Signicat

Signicat-logotypen

Översikt

Signicat har sitt huvudkontor i Trondheim, Norge och har varit en kvalificerad betrodd tjänsteleverantör (QTSP) sedan november 2018.  Signicat erbjuder digitala identitetslösningar för identitetssäkring, autentisering och elektronisk signering, med stöd för många europeiska digitala identiteter och bank-id:n via sitt identitetsnav.

Genom att använda funktionen Acrobat Sign Digital Identity Gateway stöder Signicat följande identitetsleverantörer för att verifiera en undertecknares identitet:

För administratörer

Läs Konfigurera leverantörer av molnsignaturer om du vill ha mer information om hur du bäst konfigurerar molnsignaturer för användning i din organisation.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?