Använd detta dokument för att felsöka licensieringsfel i CC 2019.

Felnummer och beskrivningar

Välja ett felnummer för att få detaljerad information

Nätverksfel

Fel Beskrivning Så här gör du en felsökning
102

Programmet kunde inte ansluta till Adobe-servrarna för att verifiera din licensinformation.

 • Kontrollera nätverksanslutningen
 • I annat fall, om du är en företagsanvändare, ska du kontakta din IT-administratör för att kontrollera om problem som brandvägg, DNS-server eller omdirigering av värdfiler förekommer.
106 Programmet kunde inte ansluta till Adobe-servrarna utan tog timeout.

Certifikats- eller inloggningsuppgiftsfel

Fel

Beskrivning Så här gör du en felsökning
201

Programmet kunde inte hämta din profil eller dina licensdata.

 • Starta om programmet.
 • Eller så kan du Logga ut från programmet och sedan logga in på nytt.
 • Eller så kan du Logga ut från programmet och sedan logga in på nytt med ett annat konto.
202 Adobe-utfärdade certifikat måste hämtas till din dator för att Adobe-program ska kunna köras. Felet uppstår när dessa certifikat saknas eller är ogiltiga.
Ta bort certifikat som börjar med Adobe Intermediate CA och Adobe Content:
203 Programmet kan inte läsa den användar- och licensinformation som tas emot från Adobe-servrarna.
 • Starta om programmet.
 • Eller så kan du Logga ut från programmet och sedan logga in på nytt.
 • Eller så kan du Logga ut från programmet och sedan logga in på nytt med ett annat konto.
 • Ta annars bort certifikat som börjar med Adobe Intermediate CA och Adobe Content. Om du använder en macOS-dator ska du använda Keychain Access. Om du använder en Windows-dator ska du använda Certificate Manager.
204 Programmet lyckas inte erhålla något giltigt svar från Adobe-servrarna.
 • Starta om programmet.
 • Eller så kan du Logga ut från programmet och sedan logga in på nytt.
 • Eller så kan du Logga ut från programmet och sedan logga in på nytt med ett annat konto.
205 Programmet kan inte lagra din profil- och licensinformation i den säkra lagringen (Keychain i macOS och Credential Manager i Windows) på datorn.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

206 Det finns ett problem med programmets läsning av autentiseringsrelaterad information från Keychain Access (för macOS) eller Credential Manager (för Windows).

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

207

Programmet kan inte läsa användar- och licensinformation på datorn.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

208 Användar- och licensinformationen på datorn är fördärvad.
 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
209 Programmet kan inte ta bort användar- och licensinformation på datorn.
 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Eller:

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

Fel Beskrivning Så här gör du en felsökning
210 Programmet kan inte lagra eller hämta användar- eller licensdata till Keychain Access eller Credential Manager.
 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Eller:

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

211 Användar- eller licensdata som lagras i Keychain Access eller Credential Manager verkar vara ogiltiga.
Ta bort certifikat som börjar med Adobe User och Adobe App:
212 Användar- eller licensdata som lagras i Keychain Access eller Credential Manager verkar vara ogiltiga.

Ta bort certifikat som börjar med Adobe User och Adobe App:

 213 Användar- eller licensdata som lagras i Keychain Access eller Credential Manager verkar vara ogiltiga.

Ta bort certifikat som börjar med Adobe User och Adobe App:

214

Programmet kan inte ansluta till Adobe-servrarna och autentisera användaren.

ELLER

Programmet har körts under lång tid.

 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Eller logga in med ett annat konto.
 • Eller:

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

215 Programmet kan inte spara din licensinformation på datorn.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

216 Ett ogiltigt paket för appen finns installerat på datorn.
 • Starta om programmet.
 • Eller avinstallera programmet och installera det på nytt.
217 Det går inte att ansluta till Adobes servrar.
 • Starta om programmet.
219 Programmet kan inte spara data till Keychain eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

Fel Beskrivning Så här gör du en felsökning
220

Programmet har körts under lång tid på datorn och sessionen har löpt ut.

Eller

Du har fjärrloggat ut från denna dator från den övre aktiveringsdialogen.

 • Starta om programmet.
 • Eller vänta i 5-10 min på att programmet ska återställas.
221 Det är en felmatchning av användaren på denna dator.
222 Det verkar vara ett fel på Adobes servrar.
 • Starta om programmet.
 • Eller installera programmet på nytt.
223 Det verkar vara ett fel på Adobes servrar.
 • Starta om programmet.
224
Behörigheterna för Keychain eller Credential Manager är ogiltiga.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

225  Behörigheterna för Keychain eller Credential Manager är ogiltiga.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

226 Behörigheterna för Keychain eller Credential Manager är ogiltiga.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

227

Programmet kan inte spara, läsa eller ta bort användar- eller licensdata för Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

229 Programmet stötte på ett fel när det försökte hämta data som hör samman med ditt konto
 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Eller så kan du logga ut och logga in med Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Eller logga in med ett annat konto.
Fel Beskrivning Så här gör du en felsökning
230  Programmet kan inte ansluta till Adobes servrar.
 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Eller logga in med ett annat konto.
 • Eller så kan du starta om datorn.
232 Programmet kan inte ansluta till Adobes kontohanteringsservrar.
233 Programmet kan inte ansluta till Adobes servrar.
 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Logga in med ett annat konto.
236 Programmet kan inte förstå svaret från servern.
237 Programdata på datorn är fördärvade.
 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
238 Programmet kan inte spara, läsa eller ta bort användar- eller licensdata för Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

239 Programmet kan inte spara, läsa eller ta bort användar- eller licensdata för Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

Fel Beskrivning Så här gör du en felsökning
240   Programmet kan inte spara användar- eller licensdata för Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

241 Programmet kan inte ta bort användar- eller licensdata från Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

243 Ett problem med att spara data på datorn uppstod.
 • Starta om programmet.
 • Eller så kan du starta om datorn.
244 Ett problem med att spara data på datorn uppstod.
 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
 • Eller starta om programmet.
 • Eller så kan du starta om datorn.
245  Adobe-certifikaten på datorn är fördärvade.

Ta bort certifikat som börjar med Adobe Intermediate CA och Adobe Content:

246 Programmet kan inte spara, läsa eller ta bort användar- eller licensdata för Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

247 Förekommer när det nedladdade installationsprogrammet är ogiltigt.
 • Installera programmet på nytt.
248 Programmet kan inte spara, läsa eller ta bort användar- eller licensdata för Keychain Access eller Credential Manager.

Om du använder en macOS-dator:

Om du använder en Windows-dator:

Fel Beskrivning Så här gör du en felsökning
251 Programmet upptäckte ett problem med datorns systemklocka.
 • Kontrollera att klockan på din dator visar rätt tid och är inställd på korrekt tidszon. Du hittar mer information i det här dokumentet.
 • Eller så kan du ansluta till internet och starta programmet.

Identitetsfel

Fel Beskrivning

Så här gör du en felsökning

301

Du har loggats ut från programmet och inloggningsskärmen visas.
 • Logga in på programmet.
302

Det verkar vara ett konfigurationsproblem på Adobes servrar.

303 Det verkar vara ett konfigurationsproblem på Adobes servrar.
304

Det verkar vara ett konfigurationsproblem på Adobes servrar.

306

Förekommer på grund av ett serverkonfigurationsproblem.

307 Det verkar vara ett konfigurationsproblem på Adobes servrar.
308

Ett fel togs emot från Adobes servrar.

 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
Fel Beskrivning

Så här gör du en felsökning

312 Förekommer när verifieringsstatus för e-post inte lever upp till den princip som krävs. 
 • Gå till adobe.com, logga in och gå sedan till Hantera konto.
 • Eller så kan du logga ut och sedan logga in på adobe.com igen.
313 Det finns ett problem med ditt användarkonto.
 • Gå till adobe.com, logga in och gå sedan till Hantera konto.
314 Förekommer när IT-administratören har flaggat ditt konto. Det kan bero på att det publicerade innehållet rapporterades som olämpligt av läsarna.
315               

Det finns ett problem med prenumerationen.

Till exempel ett betalningsfel.

 • Gå till adobe.com, logga in och gå sedan till Hantera konto.
316 Tjänsten är inte tillgänglig med prenumerationerna som är länkade till kontot.
 • Gå till adobe.com, logga in och gå sedan till Hantera konto.
318 Ditt lösenord har ändrats.
 • Logga ut från programmet och logga in på nytt.
319 E-postadressen för ditt konto måste uppdateras.
 • Gå till adobe.com, logga in och gå sedan till Hantera konto.
Fel Beskrivning Så här gör du en felsökning
320 Din åldersverifiering väntar. 
 • Gå till adobe.com, logga in och gå sedan till Hantera konto.
321           Det är ett konfigurationsproblem på Adobes servrar.
322 Programmet kan inte kontakta Adobes servrar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy