Oktober 2018-version av Document Cloud-webben

Enhetlig delningsupplevelse på både webben, mobiltelefoner och datorer.

Den nya enhetliga delningsupplevelsen gör det möjligt att enkelt samarbeta med dokument på både webben, mobiltelefoner och datorer. Dela en länk till ett PDF-dokument för granskning eller kommentera i ett PDF-dokument. PDF-dokument delade som länkar går att öppna i alla webbläsare, oberoende av enhet. Document Cloud gör det lika enkelt som e-post, men med mer kontroll och fullständig spårning. Mottagare får ett e-postmeddelande med en länk som de kan klicka på för att visa och kommentera dokument i en webbläsare. Det krävs ingen inloggning och ingen programvara behöver installeras.

Den nya upplevelsen gör det möjligt att dela dokument med någon av följande metoder:

 • Skicka personliga inbjudningar med hjälp av delningsalternativet i Document Cloud
 • Skicka en anonym eller offentlig länk i ett e-postmeddelande
Enhetlig delningsupplevelse

Mer information finns i Dela och spåra PDF-dokument.

Enhetlig hemvy på både webben, mobiltelefoner och datorer.

Med den nya hemvyn har du nu en enstaka plats där du kan spåra och hantera alla dina dokument som delats för visning, granskning och signering på både webben, mobiltelefoner och datorer.

Den inkluderar nya interaktiva verktyg som hjälper dig att hålla koll på dina dokument:

Enhetlig lista över senaste filer

Visar filer som har delats med/av dig för visning, granskning eller signering, samt filer som öppnats för visning från din dator och Document Cloud-lagring.

Att göra-kort

Visar dokument som mottagits för visning, granskning eller signering och som väntar på åtgärd från dig.

Sökruta

Gör det möjligt att söka igenom alla dina Document Cloud-filer och filer som skickats till dig för visning, granskning eller signering.

Meddelandeklocka

Platsen där du ser alla inkommande och utgående begäranden rörande dokument som delats för visning, granskning och signering.

Kontextfönster

Hjälper dig att vidta åtgärder i alla hemvyer med kontextkänsliga menyer, samt att kontrollera deltagandestatus och aktivitetshistorik för delade dokument.

Delade filer

Hjälper till att spåra och hantera dina delade filer. Alla dina delade filer är grupperade baserat på arbetsflöde för enkel åtkomst. Filer som delats för visning listas på fliken För visning, filer som delats för granskning listas på fliken För granskning och filer som skickats eller mottagits för signering listas på fliken För underskrift.

Enhetlig hemvy
A. Senaste filer B. Att göra-kort C. Enhetlig sökning D. Meddelanden E. Kontextfönster F. Delade filer 

Mer information finns i Hantera och arbeta med dina filer.

Enhetlig Document Cloud-granskningstjänst

Den nya Adobe Document Cloud-granskningstjänsten gör det möjligt att enkelt dela PDF-filer för granskning från Document Cloud-webben, mobilappen Acrobat Reader eller skrivbordsprogrammet Acrobat DC. Den förenklar insamlingen och hanteringen av feedback på en plats istället för i flera e-postbilagor, samt hjälper dig att hålla koll på förloppet. Den håller också granskare produktiva med en lättanvänd kommenteringslösning, som hjälper dem att hitta relevant information snabbt och inte kräver att de loggar in eller installerar någon ytterligare programvara.

Intuitiva funktioner som @-taggning, tidsgränser, påminnelser och ”Jag är klar” för att informera initierare om att du är klar eller fortfarande granskar gör granskningsprocessen transparent, ser till att granskningen fortskrider och leder till granskningar slutförs snabbare.

Initierare och granskare får en daglig sammanfattning, samt meddelas om statusändringar för granskningar eller när de taggas för någon åtgärd. De meddelas även när någon lägger till en kommentar.

Enhetlig granskning

Mer information finns i Starta en PDF-granskning.

Enhetlig dokumentsökning

Den nya sökrutan högst upp i mitten av programhuvudet söker igenom alla filer i ditt Document Cloud-konto, samt filer som du har skickat och mottagit för visning, granskning eller signering. Du kan även komma åt åtgärdstavlan från sökresultaten utan att behöva öppna filen i ett nytt dokumentfönster.

Enhetlig dokumentsökning

Fyll i och signera med låsning och spårning

Verktyget Fyll i och signera drivs nu av Adobe Sensei. Verktyget har följande nya funktioner:

 • Fyll i formulär snabbare med ny Sensei-driven formulärfältsdetektion och anpassning för text, bockar, radioknappar och kamfält. Automatisk anpassning säkerställer att teckenstorleken är i enlighet med fältstorleken och anpassad efter fältrutan eller -raden.
 • Skicka en länk till en icke-redigerbar kopia av det ifyllda och signerade formuläret. Kopian certifieras med Adobe Sign. Mottagare ska inte kunna ändra kopian, alla ändringar gör certifieringen ogiltig.
Fyll i och signera

Mer information finns i Fyll i och signera formulär.

Skicka för signering drivs av Adobe Sign

Verktyget Skicka för signering, som baseras på molntjänster som tillhandahålls av Adobe Sign, är nu helt integrerat i Document Cloud-webben. När du har skickat dokument för signering är det nu enklare att visa och spåra deras status, ställa in påminnelser, avbryta begäranden eller visa historik från den enhetliga hemvyn och Delat för signering. Du kan även skapa återanvändbara signeringsmallar med verktyget Skapa mall i Snabbstart.
Skicka dokument för signering

Ny Skicka för signering-upplevelse i Adobe Document Cloud

Det kan verka som att Adobe Sign eller funktionen Skicka för signering har försvunnit, men vi vill försäkra dig om att dessa funktioner fortfarande är tillgängliga. Däremot har platsen för verktygen, t.ex. de för spårning och hantering av avtal, ändrats.

För att hjälpa dig med den nya användarupplevelsen har vi skapat en guide för övergången till den helt nya Document Cloud-miljön. Se Ny Skicka för signering-upplevelse i Adobe Document Cloud.

Andra ändringar och problem

 • Safari 10 stöds inte.
 • Miniatyrvy av Filer stöds inte.
 • Inaktivering av Skicka och spåra leveranskvitton via e-post stöds inte.
 • Anpassad profilering vid delning av filer med Skicka och spåra stöds inte.
 • Begränsad support för surfplattor och telefoner. Rekommendationen är att använda Acrobat-mobilappen på dessa plattformar.
 • En progressiv distribution av Document Cloud (DC) Web planeras de kommande veckorna. När PDF Pack-användare flyttas till den nya DC-webben kommer de inte längre att kunna logga in i Adobe Sign. Istället kommer de att ha Adobe Sign-möjligheter i DC Web.
 • Acrobat Pro- och Acrobat Standard-användare kan inte logga in i Adobe Sign. De har nu istället Adobe Sign-möjligheter i DC Web.
 • Skicka för signering-användare går alltid igenom Sign-redigeringsupplevelsen.
 • Användare som delar dokument för visning och granskning kan inte kopiera det delade dokumentets URL och skicka den till andra. Använd istället ”Lägg till mottagare” för att skicka länken till fler mottagare.
 • Aktiva Sign-avtal från före maj 2018 kommer att bli tillgängliga i veckan kring den 8 oktober. 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy