SPiD (Sistema Pubblico di identità Digitale)

SPiD-logotyp

Översikt

Public Digital Identity System (SPiD) tillhandahåller digitala identiteter (digitala ID:n) för medborgare, invånare och organisationer i Italien. Undertecknare kan använda sina SPiD-autentiseringsuppgifter för att autentisera sin identitet och få följande digitala signeringscertifikat från Intesi Group för att använda med molnsignaturer i Adobe Acrobat Sign:

  • Kvalificerad (QES) – engångsbruk

När du använder ett SPiD för att tillämpa en molnsignatur i Acrobat Sign kommer informationen om det digitala certifikatet som registreras i dokumentets granskningsrapport att tillhandahållas av Intesi Group.

För administratörer

Läs Konfigurera leverantörer av molnsignaturer om du vill ha mer information om hur du bäst konfigurerar molnsignaturer för användning i din organisation.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?