Versionsinformation | September 2019-versionen av Adobe Document Cloud-webbappar och -tjänster

Inställning för att växla till den klassiska Adobe Sign-hanteringssidan

Växlingsknappen för Adobe Sign-hantering () som används för att växla mellan den integrerade Adobe Sign-vyn och DC Sign-avtal och -mallar har tagits bort. För underskrift-sidan visas enligt din aktuella markering. Om du vill byta vy från DC Sign-avtal och -mallar till Adobe Sign-vyn eller vice versa, använder du inställningen inifrån Document Cloud-inställningarna enligt nedan.

  1. Klicka på din profil i Document Cloud Home och klicka sedan på Inställningar.

    Profilinställningar

  2. I signaturinställningarna

    • Om du vill använda den klassiska Adobe Sign hantera avtalsvyn väljer du alternativet Använd den klassiska Adobe Sign-hanteringssidan och klickar på Spara.
    • Om du vill använda DC Sign-avtals och -mallvyn avmarkerar du alternativet Använd den klassiska Adobe Sign-hanteringssidan och klickar på Spara.
    Avmarkera alternativet använd klassisk Adobe-hantering

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto