I denna artikel finns en lista över just nu kända problem för Adobe Edge Animate CC. Om du har frågor som inte besvaras i denna artikel, se Edge Animate hjälp- & supportsida och Edge Animate community för ytterligare hjälp.

Uppdatera till Edge Animate CC 2014-versionen (oktober 2014)

 • Ibland misslyckas uppgradering av kompositioner som har skapats i versioner tidigare än Edge Animate CC 2014. (3831007)

Lösning: Öppna dessa kompositioner i Edge Animate CC 2014 och spara dem där. Du kan sedan öppna dem i den senaste uppdaterngen för att uppgradera dem.

 • Händelselyssnare tas inte bort ifall jQuery ”av” används. (3830972)
 • Markeringsrektanglar visas inte korrekt för underordnade objekt till överordnade objekt med angiven kantbredd. (3831090)
 • Objekt som inte har tilldelats någon ”övergång” svarar inte som förväntat ifall det finns objekt på samma nivå som har transformerats. Detta problem uppstår till följd av fel i några få webbläsarversioner. (3833417)

Lösning: Redigera projektets HTML för att lägga till följande stil efter <!--Adobe Edge Runtimeslut-->

 <style>
		.EDGE-443268152 * {
			-webkit-transform: translateX(0px);
		}		
  </style>

Ändra kompositions-ID i enlighet med ditt projekt.

Edge Animate CC 2014-version (juni 2014)

Ljud

  Egenskaperna ljudlös, volym och playbackRate stöds inte på iOS och andra mobila enheter på grund av enhetsbegränsningar. (3637501)
  Användaren får själv justera ljudvolym eller stänga av ljudet på själva enheten.
  Automatisk uppspelning för ett ljudobjekt stöds inte av iOS och de flesta andra mobila enheter på grund av enheternas begränsningar (för att förhindra oönskade datatrafikkostnader). (3618495)
  Förinläsning stöds inte heller på de flesta mobila enheter utav samma anledning. Lägg istället till ett uppspelningskommando till en användarhändelse, såsom touchstart.
  De flesta AAC-filer spelas inte upp på Animate-tidslinjen. (3628062)
  De borde däremot spelas upp i webbläsare med stöd för AAC-format (Safari).

Responsiv layout

  Kontroll av koordinatlayout i egenskapsfönstret uppdateras inte om ett objekt med en övergång inte också har en positiv övergång. Det verkar inte ge någon effekt att klicka på kontrollen. (3695098)
  Lösning: omplacera objektet och ångra sedan omplaceringen, eller konvertera objektet till en symbol innan du ändrar dess koordinatmodell.
  Webkit-webbläsare (Safari, Chrome) endast: Responsiv skalförändring med symboler bryter objektets z-ordning då visningsområdet är större än Scenen. (3632270)
  En affischbild som är tagen från en större komposition (större än 800px bred) som är inställd på en procentbaserad layout kommer att vara av fel storlek. (3691174)
  Lösning: Ändra layoutenheterna till pixlar, hämta affischbilden och återställ dem sedan till procentenheter igen.
  Bilder och webbteckensnitt i en responsiv komposition kan bli oskarpa när skalförändring tillämpas och när du ändrar storlek på webbläsaren. (3637583)
  Webbläsarbegränsning

Webbläsarförknippade problem

  Chrome: Klippning kan förekomma i webbläsaren då ett transformerat objekt har ett filter. (3494343)
  Kindle-läsare visar inte webbteckensnitt. (3499262)
  Webbläsarbegränsning.
  När hörnradie tillämpas på ett överordnat objekt med spillområde inställt på dolt kommer det underordnade objektet inte att klippas från det överordnade objektets hörn i webbläsarna Safari och Chrome. (3474126)
  Lösning: om det underordnade objektet är en bild leder en ändring av tagg från div till img till att bilden återges korrekt.
  IE9: bilder som roteras visas inte i korrekt position i IE9. (2951716)
  Webbläsarbegränsning.
  IE9: kapslad symbolrotation återges inte korrekt i IE9. (3025319)
  Webbläsarbegränsning.
  Bilder som roteras med negativa värden återges inte korrekt i IE9. (2929903)

Problem med publicering

  Edge webbteckensnitt och Typekit-teckensnitt återges inte vid export till iBooks. Detta uppstår eftersom de måste läsas in från en domän över HTTP och inte visas från en iBook. (3496140)
  Lösning: använd lokala typsnitt eller Google Webbteckensnitt vid export till iBooks.

Övrigt

  CSS-skuggfiltret återges inte utanför objektets gränser ifall objektet har mindre än 100 % genomskinlighet. (3475948)
  Lösning: använd rutskugga eller lägre genomskinlighet på objektet, konvertera det till en symbol och tillämpa sedan CSS-skuggfilter på symbolinstansen.
  Verktyget pipett samplar inte färger utanför scenens gränser. (3691963)
  Dessutom kan inte objekt på den huvudsakliga scenen samplas från en symbols delscen.
  Positionsövergångar spelas inte upp på Animate-scenen när ett CSS-filters oskärpa eller bakgrundskuggning också är tillämpat. (3681275)
  Dessa övergångar spelas upp korrekt i Webkit-webbläsare.
  Endast Windows: att importera en resurs med en sökväg/ett filnamn längre än 260 tecken aktiverar ett undantag vid import till Animate. (3638845)
  Lösning: Spara kompositionen på en annan plats med en kortare sökväg. Om resursens namn är väldigt långt, förkorta det i Utforskaren innan den importeras.
  Scenens storlek är för liten då den används på en statisk sida i ett objekt utan definierad bredd och höjd. (3637608)
  Lösning: ange det överordnade objektets bredd.

Säkerhetsaspekter när Animate-projekt öppnas från din dator

  Animate använder en HTTP-server för att skicka innehåll till din webbläsare då förhandsgranskning används i webbläsaren. Animate-serverfiler i en katalog som innehåller en öppen Animate-komposition. För att undvika att känsliga filer blir åtkomliga via servern i Animate rekommenderar vi att du sparar Animate-kompositioner i tillhörande mapp.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy