Felet Den begärda URL-adressen /welcome_to_project_edge/WelcometoEdge.html hittades inte på denna server

När du startar Edge Animate CC (version 2014) visas ett fel på välkomstskärmen.

När Edge Animate CC (version 2014) startas visas följande felmeddelande på välkomstskärmen:

Det här felmeddelandet visas också på Scenen när du skapar en ny fil (Arkiv > Nytt).

Ytterligare information

Edge Animate ansluter internt till TCP-porten 54321. Om den här porten redan används av ett annat program kommer ovanstående felmeddelande att visas på Scenen.

Lösning

Se till att TCP-port 54321 är tillgänglig för Edge Animate genom att utföra följande steg:

Windows:

 1. Stäng Edge Animate.
 2. Granska alla processer och portar som för närvarande används på din dator. Det gör du genom att använda TCPView. Hämta TCPView genom att klicka här.
 3. Starta TCPView. Sortera portnumret och kontrollera om 54321 visas. Om det finns med på listan, stäng programmet som använder porten.
 4. Starta om Edge Animate.

Mac:

 1. Stäng Edge Animate.
 2. Kör följande kommando i ett terminalfönster för att ta reda på om port 54321 används av ett annat program: 
 3. lsof –n | grep 54321 | awk ‘{print $2}’

  Om ett annat program använder 54321 returnerar kommandot programmets process-ID. Anteckna programmets process-ID. 

 4. Kör följande kommando i ett terminalfönster för att hitta den process som använder porten:
 5. ps <process_ID_returned_in_the_previous_step>

 6. Stäng eller avsluta processen som returneras av ovanstående kommando.
 7. Starta om Edge Animate.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto