Uppdateringar av beskrivningar av produktmaterial för företagsprodukter

Material- eller SKU-beskrivningarna för företagsprodukter uppdateras.

Beskrivningar av produktmaterial används för att identifiera och referera till produkterna i arbetsflödena och dokument för orderhantering och ekonomi. Materialbeskrivningarna (SKU-beskrivningar) bestod av flera alfanumeriska koder, som inte var lätta att förstå eller dechiffrera.

Beskrivningarna av produktmaterial för Adobes företagsprodukter uppdateras. De nya beskrivningarna gör det lättare att inse vilka produkter som man har köpt. De nya produktbeskrivningarna är också direkt förknippade med det som visas i Admin Console.

Om du t.ex. har köpt Creative Cloud for enterprise Alla program är den nya SKU-beskrivningen mycket användarvänligare: CCE Alla program i stället för den gamla varianten CCSV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,ALL APPS 100G.

Effekt på kunderna

Uppdateringen påverkar inte produkt, användning eller prissättning. Förändringen kommer fjärde kvartalet 2018. Dina säljorder och/eller fakturor kommer att ändras.

Undrar du över något kan du fråga experterna i Enterprise och teams-communityt. Vill du ha mer hjälp kan du kontakta din kontoansvariga på Adobe eller Adobes kundtjänst.

Lista med ändrade produktbeskrivningar

Detta är en lista med ett par gamla och nya beskrivningar. Alla produkter är inte med. Syftet med listan är bara att exemplifiera ändringar av materialbeskrivningarna.

Materialnummer Gammal materialbeskrivning Ny materialbeskrivning
65286686 Acrobat Pro DC T3 EDO Acrobat Pro DC
65286687 Acrobat Pro DC T3 EDO Acrobat Pro DC
65286688 Acrobat Pro DC T2 EDO Acrobat Pro DC
65286689 Acrobat Pro DC T2 EDO Acrobat Pro DC
65286690 Acrobat Pro DC T1 EDO Acrobat Pro DC
65286691 Acrobat Pro DC T1 EDO Acrobat Pro DC
65286692 Acrobat Pro DC EDO Acrobat Pro DC
65286693 Acrobat Pro DC EDO Acrobat Pro DC
65290894 DC Enterprise Acrobat Pro med Svcs T1 EDO Acrobat Pro DC
65290895 DC Enterprise Acrobat Pro med Svcs T2 EDO Acrobat Pro DC
65290896 DC Enterprise Acrobat Pro med Svcs T3 EDO Acrobat Pro DC
65293238 DC Enterprise Acrobat Pro med Svcs FTE EDO Acrobat Pro DC
65293239 DC Enterprise Acrobat Pro med Svcs USR EDO Acrobat Pro DC
65287022 DC Enterprise Acrobat Pro med tjänster EDO Acrobat Pro DC
65291989 Acrobat Pro China EDO Acrobat Pro China
65286682 Acrobat Standard DC T1 EDO Acrobat Standard DC
65286683 Acrobat Standard DC T3 EDO Acrobat Standard DC
65286684 Acrobat Standard DC T2 EDO Acrobat Standard DC
65286685 Acrobat Standard DC EDO Acrobat Standard DC
65290891 DC Enterprise Acrobat Std med Svcs T1 EDO Acrobat Standard DC
65290892 DC Enterprise Acrobat Std med Svcs T2 EDO Acrobat Standard DC
65290893 DC Enterprise Acrobat Std med Svcs T3 EDO Acrobat Standard DC
65287021 DC Enterprise Acrobat Std med tjänster EDO Acrobat Standard DC
65291990 Acrobat Standard China EDO Acrobat Standard, China
65258105 CPTV,ALL,MLP,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA Adobe Captivate
65291298 Adobe Captivate EDO Adobe Captivate
65258101 FM,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA FrameMaker 
65291612 FrameMaker EDO Framemaker 
65258106 CPTL,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA Adobe Presenter Licensed
65291299 Adobe Presenter Licensed EDO Adobe Presenter Licensed
65258097 RBHP,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA RoboHelp
65291616 RoboHelp EDO RoboHelp
65272765 Adobe Sign-Business Transactional Adobe Sign for business Transactional
65272766 Adobe Sign-Business Adobe Sign för företag
65290889 DC Enterprise Sign med transaktioner Adobe Sign for enterprise
65272754 Adobe Sign-Enterprise Transactional Adobe Sign for enterprise Transactional
65272755 Adobe Sign-Enterprise EDU T3 Adobe Sign for enterprise EDU Tier 3
65272756 Adobe Sign-Enterprise EDU T1 Adobe Sign for enterprise EDU Tier 1
65272757 Adobe Sign – Enterprise EDU Adobe Sign for enterprise Education
65272758 Adobe Sign-Enterprise EDU T2 Adobe Sign for enterprise EDU Tier 2
65272761 Adobe Sign-Enterprise Adobe Sign for enterprise
65275773 Adobe Sign – Enterprise POC Adobe Sign for enterprise POC
65258110 ATST,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA Technical Communications Suite
65291614 Technical Communications Suite EDO Technical Communications Suite
65257921 AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,N/A,1S CCE After Effects CC, 0GB
65259353 AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,1S CCE 100G After Effects CC
65274478 AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,CCE EDO After Effects CC, 0GB
65274479 AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100G CCE EDO After Effects CC
65291996 After Effects China EDO After Effects CC, China
65256952 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,N/A,0G K12 1S  All Apps for K12, 0GB
65256953 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L4  All Apps HED Faculty/Staff, 0GB
65256954 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L2  All Apps for Higher EDU Students, 0GB
65256955 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L3  All Apps for Higher EDU Students, 0GB
65256956 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L1  All Apps HED Faculty/Staff, 0GB
65256959 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L1  All Apps for Higher EDU Students, 0GB
65256960 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L3  All Apps HED Faculty/Staff, 0GB
65256961 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L2  All Apps HED Faculty/Staff, 0GB
65274430 CCLE,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100G ALL APPS  Alla program
65274436 CCLE,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,0G ALL APPS E  All Apps, 0GB
65275403 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L2 EDO  All Apps HED Faculty/Staff, 0GB
65275404 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L3 EDO  All Apps HED Faculty/Staff, 0GB
65275405 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L1  All Apps for Higher EDU Students, 0GB
65275407 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L1 EDO  All Apps HED Faculty/Staff, 0GB
65275408 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L2  All Apps for Higher EDU Students, 0GB
65275409 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L4 EDO  All Apps HED Faculty/Staff, 0GB
65275427 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G K12 EDO  All Apps for K12, 0GB
65280291 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L4  All Apps for Higher EDU Students, 0GB
65280292 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L3  All Apps for Higher EDU Students, 0GB
65280288 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L4  All Apps for Higher EDU Students, 0GB
65290653 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L1 1  All Apps HED Faculty/Staff
65290654 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU  All Apps for Higher EDU Students
65290655 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU  All Apps for Higher EDU Students
65290656 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU  All Apps for Higher EDU Students
65290657 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L2 1  All Apps HED Faculty/Staff
65290658 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L3 1  All Apps HED Faculty/Staff
65290659 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L4 1  All Apps HED Faculty/Staff
65290660 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU  All Apps for Higher EDU Students
65290661 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU  All Apps for Higher EDU Students
65290662 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU  All Apps for Higher EDU Students
65290663 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU  All Apps for Higher EDU Students
65290664 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU  All Apps for Higher EDU Students
65290665 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L3 E  All Apps HED Faculty/Staff
65290666 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L4 E  All Apps HED Faculty/Staff
65290667 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L1 E  All Apps HED Faculty/Staff
65290668 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L2 E  All Apps HED Faculty/Staff
65292002 CCE All Apps China EDO  All Apps China
65257913 FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Adobe Animate CC, 0GB
65259335 FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Adobe Animate CC
65274435 FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Adobe Animate CC, 0GB
65274437 FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Adobe Animate CC
65292004 Animate/Flash Professional China EDO Adobe Animate CC, China
65257917 AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Audition CC, 0GB
65259343 AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Audition CC
65274449 AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Audition CC
65274451 AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Audition CC, 0GB
65292003 Audition China EDO Audition CC, China
65293310 All Apps for K12 2G  All Apps for K12
65288078 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,N/A,15GB K12  All Apps for K12
65288080 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,N/A,15G K12 N  All Apps for K12
65257923 CCSV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,ALL APPS 100G  Alla program
65257929 CCSV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,ALL APPS 0G  All Apps, 0GB
65286748 ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Dimension CC
65286786 ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Dimension CC, 0GB
65286794 ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE Dimension CC, 0GB
65286795 ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Dimension CC
65286694 Document Cloud for business EDO Document Cloud for business
65286703 Document Cloud for business T1 EDO Document Cloud for business
65286704 Document Cloud for business T3 EDO Document Cloud for business
65286705 Document Cloud for business T2 EDO Document Cloud for business
65286695 Document Cloud for enterprise T3 EDO Document Cloud for enterprise
65286696 Document Cloud for enterprise T3 EDO Document Cloud for enterprise
65286697 Document Cloud for enterprise T2 EDO Document Cloud for enterprise
65286698 Document Cloud for enterprise T2 EDO Document Cloud for enterprise
65286699 Document Cloud for enterprise T1 EDO Document Cloud for enterprise
65286700 Document Cloud for enterprise T1 EDO Document Cloud for enterprise
65286701 Document Cloud for enterprise EDO Document Cloud for enterprise
65286702 Document Cloud for enterprise EDO Document Cloud for enterprise
65257915 DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Dreamweaver CC, 0GB
65259340 DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Dreamweaver CC
65274468 DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Dreamweaver CC, 0GB
65274471 DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Dreamweaver CC
65291997 Dreamweaver China EDO Dreamweaver CC, China
65257945 ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Illustrator CC, 0GB
65259368 ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Illustrator CC
65274474 ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Illustrator CC, 0GB
65274483 ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Illustrator CC
65291992 Illustrator China EDO Illustrator CC, China
65257918 AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE InCopy CC, 0GB
65259344 AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G InCopy CC
65274464 AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO InCopy CC, 0GB
65274465 AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO InCopy CC
65291998 InCopy China EDO InCopy CC, China
65257947 IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE InDesign CC, 0GB
65259334 IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G InDesign CC
65274431 IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO InDesign CC, 0GB
65274432 IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO InDesign CC
65292001 InDesign China EDO InDesign CC, China
65293311 Lightroom with Classic 1TB Lightroom CC 
65291994 Dimension China EDO Dimension CC, China
65257940 PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Photoshop CC, 0GB
65259360 PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Photoshop CC
65274452 PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Photoshop CC, 0GB
65274453 PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Photoshop CC
65292006 Photoshop China EDO Photoshop CC, China
65257936 PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,N/A,1S CCE Prelude CC, 0GB
65259348 PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,1S CCE 100G Prelude CC
65274484 PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,CCE EDO Prelude CC, 0GB
65274485 PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100G CCE EDO Prelude CC
65291991 Prelude China EDO Prelude CC, China
65257938 PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,N/A,1S CCE Premiere Pro CC, 0GB
65259352 PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,1S CCE 100G Premiere Pro CC
65274456 PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100G CCE EDO Premiere Pro CC
65274458 PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,CCE EDO Premiere Pro CC, 0GB
65292005 Premiere Pro China EDO Premiere Pro CC, China
65278837 SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G Adobe XD CC
65279097 SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Adobe XD CC, 0GB
65279099 SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO Adobe XD CC
65279100 SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Adobe XD CC, 0GB
65291995 XD China EDO Adobe XD CC, China
38054630 Stock Plus-krediter Ingen förändring
38054631 Stock-krediter för alla resurser Ingen förändring
38054632 Stock Plus-bilder Ingen förändring
38054633 Stock-bilder Ingen förändring
38054634 Stock Plus-premiumkrediter Ingen förändring
38054635 Stock-krediter Ingen förändring
38054636 Stock for Edu Plus-krediter Ingen förändring
38054637 Stock for Edu-krediter för alla resurser Ingen förändring
38054638 Stock for Edu Plus-bilder Ingen förändring
38054639 Stock for Edu-bilder Ingen förändring
38054640 Stock for Edu Plus-premiumkrediter Ingen förändring
38054641 Stock for Edu-krediter Ingen förändring
38054642 Stock Plus-krediter PAYG Ingen förändring
38054643 Stock Plus-bilder PAYG Ingen förändring
38054644 Stock Plus-premiumkrediter PAYG Ingen förändring
38054648 Stock for Edu Plus-krediter PAYG Ingen förändring
38054649 Stock for Edu Plus-bilder PAYG Ingen förändring
38054650 Stock for Edu Plus-premiumkrediter PAYG Ingen förändring
65283024 DC Enterprise Sign-transaktion Ingen förändring
65286944 Adobe Spark Premium Adobe Spark med premiumfunktioner
65296114 Premiere Rush CC Premiere Rush CC
65296115 Premiere Rush CC – flera användare Premiere Rush CC, flera användare
65296117 Premiere Rush CC 0GB Premiere Rush CC, 0GB
65296221 Acrobat Pro – flera användare Acrobat Pro DC, flera användare
65296222 Prelude – flera användare Prelude CC, flera användare
65296223 Acrobat Standard – flera användare Acrobat Standard DC, flera användare
65296224 After Effects – flera användare After Effects CC, flera användare
65296225 Illustrator – flera användare Illustrator CC, flera användare
65296226 Adobe InCopy – flera användare InCopy CC, flera användare
65296227 Dreamweaver – flera användare Dreamweaver CC, flera användare
65296228 Premiere Pro – flera användare Premiere Pro CC, flera användare
65296229 Photoshop – flera användare Photoshop CC, flera användare
65296230 Audition – flera användare Audition CC, flera användare
65296237 Dimension – flera användare Dimension CC, flera användare
65296238 Adobe XD – flera användare Adobe XD CC, flera användare
65296240 Lightroom CC + Classic – flera användare Lightroom CC + Classic, flera användare
65296265 CCE All Apps – flera användare All Apps, flera användare
65296266 InDesign – flera användare InDesign CC, flera användare
65296267 Adobe Animate – flera användare Animate CC, flera användare
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto