Ange språkinställningarna på systemnivå för Windows och MAC OS som ska används av alternativet Matcha OS-språk i Creative Cloud Packager.

Om du använder Creative Cloud Packager för att skapa ett paket och väljer alternativet Matcha OS-språk, installeras produkterna utifrån den inställda språkversionen på värdsystemet.

När installationsprogrammet körs kontrollerar det språkversionen på värdsystemet. Tänk på att den här språkkontrollen görs på systemnivå. Det innebär att om språkversionen som produkterna måste installeras på är inställd för en användare (eller en grupp användare) på ett värdssystem, installeras inte produkterna på det språket utan kommer att installeras med den språkversion som är inställd på systemnivån.

För att vara säker på att produkterna installeras på ett visst språk, måste du se till att språkversionen är angiven på systemnivå.

Ändra språkversion och region för Windows OS enligt stegen som beskrivs i Microsoft-dokumentet.

Utför följande steg för MAC OS:

Ändra språkversion och region

I det här avsnittet finns detaljerad information om hur du ändrar språkversion och region på en dator som kör MAC OS eller Windows OS.

MAC

Du kan ändra systemspråket på två sätt:

1. Använda kommandoraden

Använd följande kommando för att ändra OS-språkversionen på systemnivå:

sudo defaults write .GlobalPreferences AppleLocale sv_SE

Den nya språkversionen identifieras sedan korrekt av Creative Cloud Packager-installationsprogrammet.

2. Använda Systeminställningar

Utför följande steg för att installera svenska på MAC OS:

 1. Öppna terminalfönstret.

 2. Använd följande kommando för att öppna Systeminställningar:

  sudo /Applications/System\Preferences.app/Contents/MacOS/System\ Preferences

 3. Ange administratörslösenordet när du uppmanas göra det.

  Ange administratörslösenord
 4. Ange lämpligt språk och region i Systeminställningar.

  Ange administratörslösenord
 5. Starta om datorn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy