Problemen som åtgärdats i Edge Animate 2014.1.1 (5.0.1)

Följande problem som rapporterades före Edge Animate 5.0 (lanseringen i oktober 2014) har åtgärdats i uppdateringen 2014.1.1 (kallas även 5.0.1).

 1. Felmeddelanden visas när du ändrar ordningen på lager i Elements-panelen eller tar bort nyckelbildrutor.

 2. OAM-filer placeras i Adobe Muse: Rullningseffekterna i Edge Animate fungerar inte.

  Fram till nästa Muse-uppdatering kan du behöva inaktivera AutoPlay i Edge Animate-kompositionen innan du publicerar OAM-filen.

 3. Problem med att stoppa, spela upp och använda uppspelning bakåt när det läggs till i första ramen.

 4. Korrigeringar för ljud- och videouppspelning i iOS-enheter.

 5. Ljudkontrollerna är inte synliga om AutoPlay är inaktiverat.

 6. Alla element återställs inte i Edge Animate vid animationsuppspelning. Klippta filer återställs inte och är kvar på skärmen.

 7. Endast den senaste registrerade åtgärden aktiveras om du använder bindTriggerAction. Förväntat beteende: Alla åtgärder som är kopplade till symbolen aktiveras.

 8. Ett felmeddelande visas om HTML-filerna är öppna i Edge Animate. Det här felet visas inte med HTML-filerna.

 9. Det går inte att läsa in den publicerade HTML-filen i webbläsaren. Filen kan läsas in om du tar bort use strict; från edge.js.

 10. TextShadow och LineHeight fungerar inte korrekt.

 11. Felaktig syntax genereras vid uppgradering av vissa kompositioner.

 12. Bindningar av icke-existerande symbolinstanser är striktare i den nya körningen. Ett felmeddelande visas när projekt med icke-existerande symboler öppnas i Edge Animate 5.0.

 13. Oväntade beteende när du försöker växla Visa via , Av och Alltid på.

 14. Kosmetiskt problem med kommentarer efter att du har klickat på Uppspelning och växlat Spela upp/Pausa.

 15. API-funktionen removeClass i Edge tar bort en klass i taget, medan samma funktion i jQuery tar bort flera samtidigt. addClass fungerar inte korrekt.

 16. Saknade API:er för symbolerna getSymbolTypeName och sök
  har lagts till.

 17. Anpassade teckensnitt fungerar inte när en inbäddad kod används istället för CSS.

 18. Korrigeringar i API:er för createSymbolChild, createChildSymbol, deleteSymbol och getChildSymbols.

 19. Stödlinjer tas inte bort när de används igen på linjalen.

 20. Korrigeringar av binda eller avbinda API utan jQuery. Korrigeringar av egenskaper för övergångar i specifika fall av opacitetvärden.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto