Material- eller SKU-beskrivningarna uppdateras för Enterprise-produkter.

Produktmaterialbeskrivningar används för att identifiera och referera till produkterna i orderhantering samt arbetsflöden och dokument för finans. Materialbeskrivningarna (SKU-beskrivningarna) bestod av flera alfanumeriska koder, vilka inte var intuitiva för att förstå eller dechiffrera.

Produktmaterialbeskrivningarna för Adobe Enterprise-produkter uppdateras. De nya beskrivningarna gör det lättare för dig att förstå vilka produkter som köptes. De nya produktbeskrivningarna kartläggs också direkt till vad som visas i administratörskonsolen.

Om du till exempel har köpt Creative Cloud för Enterprise alla program är den nya SKU-beskrivningen mycket användarvänlig: CCE Alla program, i stället för den äldre CCSV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,ALL APPS 100 G.

Kundinverkan

Denna uppdatering har ingen inverkan på produkten, användningen eller prissättningen. För frågor skicka e-post till Adobes kundtjänst på ecs@adobe.com.

Denna förändring beräknas inträffa Q4 2018. Du kommer se en förändring på dina försäljningsordrar och/eller fakturor.

Lista över uppdaterade produktbeskrivningar

Här följer en lista över några gamla och nya beskrivningar. Detta är inte en huvudlista över produkterna. Avsikten med listan är att endast ge exempel på förändringar i materialbeskrivningarna.

Material # Gammal materialbeskrivning Ny materialbeskrivning
65286686 Acrobat Pro DC T3 EDO Acrobat Pro DC
65286687 Acrobat Pro DC T3 EDO Acrobat Pro DC
65286688 Acrobat Pro DC T2 EDO Acrobat Pro DC
65286689 Acrobat Pro DC T2 EDO Acrobat Pro DC
65286690 Acrobat Pro DC T1 EDO Acrobat Pro DC
65286691 Acrobat Pro DC T1 EDO Acrobat Pro DC
65286692 Acrobat Pro DC EDO Acrobat Pro DC
65286693 Acrobat Pro DC EDO Acrobat Pro DC
65290894 DC Enterprise Acrobat Pro med Svcs T1 EDO Acrobat Pro DC
65290895 DC Enterprise Acrobat Pro med Svcs T2 EDO Acrobat Pro DC
65290896 DC Enterprise Acrobat Pro med Svcs T3 EDO Acrobat Pro DC
65293238 DC Enterprise Acrobat Pro med Svcs FTE EDO Acrobat Pro DC
65293239 DC Enterprise Acrobat Pro med Svcs USR EDO Acrobat Pro DC
65287022 DC Enterprise Acrobat Pro med Services EDO Acrobat Pro DC
65291989 Acrobat Pro Kina EDO Acrobat Pro, Kina
65286682 Acrobat Standard DC T1 EDO Acrobat Standard DC
65286683 Acrobat Standard DC T3 EDO Acrobat Standard DC
65286684 Acrobat Standard DC T2 EDO Acrobat Standard DC
65286685 Acrobat Standard DC EDO Acrobat Standard DC
65290891 DC Enterprise Acrobat Std med Svcs T1 EDO Acrobat Standard DC
65290892 DC Enterprise Acrobat Std med Svcs T2 EDO Acrobat Standard DC
65290893 DC Enterprise Acrobat Std med Svcs T3 EDO Acrobat Standard DC
65287021 DC Enterprise Acrobat Std med Services EDO Acrobat Standard DC
65291990 Acrobat Standard Kina EDO Acrobat Standard, Kina
65258105 CPTV,ALL,MLP,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA Captivate
65291298 Captivate EDO Captivate
65258101 FM,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA FrameMaker 
65291612 FrameMaker  EDO FrameMaker 
65258106 CPTL,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA Licensierad Presenter
65291299 Licensierad Presenter EDO Licensierad Presenter
65258097 RBHP,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA RoboHelp
65291616 RoboHelp EDO RoboHelp
65272765 Adobe Sign – Business Transactional Adobe Sign för Business Transactional
65272766 Adobe Sign – Business Adobe Sign för Business
65290889 DC Enterprise Sign inklusive överföringar Adobe Sign för Enterprise
65272754 Adobe Sign – Enterprise Transactional Adobe Sign för Enterprise Transactional
65272755 Adobe Sign – Enterprise EDU T3 Adobe Sign för Enterprise EDU nivå 3
65272756 Adobe Sign – Enterprise EDU T1 Adobe Sign för Enterprise EDU nivå 1
65272757 Adobe Sign – Enterprise EDU Adobe Sign för Enterprise Education
65272758 Adobe Sign – Enterprise EDU T2 Adobe Sign för Enterprise EDU nivå 2
65272761 Adobe Sign – Enterprise Adobe Sign för Enterprise
65275773 Adobe Sign – Enterprise POC Adobe Sign för Enterprise POC
65258110 ATST,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA Technical Communication Suite
65291614 Technical Communications Suite EDO Technical Communication Suite
65257921 AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,N/A,1S CCE After Effects CC, 0 GB
65259353 AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,1S CCE 100 G After Effects CC
65274478 AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,CCE EDO After Effects CC, 0 GB
65274479 AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100 G CCE EDO After Effects CC
65291996 After Effects Kina EDO After Effects CC, Kina
65256952 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,N/A,0G K12 1S Alla program för K12, 0 GB
65256953 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED L4 Alla program HED fakultet/personal, 0 GB
65256954 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED STU L2 Alla program för studenter av högre utbildning, 0 GB
65256955 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED STU L3 Alla program för studenter av högre utbildning, 0 GB
65256956 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED L1 Alla program HED fakultet/personal, 0 GB
65256959 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED STU L1 Alla program för studenter av högre utbildning, 0 GB
65256960 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED L3 Alla program HED fakultet/personal, 0 GB
65256961 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED L2 Alla program HED fakultet/personal, 0 GB
65274430 CCLE,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100 G ALLA PROGRAM  Alla program
65274436 CCLE,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,0 G ALLA PROGRAM E Alla program, 0 GB
65275403 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED L2 EDO Alla program HED fakultet/personal, 0 GB
65275404 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED L3 EDO Alla program HED fakultet/personal, 0 GB
65275405 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L1 Alla program för studenter av högre utbildning, 0 GB
65275407 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED L1 EDO Alla program HED fakultet/personal, 0 GB
65275408 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED STU L2 Alla program för studenter av högre utbildning, 0 GB
65275409 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED L4 EDO Alla program HED fakultet/personal, 0 GB
65275427 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G K12 EDO Alla program för K12, 0 GB
65280291 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED STU L4 Alla program för studenter av högre utbildning, 0 GB
65280292 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED STU L3 Alla program för studenter av högre utbildning, 0 GB
65280288 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0 G HED STU L4 Alla program för studenter av högre utbildning, 0 GB
65290653 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED L1 1 Alla program HED kollegium/personal
65290654 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED STU Alla program för studenter av högre utbildningar
65290655 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED STU Alla program för studenter av högre utbildningar
65290656 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED STU Alla program för studenter av högre utbildningar
65290657 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED L2 1 Alla program HED kollegium/personal
65290658 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED L3 1 Alla program HED kollegium/personal
65290659 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED L4 1 Alla program HED kollegium/personal
65290660 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED STU Alla program för studenter av högre utbildningar
65290661 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED STU Alla program för studenter av högre utbildningar
65290662 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED STU Alla program för studenter av högre utbildningar
65290663 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED STU Alla program för studenter av högre utbildningar
65290664 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED STU Alla program för studenter av högre utbildningar
65290665 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED L3 E Alla program HED kollegium/personal
65290666 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED L4 E Alla program HED kollegium/personal
65290667 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED L1 E Alla program HED kollegium/personal
65290668 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100 G HED L2 E Alla program HED kollegium/personal
65292002 CCE Alla program Kina EDO Alla program Kina
65257913 FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Adobe Animate CC, 0 GB
65259335 FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100 G Adobe Animate CC
65274435 FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Adobe Animate CC, 0 GB
65274437 FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100 G CCE EDO Adobe Animate CC
65292004 Animate/Flash Professional Kina EDO Adobe Animate CC, Kina
65257917 AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Audition CC, 0 GB
65259343 AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100 G Audition CC
65274449 AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100 G CCE EDO Audition CC
65274451 AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Audition CC, 0 GB
65292003 Audition Kina EDO Audition CC, Kina
65293310 Alla program för K12 2 G Alla program för K12
65288078 CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,N/A,15 GB K12 Alla program för K12
65288080 CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,N/A,15 G K12 N Alla program för K12
65257923 CCSV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,ALLA PROGRAM 100 G  Alla program
65257929 CCSV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,ALLA PROGRAM 0 G Alla program, 0 GB
65286748 ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100 G Dimension CC
65286786 ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Dimension CC, 0 GB
65286794 ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE Dimension CC, 0 GB
65286795 ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100 G CCE EDO Dimension CC
65286694 Document Cloud för Business EDO Document Cloud för Business
65286703 Document Cloud för Business T1 EDO Document Cloud för Business
65286704 Document Cloud för Business T3 EDO Document Cloud för Business
65286705 Document Cloud för Business T2 EDO Document Cloud för Business
65286695 Document Cloud för Enterprise T3 EDO Document Cloud för Enterprise
65286696 Document Cloud för Enterprise T3 EDO Document Cloud för Enterprise
65286697 Document Cloud för Enterprise T2 EDO Document Cloud för Enterprise
65286698 Document Cloud för Enterprise T2 EDO Document Cloud för Enterprise
65286699 Document Cloud för Enterprise T1 EDO Document Cloud för Enterprise
65286700 Document Cloud för Enterprise T1 EDO Document Cloud för Enterprise
65286701 Document Cloud för Enterprise EDO Document Cloud för Enterprise
65286702 Document Cloud för Enterprise EDO Document Cloud för Enterprise
65257915 DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Dreamweaver CC, 0 GB
65259340 DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100 G Dreamweaver CC
65274468 DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Dreamweaver CC, 0 GB
65274471 DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100 G CCE EDO Dreamweaver CC
65291997 Dreamweaver Kina EDO Dreamweaver CC, Kina
65257945 ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Illustrator CC, 0 GB
65259368 ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100 G Illustrator CC
65274474 ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Illustrator CC, 0 GB
65274483 ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100 G CCE EDO Illustrator CC
65291992 Illustrator Kina EDO Illustrator CC, Kina
65257918 AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE InCopy CC, 0 GB
65259344 AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100 G InCopy CC
65274464 AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO InCopy CC, 0 GB
65274465 AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100 G CCE EDO InCopy CC
65291998 InCopy Kina EDO InCopy CC, Kina
65257947 IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE InDesign CC, 0 GB
65259334 IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100 G InDesign CC
65274431 IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO InDesign CC, 0 GB
65274432 IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100 G CCE EDO InDesign CC
65292001 InDesign Kina EDO InDesign CC, Kina
65293311 Lightroom med Classic 1 TB Lightroom CC 
65291994 Dimension Kina EDO Dimension CC, Kina
65257940 PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Photoshop CC, 0 GB
65259360 PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100 G Photoshop CC
65274452 PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Photoshop CC, 0 GB
65274453 PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100 G CCE EDO Photoshop CC
65292006 Photoshop Kina EDO Photoshop CC, Kina
65257936 PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,N/A,1S CCE Prelude CC, 0 GB
65259348 PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,1S CCE 100 G Prelude CC
65274484 PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,CCE EDO Prelude CC, 0 GB
65274485 PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100 G CCE EDO Prelude CC
65291991 Prelude Kina EDO Prelude CC, Kina
65257938 PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,N/A,1S CCE Premiere Pro CC, 0 GB
65259352 PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,1S CCE 100 G Premiere Pro CC
65274456 PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100 G CCE EDO Premiere Pro CC
65274458 PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,CCE EDO Premiere Pro CC, 0 GB
65292005 Premiere Pro Kina EDO Premiere Pro CC, Kina
65278837 SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100 G Adobe XD CC
65279097 SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE Adobe XD CC, 0 GB
65279099 SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100 G CCE EDO Adobe XD CC
65279100 SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO Adobe XD CC, 0 GB
65291995 XD Kina EDO Adobe XD CC, Kina
38054630 Stock Plus – krediter Inga ändringar
38054631 Stock – krediter för alla tillgångar Inga ändringar
38054632 Stock Plus – bilder Inga ändringar
38054633 Stock – bilder Inga ändringar
38054634 Stock Plus Premium – krediter Inga ändringar
38054635 Stock – krediter Inga ändringar
38054636 Stock för utbildningar Plus – krediter Inga ändringar
38054637 Stock för utbildningar – krediter för alla tillgångar Inga ändringar
38054638 Stock för utbildningar Plus – bilder Inga ändringar
38054639 Stock för utbildningar – bilder Inga ändringar
38054640 Stock för utbildningar Plus Premium – krediter Inga ändringar
38054641 Stock för utbildningar – krediter Inga ändringar
38054642 Stock Plus – krediter PAYG Inga ändringar
38054643 Stock Plus – bilder PAYG Inga ändringar
38054644 Stock Plus Premium – krediter PAYG Inga ändringar
38054648 Stock för utbildningar Plus – krediter PAYG Inga ändringar
38054649 Stock för utbildningar Plus – bilder PAYG Inga ändringar
38054650 Stock för utbildningar Plus Premium – krediter PAYG Inga ändringar
65283024 DC Enterprise Sign – överföring Inga ändringar
65286944 Adobe Spark Premium Adobe Spark med premiumfunktioner
65296114 Premiere Rush CC Premiere Rush CC
65296115 Premiere Rush CC – flera användare Premiere Rush CC, flera användare
65296117 Premiere Rush CC 0 GB Premiere Rush CC, 0 GB
65296221 Acrobat Pro – flera användare Acrobat Pro DC, flera användare
65296222 Prelude – flera användare Prelude CC, flera användare
65296223 Acrobat Standard – flera användare Acrobat Standard DC, flera användare
65296224 After Effects – flera användare After Effects CC, flera användare
65296225 Illustrator – flera användare Illustrator CC, flera användare
65296226 Adobe InCopy – flera användare InCopy CC, flera användare
65296227 Dreamweaver – flera användare Dreamweaver CC, flera användare
65296228 Premeire Pro – flera användare Premiere Pro CC, flera användare
65296229 Photoshop – flera användare Photoshop CC, flera användare
65296230 Audition – flera användare Audition CC, flera användare
65296237 Dimension – flera användare Dimension CC, flera användare
65296238 Adobe XD – flera användare Adobe XD CC, flera användare
65296240 Lightroom CC + Classic – flera användare Lightroom CC + Classic, flera användare
65296265 CCE alla program – flera användare Alla program, flera användare
65296266 InDesign – flera användare InDesign CC, flera användare
65296267 Adobe Animate – flera användare Animate CC, flera användare

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy