Arbeta med Spry-widgetar (allmänna instruktioner)

Obs!

Spry-widgetar ersätts med jQuery-widgetar i Dreamweaver CC och senare. Du kommer även fortsättningsvis att kunna ändra befintliga Spry-widgetar på din sida, men du kan inte lägga till nya.

Om Spry-widgetar

En Spry-widget är ett sidelement som ger en större användarupplevelse genom aktivering av åtgärder från användaren. En Spry-widget innehåller följande delar:

Widgetstruktur

Ett HTML-kodblock som anger strukturen på widgeten.

Widgetfunktion

JavaScript som styr hur widgeten svarar på händelser som användaren tar initiativ till.

Widgetformat

CSS som anger utseendet på widgeten.

Spry framework stöder en uppsättning återanvändbara widgetar som skrivits med vanlig HTML, CSS och JavaScript. Du kan enkelt infoga dessa widgetar, koden är HTML och CSS i dess enklaste form, och sedan formatera widgeten. Funktionerna i Framework omfattar funktioner som gör att användarna kan visa eller dölja innehåll på sidan, ändra utseendet (t.ex. färg) på sidan, interagera med menyalternativ, med mera.

Varje widget i Spry framework är kopplad till unika CSS- och JavaScript-filer. CSS-filen innehåller allt som behövs för att formatera widgeten och JavaScript-filen ger widgeten dess funktioner. När du infogar en widget med hjälp av Dreamweaver-gränssnittet länkar Dreamweaver automatiskt dessa filer till sidan så att widgeten innehåller funktioner och formatering.

CSS- och JavaScript-filer som är kopplade till en viss widget får namn efter widgeten, så det är enkelt att hålla reda på vilka filer som motsvarar vilka widgetar. (Filerna som t.ex. är kopplade till widgeten för dragspelspanel kallas SpryDragspel.css och SpryDragspel.js). När du infogar en widget på en sparad sida skapar Dreamweaver en SpryAssets-katalog på din plats och sparar motsvarande JavaScript- och CSS-filer på den platsen.

Spry-widgetresurser och självstudiekurser

Följande onlineresurser innehåller mer information om hur du anpassar Spry-widgetar.

Spry-widgetexempel

Anpassa Spry-menyrader i Dreamweaver

Spry-valideringswidgetar (videosjälvstudiekurs)

Infoga en Spry-widget

  1. Välj Infoga > Spry och markera den widget som du vill infoga.

När du infogar en widget inkluderar Dreamweaver automatiskt de Spry JavaScript- och CSS-filer som behövs på platsen när du sparar sidan.

Obs!

Du kan också infoga Spry-widgets genom att använda kategorin Spry på panelen Infoga.

Markera en Spry-widget

  1. Håll muspekaren över widgeten tills du ser widgetens blå, streckade kontur.
  2. Klicka på fliken för widgeten längst upp till vänster i widgeten.

Redigera en Spry-widget

  1. Markera den widget som du vill redigera och gör ändringarna i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).

Mer information om hur du gör ändringar i särskilda widgetar finns i avsnitten för varje widget.

Formatera en Spry-widget

  1. Leta reda på den relevanta CSS-filen för widgeten i mappen SpryAssets på din plats och redigera CSS enligt dina önskemål.

Mer information om hur du formaterar särskilda widgetar finns i anpassningsavsnitten för varje widget.

Obs!

Du kan även formatera en Spry-widget genom att redigera format i CSS-panelen, precis som du gör för vilket annat formaterat element som helst på sidan.

Hämta fler widgetar

Det finns många fler webbwidgetar tillgängliga än Spry-widgetarna som installeras med Dreamweaver. Adobe Exchange tillhandahåller webbwidgetar som har utvecklats av andra kreativa proffs.

  1. Välj Bläddra efter webbwidgetar på menyn Utöka Dreamweaver  i programfältet.

En demonstrationsvideo från Dreamweavers tekniker om hur du arbetar med webbwidgetar finns på www.adobe.com/go/dw10widgets_se.

Ändra standardmappen för Spry-resurser

När du infogar en Spry-widget, datauppsättning eller effekt på en sparad sida skapar Dreamweaver en SpryAssets-katalog på din plats och sparar motsvarande JavaScript- och CSS-filer på den platsen. Du kan ändra standardplatsen där Dreamweaver sparar Spry-resurser om du hellre vill spara dem någon annanstans.

  1. Välj Platser > Hantera platser.
  2. Markera platsen i dialogrutan Hantera platser och klicka på Redigera.
  3. Expandera Avancerade inställningar i dialogrutan Platskonfiguration och markera kategorin Spry.
  4. Ange en sökväg till mappen som du vill använda för Spry-resurser och klicka på OK. Du kan även klicka på mappikonen för att bläddra till en plats.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto