Licensieringsfel | Creative Cloud 2019 och senare

Använd detta dokument för att felsöka licensieringsfel (eller referenskoder) i Creative Cloud 2019 och senare.

Referenskoder och beskrivningar

Välj ett fel (eller en referenskod) om du vill veta mer

Nätverksfel

Fel (eller referenskod)

Beskrivning

Felsök så här

102

Programmet kunde inte ansluta till Adobe-servrarna för att verifiera din licensinformation.

 • Kontrollera nätverksanslutningen.
 • I annat fall, om du är en företagsanvändare, ska du kontakta din IT-administratör för att kontrollera om problem som brandvägg, DNS-server eller omdirigering av värdfiler förekommer.

106

Programmet kunde inte ansluta till Adobe-servrarna utan tog timeout.

 

Vi kan inte bekräfta din prenumerationsstatus.

Om du är i offlineläge kan du stoppa systemklockan från att synkroniseras med internettiden.

 

För Acrobat-användare med Windows

 • Om du får det här felmeddelandet om Acrobat i Windows (särskilt om antivirusprogrammet Trend Micro version 15.0 eller tidigare är installerat och aktiverat på datorn) kan du lära dig åtgärda det.
 • Aktivera annars TLS 1.2 i Windows.
 • Avinstallera annars Acrobat DC först och installera sedan om det.

Certifikats- eller inloggningsuppgiftsfel

Fel (eller referenskod)

Beskrivning

Felsök så här

201

Programmet kunde inte hämta din profil eller dina licensdata.

 • Starta om programmet.
 • Eller så kan du Logga ut från programmet och sedan logga in på nytt.
 • Eller så kan du Logga ut från programmet och sedan logga in på nytt med ett annat konto.

202

Adobe-utfärdade certifikat måste hämtas till din dator för att Adobe-program ska kunna köras. Felet uppstår när dessa certifikat saknas eller är ogiltiga.

Ta bort certifikat som börjar med Adobe Intermediate CA och Adobe Content:

203

Programmet kan inte läsa den användar- och licensinformation som tas emot från Adobe-servrarna.

 • Starta om programmet.
 • Eller så kan du Logga ut från programmet och sedan logga in på nytt.
 • Eller så kan du Logga ut från programmet och sedan logga in på nytt med ett annat konto.
 • Ta annars bort certifikat som börjar med Adobe Intermediate CA och Adobe Content. Om du använder en macOS-dator ska du använda Keychain Access. Om du använder en Windows-dator ska du använda Certificate Manager.

204

Programmet lyckas inte erhålla något giltigt svar från Adobe-servrarna.

 • Starta om programmet.
 • Eller så kan du Logga ut från programmet och sedan logga in på nytt.
 • Eller så kan du Logga ut från programmet och sedan logga in på nytt med ett annat konto.

205

Programmet kan inte lagra din profil- och licensinformation i den säkra lagringen (Keychain i macOS och Credential Manager i Windows) på datorn.

Lär dig lösa licensieringsfelet (eller referenskoden) 205 för Creative Cloud-program i version 2019 och senare.

206

Det finns ett problem med programmets läsning av autentiseringsrelaterad information från Keychain Access (för macOS) eller Credential Manager (för Windows).

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

207

Programmet kan inte läsa användar- och licensinformation på datorn.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

208

Användar- och licensinformationen på datorn är skadad.

 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.

209

Programmet kan inte ta bort användar- och licensinformation på datorn.

 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Eller:

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

Fel (eller referenskod)

Beskrivning

Felsök så här

210

Programmet kan inte lagra eller hämta användar- eller licensdata till Keychain Access eller Credential Manager.

 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Eller:

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

211

Användar- eller licensdata som lagras i Keychain Access eller Credential Manager verkar vara ogiltiga.

Ta bort certifikat som börjar med Adobe User och Adobe App:

212

Användar- eller licensdata som lagras i Keychain Access eller Credential Manager verkar vara ogiltiga.

Ta bort certifikat som börjar med Adobe User och Adobe App:

 213

Användar- eller licensdata som lagras i Keychain Access eller Credential Manager verkar vara ogiltiga.

Om du stötte på den här referenskoden när du försökte öppna ett program, se då till att du har den senaste versionen av Creative Cloud-datorprogrammet (version 5.9). Om inte kan du öppna Creative Cloud-datorprogrammet, gå till Hjälp-menyn och välja Sök efter uppdateringar. Välj Uppdatera när du ombeds att göra det. Då uppdateras Creative Cloud-datorprogrammet till den senaste tillgängliga versionen. Följ anvisningarna nedan om problemet inte försvinner efter uppdateringen.

Ta bort certifikat som börjar med Adobe User och Adobe App:

214

Programmet kan inte ansluta till Adobe-servrarna och autentisera användaren.

ELLER

Programmet har körts under lång tid.

 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Eller logga in med ett annat konto.
 • Eller:

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

215

Programmet kan inte spara din licensinformation på datorn.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

216

Ett ogiltigt paket för appen finns installerat på datorn.

 • Starta om programmet.
 • Eller avinstallera programmet och installera det på nytt.

217

Det går inte att ansluta till Adobes servrar.

 • Starta om programmet.

219

Programmet kan inte spara data till Keychain eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

Fel (eller referenskod)

Beskrivning

Felsök så här

220

Programmet har körts under lång tid på datorn och sessionen har löpt ut.

Eller

Du har fjärrloggat ut från denna dator från den övre aktiveringsdialogen.

 • Starta om programmet.
 • Eller vänta i 5-10 min på att programmet ska återställas.

221

Det är en felmatchning av användaren på denna dator.

222

Det verkar vara ett fel på Adobes servrar.

 • Starta om programmet.
 • Eller installera programmet på nytt.

223

Det verkar vara ett fel på Adobes servrar.

 • Starta om programmet.

224

Behörigheterna för Keychain eller Credential Manager är ogiltiga.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

225 

Behörigheterna för Keychain eller Credential Manager är ogiltiga.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

226

Behörigheterna för Keychain eller Credential Manager är ogiltiga.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

227

Programmet kan inte spara, läsa eller ta bort användar- eller licensdata för Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

229

Programmet stötte på ett fel när det försökte hämta data som hör samman med ditt konto.

 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Eller så kan du logga ut och logga in med Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Eller logga in med ett annat konto.

Fel (eller referenskod)

Beskrivning

Felsök så här

230 

Programmet kan inte ansluta till Adobes servrar.

 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Eller logga in med ett annat konto.
 • Eller så kan du starta om datorn.

232

Programmet kan inte ansluta till Adobes kontohanteringsservrar.

233

Programmet kan inte ansluta till Adobes servrar.

 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Logga in med ett annat konto.

236

Programmet förstår inte svaret från servern.

237

Programdata på datorn är skadade.

 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.

238

Programmet kan inte spara, läsa eller ta bort användar- eller licensdata för Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

239

Programmet kan inte spara, läsa eller ta bort användar- eller licensdata för Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

Fel (eller referenskod)

Beskrivning

Felsök så här

240  

Programmet kan inte spara användar- eller licensdata för Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

241

Programmet kan inte ta bort användar- eller licensdata från Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

243

Ett problem med att spara data på datorn uppstod.

 • Starta om programmet.
 • Eller så kan du starta om datorn.

244

Ett problem med att spara data på datorn uppstod.

 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Eller starta om programmet.
 • Eller så kan du starta om datorn.

245 

Adobe-certifikaten på datorn är skadade.

Ta bort certifikat som börjar med Adobe Intermediate CA och Adobe Content:

246

Programmet kan inte spara, läsa eller ta bort användar- eller licensdata för Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

247

Förekommer när det nedladdade installationsprogrammet är ogiltigt.

 • Installera programmet på nytt.

248

Programmet kan inte spara, läsa eller ta bort användar- eller licensdata för Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

Fel (eller referenskod)

Beskrivning

Felsök så här

251

Programmet upptäckte ett problem med datorns systemklocka.

 • Kontrollera att klockan på din dator visar rätt tid och är inställd på korrekt tidszon. Du hittar mer information i det här dokumentet.
 • Eller så kan du ansluta till internet och starta programmet.

Identitetsfel

Fel (eller referenskod)

Beskrivning

Felsök så här

301

Du har loggats ut från programmet och inloggningsskärmen visas.

 • Logga in på programmet.

302

Det verkar vara ett konfigurationsproblem på Adobes servrar.

 

 

303

Det verkar vara ett konfigurationsproblem på Adobes servrar.

 

 

304

Det verkar vara ett konfigurationsproblem på Adobes servrar.

306

Inträffar på grund av ett serverkonfigurationsproblem.

307

Det verkar vara ett konfigurationsproblem på Adobes servrar.

308

Ett fel togs emot från Adobes servrar.

 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.

Fel (eller referenskod)

Beskrivning

Felsök så här

312

Förekommer när verifieringsstatus för e-post inte lever upp till den princip som krävs. 

 • Gå till adobe.com, logga in och gå sedan till Hantera konto.
 • Eller så kan du logga ut och sedan logga in på adobe.com igen.

313

Det finns ett problem med ditt användarkonto.

 • Gå till adobe.com, logga in och gå sedan till Hantera konto.

314

Förekommer när IT-administratören har flaggat ditt konto. Det kan bero på att det publicerade innehållet rapporterades som olämpligt av läsarna.

315               

Det finns ett problem med prenumerationen.

Till exempel ett betalningsfel.

 • Gå till adobe.com, logga in och gå sedan till Hantera konto.

316

Tjänsten är inte tillgänglig med prenumerationerna som är länkade till kontot.

 • Gå till adobe.com, logga in och gå sedan till Hantera konto.

318

Ditt lösenord har ändrats.

 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.

319

E-postadressen för ditt konto måste uppdateras.

 • Gå till adobe.com, logga in och gå sedan till Hantera konto.

Fel

Beskrivning

Felsök så här

320

Din åldersverifiering väntar. 

 • Gå till adobe.com, logga in och gå sedan till Hantera konto.

321          

Det är ett konfigurationsfel på Adobes servrar.

322

Programmet kan inte kontakta Adobes servrar.

Serverinitierade fel

Fel (eller referenskod)

Beskrivning

Felsök så här

1010

Det är ett konfigurationsfel på Adobes servrar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto