Välkommen till den helt nya Document Cloud-upplevelsen – det nya hemmet för Adobe Sign, Skicka för signering och PDF-verktyg.

Som en Adobe Acrobat- eller PDF Pack-kund som har använt vårt verktyg Skicka försigneringeller Adobe Sign för att skicka och hantera avtal har du troligtvis märkt att din upplevelse har uppdaterats. Denna nya upplevelse har utformats för att samla allt det värde som Adobe Document Cloud tillhandahåller i förhållande till dina dokumentbehov, inklusive e-signaturer, en helt ny tjänst för att granska dokument tillsammans och dokumentdelning med spårning.

Det helt nya Document Cloud-användargränssnittet har omdesignats för att tillhandahålla en enstaka webbdestination för hantering av alla dessa dokumentrelaterade aktiviteter. Dessutom är samma gränssnitt och upplevelser tillgängliga från Adobe Acrobat DC och mobilappen Acrobat Reader, så att du ska kunna komma åt dina dokument och aktiviteter från valfri skärm.

 

Vad har ändrats i Adobe Sign?

Det kan verka som att Adobe Sign eller funktionen Skicka för signering har försvunnit, men vi vill försäkra dig om att dessa funktioner fortfarande är tillgängliga. Däremot har platsen för verktygen, t.ex. de för spårning och hantering av avtal, ändrats.

För att hjälpa dig med den nya användarupplevelsen har vi skapat den här guiden för övergången till den helt nya Document Cloud-miljön.

Vad hände med instrumentpanelssidan i Adobe Sign?

Centralt för Adobe Document Cloud-upplevelsen är sammanslagningen av verktyg och processer för dokument- och PDF-hantering, tillsammans med e-signaturaktiviteter, i ett enstaka gränssnitt. Detta betyder att det inte finns någon dedikerad instrumentpanel för just e-signaturer. Istället har vi inkorporerat samma e-signaturverktyg och information i hela Document Cloud-gränssnittet.

Följande är komponenter som tidigare fanns tillgängliga på Adobe Sign-instrumentpanelen, samt deras nya plats i Adobe Document Cloud:

A. Skicka från bibliotek

B. Väntar på mig

C. Senaste händelser

D. Fyll i och signera

Adobe Sign-instrumentpanel

A. Skicka från bibliotek

Dokument som sparades som mallar i Adobe Sign gjordes tidigare tillgängliga och redo att skickas för signering med hjälp av listrutan Skicka från bibliotek i rutan Hämta en signatur.

I den nya upplevelsen finns dina sparade mallar tillgängliga och redo att skickas på två olika platser.

 1. Välj en sparad mall från verktyget Skicka för signering.

  Välj verktyget Skicka för signering från snabbstartsremsan med ikoner i Document Cloud-hemvyn. Detta initierar samma Skicka för signering-process som du känner till sedan tidigare.

  Verktyget Skicka för signering

  För att använda en mall klickar du på Lägg till filer och väljer sedan Biblioteksdokument för att se en lista över alla dina sparade mallar. När du har valt en mall fortsätter du med Skicka för signering-processen precis som tidigare.

  Välj från listan över biblioteksdokument
 2. Välj en sparad mall från sidan DELAT för signering.

  Filtrera efter avtal eller mallar
  1. I Document Cloud-hemvyn klickar du på För underskrift i den vänstra panelen.
  2. Klicka på pilen bredvid Skriv under avtal.
  3. Välj Skriv under mallar.

  Du har nu en lista över dina sparade mallar, som enkelt kan användas för att starta ett nytt signeringsarbetsflöde.

B. Väntar på mig

När du får ett dokument skickat till dig som kräver din åtgärd, t.ex. e-signering, visas det inte längre i rutan Väntar på mig på instrumentpanelen (avsnitt B i instrumentpanelsbilden). Nu visas det istället på följande platser:

 1. Att göra-kort: Vi har introducerat ett helt nytt koncept i Document Cloud som vi kallar för Att göra-kort. Dessa kort visas i Document Cloud-hemvyn och framhäver omedelbart alla objekt som kräver din uppmärksamhet. Härifrån kan du enkelt granska dokumentet eller slutföra din specifika åtgärd.

  Att göra-kort
 2. Meddelandemeny: Ett annat nytt koncept som vi har introducerat är meddelandemenyn. Den här menyn tillhandahåller ett aktivitetsflöde över alla saker som händer med dina dokument och dokument som har delats med dig. När du ombeds att signera ett dokument visas automatiskt en ny post i meddelandemenyn.

  Meddelandemeny
 3. Sidan DELAT för signering: En lista över alla dina signeringsdokument finns också tillgänglig i avsnittet För underskrift under DELAT-listan. Du kan enkelt filtrera och sortera den här listan efter status, så du kan enkelt se vilka av dokumenten som har delats med dig som kräver din åtgärd.

  Delat för signering

C. Senaste händelser

Information om dokument skickade för signering som visades i rutan för senaste händelser på instrumentpanelssidan finns nu tillgänglig på följande platser:

 1. Meddelandemeny: När dokument som du har skickat för e-signering uppvisar aktivitet uppdateras meddelandemenyn och du kan klicka på objektet för att visa ytterligare information.

  Meddelandepanel som visar information om de senaste händelserna
 2. Listan Senaste i Document Cloud-hemvyn: Document Cloud-hemvyn innehåller en lista över dina senaste dokument, inklusive dokument som du har skickat till andra för e-signering. För att visa händelseaktivitet väljer du ett objekt genom att markera rutan till vänster om dokumentnamnet. Det högra sidofältet visar då kontexttavlan för det valda dokumentet. Du kan därefter klicka på menyn Aktivitet för att visa alla händelser för det aktuella dokumentet.

  Listan Senaste
 3. Sidan DELAT för signering: Sidan DELAT för signering innehåller en lista över alla dokument som du har delat med andra för signering, eller dokument som har delats med dig och kräver åtgärd av dig. Precis som du kan välja ett objekt från listan över senaste dokument i hemvyn och visa det på kontexttavlan kan du göra samma sak på sidan DELAT för signering genom att välja ett objekt och klicka på aktivitetsmenyn på kontexttavlan som visas till höger på skärmen.

  Aktivitetspanel

D. Fyll i och signera

Fyll i och signera är en annan Adobe Sign-komponent som var tillgänglig från instrumentpanelen. Fyll i och signera är fortfarande tillgängligt i den helt nya Adobe Document Cloud-upplevelsen, men väljs nu från snabbstartmenyn högst upp i hemvyn. Därifrån är upplevelsen sig lik, bortsett från en liten ändring när du har fyllt i ditt formulär och, om så önskas, lagt till en e-signatur.

Verktyget Fyll i och signera

I den tidigare Fyll i och signera-upplevelsen angav du en mottagares e-postadress och Adobe Sign skickade sedan det ifyllda, signerade och certifierade PDF-dokumentet till mottagaren. I den nya upplevelsen ger Document Cloud dig en länk till det certifierade PDF-dokumentet, som du kan dela med vilken mottagare du än önskar.

Vad har hänt med sidan Hantera avtal?

Att hantera dina avtal är en viktig del av att arbeta med Adobe Sign. I och med att detta nu har integrerats fullständigt i Adobe Document Cloud har vi förenklat visningen av dokument som du har skickat för signering eller behöver signera själv.

Följande är komponenter som tidigare fanns tillgängliga på hanteringssidan i Adobe Sign, men som nu är en del av sidan DELAT för signering.

A. Filtrera avtal

B. Arbeta med befintliga avtal

C. Visa ytterligare avtalsinformation

Sidan Hantera avtal

A. Filtrera avtal

Högst upp på den tidigare hanteringssidan i Adobe Sign kunde du använda en rullgardinsmeny för att filtrera avtal efter deras status (Väntar på mig, Utkast, Ute för signering, Signerat, Slutfört) och söka efter avtal baserat på dokumentnamn eller mottagarens namn/e-postadress.

Sidan För underskrift inkluderar förenklade filtreringsalternativ som gör det möjligt att endast visa avtal som matchar de filter som du väljer. Sökfältet innehåller också samma sökmöjligheter som fanns tillgängliga på den tidigare hanteringssidan. Du kan söka efter avtal baserat på dokumentnamn eller mottagare (namn eller e-postadress).

Filtrera efter status

En annan ändring som du kommer att märka är att du, istället för att alla avtal segmenteras i rader baserat på avtalsstatus, kommer att ha en enstaka lista med alla avtal, tillsammans med kolumner med information som dokumentnamn, senaste ändring och status. Du kan klicka på kolumnrubrikerna för att sortera listan över avtal.

B. Arbeta med befintliga avtal

Du kan fortfarande välja enskilda avtal som har skickats för signerats och göra följande:

 • Visa avtalsaktivitet
 • Ställ in påminnelse för mottagarna eller dig själv
 • Avbryt avtal
 • Lägg till en personlig anteckning
 • Hämta verifieringskedja

Detta gör du genom att klicka på ett avtal på sidan För underskrift och välja din önskade aktivitet från kontexttavlan till höger på skärmen.

Obs! Kontexttavlans avtalsåtgärder är även tillgängliga när du väljer ett avtal från listan över senaste dokument i hemvyn.

Arbeta med befintliga avtal

C. Visa ytterligare avtalsinformation

Den tidigare hanteringssidan visade namnet på mottagaren tillsammans med dokumentets namn och status. Den nya molnupplevelsen innehåller fortfarande den här informationen, men du måste först välja ett avtal på sidan För underskrift eller från listan över senaste dokument i hemvyn och visa ytterligare information för dokumentet i kontexttavlan till höger på skärmen.

En miniatyrbild av avtalet visas högst upp och namnen på mottagarna visas i listan Deltagare. Du kan också expandera menyn Aktivitet för att visa all händelseaktivitet för avtalet.

Visa ytterligare avtalsinformation

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy