Återställ inställningar | Edge Animate

Skadade inställningsfiler kan orsaka krascher, fel och andra oväntade beteenden i Edge Animate. Följ anvisningarna nedan för att återställa inställningarna till standardinställningarna.

Windows-användare: En del av den process som beskrivs nedan kräver åtkomst till dolda mappar. Som standard visar Windows inte dolda mappar eller filer. För att få instruktioner om dessa dolda mappar, gå till Visa dolda filer, mappar och filnamnstillägg | Windows Vista, Windows 7.

Mac OS 10.7 Lion-användare: En del av den process som beskrivs nedan kräver åtkomst till användarens biblioteksmapp. I Mac OS 10.7 har Apple dolt den här mappen. Mer information om hur du får tillgång till ditt bibliotek finns i Åtkomst till dolda filer i biblioteksmappar | Mac OS 10.7 Lion.

Tar bort befintliga inställningar

  1. Avsluta Edge Animate.

  2. Gör något av följande:

    • Mac OS: I Finder går du till /Användare/ditt användarnamn/Bibliotek/Inställningar/Adobe.
    • Windows: I Windows Explorer går du till C:/Användare/ditt användarnamn/AppData/Roaming/Adobe.
  3. Byt namn på mappen Edge Animate, till t.ex. Gamla Edge Animate.

Försök sedan att återskapa problemet

Starta om Edge Animate när du har tagit bort dina befintliga inställningar. Med hjälp av standardinställningarna skapar programmet nya inställningsfiler och mappar. 

Försök sedan att återskapa problemet du hade tidigare:

Om problemet är löst var det de skadade inställningarna som orsakade problemet.

Om problemet kvarstår är det inte inställningarna som orsakar problemet och du kan återställa originalinställningarna.

Gör följande för att ersätta de ursprungliga inställningarna:

  1. Avsluta Edge Animate.

  2. Ta bort den nya inställningsmappen och återställ originalnamnet på den tidigare mappen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto