Vad är EUTL?

EUTL-listan är en offentlig lista över 200 aktiva och tidigare förtroendetjänstleverantörer (TSP, Trust Service Providers) som är specifikt ackrediterade att leverera den högsta nivån av överensstämmelse med EU eIDAS-lagstiftningen om elektroniska underskrifter. Dessa leverantörer erbjuder certifikatbaserade digitala ID:n för enskilda personer, digitala sigill för företag och tidsstämpeltjänster som kan användas för att skapa kvalificerade elektroniska signaturer (QES, Qualified Electronic Signatures) baserade på digital signaturteknik. I eIDAS, är endast kvalificerade signaturer juridiskt och automatiskt jämställda med handskrivna underskrifter. Och dessa är de enda typerna av signaturer som automatiskt erkänns vid transaktioner över gränserna mellan EU-medlemsstater. Varje EU-medlemsstat övervakar leverantörer i sitt eget land, men när en TSP har godkänts i ett land, kan deras tjänster säljas i andra EU-länder med likvärdig nivå av överensstämmelse. 

Adobe är den första globala leverantören att erbjuda omfattande stöd för EUTL. När du får ditt digitala ID från någon av leverantörerna nedan, är det enkelt att signera dokument på ett säkert sätt med Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Acrobat DC eller Adobe Sign. Med Adobe har din organisation flexibiliteten att välja den leverantör som bäst lämpad för dina egna unika överensstämmelsekrav.

Söker du efter en digital ID-leverantör utanför EU? Utforska AATL ›

Läs om hur Adobe och TSP-ledare förbättrar standarder på webben och i mobilen. Läs om molnsignaturer.

AT – Österrike

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
A-Trust företag för säkerhetssystem im elektronischen Datenverkehr GmbH      

e-commerce monitoring GmbH

   

PrimeSign GmbH

   
Swisscom IT Services Finance S.E.    

BE – Belgien

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Certipost n.v./s.a.      
GlobalSign NV/SA  
Portima s.c.r.l. c.v.b.a      
QuoVadis Trustlink BVBA  
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL      
Universign  
Zetes S.A./N.V.      

BG – Bulgarien

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
BORICA - AD    
Evrotrust Technologies JSC  
InfoNotary PLC  
Information Services Plc.  
SEP Bulgaria JSC  

CZ – Tjeckiska republiken

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
eIdentity a.s.  
Första certifieringsmyndighet, a.s.  
The Czech Post, s.p.  

DE – Tyskland

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Bundesagentur fuer Arbeit    
Bundesnotarkammer    
Deutsche Post      
Deutsche Telekom        
DGN Deutsches Gesundheitsnetz    
D-Trust
exceet Secure Solutions      
medisign      

EE – Estland

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
SK ID Solutions AS

EL – Grekland

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
ADACOM ADVANCED INTERNET APPLICATIONS    
ATHENS STOCK EXCHANGE  
BYTE Computer  
Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority  
HELLENIC PUBLIC ADMINISTRATION CERTIFICATION AUTHORITY      

ES – Spanien

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
AC Camerfirma, S.A  
Agencia Notarial de Certificación S.L. Unipersonal      
ANF AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN AC  
COLEGIO OFICIAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA    
Coloriuris, Prestador de Servicios de Confianza (CIPSC)      
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM)    
Consejo General de la Abogacía Española    
Consorci Administració Oberta de Catalunya – CAOC    
Dirección General de la Policía    
EDICOM CAPITAL, S.L.  
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A.  
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM)  
Firmaprofesional, S.A.  
Instituto Valenciano de Finanzas    
IVNOSYS SOLUCIONES S.L.      
LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L  
Ministerio de Defensa de España    
Ministerio de Empleo y Seguridad Social      
SIGNATURIT SOLUTIONS, S.L.      
SIGNE S.A.    
SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  
Tesorería General de la Seguridad Social  
UANATACA, S.A  
VINTEGRIS S.L    
Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.  

FI – Finland

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Population Register Centre      

FR – Frankrike

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Agence Nationale des Titres Sécurisés      
Caisse des dépôts et consignations      
CertEurope    
Certinomis    
ChamberSign France      
Klicka och lita på      
Conseil Supérieur du Notariat    
DARVA      
Dhimyotis  
Docusign France  
Imprimerie Nationale      
Le groupe La Poste      
Ministère de la Justice      
Ministère de l'Intérieur    
Ordre National des Experts-Comptables    
Universign  
Yousign      

HR – Kroatien

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
AKD d.o.o.  
Financijska agencija  

HU – Ungern

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Magyar Telekom      
Microsec Ltd.  
Netlock  
NISZ  

IE – Irland

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Adobe Systems Software Ireland Ltd.    

IS – Island

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Audkenni ehf.      

IT – Italien

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Actalis S.p.A.  
Aruba Posta Elettronica Certificata S.p.A.  
Banca d'Italia      
CEDACRI S.p.A.      
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili      
Consiglio Nazionale del Notariato    
In.Te.S.A. S.p.A.    
InfoCert S.p.A.
Intesa Sanpaolo Bank S.p.A.      
Intesi Group S.p.A.
Lombardia Informatica S.p.A.      
Lottomatica Holding S.r.l.      
Ministero della Difesa    
Namirial S.p.A.  
Nexi Payments S.p.A.    
Poste Italiane S.p.A.  
Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.  
Zucchetti S.p.A.    

LI – Liechtenstein

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
FLZ-Anstalt      
SwissSign AG      

LT – Litauen

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR Vidaus reikalų ministerijos      
Elektroninis.lt  
UAB BalTstamp      

LU – Luxemburg

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
BE INVEST    
LuxTrust S.A.  

LV – Lettland

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  

MT – Malta

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Malta Electronic Certification Services Ltd      

NL – Nederländerna

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
CIBG      
Cleverbase ID B.V.      
Digidentity B.V.    
ESG de Electronische Signatuur B.V.      
KPN B.V.      
Ministerie van Defensie      
Ministerie van Infrastructuur en Milieu      
QuoVadis Trustlink B.V.

NO – Norge

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Bankenes ID-tjeneste AS      
Buypass AS  
Commfides Norge AS    
Danske Bank      
DNB Bank ASA      
Eika Gruppen AS      
Nordea Bank Norge ASA      
Signicat AS      
SpareBank 1 Banksamarbeidet DA      

PL – Polen

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Asseco Data Systems S.A.
ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.  
EuroCert Sp. z o.o.  
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.  
Polish Security Printing Works  

PT – Portugal

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
ACIN iCloud Solutions, Lda  
AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P.      
CEGER – Centro de Gestão da Rede Informática do Governo      
DigitalSign – Certificadora Digital  
Instituto dos Registos e do Notariado I.P.    
Justica      
MULTICERT – Serviços de Certificação Electrónica S.A.  

RO – Rumänien

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
AlfaTrust Certification S.A.  
CENTRUL DE CALCUL SA  
CERTSIGN S.A.
DigiSign S.A.  
Trans Sped SRL  

SI – Slovenien

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
EIUS d.o.o.      
HALCOM D.D.  
Ministrstvo za javno upravo    
Ministry of Defence of Slovenia    
NLB d.d.    
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.  
Republika Slovenija  

SK – Slovakien

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Disig a.s.  
Första certifieringsmyndighet, a.s.  
Ministry of Defence Slovak Republic  
National Security Authority SK    
The First Slovak Certification Authority      

UK – Storbritannien

Förtroendetjänstleverantör Kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer Kvalificerat certifikat för eSeals Kvalificerade tidsstämplar Cloud Signature Consortium TSP
Exostar UK Limited      

Obs!:

* Denna organisation tillhandahåller inte längre certifierings- eller tidsstämpeltjänster. Tidigare dokument som använde dessa tjänster erkänns fortfarande och valideras i Adobe-lösningar.

† Dessa förtroendetjänstleverantörer (TSP:er) arbetar aktivt för att tillhandahålla digitala ID-lösningar som är kompatibla med den nya öppna standarden från Cloud Signature Consortium. Läs mer >

Adobes onlinetjänster är bara tillgängliga för användare som har fyllt 13 år, och för att använda dessa måste även ytterligare villkor och Adobes integritetspolicy godkännas. Onlinetjänsterna finns inte i alla länder, eller på alla språk och du kräva användarregistrering. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan föregående meddelande. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma. 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy