Förbättrade sökfunktioner

Förbättrade sökfunktioner

Du kan använda de förbättrade sökfunktionerna till att snabbt och enkelt söka efter olika tillfällen. Du kan filtrera dina mediefiler med flera parametrar på en enda plats. Du kan även skapa en användarberättelse från sökningen. Du kan till exempel visa resultat för följande:

 • alla Johns bra bilder (med graderingen 4 eller högre), med taggen "Familj" (nyckelord) från mars 2016 (datum)
 • alla mediefiler från Deborahs födelsedag under de senaste fem åren
 • videofilmer som du tog på semestern på Hawaii

Du kan söka med hjälp av alla de här parametrarna i det fönster som används för de förbättrade sökfunktionerna.

När du har hittat de foton du sökte efter kan du redigera eller dela dem med hjälp av Elements Organizer.

Parametrar som det finns stöd för i de förbättrade sökfunktionerna

Du kan använda de förbättrade sökfunktionerna till att söka efter mediefiler med en eller flera av följande parametrar:

 • Smarta taggar
 • Personer
 • Platser
 • Datum
 • Mappar
 • Nyckelord
 • Album
 • Händelser
 • Graderingar
 • Medietyper

Använda de förbättrade sökfunktionerna

Så här använder du de förbättrade sökfunktionerna:

 1. Klicka på ikonen Sök längst upp till höger på menyraden.

  Ikonen Sök

  När du klickar på ikonen Sök öppnas ett fönster. På den vänstra sidan av fönstret visas en lista med alla parametrar du kan använda till att söka.

 2. Håll pekaren över en flik på den vänstra sidan. En panel som innehåller en lista med alla enheter som tillhör den panelen visas.

  I följande bild visas hur det ser ut när du håller pekaren över parametrarna för Smarta taggar, Nyckelord respektive Medietyper.

  SearchPanel_MediaType
  SearchPanel_StarRating
 3. Välj enheter genom att klicka på dem i respektive panel. Du kan till exempel börja med att välja en uppsättning med personer i panelen Personer enligt följande exempel.

  Förbättrade sökfunktioner: Personer
  Foton som innehåller de personer du har sökt efter visas i stödrastret

  Därefter väljer du fler enheter i de andra panelerna (Smarta taggar, Platser, Händelser, Nyckelord osv.). Sökresultaten visas i den högra panelen. I följande exempel visas enheter som har valts i panelerna Datum ochGraderingar(förutom de enheter som har valts i panelen Personer i föregående steg).

  I det här exemplet visas mediefiler som uppfyller följande villkor:

  • innehåller personer med namnet "Deborah", "Dave" eller "Sara" (dvs. filerna innehåller en eller flera av de personerna)
  • skapades 2016
  • har en gradering som är större än eller lika med 3

  De enheter du väljer visas i textfältet.

  Obs!

  Du kan även söka efter mediefiler genom att skriva text i textfältet enligt avsnittet Söka genom att skriva text i textfältet.

När du har slutfört sökningen går du tillbaka till huvudstödrastret genom att klicka på Stödraster. När du har gjort det kan du redigera eller dela de hittade mediefilerna. 

Om du vill rensa sökresultaten klickar du på Rensa sökning till höger i sökfältet. 

Söka i och mellan kategorier

När du söker efter flera enheter i en kategori visas alla mediefiler som innehåller en eller flera av de enheter du har angett. I föregående exempel sökte vi efter foton som innehöll Deborah, Dave eller Sara i panelen Personer. I det exemplet visades alla foton som innehöll en eller flera av de personerna.

När vi expanderade sökningen och inkluderade foton som hade en stjärngradering som var större än eller lika med 3 uppdaterades sökresultaten så att de innehöll en eller flera av de personerna och som hade en stjärngradering som var större än eller lika med 3. Om en mediefil innehöll Deborah men hade stjärngraderingen 2 visades inte den filen.

Det innebär att när du söker i fler kategorier visas endast de mediefiler som uppfyller villkoren mellan kategorier.

I det tidigare exemplet visade alla mediefiler som uppfyllde följande villkor:

 • filen innehöll en eller flera av de valda personer, och
 • filen hade en stjärngradering som var större än eller lika med 3, och
 • filen skapades 2016

Visa senaste sökningar

I panelen Senaste sökningar visas en lista med alla sökningar du har utfört. Om du vill visa dina tio senaste sökningar klickar du i söktextfältet. Om du vill utföra en sökning igen klickar du på söktexten.

Söka genom att skriva text i textfältet

Du kan söka efter mediefiler genom att skriva i textfältet. Skriv ett namn eller ord så visas de mediefiler som matchar texten. När du skriver visas förslag baserat på de personer, platser, händelser, smarta taggar osv. som finns i katalogen. Om du t.ex. skriver "D" visas de personer, platser, händelser osv. som börjar med "D". 

När du skriver mer text ändras listan dynamiskt så att taggar visas och du kan välja de alternativ som visas som matchar den text du har skrivit. Om du klickar på ett objekt i listan utförs en sökning efter den taggen och resultaten visas i Elements Organizer

Det finns även stöd för operatorerna "OCH", "ELLER" och "ICKE". Du anger de här operatorerna på följande sätt:

 • ELLER: motsvaras av tecknet "/"
 • OCH: motsvaras av tecknet "+"
 • ICKE: motsvaras av tecknet "-"

Som standard avgränsas enheterna i en panel (till exempel Personer) med operatorn "ELLER" (tecknet "/") och enheterna mellan paneler med operatorn "OCH" (tecknet "+"). Du kan ändra operator genom att klicka på tecknet, enligt bilden.

Du kan ange att vissa mediefiler inte ska inkluderas i sökresultat. Om du till exempel inte vill att filer som innehåller nyckelordet "Bridge" ska visas i sökresultat tar du med nyckelordet "Bridge" med tecknet "-" som prefix.