Översikt

Organisationer har behov av att när som helst kunna avgöra installations- och licensrelaterad information om programvaror som distribueras på deras system. Detta underlättar hanteringen av programvarutillgångar (Software Asset Management, SAM), och hjälper dem att distribuera produkterna på ett effektivt sätt, samtidigt som licensvillkoren efterlevs.

När antalet anställda i en organisation och/eller antalet distribuerade programvaror ökar, blir det allt svårare att hålla reda på all installations- och licensrelaterad information. Identifieringen av Creative Suite-programinstallationer jämfört med Creative Cloud-prenumerationsbaserade program kan också vara svår.

Ett sätt att ta sig an den här utmaningen är att använda programvarutaggning. Programvarutaggning är processen att upprätthålla en uppsättning taggfiler (.swidtag) på en klientdator för att avgöra installations- och licenstillståndet för programvaror. En programvarutaggfil är en XML-fil som innehåller information för identifiering och hantering av programvaror. Taggformatet som Adobe använder är ISO/IEC 19770-2:2009.

I resurshanteringen kan en administratör köra ett SAM-verktyg som söker igenom taggfilerna på klientdatorn och parsar dem för analys och rapportering. Programvarutaggning kan därför vara en viktig del i hanteringen av programvarutillgångar.

Identifiera element i taggfiler

Obligatoriska element

Tagg Beskrivning
entitlement_required_indicator

true om serialized/activated

false om trial/unlicensed

product_title Adobe InDesign CC

product_version

 • name
 • numeric

 

 • strängversion (kombination av huvud- och delversionsnr)
 • numerisk version (huvudnr, delnr, bygge, granskning)

 

software_creator

 • name
 • regid
 • Adobe Inc.
 • regid.1986-12.com.adobe

software_licensor

 • name
 • regid
 • Adobe Inc.
 • regid.1986-12.com.adobe

software_id

 • unique_id
 • software_manufacturer_domain

tag_creator

 • name
 • regid
 • Adobe Inc.
 • regid.1986-12.com.adobe

Valfria element

Tagg Beskrivning

license_linkage

 • activation_status
 • channel_type
 • customer_type

 

 • trial/serialized/activated/subscription/unlicensed
 • Retail/Trial/Subscription/Volumne/Unknown
 • Retail/Trial/Volume/Unknown
serial_number Detta är produktens serienummer och hålls i krypterad form.

Var finns Adobes SWID-taggfiler på en dator?

Platsen är plattformsspecifik. För Creative Cloud skapas SWID-taggfilerna på följande platser efter installation/första start:

 • Windows XP: %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\regid.1986-12.com.adobe
 • Windows Vista och Windows 7: %PROGRAMDATA%\regid.1986-12.com.adobe
 • Mac OS: /Library/Application Support/regid.1986-12.com.adobe

Krävs ett särskilt program för att läsa SWID-filen (XML)?

Nej. Du kan öppna och läsa SWID-filen (XML) i en textredigerare.

Visar SWID-taggfilerna information om varje enskild produkt som är installerad?

Nej. Om flera Creative Cloud-program finns installerade, till exempel Photoshop och Dreamweaver, finns det bara en enda SWID-taggfil på datorn.

Har alla Adobe-program i Creative Cloud en tillhörande SWID-taggfil?

Nej. Det är bara Creative Cloud-program som ingår i Creative Suite som har det. Lightroom och Muse har till exempel inte det för närvarande.

Betraktas SWID-taggfiler som definitiva SAM-identifierare för Adobe?

Nej. SWID-taggfiler är enkelt uttryckt en viktig del i hanteringen av programvarutillgångar (Software Asset Management, SAM) och distributionsinfrastrukturen.

Stöder alla SAM-leverantörer och distributörer läsning och rapportering av SWID-taggfilerna?

Implementeringen av ISO-standarden i SAM- och distributionslösningar har varit långsammare än förväntat, men många större leverantörer, bland annat Microsoft och JAMF Software, började anpassa sig till standarden år 2012. Kontakta din lösningsleverantör om du vill ha mer information.

Var kan jag hitta mer information om SWID-taggfiler?

Hur skiljer jag på distribution av Alla program, Fristående program och anpassad distribution av Creative Cloud for enterprise?

Du kan avgöra vilken Creative Cloud-version som används genom att se på SWID-taggarna.

För anpassade erbjudanden anger SWID-taggarna erbjudandetypen för Creative Cloud mellan ”CreativeCloudEnt” och versionen ”1.0-Mac-GM-MUL.swidtag”. Till exempel är detta SWID-taggarna för anpassade Creative Cloud-erbjudanden för Mac och Windows:

Mac (anpassade erbjudanden):
1.      regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEntVideo-1.0-Mac-GM-MUL.swidtag
2.      regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEntWebb-1.0-Mac-GM-MUL.swidtag
3.      regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEntDesign-1.0-Mac-GM-MUL.swidtag
WIN (anpassade erbjudanden):
1.      regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEntVideo-1.0-Win-GM-MUL.swidtag
2.      regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEntWebb-1.0-Win-GM-MUL.swidtag
3.      regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEntDesign-1.0-Win-GM-MUL.swidtag

För distribution av Creative Cloud Alla program anger inte SWID-taggarna någonting mellan ”CreativeCloudEnt” och version och plattform. 

Till exempel är SWID-taggarna för Creative Cloud Alla program för Mac och Windows följande:

Mac (Alla program)

regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Mac-GM-MUL.swidtag

Win (Alla program)

regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Win-GM-MUL.swidtag

Hur skiljer jag på Creative Cloud for teams- och enterprise-programvara?

Du kan använda värdet för unique_id-taggen för att fastställa programvaran. Värdet överensstämmer med den unika licensidentifieraren (LEID). Exempel:

 • Creative Cloud for teams: <swid:unique_id>V6{}CreativeCloudTeam-1.0-Mac-GM</swid:unique_id>
 • Creative Cloud for enterprise: <swid:unique_id>V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Win-GM</swid:unique_id>

Hur avgör man om en slutanvändare är inloggad eller utloggad?

Activation_status-taggen anger programvarans aktiveringsstatus:

 • Aktiverad: <swid:activation_status>activated</swid:activation_status>
 • Olicensierad: <swid:activation_status>unlicensed</swid:activation_status>

Exempel på SWID-taggfiler

Bifogad ZIP-fil innehåller tre exempel på SWID-taggfiler:

 • Creative Cloud
 • Creative Cloud for teams
 • Creative Cloud for enterprise

Hämta

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy