande digitala identiteter för att verifiera en undertecknares identitet och utfärda ett digitalt certifikat för engångsbruk som fungerar med molnsignaturer i Acrobat Sign:

Genom att använda Acrobat Sign Digital Identity Gateway-funktionen stöder Intesi Group även följande digitala identiteter för att verifiera en undertecknares identitet:

 

För undertecknare

När du registrerar och använder signeringscertifikat från Intesi Group bör du tänka på att du även kan använda följande appar och tjänster från Intesi Group:

Time4Mind

Time4Mind är Intesi Groups molnplattform och användaråtkomstportal. Användare måste interagera med Time4Mind för att kunna tillämpa en molnsignatur.

Identify

Intesi Groups mobil- och webbapplikation för fjärranvändaridentifiering och -registrering som används för certifikat och stämplar för digital signering. Finns på Android, iOS och Huawei.

IGYou

Intesi Groups mobilapp för identitetsautentisering genererar en engångslösenkod som används för digitala signaturer. Tillgänglig för Android och iOS.

För administratörer

Läs Konfigurera leverantörer av molnsignaturer om du vill ha mer information om hur du bäst konfigurerar molnsignaturer för användning i din organisation.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?