Översikt

Dokument-API:n för Document Cloud eSign-tjänsterna är utformad att sömlöst integreras i befintliga program utan att du behöver gå igenom en separat registreringsprocess för eSign-tjänsterna. Det överordnade programmet ansvarar därmed för att se till att avsändaren är en registrerad eSign-användare. Det registrerar användarna programmässigt via API:n om de inte är det. Mottagare behöver aldrig registrera och eSign-tjänsterna hanterar alltid alla interaktioner som är nödvändiga på mottagarsidan.

Ange en dokumentavsändare

Det finns flera sätt att ange en avsändare när du startar en ny transaktion med metoden sendDocument. Beteendet beror på vilka värden som skickas via den valfria parametern SenderInfo.

  • SenderInfo är null: I det här fallet är avsändaren av dokumentet den specifika, unika användaren som associeras med API-nyckeln som används. Den här metoden är praktisk för testning och vissa implementeringar med begränsat omfång, men är i vanliga fall inte praktisk för storskalig integrering med befintliga användare.
  • SenderInfo med e-post och lösenord:  I detta fall är avsändaren av dokumentet användaren som e-postparametern anger. Det angivna lösenordet måste matcha användarens EchoSign-lösenord. För integreringsändamål kan e-postadressen och lösenordet begäras från användaren i det överordnade programmet när dokumentet ska skickas. Alternativt kan det överordnade programmet lagra e-postadressen och lösenordet, antingen därför att användaren skapades i det överordnade programmet eller för att användaren tidigare har angett uppgifterna och de har lagrats i cachen.
  • SenderInfo med e-post men utan lösenord:  I detta fall är avsändaren av dokumentet användaren som e-postparametern anger. Värdet för lösenordet måste vara null. EchoSign verifierar att API-anroparen och den avsedda avsändaren tillhör samma konto, men lösenordet behöver inte anges eller kontrolleras. Den här metoden är ibland lämplig för API-integrationer inom en viss organisation, men ger lägre individuell säkerhet. Den här autentiseringsmodellen måste uttryckligen begäras av huvudkontoinnehavaren för att kunna användas via EchoSign-API:n.

Kontohantering i eSign-tjänsterna

Så som beskrivits ovan, vill du i de flesta fall ange e-postadress och lösenord för användaren på vars uppdrag du skickar dokumentet. Avsnittet nedan beskriver olika sätt att inhämta informationen.

Fråga användaren

Be användaren om dennes e-postadress och lösenord till eSign-tjänsten som en del av sändningsprocessen. Du kan använda metoden verifyUser när du vill kontrollera att användaren är registrerad för eSign-tjänsterna och att lösenordet är giltigt. Om användaren inte är registrerad kan du antingen be honom/henne att skapa ett eget eSign-konto eller skapa ett åt honom/henne (se nedan).

Skapa konto

Om ett anrop till verifyUser visar att ingen användare finns med den e-postadressen, kan du skapa en programmässig eSign-användare genom att anropa createUser. Om det går att skapa användaren kan e-postadressen och lösenordet som du angav användas som SenderInfo för dokumentet.

Kom ihåg kontot

Därefter kan du lagra användarens e-postadress och lösenord och använda dem som SenderInfo för överföring av efterföljande dokument för användaren. Det är möjligt att användaren faktiskt kommer att logga in på sitt eSign-konto och ändra lösenordet när som helst, därför måste programmet kunna hantera fall då ett sparat lösenord är ogiltigt.

Sammanfattning

Det finns flera olika sätt att avgöra avsändaridentiteten när du använder dokument-API:n för eSign-tjänsterna. Läs informationen ovan noga för att avgöra vilken metod som är lämplig för ditt användningsområde. Om du har några frågor kan du kontakta oss.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy