Ange språkinställningarna på systemnivå för Windows och macOS med Creative Cloud Packager eller Adobe Admin Console.

Ange språkalternativ för paketet

Välj följande alternativ för att låta språkinställningarna för slutanvändarens dator bestämma språket där apparna är installerade:

  • För Creative Cloud Packager, välj alternativet Matcha OS
  • För Adobe Admin Console, välj alternativet Använd OS-språk

När du kör installationsprogrammet kontrollerar det språkversionen på värdsystemet. Tänk på att den här språkkontrollen görs på systemnivå. Det innebär att om språkversionen som produkterna måste installeras på är inställd för en användare (eller en grupp användare) på ett värdssystem, installeras inte produkterna på det språket utan kommer att installeras med den språkversion som är inställd på systemnivån.

Ange språkalternativ på användarens dator

För att vara säker på att produkterna installeras på ett visst språk, måste du se till att språkversionen är angiven på systemnivå.
  • Ändra språkversion och region för Windows OS enligt stegen som beskrivs i Microsoft-dokumentet.
  • För macOS kan du ändra systeminställningen med Terminal eller Systeminställningar. Välj någon av följande metoder för att ändra språk och region:

Via terminal:

Använd följande kommando för att ändra OS-språk till japanska på systemnivå:
sudo defaults write .GlobalPreferences AppleLocale ja_JP
Det nya språket gäller för installationsprogrammet för Creative Cloud Packager.

Obs!

Ovanstående metod använder japanska som exempel. Du kan ersätta språkkoden med det språk du själv väljer.

Via Systeminställningar:

Gå till Apple-menyn > Systeminställningar > ange önskad region och önskat språk. Tillämpa de nya inställningarna genom att starta om datorn.

Ange administratörslösenord