Översikt

På den här sidan finns information om bästa praxis och annat för distributionen av Creative Cloud för företag i utbildningsinstitutsmiljöer. Se den huvudsakliga dokumentsidan för Creative Cloud Packager för omfattande distributionsdokumentation. Creative Cloud för företagsdistribution kräver mer tekniska kunskaper än föregående Creative Cloud-produkter. Adobe rekommenderar därför att IT-personal utför alla installationer av Creative Cloud för företag.

Vilka förkunskaper som krävs

För en lyckad distribution av Creative Cloud för företag rekommenderar Adobe följande förkunskaper:

 • Kunskap om programvaruinstallationer i allmänhet och systeminstallationsverktyg (msiexec i Windows, Installer i Mac OS).
 • Kunskap om implementering av upphöjda behörigheter och administratörsbehörigheter, inklusive User Account Control i Windows och användningen av kommandot sudo i Mac OS.
 • Kännedom om systemets kommandotolk (Kommandotolken i Windows, Terminalen i Mac OS), förståelse av systemets kommandogränssnitt, hur man utformar och anger kommandoradsinstruktioner med lämpliga parametrar och hur man navigerar till systemkatalogsstrukturen med kommandogränssnittet.
 • Kunskap om ett hanterat distributionssystem, om ett sådant används.
 • Läs följande sidor i dokumentationen till paketeraren:
 • Förståelse av hur man navigerar i systemkatalogerna både med det grafiska gränssnittet (Windows Utforskaren, Finder) och kommandogränssnittet.

Scenario 1: IT-hanterad distribution

Det här scenariot involverar distribution av Creative Cloud för företag med en hanterad distributionslösning. Vanliga lösningar inkluderar:

Windows: SCCM (System Center Configuration Manager, tillhandahållen av OS-leverantör) eller tredje part

Mac OS: ARD (Apple Remote Desktop, tillhandahållen av OS-leverantör) eller tredje part (gemensamt: JAMF Casper Suite)

Scenario 2: Bild- och kloningsdistribution

Det här scenariot involverar installation av Creative Cloud för företag på en målenhet med en disk som avbildats genom en kloningslösning. Därefter återskapas den klonade avbilden på ett antal liknande enheter. Den här metoden kallas för avbildning, och ofta är lösningen för det här arbetsflödet sviten Symantic Ghost Solution.

 1. Förbered ett Creative Cloud för företag-paket. Gå till Skapa och anpassa paket.
 2. Om användarna själva ska hantera uppdateringar måste du ändra inställningen för paketuppdateringar till Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager.
 3. Distribuera paketet till målenheten. VIKTIGT! Öppna inte applikationerna förrän kloningen har slutförts!

Du kan behöva distribuera Exceptions separat. Se avsnittet Exceptions Deployer nedan.

 1. Klona målenheten till en testenhet.
 2. Testa den klonade distributionen. Om du inte stöter på några problem kan du fortsätta med massdistributionen av den klonade avbilden.

Scenario 3: Självhanterad distribution

Installationsfil För Windows
Körbar installationsfil i Windows
Körbar fil i Mac
Körbar fil i Mac OS (samma namn som paketet)

Det här scenariot involverar distribution av ett paket som skapats med Creative Cloud Packager till slutanvändare för självdistribution.

Obs! Installationen av Creative Cloud för företag kräver teknisk IT-kunskap. Därför rekommenderar Adobe att IT-personal installerar produkten åt slutanvändaren, eller åtminstone är tillgänglig för slutanvändaren som behöver paketet.

 1. Ange inställningen för paketuppdateringar till Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager.
 2. Om slutanvändaren ska installera paketet ska du skapa ett alias för installationsprogrammet (setup.exe i Windows och .pkg-fil i Mac OS med samma namn som ditt paket) på den översta nivån i paketmapparna. Ett tips är att ge aliaset ett beskrivande namn, till exempel: ”Dubbelklicka för att installera.”
 3. När distributionspaketet har skapats flyttar du det till lagringsmediet som slutanvändaren kommer att använda för att komma åt paketet. En fullständig Creative Cloud-distribution är för stor för att få plats på en DVD-skiva, men du kan dela upp den i mindre delar. Du kan också använda nätverksresurser eller USB-enheter.
 4. Starta Exceptions Deployer i ”pre”-läget om så behövs. Se avsnittet Exceptions Deployer nedan.
 5. Installera det huvudsakliga installationspaketet.
 6. Starta Exceptions Deployer i ”post”-läget om så behövs. Se avsnittet Exceptions Deployer nedan.
 7. Serialiserade paket som inte använder en namngiven distributionsmodell måste spåras centralt av din organisation eftersom Adobe inte har någon metod för att rapportera sådana distributioner. Följ din organisations metoder för att ange vilka produkter som har distribuerats till slutanvändaren.

Exceptions Deployer

På grund av skillnader i installationsmetoder kan inte alla Adobe-produkter distribueras med samma primära distributionspaket. Adobe erbjuder verktyget Exceptions Deployer för hjälp med installationen av de här paketen. Exceptions Deployer är ett verktyg med kommandogränssnitt och kräver kunskap om användning av skalprogram. Därför rekommenderar Adobe att IT-personal utför de här stegen.

Exceptions Deployer ”pre”-läge och Acrobat-installation (Windows)

För Windows-paket som innehåller Adobe Acrobat Pro krävs att Exceptions Deployer körs i förinstallationsläget. Det här steget krävs inte på Mac-plattformen.

Ändra parametern ”en_US” till rätt parameter för ditt språk. (Mer information finns i parameteravsnittet i distributionsguiden till Acrobat Enterprise.) Du kan placera det här kommandet i en batchfil.

 • Kör kommandet upphöjt. I Windows startar du en upphöjd kommandotolk. I Mac OS läser du instruktionerna för terminalkommandot sudo.
 • Använd lämplig självhänvisning till mappen (till exempel %~dp0) på kommandoraden eller i batchfilen.
 

Exceptions Deployers ”post”-läge (Windows)

När du har installerat den primära .msi-filen  (Windows) ska du starta Exceptions Deployer i ”post”-installationsläget om så krävs för att slutföra installationen av produkter som inte kan placeras i huvudpaketet.

Du kan placera det här kommandet i en batchfil.

 • Kör kommandot upphöjt. I Windows startar du en upphöjd kommandotolk. I Mac OS läser du instruktionerna för terminalkommandot sudo.
 • Använd lämplig självhänvisning till mappen (till exempel %~dp0) på kommandoraden eller i batchfilen.

AIR-komponenter (Mac OS)

Istället för Exceptions Deployer finns det till Mac OS separata .pkg-filer för AIR-komponenter som kräver separat installation om alternativet ”Inaktivera AIR-komponenter” inte valdes i inställningarna till Creative Cloud Packager.

Support

Öppna ett ärende i Administratörskonsolen under fliken Support om du behöver ytterligare hjälp med instruktionerna eller upplever problem med distributionen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy